SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

j) Māju ļaudis aplīgo savus dārzus, laukus, pļavas

32514.

Ai pupiņa melnacīte,
Tavu košu vainadziņu!
Es bij' meita, man nebija
Tik dižana vainadziņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Ai pupiņa melnacīte,
Tavu daiļu augumiņu!
Es meitiņa kā liepiņa,
Nav man tāda augumiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

2. Tu pupiņa melnacīte,
Tu ziedēji daiļu ziedu;
Es bij' meita, man nebija
Tik dižena augumiņa.
279 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

32515.

Aplīgoju savu Kranci,
Savu lielu rožu dārzu,
Lai Krancīša vilks nenesa,
Lai rozītes nenosala.
121 [Gulbenē (Md)].

32516.

Es redzēju melnu ogli
Pie debess zvērojam.
Krīt' zemē, melnā ogle,
Krīt' apīņu dārziņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es redzēju melnu vistu
Vidū gaisa lidinot.
Krīt' zemē, melnā vista,
Krīt' apeņu dārziņā!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32517.

Jānīts savu kumeliņu
Iejāj bišu dārziņā
Medainām kājiņām,
Vaskainiem iemauktiem.
40-1 (Bigauņc.).

32518.

Kādi ziedi pupiņai?
Raibi ziedi pupiņai.
Tie nebija pupu ziedi,
Tie bij Dieva pakariņi.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Kādi ziedi pupiņai?
Raibi ziedi pupiņai;
Tie Dieviņa pakariņi,
Mīļas Māras vizulīši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Pupiņām raibi ziedi,
Tur bij labi cimdu raksti;
Tie nebija pupu ziedi,
Tie bij Dieva cimdu raksti.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

32519.

Kāpostiņi dārziņā,
Kur tā pate stādītāja?
Stādītāja klētiņā
Loka baltas villainītes.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Kāpost' auga dārziņā,
Kur kāpostu ravētāja?
Ravētāja istabā
Sēd sidraba krēsliņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Skaistas rozes dārziņā,
Kur tā pati dēstītāja?
Dēstītāja klētiņā
Loka baltas villainītes.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

32520.

Kam tās tādas lielas mājas,
Kam tie kupli koku dārzi?
Tās Jānīša lielas mājas,
Tie Jānīša koku dārzi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32521.

Ko, dārznieks, tu lielies
Ar saviem sīpoliem?
Saulē luksti novītuši,
Tārpi saknes nograuzuši.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

32522.

Kur bij čaklas mātes meitas,
Tur dārziņi noravēti;
Kur laiskaji tēva dēli,
Papuvītes neapartas.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

- 86 -

32523.

Lec, Jānīti, kur lēkdams,
Lec kāpostu dārziņā,
Izmin gušņas, izmin nātres,
Lai aug tīri kāpostiņi!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj manu sakņu dārzu,
Izmin nātres, izmin zāles,
Lai aug tīri kāpostiņi!
40-1 (Antiņc.).

32524.

Lec, Jānīti, kur lēkdams,
Lec kāpostu dārziņā,
Lai aug tādi kāpostiņi
Kā Jānīša cepurīte!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)],
188-0. (Bigauņc.).

1. Ai Ķikuti, ķikutiņ,
Nāc kāpostu dārziņā,
Lai aug balti kāpostiņi
Kā ķikuta pavēdere!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Ei Jānīti platgalvīti,
Lec kāpostu vidiņā,
Lai kāposti plātījās
Kā Jānīša cepurīte!
; 111-86.

3. Lec, Jānīti, dārziņā,
Izmin dadžus, izmin smilgas,
Lai aug tādi kāpostiņi
Kā Jānīša cepurīte!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

4. Līgojieti Jāņa nakti,
Lai aug mūsu kāpostiņi,
Lai aug mūsu kāpostiņi
Kā Jānīša cepurīte!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32525.

Tiesa tiesa, ne meliņi
Vecu ļaužu valodiņa:
Zirnīts auga kāsītī,
Kaņepīte cekulā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)], 108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Klausās visa istabīna,
Kad es stāstu pasacīnu:
Zirnīts auga pākstītē,
Kaņepīte cekulā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

32526.

Ai brālīti, ai brālīti,
Tavu lielu rudzu lauku!
Visu nakti salīgoju,
Laukam galu neatradu.
226 [Kandavā (Tl)].

32527.

Ak tu pūra kogulīti,
Tavu daiļu augumiņu!
Rīgas kungi tevis dēļ
Zelta naudu liedināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32528.

Aplīgoju rudzu lauku,
Kādiem ziediem rudzi zied:
Pelēkiemi ziediņiem.
Aplīgoju kviešu lauku,
Kādiem ziediem kvieši zied:
Dzelteniemi ziediņiem.
Aplīgoju miežu lauku,
Kādiem ziediem mieži zied:
Dzelteniemi ziediņiem.
Aplīgoju auzu lauku,
Kādiem ziediem auzas zied:
Baltiem ziediem auzas zied.
Aplīgoju zirņu lauku,
Kādiem ziediem zirņi zied:
Raibiem ziediem zirņi zied.
Aplīgoju linu lauku,
Kādiem ziediem lini zied:
Ziliem ziediem lini zied.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Kādi ziedi rudzīšam?
Rudzīšam pelēk' ziedi.
Tie nebija rudzu ziedi,
Tie bij Dieva pakariņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Kādi ziedi tupeļam?
Zili ziedi, balti ziedi,
Zili ziedi, balti ziedi,
Zaļa vaŗa pakariņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3. Līgo Jānīti,
Kādi ziedi rudziem?
Pelēki ziediņi
Līgot līgo.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32529.

Audz, miezīti, ņem krūmiņu,
Šorudeni daudz vajaga:
Man māsiņa izvedama,
Brālim sieva pārvedama.
190 [Kuldīā].

- 87 -

1. Audz, miezīti, ņem krūmiņu,
Rudens nāca, daudz vajaga:
Brālim kāzas, man derības
Tai vienāi rudenī.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

32530.

Audz, rudzīt, riet krūmiņu
Lielajā tīrumā;
Aizmaksā zirga varu,
Arājiņa gājumiņu!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Riet, rudzīti, lielu krūmu
Lielajā tīrumā;
Maksā zirga vilkumiņu,
Arājiņa gājumiņu!
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

32531.

Audzin' Dievis, brālītim
Labus miežus, labus rudzus!
Lepnajiem, skopajiem
Ar lopiem izganīšu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

32532.

Dieviņš brida rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti.
Brien, Dieviņi, pacelies,
Nenobrauki rudziem ziedus!
263 [Dobelē].

1. Jānīts jāja rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti.
Uzņem, Jāni, mētelīti,
Lai nebrauka rudzu ziedus!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Saule brida rudzu lauku
Pelēkiem lindrakiem.
Pacel, saule, lindraciņus,
Lai ziediņi nenobira!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32533.

Dieviņš brida rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti;
Kad izbrida, tad apsedza
Pelēkām(i) vārpiņām.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)], 2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

32534.

Dieviņš jāja rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti;
Pretim jāja mīļa Māŗa, -
Šei būs laime pļāvējam.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

32535.

Dieviņš jāja rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti;
Redzēj' manu rudzu lauku
Zelta vilni vilnījot.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

32536.

Dieviņš sēja sudrabiņu
Visu gaŗu Jaņu nakti.
Sēj, Dieviņi, manu tiesu
Jele vienu birzumiņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32537.

Iesim, meitas, skatīties,
Kādi ziedi rudziem zied:
Rudziem zied zelta ziedi
Sudrabiņa pakariem.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Iesim, meitas, skatītiesi,
Kādi ziedi liniem zied.
Liniem zied zili ziedi
Zeltītiem pakariem.
263 [Dobelē], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

2. Iesim, meitas, skatīties(i),
Kādi ziedi miezīšiem:
Miezīšiem zelta ziedi,
Rudziem vaŗa pakariņi.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32538.

Es nominu vien' rudzīti
Pašā Jāņu vakarāi.
Celies, rudzi, riet krūmiņu,
Zied' sudraba ziediņiem!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Vienu rudzīt' i nominu,
Jāņa nakti līgodama.
Celies, rudzi, riet krūmiņu,
Zied' sudraba ziediņiem!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32539.

Es šķitos Jāņa nakti
Apiet brāļa rudzu lauku;
Izsvīst gaisma, uzlec saule,
Ne līdz pusi nenogāju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32540.

Jāņu māte man vaicāja,
Kādi ziedi rāciņiem;
Es viņai atbildēju:
Rāciņiem balti ziedi.
226 [Kandavā (Tl)].

- 88 -

32541.

Jāņu māete rudzuos brida,
Geri svāerki mugurā.
Kuir' ruidzīti tā nuomina-
Zalta graudi vāerpiņā.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

32542.

Jāņu māte rudzus brida,
Samta svārkus paceldama;
Kad nolaida samta svārkus,
Tad nolīka rudzu vārpas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Dieviņš jāja rudzu lauku,
Mētelī satinies;
Kur nolaida mētelīti,
Tur nolīka rudzu vārpa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Saule brida rudzu lauku,
Pacēlusi mētelīti;
Kur palaida mētelīti,
Tur noslīka rudzu lauks.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

32543.

Jāņa māte rudzus brida,
Samta svārkus pacēluse;
Kur nolūza vien' vārpiņa,
Tur uzauga div' vārpiņas.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32544.

Jāņa māte rudzus brida,
Samta svārkus pacēluse;
Kuŗu rudzi tā nolauza,
Tas uzauga zarodams.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

32545.

Jāņa māte rudzus brida,
Samta svārkus sacēluse;
Kad pārbrida rudzu lauku,
Tad nolaida samta svārkus.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Saule brida rudzu lauku,
Zīda svārkus paceldama;
Izbridusi rudzu lauku,
Nolaiž savus zīda svārkus.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32546.

Jānīts jāja rudzu lauku
Ar pelēku metelīti,
Lai zied mana rudzu druva
Pelēkiem ziediņiem.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

32547.

Kas apjoza zelta jostu
Apkārt manu rudzu lauku?
Mīļa Māra apjozuse,
Jānu nakti staigājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32548.

Kas to zeltu izlaistīja
Pa Jānīša rudzu lauku?
Dieviņš zeltu izlaistīja,
Tīru maizi gribēdams.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32549.

Kas tos rudzus novārtīja
Pašā Jāņu vakarā?
Jāņa bērni novārtījši,
Pašu Jāni meklēdami.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32550.

Kuŗa laba saimeniece,
Apiet savu rudzu lauku;
Kuŗa kāda palaistuve,
Ne ap dārzu neapgāja.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

32551.

Kuŗa laba saimeniece,
Apiet savu rudzu lauku;
Kuŗa kāda netikuse,
Gul kā cūka midzenī.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Kas godīga saimeniece,
Tā apgāja savu dārzu;
Kas bij kāda miega mice,
Tā ielīda midzenī.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kas mudīga saimeniece,
Aplīgoja linu lauku;
Kuŗa kāda netikuse,
Gul ar vīru klētiņā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

32552.

Labvakar, Jāņu tēvs,
Sedlo savu sirmu zirgu;
Apjāj rudzus, apjāj miežus,
Apjāj visus tīrumiņus,
Lai aug rudzi, lai aug mieži,
Lai aug visa labībiņa!
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

- 89 -

32553.

Labvakaru, rudzu lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā Dieviņis tev līdzēja
Pelēk's ziedus noziedēt?
Labvakaru, miežu lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā Dieviņis tev līdzēja
Dzelt'nus ziedus noziedēt?
Labvakaru, linu lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā Dieviņis tev līdzēja
Zilus ziedus noziedēt?
Labvakaru, zirņu lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā dieviņistev līdzēja
Sark'nus ziedus noziedēt?
Labvakaru, rāciņ' lauki,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Kā Dieviņis tev līdzēja
Baltus ziedus noziedēt?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

32554.

Labvakar(i), rudzu lauks,
Kā Dieviņis tev līdzēja?
Vakar gāja liela vētra
Pa vārpiņu galiņiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Labvakari, rudzu lauks,
Kā Dieviņis tev līdzējis?
Kā dieviņistev līdzējis
Jāņ' vakaru sagaidīt?
Vakar gāja liela vētra
Par rudzīšu ziediņiem;
Šodien bērni nobradāja,
Jānim puķes lasīdami.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

2. Labvakari, rudzu [kviešu, miežu, auzu] druva,
Kā tev Dievis palīdzēja?
Vakar bija liela vētra,
Līdz zemei locījās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

325541.

Laime brida rudzu lauku,
Zīda svārkus pacēluse;
Kad nolaida zīda svārkus,
Apklāj' visu rudzu lauku.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

32555.

Laima gāja auzu lauku
Auzu skaru mētelīti;
Dieviņš gāja rudzu lauku
Rudzu rogu cepurīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32556.

Linītimi zili ziedi,
Misiņoti kukuriņi;
Auziņāmi kuplas vārpas,
Lielas auga gaŗumā.
40-1 (Antiņc.).

32557.

Ne kārkļi vien auga
Rundāles laukā:
Aug rudzi, aug kvieši,
Veldrē krizdami.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

32558.

Jem, Dīveņ, s'ermu zirgu,
Apjuoj munu teirumeņ'!
Cik sūl'eiš', cik pēdeņ',
Tik gubeņ' teirumā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

32559.

Ņem, Jānīti, augstu zirgu,
Apjāj manu tīrumiņu,
Cel asniņu augstumā,
Min zālīti zemumā!
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Atjāj Jānītis
Pa rudzu lauku,
Asniņus celdams,
Zālīti mīdams.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

2. Dievs gāja pa lauku,
Pa ežu ežām,
Zālīti mīdams,
Rudzīšus celdams.
226 [Kandavā (Tl)].

3. Kāp, Jānīti, augstu zirgu,
Apjāj manus tīrumiņus,
Celdams asnus, mīdams zāles,
Labībiņu ravēdams!
121; 11-89

- 90 -

32560.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj manus tīrumiņus,
Izmin usnes, izmin zāles,
Lai aug tīra labībiņa!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dieviņš brida rudzu lauku
Ar pelēku mētelīti,
Izbrien lāčus, izbrien smilgas,
Lai aug mani tīri rudzi.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

2. Ņem, Jānīti, bēru zirgu,
Apjāj manu rudzu lauku,
Izmin smilgas, izmin lāčus,
Lai aug mani tīri rudzi!
Ņem, Jānīti, dulu zirgu,
Apjāj manu miežu lauku,
Izmin smilgas, izmin gušņas,
Lai aug mani tīri mieži!
Lai aug mani tīri mieži!
Ņem, Jānīti, dzelten' zirgu,
Apjāj manu auzu lauku,
Izmin smilgas, izmin puķes,
Lai aug mani tīras auzas!
Ņem, Jānīti, seķa zirgu,
Apjāj manu zirņu lauku,
Izmin smilgas, izmin gušņas,
Lai aug mani tīri zirņi,
Lai aug mani tīri zirņi
Zarotāma pākstītēma!
Ņem, Jānīti, zilu zirgu,
Apjāj manu linu lauku,
Izmin gaurus, izmin akļus,
Lai aug mani tīri lini!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

3. Ņem, Jānīti, bēru zirgu,
Izjāj manu rudzu lauku,
Izmin smilgas, izmin lāčus,
Lai aug mani tīri rudzi!
Kad iejāsi citu gadu,
Doš' tev skaidru maizi ēst,
Doš' tev skaidru maizi ēst,
Doš' tev brūnu alu dzert.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

4. Ņem, Jānīti, mellu zirgu,
Apjāj manu linu lauku,
Izmin smilgas, izmin judras,
Lai aug tīri mani lini!
Kad atjāsi citu gadu,
Došu smalku linu kreklu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

5. Ņem, Jānīti, mellu zirgu,
Apjāj manu miežu lauku!
Kad atjāsi citu gadu,
Došu saldu miežu alu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32561.

Tev, Dieviņ, labs zirdziņš,
Apjāj manu rudzu lauku;
Tev, Laimiņ, plata sagša,
Apsedz manu govju dārzu!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32562.

Vajadzēja, vajadzēja
I miežam, apīņam;
Apīņam gaŗa mieta,
Miežam sūdu vezumiņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32563.

Visi rudzi noziedēja,
Kalpa rudzi neziedēja;
Tie ziedēja Jāņu nakti
Sudrabiņa ziediņiem.
331 [Augškurzemē (Il)].

1. Visi ziedi noziedēja,
Bandu rudzi neziedēja;
Bandu rudzi noziedēja
Pašā Jāņu vakarā,
Pašā Jāņu vakarā
Sudrabiņa ziediņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32564.

Es iebridu Jāņa nakti
Bandenieka pļaviņā;
Trīs gadiņi tā pļaviņa
Zelta miglu nomigloja.
153 [skat. 2671. (Kalnciema pag. Jg)].

32565.

Kam tā tāda puķu pļava,
Kur māsiņas pāri gāja?
Tā brālīša puķu pļava,
Ko pļaun Jāņu vakarā.
226 [Kandavā (Tl)].

32566.

Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu;
Saule sienu kaltēdama,
Bite ziedus lasīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 91 -

32567.

Pļavas dziesmu nodziedāju,
Par pļaviņu pāriedama;
Man piebirapilnas kurpes
Zilu ziedu, zelta rasas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)].

53474.

Ai kāpusti, kāpustiņi,
Kādēļ lieli neaugāt?
Vai tādēļ neaugāt,
Kad bij veca dēstītāja?
Audziet lieli, kāpostiņi,
Būs jums jauna ravētāja!
604 [Dažādi iesūtītāji].

53475.

Ai rudzīti, rogainīti,
Tev galvīna gauži sāp;
Vakar bija liela vētra,
Tev galvīnu sadauzīj'.
192 [Kosas C].

53476.

Vāji vāji mūsu puiši, līgo līgo,
Rudzu rogas nekustina, līgo!
15 [Alūksnes Vlk].

53477.

Aplīgoju tīrumiņus,
Na jou sovus aplīgoju;
Kad iziešu tautiņās,
Tad es sovus aplīgošu.
358 [Rugāju Abr].

53478.

Es nūguoju rudzu molu,
Rudzim zīdu vādamuos;
Cyts bej bolts, cyts palāks,
Vysi zīdi aileņā.
170 [Kapiņu D].

1. Rudzu maleņu nūguoju,
Rudzim zīdu vārdamuos;
Cyts zīd malns, cyts palāks,
Vysi vīnā eileņā.
389 [Silajāņu Rz].

53478v2.

Apleigavu teirumeņu
Rudza zīda vādamuos;
Cyts zīd bolts, cyts palāks,
Vysi zīdi eileņā.
466 [Vārkavas D].

3. Es apguoju teirumiņu,
Rudzim zīdu vārdamuos;
Cits zīd baltis, cits palākis,
Visim zīdi eiļiņā,
Byus maizīte klētiņā.
326 [Preiļu D].

53479.

Jāj, jāj, Jānīti,
Pa kāpostu dārzu,
Virziņu mīdams,
Kāpostus celdams!
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53480.

Jānīts brauca visu gadu,
Nu atbrauca mūs' mājās.
Brauc, Jānīti, pagalmā,
Griez riņķīti viducē,
Lai aug mūsu rudzu lauki,
Vērpelēs griezdamies.
184 [Ķēču Rg].

53481.

Jāņu māte rudzus brida,
Samta brunčus apvilkuse;
Kuŗus rudzusizbridusi,
Tur aug rudzi griezdamies.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

53482.

Jāņu māte rudzus brida,
Zīdu kleitu pacēluse,
Gribēdama divas vārpas
Viena stiebra galīnā.
192 [Kosas C].

53483.

Kas apvilka zaļu zīdu
Apkārt manu rudzu lauku?
Dieva dēli apvilkuši,
Jāņu nakti staigādami.
133 [Īles Jg].

53484.

Kas kaitēja mūs' kungam
Zelta jostu nevalkāt:
Veldrē kvieši, veldrē lini,
Abē pusē lielceļam;
Nāks no Rīgas kaupmanīši,
Siekiem naudu mērīdami.
605 [Skolas].

53485.

Līgo druvas, līgo meži,
Līgo Jāņu vakarā;
Tā līgoja labībiņa
Mana tēva druviņā.
94 [Dunikas Lp].

- 92 -

53486.

Līgot iešu-kur līgošu-
Ap miežiem, ap rudziem,
Ap bāliņa tīrumiem.
3 [Adulienas Md].

53487.

Jem, Jānīti, mellu ziergu,
Apjāj manu linu lauku,
Lai zied manis linu laukse,
Zilājieme ziediņieme.
129 [Gudenieku Azp].

53488.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus!
Ielaid savu kumeliņu
Sarkanai ābolai.
215 [Lēdmanes Rg].

53489.

Kāp, Jānīti, kalniņā
Augstam zirgam mugurā!
Apjāj savus tīrumiņus,
Lai aug tīra labībiņa
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

53490.

Jem, Jānīti, mellu zirgu,
Apjāj manu rudzu lauku!
Izmin smilgas, izmin lāčus,
Lai aug mani skaidri rudzi!
Ne pelīte smilgas ēda,
Ne līgava lācauzīnas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53491.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj manu sakņu dārzu!
Izmin nātres, izmin zāles,
Lai aug tīri kāpostiņi!
195 [Kraukļu Md].

53492.

Ņem, Jānīti, melnu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus!
Visi tavi tīrumiņi
Novītuši, nokaltuši.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53493.

Augsti zirgi Jānīšami,
Vēl augstāki Pēterīšam.
Ņem, Jānīti, melnus zirgus,
Apjāj savus tīrumiņus!
Izmin usnas, izmin zāles,
Lai aug tīra labībiņa!
72 [Cesvaines Md].

53494.

Ņem, Jānīti, sirmu zirgu,
Apjāj savus tīrumiņus!
Zaķi miežus apēduši,
Stupes vien palikušas.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53495.

Ņem, bāliņ, baltu zirgu,
Izjāj manu rožu dārzu!
Uzsedz savam kumeļam
Skaistu rožu deķi.
263 [Mēmeles Jk].

53496.

Pūt, mazāju balodīt,
Pašā Jāņu vakarā!
Pūt mežā smilgas, lāčus,
Tīrus rudzus tīrumā!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53497.

Visas druvas izravētas,
Apenīši neravēti;
Tos ravēja Jāņa bērni,
Jāņa naktī līgojot.
248 [Mālpils Rg].

53498.

Raibs ziediņš pupiņai,
Kas to raibu darināja?
Pats Dieviņš izrakstīja,
Kalniņā sēdēdams.
344 [Rembates Rg].

53499.

Rudzus sēju, mīži auga,
Apeinīši izzīdēja;
Nakts mīga nagulēju,
Tū teirumu carādams.
358 [Rugāju Abr].

53500.

Slēpies, mans rudzu lauks,
Nu nāk daudzi līgotāji!
Apsameti mellu miglu,
Lai tie tevis neredzēj'.(?)
112 [Ezeres Kld].

53501.

Stiku stiku, stikuteņ,
Lēc kuopustu duorzeņā!
Plēs zuolīti duorzeņā,
Svīd zuolīti maleņā!
18 [Andrupenes Rz].

- 93 -

53502.

Svēta Māra ciemā brauca,
Satiek pupas revējot:
Dievspalīdz, revētājas,
Sviediet zāles maliņā!
Atnāks jums Jāņu māte,
Vaicās jūsu revējumu.
263 [Mēmeles Jk].

53503.

Šķitu viešņu iesēdušu
Kāpostiņu dārziņā;
Kāpostiņu galvenīcas
Baltas sēd galviņās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53504.

Šogad salta Jāņu diena,
Tupeņlaksti nosaluši;
Dievs to zina, citu gadu
Vai nesals kāpostiņi.
48 [Bērzaunes Md].

53505.

Atkal jauna Jāņu diena,
Tupeņlaksti nosaluši,
Meitām ciči nosutuši.
72 [Cesvaines Md].

53506.

Ubadziņ, nabadziņ,
Kam tu nāci mūsmājās?
Kam tu nāci mūsmājā
Pašā Jāņu vakarā;
Pašā Jāņu vakarā,
Pašā ziedu laiciņā.
110 [Ērgļu C].

53507.

Vēl es pate nezināju,
Ko man Dievis dāvināja:
Divi auga kāpostiņi
Pie tā viena kecēniņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53508.

Visa Dieva radībiņa,
Saulītēi līgojāsi:
Rudzu vārpas, puķu ziedi,
Dižu mežu koku gali,
Veci ļaudis, mazi bērni,
Jauni puiši, jaunas meitas.
24 [Asares Il].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu