SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

u) Jāņu nakts īsāka par visām naksniņām

33198.

Dziedat, meitas, Jāņu nakti,
Neba gaŗa Jāņu nakts:
Vienu malu saul' aizgāja,
Otru ausa gaisumiņa.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 200 -

33199.

Eima eima, nestāvam,
Nava gaŗa Jāņu nakts:
Te satumsa, te uzausa
Tīrumiņa galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33200.

Īsa īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te izausa,
Te saulīte gabalā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Īsa īsa Jāņu nakts
Par visām naksniņām:
Te satumsa, te izausa
Vakarēja gaisumiņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

2. Tā sacīja, tā bij tiesa-
Īsa bija Jāņu nakts,
Īsa bija Jāņu nakts,
Te satimsa, te izausa,
Vienā pusē timsa timsa,
Otrā zaļa gaisumiņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33201.

Īsa īsa Jāņa [Jāņu] nakts
Par visām naksniņām:
Vienā malā saule gāja,
Otrā saule uzlīgoja.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Īsa īsa Jāņu nakts,
Te satumsa, te izausa:
Viena puse tumša tumša,
Otra puse gaiša gaiša.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33202.

Īsa īsa Jāņa nakts,
Te satumsa, te izausa;
Nepaguvu aplīgot
Savu lielu tīrumiņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

33203.

Īsa īsa Jāņa nakts,
Te satimsa, te izausa;
Nepaspēju bāliņam
Jaunas sievas salīgot.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

33204.

Īsa īsa Jāņa nakts,
Te satimsa, te izausa;
Nevarēju tāļu iet,
Pelnīt siera gabaliņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33205.

Nava gaŗa Jāņa [Jāņu] nakte,
Gan var stāvu pastāvēt,
Viena mala tumsen tumsa,
Otrā ausa gaisumiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33206.

Saka gaŗu Jāņa nakti,
Ne ir gaŗa Jāņa nakts:
Te satimsa, te izausa
Pie bāliņa bišu dārza.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Cik gaŗa, cik gaŗa
Jānīša naksniņa, -
Te tumsa tumsiņa,
Te ausa gaismiņa!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

54250.

Ciema meitas solījās
Jāņu nakti negulēt.
Es aizgāju, es atradu:
Guļ kā siļķes muciņā.
239 [Lizuma C].

54251.

Divi divi- kas tie divi-
Zāļu nakti negulēja:
Kalna Jānis, Lejas Māra,
Tie miedziņa negulēja.
439 [Trikātas Vlk], 534 [Grīva Il apr.].

54252.

Es jums saku, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļiet!
Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas godiņu paspēlēja.
112 [Ezeres Kld].

54253.

To jums saku, jauni ļaudis,
Jāņu nakti neguļieti!
Kas gulēja Jāņu nakti,
Sasien kājas, sasien rokas;
Sasien kājas, sasien rokas,
Iesviež nātru krūmiņāji.
282 [Nīcas Lp].

- 201 -

54254.

Es neguļu Jāņu nakti,
Man rozītes stāvu aug;
Man rozītes stāvu zied,
Līdz pašiem Miķeļiem.
Miķelīša rītiņā
Puško tautas kumeliņ'.
350 [Ropažu Rg].

54255.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Neguļat Jāņu nakti;
Lasat puķes, papārdītes,
Puškojat Jāņu kalnu!
183 [Kazdnagas Azp].

54256.

Jauni puiši, jaunas meitas
Jāņu nakti negulēj'.
Tos mieloja Jāņu māte,
Tos dzirdīja Jāņu tēvs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54257.

Jauni puiši, jaunas meitas
Jāņa nakti negulēj':
Puiši dzied kelniņā,
Meitas upes meliņā.
242 [Lubejas Md].

54258.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti negulēja:
Tie taurēja vaŗa taures,
Tie dziedāja Jāņu dziesmas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

54259.

Kas neguļ Jāņu nakti,
Kas dzied Jāņu vakarā?
Jauni puiši, jaunas meitas,
Tie neguļ Jāņu nakti,
Tie dzied Jāņu vakarāi.
270 [Mežotnes B].

54260.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti negulat:
Jāņu nakti zelta rasa,
Tad aitiņas mazgājas;
Tad aitiņas mazgājas,
Tad saulīte rotājas.
229 [Liepupes (Perniģeles) Vlm].

54261.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas par velti negulēja:
Pirmo bērnu vilks aiznesa,
Otru paši nogulēja(?).
33 [Baižkalna C].

54262.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Mūžam sievas nedabūja;
Kad i kādu dobijās,
Naba lietu dobijās:
Pa laipiņu vadājamu,
Ar pirstiņu barojamu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

54263.

Kas gulēja Juoņa nakti, leigū!
Tys sev sīvas nadabova, leigū!
Iz veizeitis vužinova;
Bīzu putru sutynova, leigū!
Ar piersteņi pabarova, leigū!
26 [Asūnes D].

54264.

Kas esat jaunas meitas,
Jāņa nakti neguļat!
Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas guļ visu vasariņu;
Tā dabūja vecu vīru
Tā kā praula gabaliņu.
119 [Gaujienas Vlk].

54265.

Kas gulēja Juoņa nakti,
Leigū, a leigū!
Pylna luova blusu beja,
Leigū, a leigū!
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

54266.

Jāņa tēvi, Jāņa māte,
Neguļati Jāņa nakti!
Ka gulēsit Jāņa nakti,
Būs liniņi lažiņā.
93 [Dundagas Vp].

1. Kas gulēja Jāņu nakti,
Tam aug lini lažiņā.
93 [Dundagas Vp].

54267.

Kas gulēja Jāņa nakti,
Tam neauga gaŗi lini;
Kas līgoja Jāņa nakti,
Tam izauga gaŗi lini.
119 [Gaujienas Vlk].

- 202 -

54268.

Kas gulēj Jāņ nakt,
Mūžam lin laže krit.
Linu dēļ vien es gāj
Jāņ nakt līgoties.
17 [Ances Vp].

54269.

Kas guļ visu Jāņu nakti,
Tas guļ visu vasariņu;
Ar lielo gulēšanu
Visi lini nogulēti.
180 [Katvaru Vlm].

54270.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tam jānes liela strāpe:
Smalkas nātres kājgalei,
Asi dadži pagalvie.
179 [Katriņas C].

54271.

Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas pa nakti negulēja:
Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas gulēs visu gadu.
200 [Kuldīgas Kld].

54272.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas par velti negulēja;
Tas par velti negulēja,
Dabūs miega traucētāju.
530 [Cēsis C apr.].

54273.

Slinki puiši, slinkas meitas,
Neguļat Jāņu nakti!
Kas gulēsa Jāņu nakti,
Gulēs visu vasarīnu.
94 [Dunikas Lp].

54274.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Sasien kājas, sasien rokas;
Sasien kājas, sasien rokas,
Iesviež nātru pudurī.
245 [Lutriņu Kld].

54275.

Īsa īsa Jāņu nakts,
Še satumsa, še izausa:
Še satumsa vakarā,
Še izausa rītiņā.
472 [Vecgulbenes Md].

54276.

Īsa īsa Jāņu nakts,
Te satumsa, te uzausa;
Nepaguvu kroņus vīt,
Ne Jānīti aplīgot.
3 [Adulienas Md].

54277.

Tas meloja, kas tā saka,
Ka ir gaŗa Jāņu nakts:
Man gaismiņa pienākusi,
Ar puisīti runājot.
605 [Skolas].

54278.

Tas ir meli, kas to saka,
Kad ir gaŗa Jāņu nakts;
Stāvus vien sastāvēju
Ar tautieti klētiņā.
184 [Ķēču Rg].

54279.

Tā sacīja, tā bij tiesa:
Īsa bija Jāņa nakts;
Viena puse timsa timsa,
Otra zaļa gaisumiņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu