SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

e) Gani pārdzen lopus mājā, ielaiž laidarā, apkopj un aplīgo

32416.

Ak tu govju Māršaliņa,
Lielas govis audzējusi:
Kūtī ragi neietilpa,
Dārzā rūmes nedabūja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1. Jāņa māte man iedeve
Raibu govi platim ragim,
Durvīs ragi neiegāja,
Kūtī rūmes tai nebija;
Vež' ābeļu dārziņā
Zem kuplās ābelītes.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

2. Mīļa Māra man iedeva
Raibu govi platiem ragiem;
Kūtī ragi neiegāja,
Ķipī pienu nesaslaucu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

3. Mīļa Māŗa man iedeva
Raibu gavi platim ragim;
Ne tā ziemu stallī tilpa,
Ne vasaru laidarā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

32417.

Appuškoju raibu govi
Ar bērziņa žagariem.
Puško, Dievs, citu gadu
Ar raibām telītēm!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 68 -

32418.

Augstu metu [sviežu] Jāņa zāles,
Lai telītes lielas aug,
Lai telītes lielas aug
Jāņu mātes laidarā,
Jāņu mātes laidarā ,
Ar baltām galviņām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

32419.

Augstu metu Jāņu zāles,
Lai telītes lielas auga,
Lai telītes lielas auga,
Lai tās pulka piena deva.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Augsti sviedu Jāņa zāles
Jāņa mātes istabā,
Lai aug lieli telēniņi,
Govis daudz piena dod.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

32420.

Iesim, meitas, skatīties,
Kādas govis laidarā:
Citas zilas, citas melnas,
Citas baltu muguriņu.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

32421.

Eita, bērni, lūkoties,
Ko dar' Jānis aplokā:
Pītin pina, vītin vija
Meitām govju slauktuvīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Eite, m'eitys, apraugot,
Kū dor' Juonis oplūkā:
Peitin' pyna, v'eitin' v'eja
M'eituom gūvu slauktiv'eitis,
M'eituom gūvu slauktiv'eitis,
Puišim cauņu capureitis.
422 [Līvānu pag. D].

2. Jūs, māsiņas, neziniet,
Ko dar' Māra laidarā:
Pītin pina, vītin vija
Zaļa vaŗa slauktuvīti.
; 323-68.

3. Ko, Jānīti, tu darīji
Visu dienu aplokā?
- Šūtin šuvu, pītin pinu
Divas zelta slaucenītes.
49; 252-68.

4. Visu gadu Jānis pina
Manā teļu aplokā;
Šūt nošuva, pīt nopina
Divi teļu slaucenītes,
Divi teļu slaucenītes
Zeltītāma stīpiņāma.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

32422.

Es savām telītēm
Šovakar vārdu devu:
Kuŗa raiba - raibulīte,
Kuŗa melna - vabolīte.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kuodu vuordu Krist'ējuom
Šuos vosorys t'el'eit'ēm?
Kura deuma - deumaļiņa,
Kura raiba - raibaļiņa.
422 [Līvānu pag. D].

2. Ko, Jānīti, vārdu liksi
Šās vasaras telītēm?
Kuŗa melna - vabulīte,
Kuŗa raiba - ziedaliņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

3. Krustdienā vārdu liku
Pērnajām telītēm:
Kuŗa raiba - raibaliņa,
Kuŗa melna - vabulīte.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Māmiņai pavaicāju,
Ko telītēm vārdā likt.
- Kas bij raiba - raibaliņa,
Kas sarkana - māraliņa.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

5. Nāc, Laimiņa, liec vārdiņu
Pērnajām telītēm:
Kuŗa raiba - raibaliņa,
Kuŗa melna - vabulīte.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

6. Pavaicāju mīļai Māŗai,
Kā būs saukt raibu govi:
Kuŗa raiba - raibalīte,
Kuŗa melna - vabulīte.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32423.

Gāju govju dārziņā,
Radu prieku Jāņu rītu:
Radu vērsīt' piedzimušu
Sudrabiņa radziņiem.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 69 -

32424.

Gāju telīš' i raudzīt,
Ko darīja dārziņā:
Cita citu laizījās,
Ar ragiem kasījās.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

32425.

Gani dzina sētiņā,
Kupla liepa vārtus vēra;
Tā nebija kupla liepa,
Tā bij Jāņa māmuliņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

32426.

Gosniņ, mana raibuļiņa,
Kas tev' raibu norakstīja?
Mīļa Māra norakstīja,
Svētu rītu ganīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

32427.

Gotiņ' manu raibuliņu
Vakarā ēdināju;
No druviņas pāriedama,
Rokā nesu dāboliņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

32428.

Jāņa māte nezināja,
Kādas govis laidarā:
Tumši brūnas, gaiši brūnas,
Zeltītiem radzīniem.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Jūs, meitiņas, nezināt,
Kādas govis laidarā:
Raibas govis, brūnas teles,
Baltas kazas kaktiņā.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32429.

Jāņa nakti apģērbos
Puse balta, puse melna,
Lai aug mani telēniņi
Puse balti, puse melni.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

1. Es nogāju Pēterī
Puse balta, puse melna,
Lai aug man raibas govis
Puse baltas, puse melnas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32430.

Jānis gāja gar vārtiem,
Stīpu bunte mugurā.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Stīpo manus piena spaņņus!
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

32431.

Jānīts sēd kalniņā,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, lejiņā,
Dod manām telītēm!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Jānīts sēdēj' ozolāi,
Jāņa zāles rociņā.
Nes, Jānīti, Jāņa zāles,
Dod manām gostiņām,
Lai dod pienu, lai dod sieru
Jāņu bērnus pamielot!
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

32432.

Jānīts sēd kalniņā,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, lejiņā,
Dod manām telītēm!
Es tev došu sieru ēst
Dižan lielu gabaliņu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Jānīts tupi kalniņā,
Zelta kurpes kājiņā.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Došu siera gabaliņu!
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

32433.

Jānīts sēda kalniņā
Zāļu nastu mugurā;
Cik zālīšu nastiņā,
Tik telīšu kūtiņā.
285 [Baldonē (Baldones pag. Rg)].

32434.

Jānīts sēdi kalniņā,
Zāļu nastu mugurā;
Cik zālīšu nastiņā,
Tik tev siera gabaliņu.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

1. Jānīts nāca par kalniņu,
Zāļu nasta mugurā;
Cik zālīšu, tik telīšu,
Tik tev siera gabaliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

32435.

Jāņu rītu govis ganu
Zaļābula lauciņā;
Jāņa māte atnākusi,
Siera nuki kabatā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 70 -

32436.

Kas iemeta raibu koku
Manā govju laidarā?
Mīļa Laime iemetusi,
Raibu govi gribēdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

32437.

Kas iemeta zelta laipu
Manā govju laidarā!
Jāņa bērni iemetuši,
Jāņa nakti līgojot.
40-1 (Bigauņc.).

32438.

Kas iemeta zelta pušķi
Manā govju laidarā?
Mīļa Māra iemetusi,
Maz telīšu atradusi.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

32439.

Kupla liepa uzauguse
Jāņa mātes laidarā;
Tur pakāra Jāņa meitas
Savas baltas slaucenītes.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32440.

Kupla liepa uzauguse
Manā govju dārziņā;
Kad es iemu govis slaukt,
Tur pakāru vainadziņu.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Kupla liepa, zelta zari,
Manā govju laidarā;
Cik es gāju goves slaukt,
Tur pakāru vainadziņu,
Lai viz mans vainadziņš
Kā saulīt' un mēnestiņš.
285 [Baldonē (Baldones pag. Rg)].

32441.

Labvakar, Jāņa māete,
As tev laimi pasecīšu:
Tev piedzima raibas guoev's
Sudrebiņa redziņiem.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

32442.

Lēni gāju par pagalmu,
Lēni vēru klāva durvis,
Lei tij govu Māršaviņa
Nesatrūka, gulējuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32443.

Līgo saule meža galus,
Vakarāi noiedama;
Līgo pate māmuliņa
Ganiņam vārtu celt.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32444.

Līgo saule vakarā,
Līgo gani sētiņā,
Līgo pati mīļa Māra
Telītēm vārtu vērt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

32445.

Līgojam mēs, bitīte, -
Tev siliņi, man āriņi;
Tev siliņi ziedu ņemt,
Man āriņi paganīt.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32446.

Melna odze ietecēja
Manā govju laidarā;
Tā nebija melna odze,
Tā bij govju Māršaviņa.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Balta vista ietecēja
Manā govju laidarā;
Tā nebija balta vista,
Tā bij mana govju Laime.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

2. Balta vista platījās,
Manā govju dārziņā;
Tā nebija balta vista,
Tā bij govju Māršaliņa.
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

3. Mella čūska ietecēja
Manā bišu dārziņā;
Tā nebija mella čūska,
Tā bij bišu māmuliņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

32447.

Mella vista purināja
Manā govju dārziņā;
Sev purina pillu pērkli,
Man telīšu pillu dārzu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

- 71 -

32448.

Metam zāles laidarā,
Lai telītes vaislojās;
Cik zālīšu, tik telīšu
Jāņa mātes laidarā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Metam zāles laidarā,
Lai aug govis raibuliņas;
Cik zālītes es iemetu,
Tik gosniņu raibuliņu.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

2. Plūcat, meitas, baltābolu,
Metat govju laidarā!
Cik ābolu saujiņā,
Tik gosniņu laidarā.
40-1 (Lapmežc.).

32449.

Nāc ārā, Jāņu māte
[saimeniece]
Es tev teikšu govju laimi:
Laidarā apakš sliekšņa,
Tur gul tava govju Laime.
232 [Talsos (Tl)].

1. Ai tu govju Māršaviņa,
Kur gulēji Jāņu nakti?
Stallītī, paslieksnē,
Kā melnā vabolīte.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

2. Jāņa māte nezināja,
Kur gosniņu Laime gul:
Kūtī gul, paslieksnē,
Kā melnā vabolīte.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3. Jaunas meitas nezināja,
Kur guļ govju Māršaviņa:
Stallie guļ zem silītes,
Sudrabiņa spilvenā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32450.

Nava laika, nava laika
Ganiem dzīt sētiņā,
Nūle mūsu māmuliņa
Vij dābula vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32451.

Piecas vien man gosniņas,
Visas melnas kā vamboles;
Lai Dievs dod citas piecas
Līdz citiemi Jānīšiem.
40-1 (Lapmežc.).

32452.

Sit, Jānīti, zelta vadzi
Savas kūts dibinā!
Tur pakāra mīļa Māra
Savu baltu slaucenīti.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32453.

Trim kārtām jostu jožu,
Govju kūti daiedama.
Audzē, Dievis, mīļa Māre,
Trim kārtām laidarā!
18 (Kliģenē).

1. Trim kārtām jostu jožu
Ap to savu augumiņu;
Trim kārtām raibas govis
Ap to manu laidariņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Trim kārtām jostu jožu,
Uz kūtiņu tecēdama.
Dod, Dieviņ, man telītes
Trim, četrām kārtiņām!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

32454.

Aitiņ mana bērbaliņa,
Puško manu augumiņu!
Es puškoju tavu kūti
Jāņa dienas vakarā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

32455.

Kas grib baltu villainīšu,
Lai dzin aitas pieguļā:
Jāņa [Jāņu] nakti zelta rasa,
Tad aitiņas mazgājās.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Es izdzinu Jāņu nakti
Savas aitas pieguļā:
Jāņa nakti zelta rasa,
Lai tās baltas mazgājās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

2. Kas grib baltas villainītes,
Lai dzin aitas pieguļā:
Jāņa [Jāņu] nakti zeltarasa,
Tad aitiņas mazgājās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

3. Kas gribēja baltas aitas,
Lai dzen aitas pieguļā,
Lai aitiņas mazgājās
Baltābula rasiņā.
183 [Bruzilās (Kursīšu pag. Kld)].

- 72 -

4. Tīk tev balta villainīte,
Gani aitas Jāņu nakti:
Jāņu rasa balināja
Baltas tavas avitiņas.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32456.

Liela migla, liela rasa
Liela meža maliņā,
Tur es dzīšu sav' aitiņu
Pašā Jāņa vakarā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

53372.

Agatītes pogolmā
Bolta vysta ūlas dēj;
Sēv pyryna pylnu pērkli,
Maņ teleišu pylnu klāvu.
143 [Jāsmuižas D].

53373.

Agatīte savu sīru
Drupynuoti drupynuoja.
Tik tev gūvu, tik tev vēršu,
Cik tūs sīra drupaniņ'.
143 [Jāsmuižas D].

53374.

Eita, meitas, skatāties,
Ko dar' govis dārziņā:
Cita citu laizījās,
Radziņiem mērījās.
545 [Krustpils D apr.].

53375.

Es atnesu Jāņu mātei
Raibas puķes pieplūkuse.
Audzē, Dievs, Jāņu mātei
Raibas govis stallītie.
373 [Sarkaņu Md].

53376.

Uzliksim saimniecei
Baltu ziedu vainadziņu,
Lai aug viņas raibaliņas
Baltajiem ziediņiem.
166 [Kalsnavas Md].

53377.

Es iemetu zelta pušķi
Savā govju laidarā;
Cik zālītes, tik telīšu,
Manā govju laidarā.
521 [Zvārtavas Vlk].

53378.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu vīju,
Lai tās manim pašas nāca
Jāņu rītu sētiņā.
261 [Mēdzūlas Md].

53379.

Es savām telītēm
Āboliņa valgu vīju,
Lai tās manim pienu deva
Līdz pašam rudeņam.
261 [Mēdzūlas Md].

53380.

Es savai telītei
Baltābola saitu vīju,
Lai aug manas raibas teles
Ziedainām kājiņām.
605 [Skolas].

53381.

Ganu avis Jāņu nakti,
Sedzu baltas villainītes;
Jāņu rasa balināja
Baltumbaltas villainītes.
40 [Basu (Bases) Azp].

53382.

Gosniņ, mana raibaliņa,
Kas tev raibu norakstīja?
Svēta Māra Jāņu nakti,
Raibus cimdus adīdama.
427 [Tadaiķu Lp].

53383.

Grieziet ceļu, rūmējati, līgo
līgo,
Jāņu tēvam Laime nāca, līgo:
Viens simts nāca raibas govis, līgo līgo,
Otrs simts bēru kumeliņu, līgo.
169 [Kandavas Tl].

53384.

Jānīts gana raibas govis
Lielajā ābolā;
Jāņu govis piekusušas,
Pa ābolu staigājot.
127 [Grostonas Md].

53385.

Juonīts guoja par kaļneņi,
Zuoļu nosta mugurā.
Aj, Juonīti, uz munu sātu,
Baroj munu raibaleiti;
Es tev dūšu sīra kanci
Par raibaļas boruošonu.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

- 73 -

53386.

Jānīts sēd kalniņā,
Zelta svārki mugurā.
Nāc, Jānīti, lejiņā
Pie manām gosniņām.
374 [Sātiņu Kld].

53387.

Jāņu mātei kroni pinu
Ar ozola zīlītēm,
Lai tai auga raibas govis
Ziedaiņām kājiņām.
263 [Mēmeles Jk].

53388.

Jāņa māte man iedeva
Raibu govi platim ragim;
Kūtī ragi neiegāja,
To piesējam laidarā,
Sudrabīna ķēdītem.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53389.

Jāņu mātei tādas govs
Ka lielās briežu mātes:
Kūtie ragi tām nelīda,
Dārzā rūmes tām nebija.
373 [Sarkaņu Md].

1. Jāņa mātei lielas govis,
Kā lielās lāču mātes;
Kūtī ragineielīda,
Dārzā rūmes ar nebij.
552 [Madona Md apr.].

53390.

Šādas govis, tādas govis
Jāņu mātes laidarā;
Viena govs ar platiem ragiem,
Ragi kūtī neiegāja.
439 [Trikātas Vlk].

53391.

Man piedzima Jāņu nakti
Raibai govij telēniņš;
Lai der vietu [Laidervietas?] tam nebija,
Kūtī ragi neiegāja.
90 [Drustu C].

53392.

Juoņa muotei lelas gūvis,
Ko leluos brīža muotes:
Nu gūtiņas spaņi slouca,
Nu telītes slauktuvīti.
357 [Rudzētu D].

53393.

Jāņu rītu slaukti gāju
Ar sidraba slauktuvīti:
Ar sidraba slauktuvīti
Dimantiņa rasiņā.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

53394.

Es vaicāju mīļai Mārai,
Kā es saukšu savas govis.
Kuŗa bija zila gove-
Tā zilā zilgalvīte.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53395.

Kas atstāja zelta rīksti
Manā govju laidarā?
Svētā Māra atstājusi,
Raibaļiņas skaitīdama.
571 [Talsi Tl apr.].

53396.

Kas spīdēja, kas vizēja
Jāņa mātes laidarā?
Jāņa mātei raibas govis
Zeltītiem radziņiem.
245 [Lutriņu Kld].

53397.

Lai bij labi, kam bij labi, līgā
līgā,
Jāņu mātei tai bij labi: līgā
līgā,
Pilna kūte raibu govju,
Pilns spainītis salda piena.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

53398.

Lai pļauj sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga:
Manu kazu vilks aizveda
Pašā Jāņu vakarā.
560 [Rīga ].

53399.

Līgo, Māra, manā kūtī,
Kā līgoju tavu nakti.
318 [Plāņu Vlk].

53400.

Līgo saule meža galus,
Vakarā noiedama;
Līgo gani sētiņā,
Līgo meitas laidarā,
Līgo pate Jāņu māte,
Jāņu bērnus gaidīdama.
127 [Grostonas Md].

- 74 -

53401.

Līgojiet, Jāņa bērni,
Metat zāles laiderie!
Cik zālīšu, tik telīšu
Jāņa mātes laiderie.
261 [Mēdzūlas Md].

53402.

Liela diža ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Govēm ragus izrotājse
Ar zaļām lapiņām.
605 [Skolas].

53403.

Man bij pulka raibu govju,
Kas tās raibas izraiboja?
Mīļā Māra izraiboja,
Jāņa nakti ganīdama.
Dod, kundziņ, savu dēlu,
Nevar vienis noganīt.
261 [Mēdzūlas Md].

53404.

Mīļā mŗa govis skaita,
Vītolēje sēdēdama.
Dod, Māriņa, to gosniņu,
Kas no simta atlikuse;
Man jāvāra svētu rītu
Tautiešame azaidiņis.
129 [Gudenieku Azp].

53405.

Nāc laukā, Jāņa tēvs,
Es tev teikšu ziergu laimi:
Ber auzītes silītē,
Kadiķīšus sakapā.
245 [Lutriņu Kld].

53406.

Jem, saimniec, mellus brunčus,
Apej savus laidariņs,
Lai neguļ Jāņa nakt(i)
Manas govis laidarā.
180 [Katvaru Vlm].

53407.

Pagaid', govju Māršaliņi,
Man ar tevi jārunā.
Kādēļ manas raibas govis
Polatiesi polojās? [paļajās, sirga]
486 [Viesītes (Eķengrāves) Jk].

1. Svēta Māre Madaliņa,
Ak tu govju Māršaviņa,
Nāc ar mani parunāt!
Kādēļ manas raibas govis
Paļāties paļājās?
604 [Dažādi iesūtītāji].

53408.

Pavaicāju mīļu Māru,
Kam gosniņas man neauga?
Kam gosniņu kājām spēri,
Siti piena slauktuvīti?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53409.

Pi Juonines raibas gūvs,
Plotim ragim, garim cičym;
Sīru sēja pologā,
Svīstu neja kubolā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

53410.

Ptru gūteņi raibaleiti,
Kas tev (raibu?) raibinuoja?
Svāta Muora raibinuoja,
Iz yudiņa stuovādama.
Iz yudiņa stuovādama,
Ar ūgleiti raksteidama.
389 [Silajāņu Rz].

53411.

Raibas vien man telītes,
Citas lielas, citas mazas;
Vai ir pati mīļā Laima
Agrā rītā rakstījusi?
605 [Skolas].

53412.

Reibas vīn maņ telītes,
Jaunas vīn ganītuojas;
Skaudējam aces dag,
Caur kryumim verūtīs.
326 [Preiļu D].

53413.

Rindā nāca raibas govis,
Pulkiem bēri kumeliņi;
Visi pulki satecēja
Jāņa mātes laidarā.
36 [Balvu Abr].

53414.

Šorīt agri piecēlos,
Lielu darbu padarīju:
Sev matiņus izķemmēju,
Buļļam ragus appuškoju;
Buļļam ragus appuškoju
Ar ozola zariņiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 75 -

53415.

Trīsreiz gadu pūtināju
Savas raibas rabuliņas:
Vasarsvētkos, Jāņu rītu,
Pirmo dienu pusdienā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53416.

Sviežu vecu izaviņu
Savā govju dārziņā,
Lai telītes vazājās
Ka vecās izaviņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Visas vecas izaviņas
Metu govju dārziņā,
Lai telītes valkājās
Kā vecās izaviņas.
48 [Bērzaunes Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu