SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

5. Miķeļi

33233.

Ak tu sila Miķelīti,
Tavu saldu alutiņu:
Vienu malku nodzēros,
Visas krūtis nodimdēja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

33234.

Ak tu sila Miķelīti,
Tavu saldu alutiņu!
Trīs graudiņi, sešas mucas,
Caur saknēm tecināts.
127 [Lizumā (Lizuma pag. C)].

33235.

Brālīt, tavu drošu sirdi,
Tavu drošu padomiņu:
Miķelī arti gāji, -
Atrod' zemi sasalušu.
Sildiet alu Miķeļam,
Lai zemīte atsalaižas!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Grieta, Grieta, sildi pienu!
Bērtuls gāja zemes art.
Atiet Bērtuls raudādams,
Atron zemi sasalušu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

33236.

Miķeļam gaili kavu
Deviņiemi cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus miežus audzināja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

33237.

Miķelītis arti gāja
Ar dzeltenu kumeliņu;
Līze nesa launadziņu
Šņaukādama, raudādama.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

33238.

Mīkalīts Dievu lūdza,
Es pielūdzu Mīkalīti;
Mīkalīts man atnesa
Putojošu alus kannu.
1311 [Apē (Vlk)].

33239.

Miķelītis cāļus kava,
Gar uguni tekādams.
Es tev lūdzu, Miķelīti,
Atstāj vienu dziedātāju,
Atstāj vienu dziedātāju,
Otru pautu dējējiņu!
216 [Ventspilī].

- 207 -

33240.

Nāc Miķeli, istabā,
Dzer glāzīti uz glāzītes,
Ēd plāceni uz plāceņa,
Tad būs visi svētki pilni!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33241.

čudi rudi, Miķelīti,
Vakar kāvu sivēniņu;
Paldies saku Miķeļam
Par to tauku sivēniņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu