SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Mārtiņi - pēdējā pieguļas un ganu diena

30209.

Ei Mārtiņ, labais vīrs,
Baro manus kumeliņus;
Sukādams, barodams
Sēsties siles galiņā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Mārtiņš stāvu slaistījās
Mana staļļa pakaļā.
Izbaro, izsukā,
Sēsties siles galiņā!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

30210.

Ai Muortiņ, lobais v'eirs,
Baroj munu kumel'iņu,
Lai c'eļā napalīk
Kunga dūts vazumiņš!
422 [Līvānu pag. D].

30211.

Devu, devu Mārtiņam,
Ko es biju solījusi:
Melnu vistu, kankarainu,
Ar visiem nadziņiem.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30212.

Eit' ārā, eit' ārā,
Kas ārā rībināja?
Mārtiņš savus kumeliņus
Uz istabas dancināja.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

- 131 -

30213.

Kas dimd, kas rīb
Ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši
Dancīti veda,
Mārtiņa vakaru
Gaidīdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Kas tur dīc, kas tur rīb
Ap to mūsu istabiņu?
Mārtiņš gaili dancī veda,
Ap istabu tekādams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30214.

Kas skanēja, kas žvadzēja
Avotiņa lejiņā?
Mārtiņš savus kumeliņus
Iemavos žvadzināja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30215.

Mārtiņam gaili kavu
Deviņiemi cekuliem;
Jurīšam, brālīšam,
Ūsiņš pirka kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30216.

Mārtiņam [Ūsiņam] gaili kavu
Deviņiem cekuliem,
Lai tek manis kumeliņš [kumeliņis]
Deviņiem celiņiem.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30217.

Mārtiņam gaili kāvu
Deviņiem cekuliem:
Tas baroja, tas sukāja
Manus bērus kumeliņus.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

30218.

Mārtiņam gaili kavu
Sarkanām kājiņām,
Lai guntiņas nevajaga,
Kumeliņus barojot.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Es savam Mārtiņam
Sarkanaju gaili kāvu,
Lai guntiņas nevajdzēja,
Kumeliņus barojot.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], (Austr., 1889, nr, 6).

2. Muortiņam gaili kava
Ar sorkonu capureiti;
Man guntiņis navajag,
Kum'eliņus barojūt.
422 [Līvānu pag. D].

30219.

Mārtiņam pilns stallīts
Sirmu, bēru kumeliņu.
Es tev lūdzu, Mārtiņ, brāl,
Dod man vienu ceļa zirgu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30220.

Mārtiņami vīzes pinu
I aukliņas darināju:
Mārtiņš manas govis gana
Šo gaŗo vasariņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30221.

Mārtiņam vīzes pinu,
Mārtiņam auklas viju;
Katriņai sagšas audu
Līdz kājiņu galiņam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30222.

Mārtiņš atrībināja,
Aizrībināja,
Pakāra mēteli
Zobina galā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30223.

Mārtiņš bija labs vīriņš
Aiz visiem vīriņiem:
Ni ruden, pavasar,
Pašā maizes laiciņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30224.

Mārtiņš, labs vīrs,
Tiltiņu grīda;
Katriņa, mīzele,
Izārdīja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

30225.

Mārtiņš labs vīrs,
Vērsi kava vakarā;
Katriņa badastakle,
Vistu cepa pelnos.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

30226.

Mārtiņš stāvu slaistījās
Mana staļļa pakaļā.
Ej, Mārtiņ, stallītie,
Baro labus kumeliņus!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 132 -

30227.

Miklavā gaili kavu
Deviņiem nadziņiem;
Miklavā zirgu pirku
Deviņiem iemauktiem.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

30228.

Nedod Dievs tādu dienu,
Kādas dienas Mārtiņam:
No ciemiņa ciemiņā,
Gaiļu nasta mugurā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30229.

Piesēju Mārtiņu
Tumšajā kaktā,
Kam bites pārlaida
Par Daugaviņu,
Kam māte necepa
Med's plācenīša,
Kam tēvs nedarīja
Salda alutiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30230.

Vakar Mārtiņš
No Rīgas laidās,
Šodien sētā
Ierībināja.
Deviņi ratiņi,
Simts kumeliņu,
Trīs simts sulaiņu,
Bruņoti vīri.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30231.

Visi saka, visi saka:
Mārtiņdiena, Mārtiņdiena!
Kad varētu Mārtiņdienu
Aiz ausīm noturēt!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30232.

Cekulaiņu vistu kavu
Mārtenīšu vakarā,
Lai aug man raibas govis
Kā vistiņas cekulaiņas.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu