SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

5. Latviešu un vāciešu savstarpīga satiksme

31851.

Vai Dieviņ, nu es būšu
Pusvācieša līgaviņa:
Man vīzīte sazasita
Ar vācieša kurpītēm.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

31852.

Ai kundziņ, vācietiņ,
Tavu gaŗu deguniņ'!
Tu varēsi elles krāsni
Ar šnukuri izbadīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31853.

Ai kundziņi, vācietiņi,
Tavu šauru kamaniņu!
Kur tu liksi sievu, bērnus,
Kur tu grēkus vizināsi?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

31854.

Ai vācieti, ai vācieti,
Tu jau iesi diedelēt:
Cūkas tavu pļav' izraka,
Teļ' apēda siena kaudzi;
Vieni paši ķelderīši,
Tie sadedza sildoties.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31855.

Ai vācieti, plikadīda,
Vai es tava līgaviņa?
Rīgā tava līgaviņa
Ielas malu vazājās.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

31856.

Ai vācieti, velna bērns,
Dzimt tev bija, neuzaugt!
Dadžam augt(i) tai vietā,
Vējam pelnus putināt!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ei vācieti, velna bērns,
Tev bij dzimt, neuzaugt!
Jau dažam tai vietā
Vējiņš pelnus putināja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31857.

Ai vāciet, vella bērnis,
Dzimt tev bij, neuzaugt,
Kam tu manus bāleliņus
Kā pelītes spīdzināji!
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

31858.

Ai vācieti, vella bērns,
Kam tu nāci šai zemē?
Tava māte putru vāra,
Ķēves kāju maisīdama,
Ķēves kāju maisīdama,
Kuņas pienu pieliedama.
4 [Aijažos].

31859.

Vai vācieti, velna bērns,
Ko tu nāci šai zemē?
Rīgā tevim tēvs māmiņa,
Vāczemēi bāleliņi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 363 -

31860.

Ai vācieti, velna bērns,
Rītā tevi svilinās,
Kam tu ēdi cūkas gaļu,
Krējumā mērcēdams.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31861.

Ai vācietī, velna bērns,
Rītā tevi svilinās,
Sasies rokas, sasies kājas,
Uzvērs bomja galiņā.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

31862.

Ai vācieti, vella bērns,
Vēl tu iesi nabagos,
Vēl tev mani bāleliņi
Dos maizītes gabaliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

31863.

Eita, bērni, skatāties,
Kādi ērmi tīrumā:
Vāciets ara raudādams,
Suņi bikses plucināja.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

31864.

Eita, bērni, skatīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Pieci kaķi arklu vilka,
Vāciets ara raudādams.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

1. Es skatos, es raugos,
Kas kustēja tīrumā:
Piecas kaķes arklu vilka,
Puisīts ara raudādams.
226 [Kandavā (Tl)].

2. Nevienam tādu moku,
Kādas mokas vāciešam:
Pieci kaķi arklu vilka,
Vāciets ara raudādams.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Visu Rīgu izbraukāju,
Tādu ērmu neredzēju,
Tādu ērmu neredzēju,
Kā šo mazu gabaliņu:
Pieci kaķi arklu vilka,
Vāciets ara raudādams.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

31865.

Ej, vācieti, miežu sēt,
Nu dzied tava lakstīgala:
Žagatiņa gaŗastīte,
Tā vācieša lakstīgala.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ķenci ķenci, sēj tu miežus,
Nu dzied tava lakstīgala:
Melns putniņš baltu sprākli,
Tā bij ķenča lakstīgala.
1191 [Ēveles draudzē].

31866.

Es dzierd' vilku gaudājot
Vāczemnieku tīrumos:
Vāczemnieku jauni puiši
Artu gāja raudādami.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

31867.

Es vācieti dancināju
Uz sarkanu ķieģelīti;
Jo vācietis augstu lēca,
Jo pakūru uguntiņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Es vācišam to darei,
Ko vāciši man darei:
Es vāciti lecanei
Pa tiem kārstiem akmiņiem;
Jo bij kārst' akmintiņ',
Jo vācits augst' lec.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

31868.

Es vācietis kā tie citi,
Kādēļ manis neierauga?
Vai tādēļ neierauga,
Ka man salmi vēderā,
Ka man salmi vēderā,
Ka man koka tupelītes?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31869.

Es vāciets kā tie citi,
Kāpēc manis neierauga?
Tāda pate utu bize
Kā citiem vāciešiem.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

31870.

Es vāciets kā tie citi,
Citi mani neieraug'.
Zobins manus gurnus grauž,
Lāčādiņa pakaliņu.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

1. Es vācietis kā tie citi,
Manis citi neierauga;
Ābels kūza sānus grauza,
Auzu maize vēderiņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

- 364 -

31871.

Es vācietis kā tie citi,
Citi mani neierauga;
Citi ēda cāļa gaļu,
Es skābos kāpostiņus.
216 [Ventspilī].

31872.

Kam man būtu tā naudiņa,
Kas gul jūras dibinā,
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiemi vāciešiem.
1311 [Apē (Vlk)].

31873.

Kad man būtu tā naudiņa,
Kas guļ jūras dibenā,
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiemi vāciešiem.
Es vācietim tā darītu,
Kā vācietis man darīja;
Es vācieti dancinātu
Uz karstiemi ķieģeļiem;
Jo vācietis augstu lēktu,
Es pakurtu uguntiņu.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31874.

Kad [Kaut] man būtu tā naudiņa,
Kas guļ jūras dibenā,
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiem(i) vāciešiem.
To darītu vācietim,
Ko vācietis man darīja:
Dienu liktu mežā braukt,
Nakti riju kuldināt;
Svētdienā pēc pusdienas
Liktu cūkas paganīt.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Būt' man bijse tā naudiņa,
Kas guļ jūras dibenā,
Es nopirktu Rīgas pili
Ar visiem vāciešiem.
Es vāciešam to darītu,
Ko vācietis man darīja:
Dienā liktu mežā braukt,
Nakti riju kuldināt;
Kas tievāki - mālus mīt,
Kas resnāki - celmus lauzt.
Redz, vācieti, vella bērns,
Kā maizīte jāpelnī!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

2. Ko vācietis man darīja,
To darīšu vācietim:
Dienu likšu mežā braukt,
Nakti riju kuldināt.
Es vācieti dancināšu
Vez sarkanu stieģelīti;
Jo vācietis augstu lēca,
Es pakoršu uguntiņu;
Jo tā dega uguntiņa,
Jo es viņu sabikstīju.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

31875.

Kārklu vīze sarājās
Ar vācieša tupelīti:
Ko tā vīze sagādāja,
To tupele patērēja.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sasakava mana vīza
Ar vācieša tupelīti:
Ej tu nost, gatavdirša [gatavnīca],
Es maizītes pelnītāja!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

31876.

Kur, vācieti, tava zeme,
Kur tie tavi kumeliņi?
Kam tu nāci šai zemē
Manus grūtus sviedrus ēst?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

31877.

Labāk ēdu koka saknes
Tautu dēla kaktiņā,
Nekā ietu pie vācieša
Baltu maizi kribināt.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

31878.

Latviets bija mans tēvinis,
Latvietene māmulīte;
Mēs bērniņi, trakgalvīši,
Ieviertām vāciešos.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

31879.

Lībiešam, vāciešam
Sūdu vezmis apgāzās.
Sauc strādniekus, sauc sulaiņus,
Lai uzceļ sūdu vezmu!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 365 -

31880.

Lībiešam, vāciešam
Sūdu vāģi apgāzās.
Lībiets saka: cel augšā!
Vāciets saka: lai paliek!
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31881.

Man' māmiņa, maz' esot,
Vāciešam pavēlēja;
Es pakritu raudādama
Zem arāja kājiņām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

31882.

Nāc ārā, tu vācieti,
Ko es tev parādīšu:
Ekur tava dvēselīte
Jau ellē karājās.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

31883.

Pieci kaķi arklu vilka,
Vāciets ara raudādams.
Redz, vācieti, redz, vācieti,
Kā maizīte jāpelnī!
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

31884.

Pusvācieša bērniņš biju,
Pusģeņģeŗa kumeliņš;
Satrūkās lieli kungi,
Šķiet majoru važojam.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31885.

Pusvācieša sievu ņēmu,
Nebij laimes dzīvojot:
Pirti kūru, tā nodega,
Pirmo bērnu vilks apēda.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Pusvācieša bērniņš biju,
Zemnieks kļuvu dzīvodams.
Ganos gāju, govs nosprāga,
Pirti kūru, tā nodega.
Uzasēdu kalniņā,
Kažociņu lāpīdams;
Pietecēja melna lapsa,
Nozog manu adatiņu.
Teku, teku pa celiņu,
Adatiņas meklēdams.
Uztek' vienu pavāriņu,
Pavārinis gaļu vāra.
Es prasīju smeķēšan',
Viņš iesita par pakausi,
Viņš iesita par pakausi
Ar guntiņas pagalīti.
Par piec' mārkas ziepes pirku,
Piecas dienas velējos;
Melns tur bija, melns palika,
Mūžam balta nedabūju.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

31886.

Saka ļaudis, vāciešam
Ellē zirgu nevajaga:
Ellē tārpi, šķirzatiņas,
Tie vācieša kumeliņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

31887.

Trīs vācieši sasabāra
Pie maizītes gabaliņa.
Kā tiem bija nebārties,
Neviens arti nemācēja!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

31888.

Trimtralā, trimtralā,
Vilki tek rindiņā,
Ieraudzījši vāciešam
Kankarainu kumeliņu!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Trimtralām, trimtralām,
Vilki tek reizītē,
Sajutuši Kalsnavā
Apsalušus kucēniņus!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31889.

Vācietim gaŗi lieli,
Vella šūti zābaciņi,
Tas varēja ellē brist
Līdz pašam dibenam.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Ei vācieti, vella bērns,
Vella šūti zābaciņ'!
Tu varēji stāvu lēkt
Dziļas elles dibenā.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

31890.

Vāciešam tievas kājas,
Tievi gaŗi zābaciņi;
Tas varēja mālus mīt
Pašā elles dibinā.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

- 366 -

1. Staltajam dēliņam
Stāvu šūti zābaciņi;
Tie bij labi ellē lēkt,
Velnam mālus samīdīt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

31891.

Vāciešam gaŗi mati,
Pakaŗam ozolā,
Kam tas manu brāleliņu
Kā putniņu spīdzināja!
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

31892.

Vāciešam gaŗi mati,
Pakaŗam ozolā,
Lei tas tur karājās
Kā tas vella spieģelīts!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

31893.

Vāciešam gaŗi mati
Pakaŗam ozolā!
Paliks mums sirmi zirgi,
Rakstītās kamaniņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

31894.

Vācietim lielas bēdas,
Kur būs ņemt līgaviņu.
Purva dzērve gaŗu kaklu,
Tā vācieša līgaviņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

31895.

Vāciešam, kundziņam,
Šai saulē laba dzīve;
Jau viņā saulītē
Dvēselīte mālus mīs.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Kundziņam, vāciešam,
Šai saulē viegla dzīve;
Būs viņāi saulītēi
Ar degunu mālus malt.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

31896.

Vāciets mans pirmais vīrs,
Tas noslīka Daugavā.
Lai tas slīka ar velniem,
Kam tas art(i) nemācēja!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31897.

Vāciets mans pirmais vīrs,
Tas noslīka Daugavā.
Lai tas slīka ar velniem,
Vai es cita nedabūšu!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

31898.

Vāciets mans pirmais vīrs,
Tas noslīka dumbierā;
Nu es ņemšu arājiņu,
Nu mēs mīļi dzīvosim.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

31899.

Vācietis raudāja,
Rāceni krimzdams.
Neraudi, vācieti,
Velns tevi neraus,
Velns tevi neraus,
Dievs tevi neņems!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

31900.

Vāciets saka uz vācieša:
Man dižana līgaviņa.
Velns tev deve tik dižanu
Kā tam miežu arājam!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

31901.

Vāciets sauca, vāciets brēca,
Gar jūriņu staigādams.
Izsitieta, jūras viļņi,
Vācietimi līgaviņu!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

31902.

Vāciets savu līgaviņu
Uz akmeņa dancināja;
Pieci velli apkārt skrēja,
Dzelžu stibas rociņā.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

52855.

Ai vācieti, velna bērns,
Vēl tu iesi nabagos;
Vēl tev mani bāleliņi
Dos maizītes gabaliņu.
378 [Seces Jk].

52856.

Ak nabaga vācietīti,
Ko tu nāci Kurzemē?
Sausa maize kulītē,
Ūdens koka mēriņā.
378 [Seces Jk].

- 367 -

52857.

Bijām poļi, bijām krievi,
Bijām lieli naidenieki.
Nu palikām draugi, radi,
Nu māsiņu iedevām.
263 [Mēmeles Jk].

52858.

Cyuka židu nūgulēja
Lela ceļa maleņā.
Kab (tū) kungi zynuojuši,
Tī byus loba krūga vīta.
89 [Dricēnu Rz].

52859.

čigānam laba dzīve:
Zaļas muižas birstaliņas;
Zirgi ēda zaļu zāli,
Paši ēda jēra gaļu.
358 [Rugāju Abr].

52860.

čigānam tāda daba,
Kā (tam) Miku tēviņam:
Uz ūdeņa mati(?) plēsa,
Tirgū jāja zirgu mīt.
115 [Galgauskas Md].

52861.

čyguons sovu čyguoneicu
Pa kuorklym vyzynoj,
Trom trādrī trom trādrī,
Pa kuorklym vyzynoj.
Vizin, cyguon, naviziņ,
Nabyus mozu cyguonēnu,
Trom trādrī trom trādrī,
Nabyus mozu cyguonēnu.
579 [Viļāni Rz apr.].

52862.

Divi žeidi sasakova
Ap maizītes gabaliņu.
Kai jīm beja nazakaut -
Nivīns art namuocēja?
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

52863.

Dievs dod dzimt, neizaugt
Pusvācieša bērniņam!
Kam tas manu augumiņu,
Dienu, nakti maldināj'.
241 [Lubānas Md].

52864.

Ej, māsiņa, tu pie leiša,
Ja brālīti neklausīji!
Leiši tevi pašu veda,
Venta nesa vainadziņu.
39 [Bārtas Lp].

52865.

Es naīšu pi poļaka,
Lai īt muna muosa,
Poļakam taida runa:
Vys dušiņka muna!
389 [Silajāņu Rz].

52866.

Es nedošu savas mutes
Vāciešam šmurguļot,
Lai stāv mana balta mute
Arājiņa dēliņam.
3 [Adulienas Md].

52867.

Es var iet, kur man tīk,
Man visādas villainītes;
Es var iet pie vācieša,
Pie bagāta tēva dēla.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52868.

Es vācieti dancināju
Uz karstiemi akmeņiem;
Jo vācietis augsti lēca,
Jo pakūru uguntiņu.
Redz, vācieti, lūk, vācieti,
Kā maizīte pelnījama!
127 [Grostonas Md].

52869.

Ēdat, dzeŗat, ciema puiši,
Es vācieša līgaviņa;
Pie vācieša plika gāja,
Neprecēta, nelaulāta.
115 [Galgauskas Md].

52870.

Gudrs, gudrs tis žideņš,
Gudrus bārnus audzināja;
Pats jis guļ gulteņā,
Bārni visi muldeņā;
Kad muldeņa pakustēja,
Tad bērniņi paļustēja.
465 [Varakļānu Rz].

52871.

Igaunīts mans vīriņš,
Es igauņa līgaviņa;
Igaunītis perģelēja,
Es ar līdzi verģelēju.
560 [Rīga ].

- 368 -

52872.

Igaunīt, tatarīt,
Ko tu vedi vezmiņā?
Sien(u) vedu vezmiņā,
Pats rikšoju kājiņām.
605 [Skolas].

52873.

Igaunīts, vella bērns,
Kaķi kāra ozolā;
Nezināj', kur salda gaļ' -
Pašā astes galiņā.
279 [Naukšēnu Vlm].

52874.

It nevienam tā negāja,
Kā tam žīdu Maušķeļam:
Divi bēri kumeliņi
Ar klibām kājiņām;
Vienu deva Iršam jāt,
Otru vecam Maušķeļam.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52875.

Kad es būtu zinājus(i)
Poļu vīru arajiņ(u),
Es būt' savus pūra kreklus
Bez apkakles apšuvus(i).
604 [Dažādi iesūtītāji].

52876.

Ka latvīši ortu guoja,
Poļeceņi breinuojās;
Ka latvīši olu dzēre,
Poļaks bikses tricynuoja.
605 [Skolas].

52877.

Vai, poļak, poļaciņ,
Kas tevis nazynuoja?
Latvīsīši olu dzer,
Poļaks bikses tricynuoja.
605 [Skolas].

52878.

Ka man byutu tei naudeņa,
Kas guļ jyuru dybynā,
Es nūpierktum tū šķiuneiti
Ar visimi čygonim.
170 [Kapiņu D].

52879.

Ka pīdzymtu židam bārni,
Lai jī leli naizaugtu!
Kam jis greiži pasavēres
Uz tuo muna naudas moka.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

52880.

Kas gulēt, tas gulēt -
Kas pa ceļu, tas pa ceļu;
Krievi, leiši, tie pa ceļu -
Guliet, mani bālēliņi!
378 [Seces Jk].

52881.

Ko domā, tu vācieti?
Es domāju gana labi:
Es tev sakas šūdināš(u),
Braukš' ar tevi sūdus vest.
141 [Ivandes Kld].

52882.

Krīvi krīvi, leiti leiti,
Kam nūkavi bruolileņ(u)?
Kam atstuoji rudzus mīžus
Kai upeitjas leigojūt?
326 [Preiļu D].

52883.

Krīvi krīvi, maskalīši,
Vuorej putru kolonā;
Vardes tauku īmatuši,
Vylka kuoju pajaukuši.
35 [Baltinavas Abr].

52884.

Kur, ļautiņi, mēs jemsime
Vāciešame līgaviņu?
Pore dzērve gaŗu kaklu,
Tā vācieša līgaviņa.
129 [Gudenieku Azp].

52885.

Leibis pūta buka ragu,
Lai tie visi žīdi nāk;
Visi žīdi sanākuši
Vecu Leibi nobadīja.
282 [Nīcas Lp].

52886.

Leišu meita pretim nāca,
Trīs saktiņas krūtiņās.
Vienu saktu pārdevām,
Par to govi nopirkām;
Trešo sakti pārdevām,
Nopirkām kumeliņu.
597 [Valmieras apr.].

52887.

Leiti, poli gaŗvēderi,
Vāri putru radziņā,
Kēves pienu pieliedams,
Kuces kāju pajaukdams!
46 [Beļavas Md].

- 369 -

52888.

Māte mani krievos deva,
Es krieviski nemācēju;
Es uz krieva maizes prasu,
Viņš parāda zobentiņu.
306 [Patkules Md].

52889.

Nāc vien, prūšu utubunga,
Paņem slotu, maišelīti!
Slotu - kaulus saslaucīsi,
Maišelī iekšā bērsi.
378 [Seces Jk].

52890.

Eita, laudis, raudzīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Vāciets ara teirumā
Ar kaķīti raudādams;
Ar kaķīti Rīgā brauca,
Pieci zirņi vezumā.
263 [Mēmeles Jk].

52891.

Nākait, bērni, skatīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Lībiets ara līdumiņu
Ar eglītes čakārnīti.
41 [Bauņu Vlm].

52892.

Nevienama tas nebija,
Kas tam poļu muižniekam:
Seši bēri kumeliņi,
Izkapātas pakaļiņas.
94 [Dunikas Lp].

52893.

Nevienam tas nebija,
Kas bij Siļķu Janķelim:
Tam bij divi duli zirgi,
Izkapātām pakaļām.
Tie bij labi Leibim braukt,
Lupatiņas vizināt.
94 [Dunikas Lp].

52894.

Pāri gāju pār Daugavu,
Leišus šķīru maliņā;
No tā leišu šķīrumiņa
Tiku leiša līgaviņa.
46 [Beļavas Md].

52895.

Pieci kaķi arklu vilka,
Vāciets ara raudādams.
Dod, vācieti, piecas mārkas,
Es paaršu dziedādams.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

52896.

Poļaks gāja pa celeņu,
Es poļaku napazynu;
Cyukas saru surgateņš,
Baravikas capurīte.
465 [Varakļānu Rz].

1. Poļaks tak pa celeņu,
Es poļaka napazynu;
Zyla sveita mugurā,
Baravika capureite,
Cyuku soru sunduceņš.
357 [Rudzētu D].

52897.

Sasaragžģe ragžģējās,
Sasamagžģe magžģējās;
Sasaragžģe man vīzītes
Ar vācieša kurpītēm.
241 [Lubānas Md].

52898.

Skali grab, skali grab,
Kas tos skalus grabiņāja?
čigāns skalus grabināja,
čigānīti meklēdams.
15 [Alūksnes Vlk].

52899.

Skrūderīši, vēverīši,
Eite, žydu deirojit!
Cyukas žydu nūrējušas,
Lela ceļa maliņā.
389 [Silajāņu Rz].

1. Vepri žīdu nokoduši
Liela ceļa maliņā.
Kurpnieciņi, seglinieki,
Nāciet žīdu dīrajiet!
186 [Ķeipenes Rg].

52900.

Suņi žīdu nokoduši
Liela ceļa maliņā;
Eita, puiši, dīrājiet,
Tur būs āda kamašām!
3 [Adulienas Md].

52901.

Tilli tilli, jāra vylna,
Žyds sēdēja seipulūs.
Mozi, mozi seipuleņi,
Veļ mozuoki žydalāni.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 370 -

52902.

Tu māsiņa, es māsiņa,
Dzersim krieva brandevīnu!
Izdzērušas kriev' brandienu,
Kārsim krievu ozolā!
241 [Lubānas Md].

1. Tu muosiņa, es muosiņa,
Dzērsim krīva brandīnīni!
Izdzārušas brandīnīni,
Kuorsim krīvus ūzulā.
389 [Silajāņu Rz].

2. Tu muoseņa, es muoseņa,
Dzjarsim krīva brandiveiti!
Izdzārušas brandiveiti,
Gryussim krīvu upītē.
143 [Jāsmuižas D].

3. Tu muoseņa, as muoseņa,
Dzjarsim krīva brandisneņu!
Izdzārušis brandisneņu,
Kuorsim krīvu ūzulā,
Krīva bārnus zareņūs.
365 [Sakstagalas Rz].

52903.

Tu muosiņa, es muosiņa,
Kuorsim krīvu ūzulā;
Kuorsim krīvu ūzulā,
Krīva bārnus zariņūs!
605 [Skolas].

52904.

Tu muoseņa, es muoseņa,
Dzersim krīva brandisņeņu!
Tev gluozeite, man gluozeite,
Butelīte pa pusei.
559 [Rēzekne Rz apr.].

52905.

Tu, vāciet, teļa putra,
Teļa putras dzērājiņš!
263 [Mēmeles Jk].

52906.

Ūja kundziņ, vācietiņ,
Tavu gaŗu deguniņu!
Tu varēsi elles krāsni
Ar degunu izvandīt.
605 [Skolas].

52907.

Vokor nuocja, timsiņš beja,
Žeids ībraucja muižiņā.
Izguojuse muižas meita,
Žeids uz kuļu rozaguoz's.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

52908.

Vāciešam, nabagam,
Liela skāde notikusi:
Kamēr pats uz meitām gāja,
Cūkas bikses apēdušas.
605 [Skolas].

52909.

Vuocīšam tik pruoteņa,
Kuo mozami bērneņam:
Vakar zierņus dryvā sēja,
Šudiņ guoja skateitīs,
Vai ir leli izauguši,
Vai zīdūs sazīduši.
236 [Līvānu D].

52910.

Vācietim bikses dega
Ar zilām zēvelēm;
Jo vācietis augstu lēca,
Jo pakūru uguntiņu.
224 [Lielvārdes Rg].

52911.

Vāciets ara līdumā,
Zarains spieķis padusē.
109 [Ērķemes Vlk].

52912.

Vāciets ara raudādams,
Celmājā līdumā.
Velc, vācieti, izstiepies,
Es turēšu izplēties.
241 [Lubānas Md].

52913.

Vāciets gāja rutku zagt,
Mana brāļa tīrumā.
Gaŗie pirksti paspīdēja
Rutku vagas galiņā.
109 [Ērķemes Vlk].

52914.

Vuocīt, tovu dailumiņu,
Leidz pašam vacumam:
Samta svuorki, zeida bikses,
Kuģenīka capurīte.
605 [Skolas].

52915.

Vediet mani, kur vezdami,
Leišos mani nevediet!
Augsti rati, zemi vārti,
Lauzīs manu vainaciņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 371 -

52916.

Vērsi vērsi, bulli bulli,
Kur tu liki savus ragus?
Kam tu gāji badīties
Ar Vāczemes gosniņām?
281 [Neretas Jk].

52917.

Žīdu kāra ozolā,
Žīdalēnu pazarē;
Jau to pašu žīda māti
Kārsim vārtu stuburī!
241 [Lubānas Md].

52918.

Žīdiņš ara, rutkus sēja,
Nabadziņa tīrumā;
Atnāk krievels, izravēja,
Žīdam skādu padarīja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52919.

Žydeņš guni kurinuoja,
Mužiks dyumus kyupynuoja;
Kam man dyumus kyupynuot,
Kad kuopustu navuorej'?
579 [Viļāni Rz apr.].

52920.

Žīdiņš kūla vāverīti
Aiz ļipiņas turēdams.
Ak tu tavu traku žīdu,
Kam tik skaistu putnu kūli?
239 [Lizuma C], 391 [Sinoles Vlk].

52921.

Žīdiņam rausi cepu,
Vidū duru caurumiņ(u);
Žīdiņš rausi neapēda,
Caurumiņa taupīdams.
104 [Ēdoles Vp].

52922.

Žīdīš savu žīdenīti
Muldiņāji vizināj(a);
Arājs savu līgaviņu
Kamanās vizināj(a).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

52923.

Žīds sāk spēlēt, žīds sāk dancot,
Žīdam Dieviņš aizkrāsnē;
Žīdam Dieviņš aizkrāsnē,
Pelēkāmi austiņāmi;
Pelēkāmi austiņāmi,
Zilājiemi kamzoļiem.
355 [Rucavas Lp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu