SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Ziemassvētku dziesmas sevišķi

33247.

Ai bagāti Ziemassvētki,
Apaviņa pūdētāji:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Man kājiņas nenoautas.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kas tie tādi Ziemassvētki,
Pastaliņu plēsējiņi:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Pastaliņas kājiņā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33248.

Ai bagāti Ziemassvētki,
Lejiņā nogājuši!
Tekam veci, tekam jauni,
Velkam svētkus kalniņā!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33249.

Vai lielie Ziemassvētki,
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ilgi nāca, drīz aizgāja,
Ne nedēļas negaidīja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

- 210 -

33250.

Vai lielie Ziemassvētki,
Pastaliņu plēsējiņi!
Pieci pāŗi jau noplēsu,
Vēl kurpītes iznesāju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33251.

Atīdami, Zīmassvātki
Atnes lelu dasu kuli.
Puišim dasu nadūsim,
Puiši vepru nabaruo.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

33252.

Atīdami, Zīmassvātki,
Kū jī loba atnasuši?
Klāvā raibu raibal'eņu,
Stallī lobu kumel'eņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

33253.

Bagāti Ziemassvētki
No Rīgas nāca:
Trīs simti sulaiņi
Bruņoti līdz.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33254.

Dedziniet gaišu guni,
Laidiet Dievu istabā:
Dieviņš brauca par kalniņu
Sudrabotu mētelīti.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

33255.

Dieviņš līda istabā
Lielu platu mētelīti.
Nāc, Dieviņ, saņemies,
Šauras manas duraviņas!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33256.

Eimu bišu klausīties
Ziemassvētku vakarā:
Ja bitītes daili dzieda,
Tad būs silta vasariņa.
301 [Paskavā(?)].

33257.

Eita, bērni, klausīties,
Kas pa namu rībināja:
Kūķu katlis, galvas puse,
Tie pa namu rībināja.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

33258.

Eita, bērni, skatīties,
Kas pa namu buldurē:
Ziemassvētki namu slauka,
Visus traukus cilādami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33259.

Eit' projām, Ziemassvētki,
Ar savāmi karašām!
Es gaidīšu Lieldieniņu
Ar baltāmi oliņām.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Eit' projām, Ziemassvētki,
Ar kaņepju pīrāgiem!
Atnāks mums Lieladiena
Ar skaistām oliņām.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

33260.

Eit' projām, Ziemassvētki,
Ar visām karašām!
Es gaidīšu Lieldieniņas
Ar zaļo rudzzālīti.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

33261.

Gauši nāca, drīz aizgāja
Tie bagāti Ziemassvētki:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas-
Iet par kalnu dziedādami.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33262.

Jaunas meitas kaķi svēra
Ziemassvētku vakarā;
Ja svērs kaķis puspodiņa,
Tad ves meitas šoruden.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33263.

Kā zinātu Ziemassvētkus,
Kad nediltu kamaniņas;
Kā zinātu Lieldieniņu,
Kad nekārtu šūpulīti?
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

33264.

Kādu dziesmu dziedāsam
Ziemassvētku vakarā?
Pīrāgam, nabagam,
Abi gali nodeguši.
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

33265.

Kaķīšam bērs nomira
Ziemassvētku vakarā;
Visi lauki aptecēja
Ar kaķīša asarām.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

- 211 -

33266.

Kam tie svēti svētki nāca,
Kam tā liela Lieladiena?
Svētki nāca svētīties,
Lieladiena lielīties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33267.

Kam tie tādi melli zirgi
Pie manāmi rijas durvīm?
Ziemassvētku kumeliņi
Veda rudzus klētiņā.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Kas piesēja melnu zirgu
Pie to manu riju durvju?
Svēta Māŗa piesējusi
Miežus rudzus klēti vest.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

2. Kas piesēja melnu zirgu
Pie to manu klēšu duru?
Dieva dēli piesējuši
Rudzus vest klētiņa .
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

33268.

Kas pie Rīgas dumpējās
Apakš ledus Daugavā?
Ziemassvētki dumpējās,
Šurp nākdami Kurzemē.
Eit', bērniņi, sagaidieti
Ar basāmi kājiņām!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33269.

Kas tur buldurē
Pa nama augšu [Istabas augšā]?
Ziemassvētki buldurē
Ar savu sulaini.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

33270.

Kas tur rībina
Uz istabiņu?
Ziemassvētki dancina
Savu kumeliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kas tur rībina
Uz istabīnu?
Ķekatas dancina
Savus kumelīnus,
Līdz zemi krētītes,
Apkaltas kājas.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Kas tur rībina
Uz istabīnu?
Cūkīna rībina
Ar sivēnīnu.
158 (Nīcā).

3. Ziemsvētki dancina
Sav' kumeliņu
Gaŗām krētēm,
Dreijāti zābaki.
224 [Kabilē (Kld)].

33271.

Klusat, jauni, klusat, veci:
Dievs ienāca istabā;
Dievs ienāca istabā,
Vaicā nama saimenieku.
Tas bij nama saimenieks,
Kas sēd galda galiņā,
Kas sēd galda galiņā
Baltā linu krekliņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

33272.

Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie zirgu stallīša
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie govju stallīša
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie cūku stallīša
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie rijas dortiņu
Pažobelē.
Kur bijāt, Ziemassvētki,
Kur naksniņu gulējāt?
- Pie nama dortiņu
Pažobelē.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

33273.

Kur gul Ziemassvētki
Atiedami?
- Zirdziņu stallī
Pažobelē.
190 [Kuldīā].

- 212 -

1. Kur gul ziemsvētki
Atnākdami?
- Gosniņu stallī
Palodē.
224 [Kabilē (Kld)].

33274.

Kur gul Ziemassvētki
Atnākdami?
- Miežu rudzu klētī
Apcirknī.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33275.

Lauziet skalus, pūtiet guni,
Laidiet Dievu istabā!
Dieviņš stāv aiz vārtiem
Nosvīdušu kumeliņu.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

33276.

Man atnāca sievas māte
Ziemassvētku vakarā,
Gaiļam dūre pakaklī,
Sivēnam smecerī.
110 [Cēsīs].

33277.

Mērc, sieviņa, iesaliņu,
Iemērc manu bradas tiesu:
Grib mutīte, grib kanniņa,
Grib bradiņa savas tiesas.
249 [Reņķu muižā (Zebrenes pag. Tk)].

33278.

Nāc, māsiņ, ciemoties
Ziemassvētku vakarā:
Būs pupiņas, būs zirnīši,
Būs cūciņas šņukurīts.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33279.

Negulu, negulu
Ziemassvētku nakti,
Lai mani liniņi
Veldē nekrīt.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

1. Es tā stāvu, es tā stāvu
Ziemassvētku vakarā,
Lai veldītē nesakrita
Man daiļajis linu lauks.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33280.

Pasadzied, bāleliņ,
Ar savām māsiņām!
I bitīte padziedāja
Ziemassvētku vakarā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

33281.

Paldies saku Dieviņam,
Nu atnāca Ziemassvētki;
Dievs lai dod veselību
Lieldieniņu sagaidīt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33282.

Pūti, pūti, ziemelīti,
Ziemassvētku vakarā,
Klētī pūti miežus rudzus,
Stallī bērus kumeliņus!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Pūt, maģaju balodīti,
Ziemassvētku vakarāi,
Pūt klētēi miežus rudzus,
Stallēi bērus kumeliņus!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

33283.

Pūti, pūti, ziemelīti,
Ziemassvētku vakariņu,
Pūt laukā tīrus rudzus,
Mežā smilgas, lācenītes!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33284.

Saimeniek, svētki nāk,
Sēsties galda galiņā,
Dod kalpam kalpa tiesu,
Kalponei kalponītes!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Nu, tētiņ, Ziemassvētki,
Sēsties galda galiņā,
Dod kalpiem kalpa loni,
Meitām baltas villānītes!
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

2. Saiminieks, svētki nāk,
Sēsties galda galiņā:
Kalpi tevim svārku prasa,
Kalponītes villānīšu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

33285.

Saimes bērni, maizes bērni,
Kā jūs gauži raudājāt?
Es būš' jūsu gājumiņu
Ar naudiņu līdzināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33286.

Sanākat, jaunas meitas,
Šovakar laimes liet!
Man iedeva vecais tēvs
Bikšu pogu riekšaviņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 213 -

33287.

Ziemassvētki atbrauca
Pa rudzu lauku,
Zālīti mīdami,
Asniņus celdami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33288.

Ziemassvētki atbraukuši
Rakstītām kamanām.
Eit' laukā, saimenieki,
Saņemat Ziemassvētkus!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33289.

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām.
Tekat, bērni, saņemat
Basajām kājiņām!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Ziemassvētki atbraukuši
Rakstītāmi kamanām,
Gaŗ zemīti krētes vilka,
Basajāmi kājiņām.
Tekat, bērni, saņemati
Ziemassvētku kumeliņus!
226 [Kandavā (Tl)].

33290.

Ziemassvētki, atiedami,
Ko jūs labu atnesat?
Lieldienīte, atiedama,
Atnes zaļu rudzzālīti.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

33291.

Ziemassvētki atnākdami,
Ko jūs laba atnesat?
- Kūķu katlu, galvas pusi,
To mēs labu atnesām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33292.

Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam dārgi laiki;
Ziemassvētki bluķi vilka,
Lieladiena šūpli kāra.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam diži radi;
Ziemassvētki bukiem lēca,
Lieldien' kāra šūpulīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33293.

Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam dārgi laiki;
Ziemassvētki vizināja,
Lieladiena šūpli kāra.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam lieli svētki;
Ziemassvētki vizināmi,
Lieladiena šūpojama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33294.

Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam dārgi laiki:
Ziemassvētkos Jēzus dzima,
Lieludienu pakrustīja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Svētki gāja svētīties,
Lieladiena lielīties:
Svētkos svētais Dieviņš dzima,
Lieludienu nokristīja.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

33295.

Ziemassvētki, Lieladiena,
Tie Dievam lieli svētki:
Ziemsvētkos Dievs piedzima,
Lieldienā šūpli kāra.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

33296.

Ziemassvētki naudu skaita
Ledus kalna galiņā;
Es gribēju klāti tikt
Ar nekaltu kumeliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

33297.

Ziemassvētku trīs bāliņi,
Darīsim alutiņu:
Īsas dienas, gaŗas naktes,
Nevarēja sagulēt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33298.

Zīmassvātku reiteņā
Aptecēju gūvu klāvu;
Redzu gūteņu dzymušu
Zelteitīm radzeņīm,
Zelteitīm radzeņīm,
Sudabreņa nadzeņīm.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

33299.

Ziemassvētku vakarāi
Ēdam dzīvu labībiņu:
Jaunas meitas netikušas,
Vecas sievas nevīžoja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 214 -

1. Divi vien mēs bāliņi,
Abiem slinkas līgaviņas:
Pašā svētku vakarā
Ēdam dzīvu labībiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Ziemassvētku vakariņu
Ēdam dzīvu labībiņu:
Māte veca, sieva jauna,
Nevarēja malti iet.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

33300.

Ziemassvētku vakarā
Ēdam dzīvu labībiņu;
Sakāpjam cits uz cita,
Tad mēs Rīgu redzēsim.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33301.

Ziemassvētkus gaidīdamis,
Lastu daru alutiņa:
Gan zināju, Ziemassvētki
Trīs dieniņas svētījami.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Ziemassvētkus gaidīdamis,
Lastēm daru alutiņu:
Ziemassvētku trīs naksniņas
Visas grib līksmoties.
190 [Kuldīā].

33302.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Ziemassvētku kumeliņu:
Līdz zemīti krētes vilka,
Ar basām kājiņām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

33303.

Sen gaidīju, nu atnāca
Tie bagāti Ziemassvētki;
Ziemassvētki atbraukuši
Rakstītām kamanām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

33304.

Simtu cepu kukulīšu,
Ziemassvētku gaidīdama:
Simtiņš nāca danča bērnu
Ziemassvētku vakarā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

33305.

Sudrabiņa lietiņš lija
Ziemassvētku vakarā,
Visi sīki žagariņi
Sudrabiņu vizināja.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

33306.

Svētkos sedzu lielu saktu,
Vairāk zelta, ne sudraba;
Lieldien jozu lielu jostu,
Vairāk diega, ne dzīparu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

33307.

Visu gadu kazas ganu,
Kazas gaļas nedabūj';
Ziemassvētku vakarā,
Ta dabūju kazas gaļ'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

33308.

Cepu, cepu kukulīti,
Citu lielu, citu mazu:
Simtiņš nāce danča bērnu,
Cits bij liels, cits bij mazs.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

54333.

Ai bagāti Ziemassvētki,
Gad' jel kādu gaidīdami:
Ja gad' jaunu, tad gad' skaistu,
Ja gad' vecu, tad bagātu.
90 [Drustu C].

54334.

Zīmassvātki atnuokdami, kaļado!
Kū jī loba atnasdami?
Atnas pupas, atnas zierņus,
Atnas cyukas smecerīti.
35 [Baltinavas Abr].

1. Svētki nāk, svētki nāk -
Ko tie svētki atnesīs?
Cūkas ausi, miežu karšu.
72 [Cesvaines Md].

54335.

Zīmassvātki, Zīmassvātki,
Kū ji loba mums atneze?
Dasu kuli mugurā,
Zīmassvātki i atneze.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Atīdami Zīmassvātki,
Kaļāduo kaļāduo!
Kū jī lobu atnazuši?
Dasu kuli atnazuši.
174 [Kārsavas Ldz].

543351.

Atnākuši Ziemassvētki,
Visa muna nezināma:
Ni man kurpes šūdinātas,
Ni snātina balināta.
281 [Neretas Jk].

- 215 -

54336.

Atnas man, māmuliņ,
Ziemassvētka alutiņ'!
Tad es grazni padziedāšu,
Alutiņu padzērus(i).
40 [Basu (Bases) Azp].

54337.

Ausū rullā,
Putraimu desa!
To man iedeva
Ciemiņu Juris.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54338.

četri kokti ustobā,
četri svāti eņgelīši;
četri bruoļi Zīmassvātki,
četras meitas māmiņai.
35 [Baltinavas Abr].

54339.

Eita, bērni, klausāties,
Kas pa namu rībināja!
Ziemassvētki aludara,
Tie pa namu rībināja.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

54340.

Eita, visas lielas dienas,
Cit' uz citas ciemoties!
Ziemassvētki trīs brāliņi,
Lieldenītes trīs māsiņas.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

1. Lieldenīte mūs' māsiņa,
Ziemassvētki trīs brāliņi.
Aita, visas lielas dienas,
Cit' uz citu ciemoties!
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

2. Ziemassvētki treis brāliņi,
Lieldenīt's treis māsiņas.
Eita, visas lielas dienas,
Cita uz citas ciemoties!
263 [Mēmeles Jk].

54341.

Es tupus tupēju
Ziemassvētku nakti,
Lai mani kāposti
Tup' auga dārze.

54342.

Guoja Dīveņš ustobā,
Vaicoj sātys saiminīka.
Tys bej sātys (saiminīks),
Kurs sēd golda galiņā:
Zalta skrūze rūciņā,
Pazelteita bičereite.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54343.

Kas tur rībina
Par istabiņu?
Ziemassvētki dancāja
Ar raibām biksēm.
74 [Cīravas Azp].

54344.

Kas tur putin
Aiz viņa kalna?
Ziemsvētki putin
Atiedam(i).
40 [Basu (Bases) Azp].

54345.

Kas tur skan, kas tur žvadz?
Ziemassvētki tie tur žvadz.
Ziemassvētki atskanēja
Ar sudraba kamaniņām.
Eita, bērni, skatīties,
Ziemassvētkiem atnākot.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

54346.

Ko, māmiņa, tu vārīji
Svētu rītu brokastī?
Putra rītā, vakarā,
Launagā bieza putra.
204 [Kursīšu Kld].

54347.

Kū, muoseņ, niu darēsem,
Svātki nuok lejeņā;
Eime vaci, eime jauni,
Valkam svātkus kalneņā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Ai, muosiņas, kū darēsim,
Svātki īt lejiņā;
Īsim pošas lejiņā,
Vilksim svātkus kalniņā.
605 [Skolas].

54348.

Gana lieli Ziemassvētki,
Noslīdēja lejiņā;
Iesim veci, iesim jauni,
Timbāsim kalniņā.
281 [Neretas Jk].

- 216 -

54349.

Kur gul Ziemsvētk atiedam?
Gulēj ai(t)staļ pažuobele.
Kur gul Ziemsvētk uotro nakt?
Gulēj gojstaļ pažuobele.
Kur gul Ziemsvētk āziedam?
Gulēj ziergstaļ pažuobele.
104 [Ēdoles Vp].

54350.

Lieli nāca Ziemassvētki,
Mazas manas villainītes;
I saņēmu, pavadīju
Ar mazām villainēm.
90 [Drustu C].

54351.

Man atnāca Ziemassvētki,
Visi darbi nedarīti:
Ne krekliņi man mazgāti,
Ne nāteles balinātas.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

54352.

Muna cauņu capurīte, kālude kālude!
Zīmassvātku vokarā, kālude
kālude!
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

54353.

Nākat iekšā, Ziemassvētki,
Nu mēs jūs gaidīsim:
Namamāte durvis vēra,
Rokā gaiša uguntiņa.
520 [Zvārdes Kld].

54354.

Plēsit skolus, kurit guni, kaļaduo
Kaļaduo!
Laidit Dīvu ustobāji, kaļaduo
kaļaduo!
Dīvam kuojys nūsolušys, kaļaduo
Kaļaduo!
Aiz lūdzeņa klausūtīs, kaļaduo
Kaļaduo!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

54355.

Pīragami, nabagami,
Abi gali nodeguši;
Abi gali nodeguši,
Kaķi vidu izgrauzuši.
423 [Svētes Jg].

54356.

Pīradziņam vakarā
Nelaimīte notikusi:
Pīrāgam, plāceņam
Abi gali nodeguši.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

54357.

Sprēdi, sprēdi, sprēslenīca,
Ziemassvētku vakarā!
Ko bij vellu darījuši
Šādu ziemas gabaliņ'?
Garēm beņķi, garēm krāsni
Savus sānus sutināja.
560 [Rīga ].

54357v1.

Spraudu, spraudu sprauduliņu
Ziemassvētku vakarā.
Ko darīji nespraudusi
Šādu ziemas gabaliņu?
263 [Mēmeles Jk].

54358.

Svātki atīt, svātki atīt-
Kū tī loba mums atnesja?
Apāduši suoļ ar maizi,
Aizīt, kuojas vuortīdami.
414 [Stirnienes Rz].

54359.

Trīs dienas sēdēju
Avota malā,
Ķekata dieniņu gaidīdam',
Ķekat' dieniņu ačaparam.
282 [Nīcas Lp].

1. Trīs gadi sēdēju
Avota malā,
Ķēkatu dienīnu
Gaidīdama,
Rasi tomēr sagaidītu.
282 [Nīcas Lp].

54360.

Visi koki līdumā,
Ozoliņi vien nebija;
Visi ļaudis istabā,
Saimenieka vien nebija.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

54361.

Visu gadu druve gāju,
Ziemassvētkus gaidīdama.
Atnes manim saimeniece
Ziemassvētku alutiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

- 217 -

54362.

Zīmassvātku treis dīniņas,
kaļadū kaļadū!
Darīsim oluteņu, kaļadū
kaļadū!
Nyu ir laikis vilciņam, kaļadū
kaļadū!
Kozu gyut duorziņā, kaļadū
kaļadū!
143 [Jāsmuižas D].

54363.

Ziemassvētki četri brāļi
Pastaliņu pūdātāji;
Kad noplīsa pastaliņas,
Tad ar kārklu vīzītēm.
99 [Dzelzavas Md].

54364.

Zīmassvētki četri bruoļi
kaļadū,
Sakreit upes maleņā, kaļadū
kaļadū!
As gribēju ratavuot, kaļadū
kaļadū!
Aiz smīkla nevarēju, kaļadū
kaļadū!
247 [Makašānu Rz].

54365.

Zīmassvātki četri bruoļi,
kaļaduo
Kaļaduo!
Vysi četri Dīva dāli, kaļaduo!
Dūd, Dīviņi, man jaunai, kaļaduo
kaļaduo!
Kaut ar vīnu kuozas dzert, kaļaduo!
35 [Baltinavas Abr].

54366.

Ziemassvētku gaidīdama,
Piecas kules šūdināju;
Citā bāžu rudzus miežus,
Citā gaļas bagaliņu [gabaliņu].
545 [Krustpils D apr.].

54367.

Ziemassvētki mums vaicāja:
Kur mēs viņus guldīsim?
Istabā, pabeņķē,
Smaržīgā sieniņā.
520 [Zvārdes Kld].

54368.

Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām;
Zirņi, pupas, rācenīši
Ziemassvētku kamanās.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

1. Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām;
Eita, bērni, sagaidāt
Basajām kājiņām!
Ziemassvētku kamanās
Zirņi, pupas, rācentiņi.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

2. Tekat, bērni, skatāties,
Kur brauc jauni Ziemassvētki!
Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītāmi kamanām.
112 [Ezeres Kld].

54369.

Ziemassvētki atbraukuši
Rakstītām kamanām;
Atveduši pīradziņus,
Izcepušus puisēniņus [sivēniņus?].
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

54370.

Zīmassvātki proguojušy, koļoduo
Koļoduo!
Kodmes cytu sagaidēsim, koļoduo koļoduo!
Dīvs dūs mīru, veseleibu, koļoduo
Koļoduo!
To mes cytu sagaidēsim, koļoduo koļoduo!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Prolaizdami Zīmassvātkus,
Kaļāduo kaļāduo!
Kas jūs cytu sagaidēs?
Dīvs dūs mīru, veselību,
Mes i poši sagaidīsim.
174 [Kārsavas Ldz].

54371.

Palaizdami Zīmassvātkus, kaļodū
kaļodū!
Da citam kalneņam, kaļodū
kaļodū!
Aizjyugsim vēja zyrgus, kaļodū
kaļodū!
Jyugsim kaula kamaneņas, kaļodū
kaļodū!
Ni pīkuss vēja zyrgi, kaļodū
kaļodū!
Ni tuos kaula kamaneņas, kaļodū
kaļodū!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

54372.

Zīmassvātkus es sajemu
Dzīduodama, doncuodama,
Lai tai veļās jaunais gods,
Jauna goda kūdeļiņas.
143 [Jāsmuižas D].

- 218 -

54373.

Jaunas meitas kaķi svēra
Veca gada vakarā;
Svērs kaķītis puspodiņu,
Tad vedīs šoruden.
76 [Cirstu (Cirstu-Vāckalna) C].

54374.

Vacu godu palaižam
Ar ūzola kaneņom;
Jaunu godu sajamam
Ar sudobra bičerem.
170 [Kapiņu D].

54375.

Kas tur rībina
Pa jumta virsu?
Jauns gads dancāja
Ar sulainīti.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu