SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

t) Jāņu nakti neguļ

33179.

Ai jūs puiši, ai jūs meitas,
Jāņu nakti neguļat!
Kas gulēja Jāņu nakti,
Visu gadu snauduļoja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33180.

Es jums saku, jaunas meitas,
Jāņa nakti neguliet:
Gulēsiet Jāņa nakti,
Būs veldrē linu bars.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

- 198 -

1. Lieli puiši, mazi puiši,
Jāņa nakti neguliet:
Kuŗš gulēja Jāņa nakti,
Tam veldrē rudzu bars.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

33181.

Es jums saku, jaunas meitas,
Jāņa nakti negulat:
Kas gulēs Jāņa nakti,
Mūžam vīra nedabūs.
Es negulu Jāņa nakti,
Es būš brūte šoruden.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Kas gulēja Jāņu nakti,
Mūšam sievas nedabūs;
Kas negul Jāņu nakti,
Tas dabūs šoruden.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

33182.

Es jums saku, jauni puiši,
Jāņu nakti neguliet:
Kas gulēs Jāņu nakti,
Mūžam sievu nedabūs.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

33183.

Es jums saku, jauni puiši,
Jāņu nakti negulat!
Kas gulēs Jāņu nakti,
Tas dabūs vecu sievu,
Tas dabūs vecu sievu,
Biezu putru ēdināmu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es jums saku, jauni puiši,
Jāņu nakti neguļat!
Ja gulēsiet Jāņu nakti,
Tad dabūsiet vecu sievu,
Tad dabūsiet vecu sievu,
Ar kūķiem ēdināmu,
Ar kūķiem ēdināmu,
Vecāi vīzēi vizināmu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Kas gulēja Jāņa nakti,
Lai tam sievas nedabūt!
Ja dabūt, tad dabūt
Vecu vecu grabažiņu,
Vecu vecu grabažiņu,
Aizkrāsnē gulētāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Kas gulēs Jāņu nakti,
Tas dabūs vecu sievu,
Muldiņāi vizināmu,
Ar pirkstiem barojamu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

33184.

Jauni puiši, jaunas meitas,
Jāņu nakti neguļat:
Kas gulēja Jāņu nakti.
Tas mūžiņu nogulēja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Kas esat jaunas meitas,
Jāņa nakti neguļat:
Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas guļ visu vasariņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Kas gulēja Jāņa nakti,
Gulēs visu vasariņu;
Kas līgoja Jāņa nakti,
Līgos visu vasariņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33185.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Iznes gultu, apgāz cisas,
Lai tas vairs negulēja
Līdz citiem Jānīšiem.
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

33186.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Lauzt tam kāju, lauzt tam roku,
Lauzt tam kāju, lauzt tam roku,
Lauzt tam pašu muguriņu!
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

33187.

Kas guljaunis Jāņu nakti,
Lauzt tam kāju, lauzt tam roku!
Tēvs māmiņa, tie bij veci,
Tie varēja pagulēt.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Kas gulēja Jāņu nakti,
Lauz tam kāju, otru roku!
Dievs pasargi tēvu māti,
Tie gulēja Jāņu nakti.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

33188.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Sasien kājas, sasien rokas,
Sasien kājas, sasien rokas,
Iemet nātru krūmiņā!
216 [Ventspilī].

- 199 -

33189.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas uz labu negulēja,
Tam veldē mieži rudzi,
Veldē paša [jauna] līgaviņa.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

33190.

Kas gulēja Jāņa nakti-
Veldē rudzi, veldē mieži;
Es neguļu Jāņa nakti,
Man rozītes stāvu zied.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Kas gulēja Jāņu nakti,
Tam rozītes veldē krīt;
Es neguļu Jāņu nakti,
Man rozītes stāvu zied,
Man rozītes stāvu zied
Līdz pašiem Miķeļiem.
Miķelīšu rītiņāi
Puškoš' tautas kumeliņu.
271 [Mangaļos (Mangaļu pag. Rg)].

33191.

Kas gulēja Jāņa nakti-
Veldē rudzi, vēlde mieži;
Kas līgoja Jāņa nakti-
Stāvus mieži, stāvus rudzi.
40-1 (Bigauņc.).

33192.

Kas gulēja Jāņa nakti-
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē goves laidarā,
Veldē goves laidarā,
Veldē bēri kumeliņi.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

33193.

Kas gulēja Jāņu nakti-
Veldrē rudzi, veldrē mieži,
Veldrē rudzi, veldrē mieži,
Veldrē paši pļāvējiņi.
40-1 (Kaugurc.), 270, 403.

33194.

Kas gulēja Jāņu nakti-
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē rudzi, veldē mieži,
Veldē visa labībiņa.
40-1 (Bigauņc.), 108, 216.

33195.

Negulēju Jāņa nakti,
Lai dod Laime veselību;
Kas gulēja Jāņa nakti,
Tas gulēja vaidēdams.
(?).

33196.

Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai mani rudzīši
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jāņīša nakti,
Lai mani pūrīši
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai mani miežiņi
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai manas auziņas
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai mani zirniņi
Vilnī nekrīt.
Negulu, negulu
Jānīša nakti,
Lai mani liniņi
Vilnī nekrīt.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

33197.

Skāde tautu dēliņam,
Sakrīt mieži līdumā:
Kam gulēji ar meitām
Pašā Jāņa vakarā!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu