SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

i) Pieguļā nejāj (jāj)

32502.

Ai puiši puiši,
Glabājiet zirgus!
Jānītis krūmos,
Iemaukti rokā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1. Es jums saku, jauni puiši,
Jāņa nakti neguļat:
Jānis sēda krūmiņos,
Iemauktiņi rociņā.
226 [Kandavā (Tl)].

2. Jauni puiši, bāleliņi,
Glabājiet kumeliņus:
Jānīts gāja visu nakti,
Iemauktiņi rociņā.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

3. Pieguļnieki, bāleliņi,
Glabājieti kumeliņus:
Jānīts stāv kalniņā,
Iemauktiņi rociņā.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

32503.

Aiz upītes zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā;
Tur jās mani bāleliņi
Jāņu nakti pieguļā.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Aiz Daugavas dzelzu zāle
Zied ar zelta ziediņiem:
Tur jāj mani bāleliņi
Jāņu nakti pieguļā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Aiz upītes melni meži
Dzeltainiemi zariņiem;
Tur jāj mani brāleliņi
Ik vakarus pieguļā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

3. Aiz upītes zaļa zāle,
Zelta rasa galiņā;
Tur jāj mani bāleliņi
Ik vakarus pieguļā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32504.

Es jums saku, jauni puiši,
Nejājati pieguļā:
Pats Jānītis kumeliņu
Pavadāi ēdināja.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32505.

Es nejātu Jāņu nakti
Kumeliņu pieguļā;
Jāņu nakts vīstu nakts,
Novīst manis kumeliņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32506.

Es nejātu kumeliņu
Jāņu nakti pieguļā:
Jāņu nakti jaunas meitas
Meklē manu kumeliņu.
401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)], (Bigauņc.), 185.

1. Savu laiku es negāju
Jāņa nakti pieguļā:
Jaunas meitas Jāņu nakti
Nozog manu kumeliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32507.

Jājat, puiši, pieguļā
Vilkābeļu līdumā!
Tur tie visi grēcinieki
Jāņa nakti līksmojās.
226 [Kandavā (Tl)].

32508.

Jāņu nakti, bāleliņi,
Nejājiet pieguļā:
Meža māte suņus sauca,
Rīdīs jūsu kumeliņus.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

- 83 -

32509.

Jānīts zirgu nojādīja,
Pieguļnieku meklēdams;
Gudri mani brāleliņi,
Tie nejāja pieguļā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Jānīts jāja visu nakti,
Pieguļniekus meklēdams:
Pieguļnieki gudri vīri,
Visi guļ sētiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

32510.

Jānīts jāja visu nakti,
Pieguļniekus meklēdams:
Pieguļnieki gudri bija,
Neguļ ceļa maliņā;
Tie guļ upes līcīšos,
Smalkajos kārkliņos;
Niedru kaulu guni kūra,
Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai Jānītis neredzēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32510v1.

Apkārt kalnu saule tek,
Pieguļnieku meklēdama;
Pieguļnieki gudri vīri,
Neguļ kalna galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 123 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Jānīts zirgu nojādīja,
Ganu meitu meklēdams;
Ganu meitas gudras bija,
Gana sila vidiņā,
Gana sila vidiņā,
Negan' ceļa maliņā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

3. Jānīts zirgu nojādīja,
Pieguļnieku meklēdams.
Gudri bija pieguļnieki,
Neguļ ceļa maliņā,
Guļ upītes līcītī,
Pašā Dieva dārziņā.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

4. Meitas kazu nojājušas,
Pieguļnieku meklēdamas.
Pieguļnieki gudri puikas,
Iejāj jūras līkumā,
Iejāj jūras līkumā,
Guļ jūriņas kārkliņos;
Ņiedru kaulu guni kūra,
Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai dūmiņi nekūpēja,
Lai meitiņas neredzēja.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

32511.

Kas spīdēja, kas vizēja
Viņā meža maliņā?
Veci puiši zirgus gana,
Veca spalva mugurā.
226 [Kandavā (Tl)].

32512.

Jāņu nakti, bāleliņi,
Pieguļā nejājat:
Jānīts jūsu kumeliņus
Dzelza zāli ēdinās.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Jāņu nakti, bāleliņi,
Pieguļā nejājat:
Jānīts jūsu kumeliņus
Dzelza zāli ēdinās,
Dzelza zāli ēdīnās,
Sapīs vaŗa pineklos.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Jauni puiši, bandinieki,
Jāņa nakti neguliet:
Skauģīts jūsu kumeliņu
Dzelzu zāli ēdināja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32513.

No Jurģiem līdz Jāņiem
Puiši jāja pieguļā;
Pašā zāļu vakarā
Ielīduši aizkrāsnē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. No Jurģiem līdz Miķeļiem
Puiši jāja pieguļā;
Pašā jāņavakarā
Sazagāze aizkrāsnē.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

2. No Ūsiņa jauni puiši
Neguļ vairs istabā;
Pašā zāļu vakarā
Sasavēlās aizkrāsnī.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

53457.

Apleik kolnim saule tak,
Garas dīnas gribādama;
Apleik kolnim muote tak,
Pīguļnīku vaicuodama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 84 -

53458.

Es redzēju šorītiņ'
Strupu, īsu tautu meitu;
Ēdolnieki šķeterēja
Jāņu nakti pieguļā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53459.

Juonīts pļovas izbroduoja
Pīguļnīkus vaicuodams.
Gudri beja pīguļnīki,
Naguļ ceļa maleņā;
Guļ Dīveņa klētiņā,
Aiz deviņu atslēdziņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

53460.

Jānīts manu kumeliņu
Dzelzu zāli ēdināja;
Dzelzu zāli ēdināja;
Rāv' ūdeni dzirdināja.
15 [Alūksnes Vlk].

53461.

Jānīts sēd kalniņā.
Gana rīkste rociņā.
Kas grib baltas villainītes,
Lai dzen aitas pieguļā.
169 [Kandavas Tl].

53462.

Jāņam zirgi pazuduši
Jāņa nakti pieguļā;
Dieva dēli saņēmuši
Savā auzu tīrumā.
33 [Baižkalna C].

53463.

Jānīts kliedza, Jānīts brēca
Kalniņāji stāvēdams;
Jānīšami, brālīšami,
Kumeliņi pazuduši.
282 [Nīcas Lp].

53464.

Jānīšami, brālīšami,
Liela skāde notikusi:
Pašā Jāņu vakarā
Kumelīni pazuduši.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53465.

Kas grib baltas villainītes,
Lai gan' aitas Jāņu nakti;
Jāņu nakti zaļa zāle,
Zelta rasa galiņēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53466.

Kas grib baltu villainīti,
Lai dzen aitas pieguļe;
Kas grib bērus kumeliņus,
Lai dzen ziergus pieguļe.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

53467.

Jāņu nakti lietiņš lija
Sudrabiņa lāsītēm;
Kas gribēja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļā.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

53468.

Kālabad tev, Jānīti,
Pluskutaini kumeliņi?
Vai tu neesi auzas devis,
Vai nejājis pieguļā?
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

53469.

Pats izdzinu sav' gosniņu
Jāņu nakti pieguļe;
Neraidīju tautu bērnu
Pa vārtieme grūzdināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53470.

Pošatiesi, Jāņa bērni,
Meklējiet kumeliņus!
Jāņu nakti kumeliņi
Zaļā līcī ganījāsi.
282 [Nīcas Lp].

53471.

Puiši jāja pieguļā
Pašā Jāņu vakarā;
Katris savu līgaviņu
Trīs kažokos guldināja.
510 [Zaubes (Jaunpils) Rg].

53472.

Puiši puiši, ko nu gaidāt,
Ka nejājat pieguļā,
Vilkābeļu līdumā?
Tur tie visi grēcinieki
Jāņu nakti līksmojās.
560 [Rīga ], 572 [Tukums Tk apr.].

- 85 -

53473.

Tu pādīte, tieva gaŗa,
Kas tav' tādu šķeterēj'?
Jauni puiši šķeterēja
Jāņu nakti pieguļe.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu