SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

d) Jāņu zāles. Paparde

32365.

Vai baltais āboliņš,
Neaudz ceļa maliņā;
Ies gaŗām Jāņa bērni,
Tie jau tevi izplūkās.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

32366.

Ak, pasaki, Jāņa māte,
Kāda bija Jāņa zāle?
- Zilgalvītes, repējumi,
Buldurītes pastarpēm.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32367.

Āboltiņš, dedestiņš
Jaunu meitu Jāņu zāles;
Suņuburkši, pupurlakši
Jaunu puišu Jāņu zales.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. No tālienes es redzēju,
Kuŗas puišu Jāņu zāles:
Sīvi dadži, asas nātres,
Tās bij puišu Jāņu zāles.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

2. Nu es iešu skatīties,
Kuŗas meitu Jāņu zāles:
Sīkas rozes, magonītes,
Tās ir meitu Jāņu zāles.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

3. Santenītes, baltrozītes
Jaunu meitu Jāņu zāles;
Zirgu stobri, purva grīslis
Jaunu puišu Jāņu zāles.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4. Santenītes, magonītes
Jaunu meitu Jāņa zāles;
Asi dadži, sīkas nātres
Jaunu zēnu Jāņa zāles;
Papardītes, vībotnītes
Vecu ļaužu Jāņa zāles.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 55 -

5. Suņuburkšķi, pupulakšķi
Jaunu puišu Jāņu zāles;
Biškrēsliņi, dievkociņi
Jaunu meitu Jāņu zāles.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32368.

Dievkociņi, biškrēsliņi
Jaunu meitu Jāņu zāles;
Puišiem oši, puišiem kļavi,
Puišiem zaļi ozoliņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32369.

Ieiedama istabāi,
Stāvu metu ābuliņu,
Lai tas auga, lai ziedēja
Līdz citiem Jānīšiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

32370.

Iemetam Jāņu zāles
Jauna puiša gultiņā.
Dievs dod tam citu gadu
Otru jaunu gulētāju!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Iemetam smalkas nātres
Modernieka gultiņā;
Dievs dod mūsu moderniekam
Ruden otru gulētāju:
Jēkabdiena atnākdama
Atved otru gulētāju.
; 407-55.

2. Es iesviežu Jāņu zāles
Pašā Jāņa gultiņā,
Lai Dievs dod Jānīšam
Citgad otru gulētāju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32371.

Eite, meitas, kudeiluos,
Dzīdit skaistys Juoņa dzīsmys!
Reitu byus Juoņa dīna,
Skaista saul'eite l'eiguos.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

32372.

Es aizgāju zālītēs,
Es zālīšu nedabūju.
Man iedeva mīļa Māra,
Avotā pieplūkusi;
Tā sacīja iedodama:
Dod savām telītēm!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32373.

Es atnesu Jāņu mātei
Dižan raibas Jāņu zāles.
Audzē, Dievs, māmiņai
Baltgalvīšus telēniņus!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32374.

Es domāju, es gādāju,
Kas pļaviņu nosliedēja:
Jāņa bērni nosliedēja,
Jāņa zāles lasīdami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Domājam, gādājam,
Kas pļaviņu nosliedēja:
Puiši pļavu nosliedēja,
Uz meitām staigādami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Es domāju, es prasīju,
Kas pļaviņu izsliedēja:
Jāņa bērni izsliedēja,
Tumšu nakti staigājot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

3. Kas tos takus notekāja
Tādē zāļu vietiņē?
Jāņa bērni notekāja,
Jāņa zāles lasīdami.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32375.

Es meitām pasacīju,
Kāda puķe dārzā aug:
Lapas saujas platumā,
Sarkaniem ziediņiem.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32376.

Izstaigāju grāvju grāvjus,
Buldurjāņa meklēdama;
Nu atradu buldurjāni
Pašā dārza maliņāi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Es izgāju grāvju grāvjus,
Buldurjāņa meklēdama;
Kad atradu buldurjāni,
Tad saviju vainaciņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32377.

Izstaigāju meža mežus,
Burbuļjāņa meklēdama;
Burbuļjāns pasaslēpa
Zem sudraba sakarnīša.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 56 -

32378.

Jāņa bērni, Jāņa bērni,
Darāt savu vecu tiesu:
Dodat zāles māmiņai,
Lai gotiņas lielas aug!
40-1 (Lapmežc.).

32379.

Jāņa bērni nezināja,
Kādas īstas Jāņa zāles:
Pumpatenes, rūpatenes-
Tās īstās Jāņa zāles.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

32380.

Jāņa bērni zāles lasa
Baltābola kalniņā.
Saplūkuši Jāņa zāles,
Nesat govju laidarā,
Nesat govju laidarā,
Dodat mūsu telītēm!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32381.

Jānis sēd kalniņāi,
Jāņu zāle rociņāi.
Tu, Jānīti zilzobīti,
Nāc manāi sētiņai!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32382.

Jaunas meitas, jaunas sievas,
Negulati Jāņa nakti,
Plūcat rozes, magonītes,
Puškojati Jāņa māti!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

32383.

Kas spīdēja, kas vizēja
Viņē lauka galiņē?
Viena pate Jāņa zāle,
Tā spīdēja, tā vizēja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

32384.

Kodeil'es, munas kodeil'es,
Cīši greuši salaseitos,
Cita pleukta jeureņuos,
Cita jeuras maleņā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

32385.

Lai bij slinka, kas bij slinka,
Jāņa sieva tā bij slinka:
Citas sievas zāles plūca,
Pate gul spilvenos.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32386.

Lai puķītes, kam puķītes,
Līgo, līgo!
Man bij skaisti staipeknīši,
Līgo, līgo!
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

32387.

Līdzat, meitas, man dziedāt,
Es ievešu puķītes:
Viena puķe, trīs lapiņas,
Trejdeviņi ziedi zied.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Ievedīšu puķītēs:
Viens kociņš, trīs zariņi,
Deviņiem ziediņiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Manā rožu dārziņā:
Viens kociņš, trim zariem,
Deviņāmi lapiņām.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32388.

Līst', lietiņ, kad līdams,
Nelīst' Jāņu vakarā:
Salijīs Jāņa zāles,
Salīs Jāņa papardītes.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32389.

Meitas gāja Jānīšos,
Jāņa zāles nepazina;
Ka māmiņa mani laistu,
Es pazītu Jāņa zāles.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

32390.

Ne tās visas Jāņa zāles,
Ko rauj Jāņa vakarā:
Rubatenes, buldurenes,
Tās īstās Jāņa zāles.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

32391.

Nebēdā, Jāņu māte,
Nava sliktas Jāņu zāles:
Trīsdeviņas kaudžu lāvas,
četru lapu ābulīc.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 57 -

32392.

Papardīte, lēdzirknīte,
Tā ir lielā Jāņa zāle.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

32393.

Pavaicāju Jānītim,
Kuŗu zāli pirmo raut.
- Rauj papriekšu buldurjāni,
Pēc sarkanu āboliņu!
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

1. Es jautāju Jānītim,
Kuŗu raut pirmo zāli.
- Vīderksnīti, papardīti,
Sarkano āboliņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

2. Jānīšam pavaicāju,
Kādas plūkt Jāņa zāles.
- Plūc papriekšu pundra zāles,
Tad plūc kādas gribēdams!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

32394.

Plūc, māsiņa, ko plūkdama,
Saplūc raibus puķu pušķus,
Zilus, baltus, iedzeltenus,
Kas Jāņos uzziedēja!
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

32395.

Plūcat, bērni, zilgalvītes,
Tās pirmās Jāņa zāles;
Saplūkuši zilgalvītes,
Eit' pa ceļu dziedādami!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32396.

Zālēs māsiņ' i aizgāja,
Nejūt vaira atejam;
Vai bitīte paturējse
Dravenieka dēliņam?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32397.

Trīs kalniņi noziedēja
Sarkanā āboliņa.
Eita, meitas, noraujat
Jele Jāņu vakarā!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32398.

Vai tās vien Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņa vakarā?
Ij tās bijajāņa zāles,
Ko plūc Jāņa pusdienā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

32399.

Vai tās visas Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā?
Cita bija Jāņu zāle,
Cita Māŗas papardiņa.
226 [Kandavā (Tl)].

32400.

Viena pate Jāņa zāle
Deviņiem žuburiem;
Devītā žuburā
Zelta poga galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

32401.

Visa bija Jāņa zāle,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Ko plūc rīta saulītē,
Tā vairs lieti nederēja.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

32402.

Visa laba Jāņa zāle,
Ko rauj Jāņa vakarā:
Vībotnīte, papardīte,
Sarkanajis āboliņš.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Visas bija Jāņu [Jāņa] zāles,
Ko plūc [rauj] Jāņu [Jāņa]
vakarā,
Vai bij gušņas, vai bij nātras,
Vai pelēkas balandiņas.
46 [Carnikavā (Rg)], im-11.

2. Visas bija Jāņa zāles,
Ko plūc Jāņa vakarā,
Cita nātre, cita ušņa,
Cita Māras papardīte.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

32403.

Visas bija Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā.
Plūc' papriekšu buldurjāni,
Tad balto dāboliņu.
Grāvju grāvju izstaigāju,
Buldurjāņa meklēdama;
Trešā grāvja galiņā,
Tur atradu buldurjāni.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

32404.

Visas bija Jāņu [Jāņa] zāles,
Ko plūc Jāņu [Jāņa] vakarā;
Sīvas nātres, sīvie dadži,
Tās labās Jāņu [Jāņa]
zāles.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 58 -

1. Visa laba Jāņa zāle,
Ko plūc Jāņa vakarā;
Nolauž bērza žagariņu-
Pat' labā Jāņa zāle.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

32405.

Visas puķes vasarā,
Visas viju vainagā;
Ābelsziedu vien neviju,
Tie raud gauži valkājot.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

32406.

Visu nakti nostaigāju,
Buldurjāņa meklēdams;
Gudris bija buldurjāns,
Tas mācēja glabāties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

32407.

Visus visus ziedus rāvu,
Ievas ziedu vien nerāvu,
Ievas ziedu vien nerāvu,
Lai galviņa nesāpēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

32408.

Ei svētā papardīte,
Kā raudāji Jāņu nakti?
- Kā man bija neraudāt:
Veļānieši ziedu rāve.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

32409.

Sīkas puķes, lielas puķes
Ziedēj' visu vasariņu;
Papardīte, gudreniece,
Tā ziedēja Jāņa nakti.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

32410.

Visa bija Jāņa zāle,
Ko rauj Jāņa vakarā;
Papardīte, tā nebija
Tai ziediņi neziedēja.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

32411.

Visas lauku puķes zied,
Papardīte, tā nezied;
Tā zied Jāņu naksniņā,
Kad ļautiņi neredzēja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

32412.

Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Papardīte Jāņa zāle,
Tā zied Jāņa vakarā.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

1. Vis' Jāņ' zāl' zied,
Papardiši vien nezied.
Papardiši Jāņ' zāl',
Tā zied Jāņ' naksniņē,
Tā zied Jāņ' naksniņē,
Pašē nakts vidiņē.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

32413.

Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Parpardīte noziedēja
Pašā Jāņa vakarā.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)], 169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

32414.

Visas puķes noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti,
Zelta miglu miglodama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

32415.

Visas puķes noziedējšas,
Papardīte neziedējse;
Tā ziedēja Jāņa nakti
Sudrabiņa ziediņiem.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Visa zāle noziedēja,
Papardīte neziedēja;
Tā ziedēja Jāņa nakti
Dimantiņa ziediņiem.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

2. Visa zemes zāle zied,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti
Zeltītiem ziedīniem.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

3. Visi koki noziedēja,
Papardīte vien nezied;
Tā ziedēja Jāņa nakti
Zilajiem ziediņiem.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

53240.

Vai Jānīti, skrandulīti,
Kam tu stāvi aizkrāsnē?
Nāc, Jānīti, klajumā,
Lai mēs tevi puškojam.
108 [Engures Tk].

- 59 -

53241.

Ai sīkās madariņas,
Sargiet savus cekuliņus:
Liela pulka meitu nāca,
Visiem kapļi mugurā.
48 [Bērzaunes Md].

53242.

Appušķoju Jāņa tēvu
Ar ozola vaiņadziņ',
Lai tam auga tādi dēli,
Zemi resni kā ozoli.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

53243.

Appuškoju Jāņu tēvu
Ar ozola lapiņām,
Lai zaļoja Jāņu tēvs
Kā zaļais ozoliņš.
99 [Dzelzavas Md].

53244.

Appuškoju Jāņa māti
Ar ozola vaiņadziņu;
Cik lapiņas vaiņagam,
Tik gosniņas laidarā.
245 [Lutriņu Kld].

53245.

Apsaovu līpu veizes
Juoņa dīnas vokorā,
Lai īkrita papardzīds,
Juoņa nakti staigojūt.
279 [Naukšēnu Vlm].

53246.

Atiet mana Jāņu diena
Ar skaistām puķītēm.
241 [Lubānas Md].

53247.

Audz, bērziņ, zelta zariem,
Sudrabiņa lapiņām;
Kad es iešu tautiņās,
No tev's vīšu vainadziņu.
3 [Adulienas Md].

53248.

Augsti metu Jāņu zāles,
Lai telītes lielas aug;
Tās manai māsiņai,
Tautiņās aizejot.
316 [Piltenes Vp].

53249.

Citas zāles, lauka zāles,
Nezied Jāņu vakarā;
Papardīte Jāņu zāle,
Tā zied Jāņu vakarā.
94 [Dunikas Lp].

53250.

Ciema meitas puškojās
Liepu lapu vainagiem;
Liepu lapu vainagiem,
Jāņu dēlus gaidīdamas.
Vējš nopūta liepu lapu,
Vells parāva Jāņu dēlus.
112 [Ezeres Kld].

53251.

Daudzi nāca Jāņa bērnu,
Daudzi nesa Jāņa zāļu;
Es atnāču, es atnešu,
Trīs birkavi sviesta zāļu.
552 [Madona Md apr.].

53252.

Dievkocīna kroni pinu,
Salda alus gribēdams.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

53253.

Dodat, meitas, Jānīšam,
Ko bijāt solījušas:
Rozēm vītu vainadziņu,
Izpuškotu istabiņu.
192 [Kosas C].

53254.

Eita, meitas, zālītēs,
Vediet mani, mazāko;
Jūs zālīšu plūcējiņas,
Es rasiņas bridējiņa.
72 [Cesvaines Md].

53255.

Ejat, meitas, kuodeiļuos,
Jemit mani, mozuokū;
Es mozuoka, es gudruoka,
Es kuodeiļu pazinēja.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Aitja, meitis, kodeiļuosi,
Vadat mani pamozuoku;
As kodeiļu laseituoja,
Vysu zīdu pazinēja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

2. Eite, meitys, kuodeiļuosi,
Vedit mani moziņū;
Es kuodeiļu pazinēja,
Lelu nostu nesējiņa.
26 [Asūnes D].

- 60 -

53256.

Maitas guo modarūs,
Es juom leidzi izalaižu;
Maitas kasē madareņas,
Es lasēju duobūleņus.
44 [Bebrenes Il].

53257.

Iem, māsiņas, lūkotiesi
Jāņu nakti papardītes;
Jāņu nakti papardītes
Zied trijiem ziediņiem.
337 [Rāmuļu C].

53258.

Es noviju vainadziņu
Savam labam arājam;
Tas uzlika galviņā
Pašā Jāņu vakarā.
605 [Skolas].

53259.

Es nopinu vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā;
Pašā ziedu laiciņā,
Pašā Jāņu vakarā.
545 [Krustpils D apr.].

53260.

Es nopinu Jāņu nakti
Rudzu puķu vainadziņu,
Gribēdama tīru vīru,
Tīru rudzu maizi ēst.
560 [Rīga ].

53261.

Es saviju vainadziņu
No zemeņu ziediņiem,
To uzlikšu galviņā,
Jāņu nakti līgodama.
127 [Grostonas Md].

53262.

Es nopinu vaiņadziņu
No tiem pura vaivariem,
To uzliku Jānīšam,
Lai tas reibtu nepiedzēris.
150 [Jaunraunas C].

53263.

Es noviju rožu kroni
Pašā zāļu vakarā;
To uzliku Jāņa mātei
Par Jānīša audzējumu.
148 [Jaunpiebalgas C].

53264.

Es tev lyudzu, daiļa meita, leigū leigū,
Pin ūzula vainadzeņu, leigū leigū.
Peitin peitu, nav ūzulu, leigū leigū,
Muna tāva sēteņai, leigū leigū.
Vysus zaļūs ūzuleņus, leigū
leigū,
Juoņa bārni izlauzuši, leigū leigū.
236 [Līvānu D].

53265.

Es tev lūdzu, bāleliņi,
Piepļauj zaļa āboliņa!
Ko ēdīs Jāņa zirgi,
Gaŗu ceļu tecēdami?
387 [Siguldas Rg].

53266.

Es tev lūdzu, tautu meita,
Piepļaun zaļa āboliņa!
Sieru deva Jāņa bērniem,
Āboliņu kumeliņiem.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

53267.

Es to savu istabiņu
Lapiņām izkaisīju;
Lapiņām izkaisīju,
Rozītēm izspraudīju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53268.

Es uzliku dzirnavām
Ozolzaru vainaciņu,
Lai tās man viegli tek
Līdz citam Jānīšam.
48 [Bērzaunes Md].

53269.

Es pārbridu ziedu pļavu,
Samta kurpes kājiņā;
Pilnas manas samta kurpes
Zelta ziedu piebirušas.
166 [Kalsnavas Md].

53270.

Es puišam vasarā
Dažu kaunu padarīj':
Ar ozola lapiņām
Aizpušķoju cepurīt'.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 61 -

53271.

Es redzēju sav' bāliņu
Kaŗlaukā nokrītam,
Tā nokrita gaŗa zāle
Pašā Jāņu vakarā.
337 [Rāmuļu C].

53272.

Es savam Jānīšam
Skaistu kroni darināju:
Dadžus liku ap malām,
Rozes viju cekulā(?).
211 [Ļaudonas Md].

53273.

Es uzliku Jāņa mātei
Raibu puķu vainadziņu,
Lai aug govis raibaliņas,
Lai aug baltas avitiņas.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53274.

Es atnesu Jāņu mātei
Baltas puķes, pieplūkuse.
Audzē, Dievs, Jāņu mātei
Baltu galvu telēniņu.
373 [Sarkaņu Md].

53275.

Uzliekam Jānīšam
Ozoliņa vainadziņu,
Lai Jānītis visu mūžu
Ka ozolis nolapoja.
289 [Odzienas (Vietalvas-Odzienas) Md].

53276.

Es uzlikšu Jāņa mātei
Sīku ziedu vainadziņu,
Cik ziediņi, tik bitītes
Jāņa mātes dārziņā.
464 [Vānes Tk].

53277.

Es atnesu Jānīšam
Āboliņa vainadziņu
Audzē Dievs Jānīšam
Ābolainus kumeliņus.
373 [Sarkaņu Md].

53278.

Uzliksim Jāņu tēvam
Liepu ziedu vainadziņu;
Ap tētiņu bites rūca
Kā ap liepu sētiņā.
127 [Grostonas Md].

53279.

Es uzliku Jānīšami
Zaļozola vaiņadziņ(u),
Lai metāsi jaunas bites
Zaļozola vaiņagā.
344 [Rembates Rg].

53280.

Es uzgāju sev priekšā
Ziedu pļavu nenoplūktu;
Nivarēju pāri kļūt,
Ni apkārt aptecēt.
Kad pieplūcu ziedu sauju,
Tad varēju pāri kļūt.
270 [Mežotnes B].

53281.

Grāvju grāvjus izbradāju,
Buldurjāņus meklēdam(a);
Buldurjān's kalniņā
Sudrabiņa ziediņiem.
363 [Saikavas Md].

1. Grāvju grāvjus izstaigāju,
Buldurjāņa meklēdama;
Buldurjānis siliņā
Ar meitām kroņus pin.
211 [Ļaudonas Md].

53282.

Izkaisīju nama plānu
Zaļajām zālītēm:
Sper kājiņu, kur sperdams,
Rit zālītes ritēdamas.
605 [Skolas].

53283.

Izpušķoju bišu dārzu
Ar trejiem ziediņiem:
Ar rozēm, magonēm,
Ar ozola lapiņām.
72 [Cesvaines Md].

53284.

Jau atnāca Jāņa diena,
Jāņu zāles lasīdam',
Salasīse Jāņu zāles,
Pin vaiņagu sērdienei.
270 [Mežotnes B].

53285.

Jaunas meitas nezināj',
Ko dar' Jānis ābolā:
Pītin pina, vītin vija
Meitām puķu vainadziņu.
72 [Cesvaines Md].

- 62 -

53286.

Jānis brauca Jāņ' vakar'
Šķindēdams, ļordzēdams.
Ai Jānīti, Dieva dēls,
Kas tave vezume?
Jāņa zāles, papārdītes,
Tās mane vezume.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

53287.

Jānīšam, brālīšam,
Treju puķu rociņā.
Vītēm vija, pītēm pina
Meitām govju slauktuvīt'.
112 [Ezeres Kld].

53288.

Jānīšam istabiņa
Puķēm, rozēm izpušķota;
Jaunas meitas izpušķoja,
Jāņu nakti līgojot.
184 [Ķēču Rg].

53289.

Jānītim daudzi puķu,
Savij man vaiņadziņ';
Citas zied dārziņā,
Citas dārza maliņā.
72 [Cesvaines Md].

53290.

Jānīšam zili svārki,
Zilu ziedu vainadziņš.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

53291.

Jānīts nāca visu gadu,
Nu atnāca šovakar,
Nu atnesa zelta rasu,
Ko papardes izpuškot.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53292.

Jānīts plēsa Jāņa zāles,
Pa paleju staigādams;
Jāņa sieva, Līzbetīte,
Tā vaiņagu darināja.
241 [Lubānas Md].

53293.

Jānīts brēca, Jānīts sauca,
Jānim bērni pazuduši;
Jānim bērni pazuduši
Lielajās papardēs.
Nebrēc, Jāni, nesauc, Jāni,
Tavi bērni sētiņā.
127 [Grostonas Md].

53294.

Jānīts sēd kalniņā,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, sētiņā
[lejiņā],
Dod manām telītēm;
Došu sieru, došu pienu,
Došu govi raibuļiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Jānīts sēd kalniņā,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, sētiņā,
Dos manāmi gosniņāmi;
Es tev došu piena spaini,
Baltas maizes kukulīti.
141 [Ivandes Kld].

2. Jānīts gāja pa celiņu,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīt, sētiņā,
Dod manai raibaļai;
Es tev došu pienu spanni,
Baltas maizs kukulīt'.
17 [Ances Vp].

3. Jānīts nāca pa kalniņu,
Zāļu nasta mugurā.
Nāc, Jānīti, no kalniņa,
Dod manām telītēm;
Es tev došu siera nuku
Par telīšu baŗošanu.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

53295.

Jānīts kāpa kalniņāji,
Zāļu kronis galviņāji.
Kāp, Jānīti, lejiņāji,
Dod manāmi telītēmi,
Lai tās visas lielas augtu,
Lai tās pulka piena dotu.
130 [Iecavas (Lieliecavas) B].

53296.

Jānīts nāca aplūkoti,
Vai druviņas
Izravētas;
Jānīts nāca aplūkoti,
Vai vārtiņi appuškoti.
294 [Omuļu Vlk].

53297.

Jānīts jāja melnu zirgu,
Jumtu galus lūkodams,
Vai ir labi izpuškoti
Ar ozolu lapiņām.
241 [Lubānas Md].

- 63 -

53298.

Jāņa bērni bēdājās,
Kur būs ņemt Jāņa zāles.
Vai jūs, akli, neredziet,
Pupas zied dārziņā.
241 [Lubānas Md].

53299.

Jāņu bērni nosaluši,
Jāņu zāles lasīdami.
Sildīsim pienīti,
Tā mēs Jāni mielosim.
93 [Dundagas Vp].

53300.

Jāņu dienas vakarā
Āboliņa pļavu pļāvu;
Ziemassvētku vakarā
Āboliņa cisas liku.
290 [Ogres C].

53301.

Jāņu mātes istabiņa
Ar bērziem izpuškota.
Vai pietrūka oša lapas,
Vai ar kupli ozoliņi?
413 [Stendes Tl].

53302.

Jāņu nakti nezināju,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Saulītei noejot
Visām vaiņags galviņā.
338 [Rankas C].

53303.

Jāņiem kroņus Rīgā vedu
Ar deviņi melni zirgi,
Pretim nāca Rīgas kungi,
Siekiem naudu mērodami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53304.

Jūs, sieviņas, atnākdami
Izpuškoj lielu kungu,
Lielkungam ozolkroni,
Lielmātei liepu lik.
Jaunkungami, preilenami,
No puķem pataise.
93 [Dundagas Vp].

53305.

Kad es iešu kalniņā.
Tad lauzīšu ozoliņ';
Tad lauzīšu ozoliņu,
Kaisīš savu sētas placi.
40 [Basu (Bases) Azp].

53306.

Kam tas tāda puķu pļava,
Kur tie meitas pāri iet?
Tas manai māsiņai
Baltābolu noziedēj.
93 [Dundagas Vp].

53307.

Kas redzēja Jāņu nakti
Papardīti uzziedam,
Tas līgoja cauru gadu
Kā Jānīts vakarā.
337 [Rāmuļu C].

53308.

Kas slīdjāja, naslīdjāja,
Bitja pļovys naslīdjā;
Rūtoituoji gon slīdjāja,
Kuodeileņus laseidami.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

53309.

Kas tur mirdz, kas tur spīd
Viņā lauka galiņā?
Jānīšam cepurīte
Zelta pušķi galiņā.
205 [Kusas Md].

53310.

Kas tur spīd, kas tur viz
Jāņu dienas naksnīnā?
Tur ziedēja papardītes
Zeltītiem ziedīniem.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

53311.

Kādas zāles vēl vajaga
Bandenieka sētiņā?
Retējiņa, raskretiņa,
Sarkanais dāboliņš.
344 [Rembates Rg].

53312.

Ko, Jānīti, tu domāji,
Kalnīnā apstājies?
Vai tev smaga Zāļu nasta,
Vai žēloji bāru bērnus?
192 [Kosas C].

53313.

Kuo, Juoneiti, tu dūmuoji, rūtu rūtu,
Sovys dinys vokorai? rūtu rūtu.
Vai tjav puču napītyka, rūtu rūtu,
Vai vaiņuka nanūveja? rūtu rūtu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 64 -

53314.

Kodeiļas, munas kodeiļas,
Tik gryuši salasētas:
Cyta jemta ceļeņā,
Cyta ceļa maleņā.
466 [Vārkavas D].

53315.

Ko līdz liepai platas lapas,
Kad tā ziemu neziedēja;
Ko līdz meitai vaiņadzinis,
Kad tā ziemu nenasāja?
604 [Dažādi iesūtītāji].

53316.

Kur, priedīte, tavas skujas-
Zari vien līgojās?
Ar zariem tautas meita
Puško savu istabiņu.
356 [Rudbāržu Azp].

53317.

Lai puškoja, ko puškoja,
Cūku kūts jāpuško;
Citu gadu šādu laiku
Sivēniņu vajadzēs.
48 [Bērzaunes Md].

53318.

Līgotāji sanākuši,
Purva zāles sanesuši;
Ja es būtu līgotāja,
Es atnestu āboliņu.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

53319.

Lietiņš lija zāļu dienu
Lija Jāņu vakarā;
Jāņa bērni samirkuši,
Jāņu zāles lasīdami.
282 [Nīcas Lp].

53320.

Mani mīļi bāleliņi
Jāņu nakti negulēja;
Jāņu nakti tie aizgāja
Papardītes lūkoties.
337 [Rāmuļu C].

53321.

Nav nivīnas vainudziņš
Leidzīgs Monis vainukam;
Jau Monītes vainudziņš
Lībuovā(?) madu dzēra.
389 [Silajāņu Rz].

53322.

Nāc, Jānīt, dod rociņu,
Ko es tevīm dāvināšu:
Es nopinu puķu kroni
Tavā vārda dieniņā.
127 [Grostonas Md].

53323.

Nāc skaties, Jāņa māte,
Kur man smukas Jāņa zāles:
Sudrabiņa lapiņām,
Zeltītiem ziediņiem.
125 [Grenču Tk].

53324.

Noiet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama;
Sanāk pulkiem Jāņa bērni,
Jāņa zāles lasīdami.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

53325.

Ņem, Jānīti, vaŗa tauri,
Taurē savus Jāņa bērnus;
Jāņa bērni nosaluši,
Jāņa zāles lasīdami.
93 [Dundagas Vp].

53326.

Ozolītis, zemzarītis,
Gauži raud Jāņu nakti:
Visi zari aplauzīti,
Jāņiem kroņus darinoti.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53327.

Papardīte lielījās
Jāņu nakti uzziedēt;
Jāņu nakti uzziedēt
Zeltītiem ziediņiem.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

53328.

Papardīte izziedēja
Pašā Jāņu naksniņā;
No tālienes puiši nāca
Papardītes lūkoties.
337 [Rāmuļu C].

53329.

Pēri pinu miršu kroni,
Šogad balta āboltīna;
Uz citam rudeņam,
Ne baltā āboltīna.
54 [Bilskas Vlk].

- 65 -

53330.

Pillu maisu liepu lapu
Jānīts nesa raudādams.
54 [Bilskas Vlk].

53331.

Piniet, meitas, vijiet, meitas,
Ozoliņa vainadziņu;
Savijušas vainadziņu,
Lieciet Jāņa galviņā.
127 [Grostonas Md].

53332.

Plūcat, bērni, āboliņu,
Nesat Jāņa istabā;
Jāņu māte Jāņu nakti
Bez ābola negulēja,
Baltu lika pagalvī,
Ar sārkanu apsedzās.
514 [Zentenes Tl].

53333.

Puķes zied ezerā,
Dzelteniem ziediņiem;
Jāņa bērni gaŗām gāja,
Aizsprauž puķi aiz cepures
378 [Seces Jk].

53334.

Puķīt' rāvu, kronīt' viju
Otra kunga tiesiņā;
Ja tie dzina, lai panāca,
Rokā manis nedabūs.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

53335.

Puškosim mēs Jānīti
Ar asiem dadzīšiem,
Kam bāries dzīvodams
Ar kaimiņu meitiņām.
344 [Rembates Rg].

53336.

Šad bij Jāņi, tad bij Jāņi,
Šovakar Jāņi bija:
Nu Jānīts puškojās
Ar ozola lapiņām.
281 [Neretas Jk].

53337.

Raibas vien man telītes,
Kas tās raibas izraiboja?
Jāņu nakti izraiboju,
Jāņu zāles lasīdama.
192 [Kosas C].

53338.

Rekur lieli brīnumiņi,
Jāņu diena atnākusi:
Vībotnītes zābaciņiem,
Papardītes kājiņām.
405 [Smiltenes Vlk].

53339.

Sit, Jānīti, oša vadzi
Istabiņas galiņā,
Tur salika Jāņa bērni
Savus lapu vainadziņus.
104 [Ēdoles Vp].

53340.

Suņu burkšķi, pupulēkši,
Tās ir puišu Jāņu zāles;
Meitāmauga pļaviņā
Sarkanais āboliņš.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

53341.

Svētu rītu ganos gāju,
Govis slaucu, sieru sēju;
Jāņa bērnus gaidīdama,
Pinu rožu vainadziņu.
127 [Grostonas Md].

53342.

Še nevaida tādu zāļu,
Kādas mūsu zemītē:
Trejdeviņu kaudžu vietu
Sarkanā āboliņa.
Lai Dievs dod Jāņu mātei
Dižen raibus telēniņus.
373 [Sarkaņu Md].

53343.

Šķūņa durvis gan redzēju,
Paša puiša neredzēju.
Kau' man bīse tā puķīte,
Kas aiz Jāņa cepurītes.
261 [Mēdzūlas Md].

53344.

Tev, Jānīti, daudz puķītes,
Nopin man vainadziņu,
Liec rozītes, liec lapiņas,
Liec balto āboliņu.
224 [Lielvārdes Rg].

53345.

Tu Jānīti, Dieva dēls,
Kam tu kāpi kalniņā?
Kam tu kāpi kalniņā,
Zāļu nasta mugurā?
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

- 66 -

53346.

Tu nezini, Jāņa māte,
Kādas skaistas Jāņu zāles:
Zīda kāti, zelta ziedi,
Sudrabiņa lapiņāmi.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

53347.

Upes malu vien staigāju,
Buldurjāni meklēdama;
Es atradu buldurjāni
Bāleniņa namgalā.
373 [Sarkaņu Md].

53348.

Vai tās vīni Juoņu zuoles, leigū
leigū,
Kas pļavai leiguojāsi? leigū leigū;
I tuos beja Juoņu zuoles, leigū leigū,
Kas peipei izkyupēja, leigū leigū.
236 [Līvānu D].

53349.

Vakar gāja liela vētra
Par ziediņu galiņiem;
Tādēļ Jāņa vakarā
Jāņam galva nerotāta.
572 [Tukums Tk apr.].

53350.

Veci puiši priecājās,
Meitas gāja Jāņu zālēs.
Nu tie sēda, nu tie gaida,
Kad nāks meitas atpakaļ.
Te atnāca baltas kazas,
Astes gaisā uzcēlušas.
211 [Ļaudonas Md].

53351.

Veda mani zālītēs,
Es zālīšu nepazinu:
Es noplūcu driķu druvu,
Par ābolu domādama.
72 [Cesvaines Md].

53352.

Veŗat durvis līdz galam,
Lai nelauž Jāņu ziedus.
413 [Stendes Tl].

53353.

Viju, viju, pinu, pinu
Zem ozola stāvēdama,
Sudrabīna pītēm pinu,
Sev [Savu?] zelta vainadzīnu.
192 [Kosas C].

53354.

Vijiet man, vijiet man
Vītoliņa vainadziņu;
Vijiet man tā vītola,
Kas aug jūŗas maliņā.
198 [Krustpils D].

53355.

Visa Jāņa istabiņa
Ar zariem izpuškota;
Stradziņš dzied zariņā,
Lakstīgala galotnē.
604 [Dažādi iesūtītāji].

53356.

Visi kalni noziedēja,
Pakalnīte neziedēja.
261 [Mēdzūlas Md].

53357.

Visa laba Jāņa zāle,
Ko plūc Jāņu vakarā;
Jāņu nakti zelta rasa
Katrā zāles galiņā.
91 [Druvienas C].

53358.

Visas labas Jāņu zāles,
Ko plūc Jāņu vakarā:
Elkšņu lapas, dadžu lapas,
Silā rautas papardītes.
560 [Rīga ].

53359.

Visi labi Jāņa bērni,
Kam ir zāles rocīnā;
Kam nav zāles rocīnā,
Tie nav lāga Jāņa bērni.
192 [Kosas C].

53360.

Visiem vārti appušķoti,
Kaimiņos nepušķoti;
Kaimiņos akli puiši,
Tie bērziņus nepazina.
520 [Zvārdes Kld].

53361.

Visi ziedi izziedēja,
Paparkliņa neziedēja;
Tā ziedēja Jāņu nakti
Sudrabiņa ziediņiem.
Kur nu mani sārti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš?
605 [Skolas].

- 67 -

53362.

Jāņu diena, Jāņu nakte,
Nu pats Jāņu vakariņis.
Visas puķes noziedēja,
Papardīte neziedēja;
Papardīte noziedēja
Paše Jāņu vakarēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

53363.

Vysys pļavys izšlūkāvu,
Petra zuolis maklādama;
Petra zuoli jas atrodu
Leluo pūra maliņā.
Petra zuoļa plotom lopom,
Kopuotomi maliņom.
(=Šī zāle esot laba pret kāsu.)
194 [Krāslavas D].

53364.

Visu nakti sastaigāju,
Bulderjāni meklēdams.
Te atnācu, te atradu
Sēžam galda galiņā;
Sēžam galda galiņā,
Alus kannarociņā.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

53365.

Viena pati Jāņu zāle
Ne ziedēja, ne lapoja;
Kad atnāca Jāņu diena,
Tad ziedēja, tad lapoja.
378 [Seces Jk].

53366.

Viena pate Jāņu zāle
Deviņiemi žuburiem;
Viena pate brāļa māsa
Iet pa ceļu līgodama.
439 [Trikātas Vlk].

53367.

Viena pati Jāņu zāle
Mīļas Māras dārziņā;
Ko es plūkšu, ko atstāšu
Mīļas Māras telītēm?
211 [Ļaudonas Md].

53368.

Viena pati Jāņu zāle,
I tā pati klibu kāju:
Jaunas meitas nolauzušas,
Jāņu zāles lasīdamas.
605 [Skolas].

53369.

Viena pati Jāņu zāle
Deviņiem žuburiem;
Devītā žuburā
Zelta poga galiņā.
72 [Cesvaines Md].

53370.

Ziedi, ziedi, vizbulīti,
Kamēr vēl ziedēt var;
Atnāks meitas, noplūks tevi,
Piespraudīs pie vaiņadziņa.
; 452-67.

53371.

Ziedi, ziedi, silpuķīte,
Strauja strauta maliņā;
Nāks jaunava, noplūks tevi,
Sevīm kroni darinās.
378 [Seces Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu