SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

z) Jāņa svētkus beidz

33213.

Ar Dieviņu, tu Jānīti!
Šovakar pavadām.
Citu gadu tu atjāsi
Ar deviņi kumeliņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33214.

Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Jēkabs dzenas, Jēkabs dzenas!
Kad panāks, neizbēgsi,
Dos ar klaipu mugurāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33215.

Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Panāks tevi Pieterīts;
Bēdz, Pieteri, bēdz, Pieteri,
Panāks tevi Jēkabiņš!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33216.

Bēdz, Jānīti, bēdz, Jānīti,
Pēters dzina pakaļā,
Pēters dzina pakaļā,
Zaļa meija rociņā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 204 -

33217.

Bēdz, Jānīt, bēdz, jāņit,
Pēters nāk, Pēters nāk!
Jāņa ziedu neredzēju
Aiz Pēteŗa lapiņām.
18 (Kliģenē).

33218.

Bēdz, Jānīti, bēdz Jānīti,
Pieters nāca, Pieters nāca
Pa liepiņu lapiņām,
Pa žagaru žagariem!
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

33219.

Brauc, Jānīti, nu uz Rīgu,
Nu mēs tevi pavadām;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33220.

Ej, Jānīti, lauz galviņu,
Man vairs tevis nevajaga;
Man atjās Pēterītis
Ābolainu kumeliņu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jāj, Jānīti, lauz galviņu,
Es par tevi nebēdāju:
Man atjās Pēterītis
Svētdien kaltu kumeliņu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

33221.

Ej projām, Jāņa diena,
Ar mīkstiem sieriņiem!
Man atnāks Pēteŗ' diena
Ar mīkstiem plāceņiem.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

33222.

Es Jānīti pavadīju
Līdz viņam kalniņam,
Tā sacīju vadīdama:
Nāc, Jānīti, citu gadu!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

33223.

Gauši nāca, drīz aizgāja
Tā lielaja Jāņa nakts:
Ne bij dienu, ne nedēļu,
Vienu pašu vakariņu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Ilgi gaidu Jāņa dienas,
Gaidu visu pavasaru.
Es domāju, ilgi būs,
Būs jel kādu nedēliņu;
Ne dieniņas nepalika,
Vienu pašu vakariņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

33224.

Jāņa diena sagaidīta,
Jāņa diena pavadīta;
Ar Dieviņu sanācām,
Ar Dieviņu šķirsimies.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

33225.

Ko, bērniņi, darīsim,
Jānīts iet lejiņā?
Tekam, lieli, tekam , mazi,
Velkam Jāni kalniņā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33226.

Mēs Jānīti pakārām
Ozoliņa zariņos,
Lai tas tur karājās
Līdz citiem Jānīšiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33227.

Mēs Jānīti pavadām,
Pēterīti sagaidām;
Jāņam zirgus aizjūdzam,
Pēteŗam nojūdzam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33228.

Mēs Jānīti vadījām
Līdz pašai Jelgavai,
Jelgav's meitas līdz Rīgai,
Rīgas meitas Vāczemē.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33229.

Pavadām Jāņa dienu
Līdz viņam kalniņam,
Lai pavada Rīgas meitas
Līdz pašai jūriņai.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33230.

Pēters Jāni pavadīja
Līdz viņam kalniņam;
Tā sacīja vadīdams:
Nāc atkal citu gadu,
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 205 -

33231.

Šo Jānīti pavadām, -
Kas tā cita sagaidīja?
Dievs dos mieru, veselību, -
I ta cita sagaidīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33232.

Vakar Jāni saņēmām
Ar puškiem, ar ziediem,
Šodieniņu līgojām
Pie saldena alutiņa,
Šovakari pavadām
Ar Pēteŗa lapiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

54286.

Brauc, Jānīti, nu ar Dievu,
Ar puķīšu vezumīnu!
Lai pavada ciema meitas
Līdz pašai jūrīnai(?).
192 [Kosas C].

54287.

Dienu, nakti Jānīt' dzinu,
Nu aizdzinu uz Rīdziņu:
Ej projām nu, Jānīti,
Nu mēs tevi negribam;
Nāc atkal citu gadu,
Tad mēs tevi gaidīsim.
184 [Ķēču Rg].

54288.

Ej ar Dievu, Jāņa diena,
Mēs tev' skaisti pavadāmi!
Nāc atkal citu gadu,
Vēl skaistāki saņemsimi;
Vēl skaistāki saņemsimi
Ar siltiem kukuļiemi!
605 [Skolas].

1. Brauc ar Dievu, tu Jānīti,
Ar to ziedu vezumiņu!
Brauc atkal citu gadu,
Mēs tev' skaisti saņemsim.
275 [Mērmuizas (Mžru) Vlm].

54289.

Es Jānīti pavadīju
Līdz jūriņas robežai;
Citu gadu tad gaidīšu
Ar ozola vainadziņu.
347 [Rendas Kld].

54290.

Pavadam Jāņu dienu
Līdz viņam kalnīnam.
Nāc atkal citu gadu,
Gan mēs tevi saņemsam:
Būs maizīte, būs gaļīna,
Būs saldais alutīc.
192 [Kosas C].

54291.

Nu ar Dievu, Jāņa diena,
Līdz citiem Jānīšiem,
Tad mēs tevi gaidīsim
Ar visiemi ziediņiem.
192 [Kosas C].

54292.

Nu ar Dievu, Jāņa diena,
Līdz citam gadiņam!
Ies dieniņas, nāks dieniņas,
Kamēr tevi redzēsim.
68 [Cieceres Kld].

54293.

Ilgi gaidu Jāņu dienu,
Gaidu visu vasariņ';
Te atnāca, te aizgāja,
Žēlabas vien padarīja.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

54294.

Visu gadu es gaidīju
Jāņu nakti atnākam;
Gausi nāca, drīz aizgāja
Tā lielā Jāņu nakts.
541 [Kandava Tl apr.].

54295.

Cauri gāju priežu silu,
Dāboliņu dēstīdama;
Pašā sila maliņā
Iestādīju ozoliņu,
Lai tas auga, lai zaļoja
Līdz citiem Jānīšiem.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

54296.

Vakar Jāņus saņēmām,
Šodien Jāņus vadīsim;
Vakar nāca dziedādami,
Nu iet projām raudādami.
90 [Drustu C].

54297.

Ej projām, Jāņu diena,
Ar mīkstiem sieriņiem;
Nu atnāks jekaupiņš
Jaunu rudzu maizītēm.
184 [Ķēču Rg].

- 206 -

54298.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļati!
Pavadāti Jāņa dienu,
Līdz viņami kalniņami;
Līdz viņami kalniņami,
Līdz pat jūŗas maliņaji.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

54299.

Kā tos Jāņus ielīgoja, līgo
līgo!
Kā tos Jāņus pavadīja?
Līgodami sagaidīja,
Līgodami pavadīja.
255 [Mārupes (Bieriņu) Rg].

54300.

Mēs Jānīti pavadām
Līdz viņam kalniņam,
Lai vadīja ciema meitas
Līdz citiem Jānīšiem.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

54301.

Nyu ar Dīvu, lobi ļaudis, leigū
leigū!
Leidz citimi Juoneišimi; leigū leigū!
Jo Laimeņa paleidzēs, leigū leigū!
Otkon kūpā leiguosimi, leigū leigū!
236 [Līvānu D].

54302.

Sen tos Jāņus gaidījām,
Nu tos Jāņus pavadām;
Nu tos Jāņus pavadām
No kalniņa lejiņā.
344 [Rembates Rg].

54303.

Vakar bija Jāņa diena,
Šodie' Jāņa atsvētīte;
Vakar māte sieru deve,
Šodie' siera palieciņu.
90 [Drustu C].

54304.

Vakar beja Juoņa dīna,
Šudiņ pašas Juonīnītes;
Vakar Juonis zuobokūs,
Šudiņ paša kūrpītēs.
466 [Vārkavas D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu