SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

3. Zirgu mīšana, zirgu mītnieki

30233.

Ik vakara nosegloju
Nosvīdušu kumeliņu;
Segli mani, iemauktiņi,
Kumeliņš nava mans.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

30234.

Ik vakara žēli raud
Mitenieka līgavīna:
Izjāj bērus dancājošus,
Pārjāj stulbus, klibojošus.
158 (Nīcā).

30235.

Lai ir labi, kam ir labi,
Mītniekiem visiem labi:
Kumeliņi, lai ir klibi,
Visi tek džandžaliski.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30236.

Mainnieciņa līgaviņa
Ik naksniņas gauži raud,
Stulbus aklus seglodama,
Nosvīdušus slaucīdama.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

30237.

Mietnieks savu kumeliņu
Rokā veda lielīdams;
Kad uzkāpa mugurā,
Ne iet šurpu, ne iet turpu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30238.

Mietnieciņa līgaviņa
Ik rītiņa gauži raud:
Ik vakaru nosegloja
Nosvīdušu kumeliņu;
Ik rītiņa apsegloja
Svešu ļaužu kumeliņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30239.

Mietnieciņa ļaudaviņa
Ik vakara gauži raud:
Ik vakara nosegloja
Citu jaunu kumeliņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

30240.

Melni kraukļi satupuši
Mitenieku pavārtē,
Tie gaidīja izvedam
Dārgas naudas kumeliņu.
Nu izveda mitenieks
Dārgas naudas kumeliņu,
četri kauli, četri kājas,
Gaŗa aste pakaļā.
Suņam kauli, kraukļam gaļa,
Pašam goda zābaciņi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 133 -

30241.

Mīt es miju, nepārdevu
Sava laba kumeliņa:
Kad izmiju, zirgu braucu,
Kad pārdevu, kājām teku.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

30242.

Mīt es mīšu kumeliņu,
Šovakar vien nemīšu,
Mīš' rītā saulītē,
Lai redz mana līgaviņa.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Mīt es gribu kumeliņu,
Bet nemīšu šovakar,
Mīšu rītu saulītēje,
Lai varēju izredzēt.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

30243.

Mītenieki, bāleliņi,
Sajājuši kalniņā,
Mīto bērus kumeliņus,
Liek māsiņas piedevām.
190 [Kuldīā].

30244.

No tālienes jau pazinu
Mitenieka līgaviņu:
Nēzdaudziņis rociņā,
Nāk, asaras slaucīdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30245.

Tirgū jāju sirmus zirgus,
Pārjāj' stulbus, klibodamus.
Gauži raude mūs' māsiņa:
Nu izmija manu zirgu,
Nu izmija manu zirgu,
Manas maizes pelnītāju.
224 [Kabilē (Kld)].

51671.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Nu kuls tēvs, māmuliņa!
Es izmiju tēva zirgu,
Mātes vestu vedekliņu.
211 [Ļaudonas Md].

51672.

čigānpuikas sajājuši
Pie krodziņa zirgus mīt;
Tie mij zirgus, tie dzeŗ alu -
Dod tak pašai krodzeniecei!
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

51673.

čigāns mija stulbus zirgus
Un pieņēma sudrabiņ(u),
Es, čigāna līgaviņ(a),
Pa lodziņu raudzījos.
413 [Stendes Tl].

51674.

Dzēru, dzēru krodziņā
Līdz pašami vakaram;
Es iemiju lielu bēri,
Daudz paņēmu piedevās:
Sieku zirņu, sieku pupu,
Kaņupīšu pasijiņas.
405 [Smiltenes Vlk].

51675.

Ko tie kraukļi, vārnas bļāva
Mitenieku pavārtēi?
Daža laba zirga kāja
Mitenieka pavārtēi.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

51676.

Izjāj bēri dancodamu,
Atjāj stulbu, klibodamu:
Suņiem gaļa, vilkiem kauli,
Pašam goda zābaciņi.
46 [Beļavas Md].

51677.

Labāk stāvu trīs gadiņi
Saimenieka kalponīte,
Nekā vienu pusgadiņu
Mītenieka līgaviņa;
Izjāj bēru dancojošu,
Pārjāj stulbu klibojošu.
230 [Liezeres Md].

51678.

Pa treis dīnas buobas dzēŗa,
Skruči ar slūtu samejušas.
Kai dzersim, buoliliņi,
Kumēļinim samejuši?
465 [Varakļānu Rz].

51679.

Pašam zirga mietniekam
Strupa ļipa kumeļam;
Cik gribēja lielīties -
Strupa ļipa kumeļam.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 134 -

51680.

Slakter, brālīt
Mīsim ķēves:
Tavs brūns ērzelis,
Mana melna ķēve.
112 [Ezeres Kld].

51681.

Suņi rēja vilki kauca
Mainenieku sētiņā.
Sunim āda, vilkam kauli,
Mainiekam zābaciņ'.
513 [Zemītes Tk].

51682.

Tirgū jāju lauku zirgu,
Appuškotu cepurīti;
Mani pašu meitas preca,
Mītinieki kumelīnu.
39 [Bārtas Lp].

51683.

Vecais čigāns zirgus mija,
Es pa logu skatījos.
Viņš iemija stīvu zirgu,
Ņem sudrabu piedevām.
513 [Zemītes Tk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu