SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Jāņu diena piemirsta, negaidot pienākusi

32356.

Atpakaļi, Jāņa diena,
Kam atnāci nezināma!
Ne māmiņa sieru sējse,
Ne karašu plikšinājse.
130 [Mālu muižā (Lejasciema pag. Vlk)].

32357.

Aizzamirsa, aizzamirsa
Jāņa diena nelīgota!
Siesim sieru palagos,
Līgosim Pēterdienu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

32358.

Aizzamirsa, aizzamirsa
Jāņa diena neturēta!
Siesim sieru palagā,
Turēsim Jāņa dienu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Vai Dieviņ, nezinot
Jāņa diena danākusi!
Siesam sieru palagos,
Turēsam Jāņa dienu.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

32359.

Man atnāca Jāņa diena
Nezināma, negaidāma;
Ne man bija rozes sētas,
Ne vēl vīti vainadziņi;
Nu vēl gāju rožu sēt,
Nu vēl viju vainadziņus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

32360.

Man atnāca Jāņu diena
Nizināma, nigaidāma;
Ni man bija sieri sieti,
Ni skotele balināta.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Jāņa diena danākusi
Nejūtama, nedzirdama;
Ne man bija sieri sieti,
Ne palagi balināti.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

32361.

Man atnāca Jāņa diena
Nezināma, negaidāma;
Ne man bija sieri sieti,
Ne vainagi darināti.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Atpakaļ, Jāņa diena,
Kam uznāci nezināma!
Ni man bija sieri sieti,
Ni kronīši darināti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

32362.

Man atnāca Jāņu diena
Pavisami negaidot;
Ne man bija kroņi pīti,
Ne Jānītis daudzināts.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

32363.

Man atnāca Jāņu diena
Visai manim negaidāma;
Ne man bija kroņi pīti,
Ne vaiņagi darināti.
364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Atkal jauna Jāņu diena
Nezināma atnākuse;
Ni man vīti vainadziņi,
Ni cekuli darināti.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

32364.

Man atnāca Jāņa diena
Visu manu nezināmu;
Ne man vītis vainaciņš,
Ne snātnīte balināta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Atnākuse Jāņu nakte
Visa mana nezināma;
Ne man šūti linu krekli,
Ne snātnītes balinātas.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

2. Man atnāca Jāņu diena
Nezināma, negaidāma;
Ne man kurpes šūdinātas,
Ne skotele balināta.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

53230.

Ej, Jānīti, Pēterīt,
Kam nācāt vienuviet?
Kad bij man kroni pīt,
Kad snātnīti balināt?
99 [Dzelzavas Md].

- 54 -

53231.

Man pienāca Jāņa diena,
Ne vēl bija rozes sētas,
Ne vēl pīti vainadziņi.
Nu vēl gribu rozes sēti,
Nu vēl pīti vainadziņus.
184 [Ķēču Rg].

53232.

Ej, Jānīti, ej, Pēteri,
Ka nācāti vienu viet'?
Ne man siets Jāņa siers,
Ne aizlūgti Jāņa viesi.
99 [Dzelzavas Md].

53233.

Atnāk manim Jāņu diena
Nezināma, nedzirdama;
Ne man siets Jāņa siers,
Ne salūgti Jāņa bērni.
99 [Dzelzavas Md].

53234.

Atiet mana Jāņu diena,
Atiet manim jaunas bites;
Ne man Jāņu daudzināt,
Ne man bišu slacināt.
24 [Asares Il].

53235.

Nāburg' puiši brīnījās:
Ciema meitas vārtus pin.
Vai zināt, ciema puiši,
Rītu būs Jāņu diena.
192 [Kosas C].

53236.

Nenāc, nenāc, Jāņa diena,
Vēl es tevis negaidīju:
Mana sieva nosalusi,
Trīs kažoki valkādama.
12 [Allažu Rg].

53237.

Nezinot, nemanot
Man atnāca Jāņa diena.
Siesim sieru palagos,
Gaidīsim Jāņa bērnus.
205 [Kusas Md].

53238.

Reiz par gadu Jānīts jāja
Savus bērnus aplūkot.
Nu atjāja šovakar
Negaidīts, nezināms.
286 [Nītaures Rg].

53239.

Tautu dēls man vaicāja:
Kad būs Jāņa vakariņš?
Vai tu, ačka, nezināji:
Šis pats Jāņa vakariņš.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu