SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

6. Mārtiņš un Katrīna

33242.

Atbrauca Mārtiņš,
Atrībināja,
Pakāra mēteli
Vārtu stuburā.
Aizbrauca Mārtiņš,
Norībēja,
Aiznesa mēteli
Zobena galā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Atnāca Katrīna,
Atritināja,
Uzklāja villāni
Uz vārtu staba.
Aizgāja Katrīna,
Aizritināja,
Noņēma villāni
No vārtu staba.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

33243.

Dedzi, dedzi, uguntiņa,
Tu nezini, ko es došu:
Es tev došu baltu vistu
Ar visiem cālīšiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33244.

Ej, Mārtiņ, nu uz Rīgu,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim!
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

33245.

Mārtiņam vīzes pinu,
Mārtiņam auklas viju;
Lai Katriņa vazājās
Ij basām kājiņām.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

33246.

Mārtiņš labs vīrs,
Vērsi kaun rijā;
Katrīna mīžniņa,
Vistu cepa pelnos.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

54305.

Es izcepu kukulīti,
Vidū dūru caurumiņu;
Es mielošu Miķelīti
Caurumainu kukulīti.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54306.

Kas tur spīdēj' kas tur mirdzēj'
Mana staļļa pakaļā?
Mīkālīts zirgu dīda
Ar sidraba iemauktiem.
490 [Vijciema Vlk].

54307.

Laid, māmiņa, tirgū mani,
Lai(d) (M)ārā, Miķielī!
Māra gājaraudzīties,
Miķielīts dzirdīties.
72 [Cesvaines Md].

54308.

Meitas gaida Miķeļdienas
Kā saulītes uzlēcot;
Kādu vellu nu gaidīs-
Miķeļdiena pagājusi?
90 [Drustu C].

54309.

Mīkālīts bagāts vīrs,
Tas atnāca zābakos;
Šādi tādi laikgadīni
Nāca kārklu vīzītēs.
490 [Vijciema Vlk].

- 208 -

54310.

Miķelītis cāļus kava,
Gar uguni tekādams;
Tec, Līzīte, ienes malku,
Dabūs' gardu kumosiņu.
431 [Tāšu (Talsu) Lp].

54311.

Miķelim gaili kāvu
Sarkanām kājiņām,
Lai redzēju kumeliņu
Bez guntiņas pabarot.
166 [Kalsnavas Md].

54312.

Miķelīt, tēvbrālīt,
Brauksim abi Dobelē;
Dobelē lētas bulkas-
Par vērdiņu kukulītis.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54313.

No Bērtuļa bitīt' maza
Paliek zieda galīnā;
No Miķēļa tautu meita
Paliek ļaužu valodā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk], 301 [Palsmaņa Vlk].

54314.

Sildi pienu, māmulīt,
Miķielītis arti gāja,
Miķielītis arti gāja,
Atrod zemi sasalušu.
373 [Sarkaņu Md].

1. Karusiņka, Marusiņka,
Sildi pīnu Mikeļam:
Mikeļs guoja zemes ortu,
Zeme beja sasoluse.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

543141.

Miķelītis arti gāja
Ar dzeltēnu kumeliņu;
Līze nesa brokastiņu
Šņaukādama, raudādam'.
605 [Skolas].

54315.

Miķelītis labs vīriņš,
Tam svārciņi tumšpelēki;
Labāk svārki tumšpelēki
Nekā balta cepurīte.
192 [Kosas C].

54316.

Trīs Miķeļi bungas sita
Vārtu staba galiņā;
Nākat, meitas, skatīties,
Kur sitās maizes tēvi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54317.

Andrievs tiltu uztaisīja,
Nāks Kačiņa, noārdīs.
261 [Mēdzūlas Md].

54318.

Danci, mani jērīni,
Sivēnīni, kazlēnīni;
Es pati dancoju
Tenīša dienā.
338 [Rankas C].

54319.

Dietu, dietu, saimenīca,
Martinīša vakarā,
Lai telītes dietu veda
Par vasaru tīrumā.
146 [Jaungulbenes Md].

54320.

Es Mārtiņu sagaidīju
Ar gailīša sekstītēm;
Atkal nāca Ziemassvētki
Ar sivēna šmecerīti.
560 [Rīga ].

54321.

Ja būs labs Mārtiņtēvs,
Tad būs labi Mārtiņbērni.
67 [Burtnieku (Burtnieku-Pils) Vlm].

54322.

Labvakar, Mārtiņtēvs,
Vai saņemsi Mārtiņbērnus?
Mārtiņbērni nosaluši,
Aiz durvīm stāvēdami.
440 [Tūjas (Vecmuižas) Vlm].

54323.

Labvakar, mājas māte,
Ielaižat Mārtiņbērnus!
Mārtiņbērni nosaluši,
Tēvam cūkas ganīdami;
Tēvam cūkas ganīdami,
Miežu vārpas lasīdami.
381 [Sēļu Vlm].

54324.

Laižat iekšā Mārtiņbēns,
Mārtiņbēn nosaluš.
Ja jūs iekšā nelaidīs,
Lielu skādi padarīs:
Cūkam kuil izrāmīs,
Ak ar spaļiem piebērīs.
234 [Limbažu Vlm].

- 209 -

1. Labvakar, mājas māte,
Vai gaidīji Mārtiņbērnus?
Mārtiņbērni nosaluši.
Ja jūs iekšā nelaidīsiet,
Cūku kuili izrāmīs,
Spaļus akā iebērīs.
605 [Skolas].

54325.

Mārtiņiem gaili kāvu
Deviņiem cekuliem.
Gailīt, manu rakarīt,
Skaisti dzied' vakarā.
263 [Mēmeles Jk].

54326.

Mārtiņš augsti lielījās:
Pieci vērši baroklē;
Visus piecus patērē,
Ziemassvētku gaidīdams.
546 [Kuldīga Kld apr.].

1. Mārtiš augst lieljās:
Seš vērš barekle;
Viss sešs notērē,
Ziemssvētks gaiddam.
445 [Ugāles Vp].

54327.

Martiņš bagāts vīrs,
Zosi kava vakarā;
Katriņa nabadzīte,
Tā nokava vistiņu.
482 [Vērgaļu Lp].

543271.

Mārtiņš bija bagāts vīrs,
Vērsi kava vakarā;
Jurģis tāds nabadziņš,
Ne gailīti nenokava.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

54328.

Mārtiņš bija nabadziņš,
Atjāj baltu kumeliņu;
Atjāj baltu kumeliņu,
Cietu zemi kapādams.
108 [Engures Tk].

54329.

Mārtiņš atjāja
Ar baltu zirgu;
Katriņa atskrēja,
Apčurināja.
482 [Vērgaļu Lp].

54330.

Ejiet, bērni, skatīties
Kas ārā rībināja?
Katre savu kumeliņu
Pa sētsvidu dancināja.
79 [Daudzeses Jk].

54331.

Min, min Mārtiņ,
Kad būs Katriņ?
Rītā rītā
Pēc div nedēļ.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54332.

Tuni Tuni, Bašķi Bašķi,
Nāc pie mums ikdieniņas;
Tad māmiņa gaļu vāra,
Cik rokās turēdama.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu