SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

h) Apkopj stallī zirgus un aplīgo

32495.

Danco kunga stiliņģī
Ābolaini kumeliņi;
Cierē paši jājējiņi,
Zelta pieši kājiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Bij tai kunga stallītī
Dāldeŗaini kumeliņi;
Bij pašam jājējam
Zelta pieši kājiņā.
316 [Jēkabpilī].

2. Sirmi zirgi jūru peld,
Zelta segli mugurā;
Staigā paši staļļa puiši,
Zelta pieši kājiņās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

32496.

Div' ierbītes ceļu tek
Nosukātu cekulīti.
Kā nav kauna jānītim-
Nesukāts kumeliņš!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32497.

Jānīšam divi staļļi
Pārdodamu kumeliņu.
Pirciet, mani bāleliņi,
Jel ar vienu ceļa zirgu!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32498.

Jānīšami sirmi zirgi,
Māsas jāja pieguļā;
Tautiņāmi acis dega,
Caur krūmiem raugoties.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 82 -

32499.

Jauni puiši nezināja,
Kur gul zirgu māmulīte:
Vidū staļļa apakš grīdas
Zaļā zīda nēzdogā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Jauni puiši nezināja,
Kur gul ziedu māmulīte:
Vidū stallī, apakš grīdas,
Zaļā zīdu deķītē.
224 [Kabilē (Kld)].

32500.

Man piedzima Jāņa nakti
Baltai ķēvei kumeliņš;
Ja zirdziņš- tētiņam,
Ja ķēvīte- māmiņai.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32501.

Nāc ārā, Jāņa tēvs
[saimenieks],
Es tev teikšu zirgu Laimi:
Zirgu stallī apakš sliekša,
Tur ir tava zirgu Laime.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu