SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Dažādas pieguļnieku dziesmas

30090.

Vai bāliņ, vai bāliņ,
Laidīsim peldu kumeliņ',
Lai pelž [peld] mūsu kumeliņš
Zeltajā zālītē.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

30091.

Ai pieguļa pieguliņa,
Tā man laba nedarīja:
Rasāi manas kājas sala,
Migla bira vaiņagāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

30092.

Ai pieguļa pieguliņa,
Tā man laba nedarīja:
Sadeg zīļu vainadziņis,
Vizuļota villainīte.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

30093.

Ai pieguļa pieguļiņa,
Tā man laba nedarīja:
Tur palika balta mute,
Sarkans rožu vaiņadziņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Pieguļiņa pieguļiņa,
Tu man laba nedarīji!
Pieguļiņa pavadīja
Manu zīļu vaiņadziņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30094.

Ai pieguļa pieguliņa,
Tu man labu nedarīji:
Tu balini manus vaigus,
Nievā manu agumiņu.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

30095.

Ak tu Dievs, labi gadi,
Žīdi jāja pieguļā!
Jau saulīte gabalā,
Atjāj žīdi murdēdami.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

1. Nav saulīte rietējusi,
Žīdi jāja pieguļā;
Jau saulīte gabalā -
Atpakaļ murdēdami.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

- 115 -

30096.

Ak tu taidu vasariņu,
Žīdiņš jāja pieguļā!
Žīdam bārda nosviluse,
Vilks apēda kumeliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Dod, Dieviņ, labus gadus,
Žīdi jāja pieguļā!
Vilks apēda kumeliņu,
Sanāk žīdi murdēdami.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

30097.

Apkārt kalnu saule tek,
Pieguļniekus meklēdama.
Pieguļnieki gudri bija,
Negul kalna maliņā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30098.

Aun, māsiņa, baltas kājas,
Jāj man līdzi pieguļā!
Puiš' atveda kumeliņu,
Es pacelšu mugurā.
24 [Lēdurgas draudzē].

30099.

Aun, māsiņa, baltas kājas,
Nāc man līdzi pieguļā!
Es tev došu tumšu bēru,
Pats uzkāpšu sirmīšam,
Pats uzkāpšu sirmīšam
Sidrabiņa iemauktiem,
Sidrabiņa iemauktiem,
Zeltītiem pakaviem.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

30100.

Aun, māsiņa, baltas kājas,
Nāc man līdzi pieguļā!
Kad tu iesi tautiņās,
Došu bēru kumeliņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Dzen, māsiņa, pieguļā
Manus bērus kumeliņus!
Kad tu iesi tautiņās,
Ņem bērīti tīkamaju.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30101.

Aun, meitiņa, baltas kājas,
Jāj man līdzi pieguļā!
Es tev tošu dulu bēru
Par pieguļas jājumiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Aun, brālīti, baltas kājas,
Jāj man līdzi pieguļā!
- Kā es jāšu pieguļā,
Man nav bēra kumeliņa?
- Es tev došu dūkanbēri
Par pieguļas jājumiņu.
- Ko tas man laba dara
Dūkanbērs kumeliņš?
Apēd manas tīras auzas,
Lauza stangu iemauktiņus;
Lauza stangu iemauktiņus,
Dauza kaltas kamaniņas;
Dauza kaltas kamaniņas,
Svaida manu līgaviņu;
Svaida manu līgaviņu
No kalniņa lejiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 259 [Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30102.

Ausim, meitas, baltas kājas,
Jāsim zirgus pieguļā!
Veci puiši sagrabējši
Kā vecās siļķu mucas.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

30103.

Brālīšam sirmi zirgi,
Div' māsiņas ganītājas;
Dažam tautu dēliņam
Sāp sirsniņa, deg actiņas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

301031.

Brālīts savu kumeliņu
Rokā veda pieguļā,
Lai vējiņš nenopūta
Zelta zara borbulīti.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

30104.

Buciņš ragus klabināja,
Pieguļniekus baidīdams.
Nemūkat, pieguļnieki,
Bukam ragi izkaltuši,
Bukam ragi izkaltuši
Pavasara saulītēi!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Buciņš ragus klabināja,
Gaida manus pieguļniekus.
Bukam ragi izkaltuši
Pavasaŗa vējiņāi:
Gulat, mani pieguļnieki,
Līdz pašam azaidam!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 116 -

30105.

Buciņš ragus klabināja,
Baida manus pieguļniekus;
Bukam ragi noklabēja
Pieguļnieka kabatā.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

30106.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā;
Izjāsim, mēs māsiņas,
Kumeliņus paganīt!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

30107.

Dod, Dieviņi, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā;
Jāsim pašas, mēs māsiņas,
Tēva bērus kumeliņus!
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

1. Lai Dievs dod lietum līt,
Nejās puiši pieguļāi;
Jāsim pašas, mēs māsiņas,
Segsim baltas villainītes!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30108.

Dzīrās puiši šovakar
Tāļu jāti pieguļā.
Tepat gula aiz vārtiem,
Suņi pogas izkoduši.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Mūsu puiši lielījās
Tālu jāti pieguļā.
Tepat guļ sētmalā,
Kuces mīza cepurē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30109.

Iesim, bāliņi,
Zirdziņu ganīt,
Pie straujas upītes
Dzirdīsim;
Citu siesim grožā,
Citu pavadā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

30110.

Ej projām, ledutiņu,
Lai zālīte zāļojās,
Lai zālīte zāļojās,
Lai kumeļi barojās.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

30111.

Es ar savu līgaviņu
Kopā dzinu pieguļā;
Blakām zirgus sapinām,
Kopā paši gulējām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

30112.

Es brālīša kumeliņu
Rokāi vedu pieguļā;
Kur atradu āboliņu,
Pavadāi ēdināju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30113.

Es brālīša kumeliņu
Rokā vedu pieguļā,
Lai krūmiņi nenorauj
Sudrabiņa burbulīšus.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

30114.

Es izaugu liela meita,
Tēvam zirgus ganīdama;
Pillu pūru pielocīju
Ar veciem pinekliem.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

30115.

Es uzgāju ganīdama,
Kur guļ puiši pieguļā;
Es ielīžu vidiņā
Kā dzeltāna cielaviņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

30116.

Gaŗa man šī naksniņa
Par visām naksniņām:
Gaida mani līgaviņa
Šo naksniņu noejam.
Guli viena, līgaviņa,
Šo naksniņu nenoiešu,
Šo naksniņu es gulēšu
Baltābola kalniņā,
Baltābola kalniņā
Pie bērā kumeliņa;
Sedlus liku pagalvī,
Iemauktiem apsedzos.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

30117.

Guli, guli, lauku meita!
Meža meita negulēja,
Meža meita negulēja,
Kumeliņus ganīdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 117 -

30118.

Ik naksniņas es aizgāju
Par brālīti pieguļā,
No brālīša pelnīdama
Baltsarīša kumeliņu.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

30119.

Jātin jāšu pieguļāi,
Minēs manu jājumiņu:
Es nojāju brālīšam
Trīs gadiņu kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30120.

Jauni puiši zirgus gana
Baltābola pļaviņā;
Es nozagu kumeliņu,
Vini mani neredzēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

30121.

Kas sakūra uguntiņu
Viņā meža maliņā?
To sakūra tautu dēls,
Gaida mani aizejam.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Lai ir maza, bet ir spodra
Pieguļnieka uguntiņa;
Tur es iešu šo vakaru,
Tur mans miežu arājiņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

301221.

Kas tumšāja vakarā
Dižu mežu skandināja?
Pieguļnieki taures pūta,
Kumeliņus ganīdami.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

30122.

Kas to lielu guni kūra
Viņā lauka galiņā?
Jauni puiši guni kūra,
Jaunu meitu gaidīdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30123.

Kas tur brēca, kas tur sauca
Viņā meža maliņā?
Vārna plūca pieguļnieku,
Miežu vārpu domādama.
263 [Dobelē].

30124.

Kas tur kliedze, kas tur sauce
Viņu pusi Daugaviņas?
Odam kājas nodegušas
Pieguļnieku gunkurī.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

301241.

Kas tik sebu vakarē
Zaļu mežu skandinēja?
Tautiets pūta āža ragu
Viņē meža maliņē.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

30125.

Klausies, mana līgaviņa,
Kad es jāju pieguļā,
Kur es pūtu vaŗa tauri
Baltābola kalniņā!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30126.

Klausies, mana līgaviņa,
Kur es jāju pieguļā,
Kur es pūtu vaŗa tauri,
Kur skanēja zelta birze.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

30127.

Klausies, mana līgaviņa,
Kur es jāju pieguļā,
Kur man spieši noskanēja,
Kur nozviedza kumeliņš!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Klausies, manu līgaviņ,
Kur es jāju pieguļā:
Kur nolēču no kumeļa,
Tur piesīši noskanēja,
Tur piesīši noskanēja,
Tur nozviedze kumeliņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

30128.

Klausies, mana līgaviņa,
Kur es jāju pieguļā.
Kur man pieši noskanēja,
No kumeļa nolecot!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Verīs', muna malnac'eit',
Kur as' juošu pīguļā,
Kur skan'ēja zalta važys
Un sudobra īmav'eņi!
426 [Sakstagala pag. Rz].

- 118 -

30129.

Klausies, mana līgaviņa,
Kur es jāju pieguļā:
Kur sapinu kumeliņu,
Tur es skaisti gavilēju.
24 [Lēdurgas draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

30130.

Klausies, mana līgaviņa,
Kur es jāju pieguļā,
Kur skanēja vaŗa taure,
Kur zviedz bēri kumeliņi!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Klausies, mana līgaviņa
Kur es jāju pieguļā,
Kur skan kokles, stabulītes,
Kur zviedz mani kumeliņi!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30131.

Klausies, mana līgaviņa,
Kur es jāju pieguļā:
Zviedz kumeļi, skan iemaukti,
Ziņģē puiši jājējiņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Skaties, mana līgaviņa,
Kur es jāju pieguļā:
Pats es jāju ziņģēdams,
Kumeliņis dancodams.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

30132.

Kliedziet, puiši, kam ir vaļas,
Vilks ēd manu kumeliņu;
Es būt' kliedzis, man nav vaļas,
Ciema meitas mutes prasa.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Saucat, vīri, kuŗš patapa,
Vilks rej manu kumeliņu;
Es būt' saucis, nepatapu,
Meitiņām muti devu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30133.

Ko darīja pieguļnieki,
Līdz saulei gulēdami?
Nokavuši, apēduši
Triju gadu kumeliņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

30134.

Kokles skan, kas koklēja?
Koklē mani brāleliņi,
Koklē mani brāleliņi,
Kumeliņus ganīdami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30135.

Kūpēt kūp, bet nedeg
Pieguļnieku uguntiņa;
Es nogāju, es sakūru,
Sasildīju pieguļniekus.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

30136.

Kumeliņis bubināja,
Lai es jāju pieguļāi.
Es nojāju pieguļāi
Baltābola kalniņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30137.

Kumeliņis bubināja
Nejājame pieguļā.
Aun, māsiņa, baltas kājas,
Jāj kumeļu pieguļā!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30138.

Kur tu jāsi, smuks puisīti,
Tumšajā naksniņā,
Vai Rīgā, Jelgavā,
Vai pie daiļas mātes meitas?
- Ne Rīgā, Jelgavā,
Ne pie daiļas mātes meitas:
Baltābola pļaviņā
Jāj' kumeļu pieguļā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30139.

Kur vasaru saule tek,
Tur tek ziemu mēnestiņis;
Kur meitiņas lopus dzina,
Puiši jāja pieguļā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

30140.

Kuries gaiša, uguntiņa,
Pie zaļās prieduliņas!
Tur jāj puiši pieguļā,
Vēlīgie tēvu dēli.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

30141.

Kuriet guni, brāleliņi,
Sav' āriņas maliņā;
Sveši ļaudis sakūruši,
Nelaiž mani sildīties.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

30142.

Kužu kužu kumeliņ,
Vai es tevi ēdināju?
Meitas tevi ēdināja,
Meitas jāja pieguļā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 119 -

30143.

Labi mani māte māca,
Pieguļā vadīdama:
Būs puišam pliķi cirst,
Nedot savas villainītes.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30144.

Labi mani māte māca,
Pieguļā vadīdama:
Necērt cirvi akminī,
Negāz meitu ūdenī!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Es, dēliņ, tev piesaku
Kā labam cilvēkam:
Negāz meitu ūdenī,
Necērt cirvi akmenī;
Cērt cirvīti ozolā,
Ved meitiņu kalniņā!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Māte manim piesacīja,
Kaŗa vidū stādīdama:
Necirst cirvja akmenī,
Negrūst meitu ūdenī.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Māte puiku izmācīja,
Pieguļā stādīdama:
Necērt cirvja akmenī,
Nesvied meitas ūdenī;
Cērt cirvīti liepiņā,
Mīkstajā kociņā,
Svied meitiņu kalniņā,
Sausajā vietiņā!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30145.

Lai bij labis, kas bij labis,
Pavasaris, tas bij labis:
Kumeļam zaļa zāle,
Man pašam ciema meitas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā], 255 [Cirolē (Bēnes pag. Jg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Koši koši, jauki jauki,
Kad Dievs deva vasariņu:
Kumeļami zaļa zāle,
Man tās ciema zeltenītes.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

2. Tumša nakts, zaļa zāle,
Laukā laidu kumeliņu.
Kumeļam zaļa zāle,
Man pašam ciema meitas.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

30146.

Līsti, līsti, lietutiņ,
Nejās puiši pieguļā,
Gulēs puiši pie meitām
Pērnajos zirnājos.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30147.

Līsti, līsti vakarāi,
Nejās puiši pieguļāi,
Laidīs vienus kumeliņus
Zaļajā zālītē.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30148.

Meitas manim gultu taisa
No raibiemi ķiseņiem;
Labāk jāju pieguļā,
Nekā guļu ķiseņos.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30149.

Migla migla, liela rasa,
Man pazude kumeliņš.
Nokrīt migla, nokrīt rasa,
Es dabūju kumeliņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

30150.

Migla migla, liela rasa,
Mans bāliņš pieguļā;
Es uzkāpu kalniņā,
Es migliņu nodzenāju.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

30151.

Migla migla, liela rasa,
Mans bālinis pieguļā.
Ņem, māršiņa, villainīti,
Apsedz manu bāleliņu!
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

30152.

Migla migla, liela rasa,
Mans bāliņš pieguļā.
Celies, mārša, aun kājiņas,
Ej bāliņa apraudzīt!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

30153.

Mygla, rosa pūreņā,
Muns buol'eņš pīguļā;
Pus dīn'eņis nūstaiguoju,
Buol'el'eņa saukuodama.
427 [Varakļānu pag. Rz], 435 [Latgalē].

- 120 -

30154.

Mūsu ciema slinki puiši
Nejāj zirgus pieguļā;
Teicās auzas iebēruši,
Smiltis vien silītē.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

30155.

Muļķis bija mans vīriņis,
Kas no laba nezināja:
Es taisīju klētī gultu,
Viņš kaģīja pieguļā.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

1. Ai māmiņa, ai māmiņa,
Glupis bija tavs dēliņš!
Es taisīju klētī vietu,
Viņš aizgāja pieguļā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

30156.

Sābros bija slinki puiši,
Nejāj tāļi pieguļā,
Gana savus kumeliņus
Pašā staļļa paslieksnī.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30157.

Rendinieku slinki puiši
Nejāj zirgus pieguļā;
Paši iet pie meitām,
Lai stāv zirgi neēduši.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

30158.

Pušenieku slinki puiši
Vēlu jāja pieguļā;
Izlaizījši kreima ķērnes,
Tad tik jāja pieguļā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

30159.

Nevienam kundziņam
Nava tāda zirgu gana
Kā manam bāliņam:
Zaķīts zirgu ganītājs.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30160.

Nosukātu, apdeķotu
Bēri laidu pieguļāi,
Lai lūkoja ciema meitas
Bandenieka kumeliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

30161.

Pieguļā pieguļā
Ar labo kumeliņu!
Lai palika mīkstas cisas
I jauna līgaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Pieguļā pieguļā
Ar labo kumeliņu!
Nepalikšu sētiņā
Pie laiskās līgaviņas.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

30162.

Pieguļīna, vasarīna
Man pā(r)veda līgavīnu;
Nezināja tēvs māmīna,
Nej tie citi bālelīni.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Piegulnieki pārveduši
Brālīšam līgaviņu;
Nezināja tēvs māmiņa,
Ne tie citi bāleliņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30163.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Glabājat kumeliņus:
Es redzēju zirgu zagli
Krūmiņā ielienam,
Krūmiņā ielienam,
Iemauktiņus cilājam.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Ceraukstieši, bāleliņi,
Glabājieta kumeliņus:
Pomušnieki zirgu zagļi,
Striķus vija ozolā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

30164.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Jums guntiņa izdzisuse,
Zilā vārna ainesuse
Zaļa spārna galiņāi.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Pieguļnieku uguntiņa
Kā vabule paspīdēja;
Atskrējuse zaļa vārna,
Ar spārniem aiznesuse.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

30165.

Pieguļnieki, brāleliņi,
Kur šo nakti gulējāt?
Sirms ar bēri attecēja
Dubļainām kājiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 121 -

30166.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Vai ir visi kumeliņi?
Es redzēju Dieva suni [=vilku]
Kumeļ' kāju valkājot.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

30167.

Pieguļnieki, brāleliņi,
Vai ir visi kumeliņi?
Sirms ar bēri attecēja
Ziedainām kājiņām.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

30168.

Pīguļnīki, dīd'el'nīki,
Voi ir visi kum'ēl'eņi?
As redz'ēju divi b'ēri
Sova bruoļa pogolmā,
Vīnam b'eja zalta dek's',
Ūtram zalta īmav'eņi,
Dz'el'žim kuojis sakaust'eitys,
Ar auzuom sabaruoti.
424 [Barkavas pag. Rz].

30169.

Pīguļnīki gudri v'eiri,
Naguļ ceļa mal'eņā,
Pi kriumeņa, pi mežeņa
Zaļejā uobulā.
4271 [Rēzeknes apr.].

30170.

Pieguļnieki pieguļnieki,
Vilks apēda kumeliņu,
Vilks apēda kumeliņu,
Aste vien nokustēja!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

301701.

Pieguļnieku meitas dzied,
Kumeliņus ganīdamas,
Lai dzierdēja tautu dēls,
Lai tas jāj pieguļā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

30171.

Pieguļnieku meitiņām,
Tām pūriņa nevajdzēja,
Tās pūriņu pielocīja
Ar veciemi pinekliem.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

30172.

Pieguļnīca pieguļnīca,
Bāliņ, tava līgaviņa!
Ik vakara klausījās,
Kur aizjāja pieguļnieki.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Pieguļniece pieguļniece
Mana jauna līgaviņa!
Ik vakarus klausījāsi,
Kur es jāju pieguļā,
Kur skan mana zelta taure,
Kur zviedz sirmi kumeliņi.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

30173.

Pieguļniece pieguļniece
Mana brāļa līgaviņa!
Ik naksniņas pieguļā
Līdz jauniem puisēniem.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

30174.

Pieguļniece pieguļniece
Mana jauna līgaviņa!
Ik vakara gauži raud,
Kad es jāju pieguļā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30175.

Pieguļniece pieguļniece
Mana jauna līgaviņa!
Kad es dzinu pieguļā,
Viņa līdzi taisījās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30176.

Pieguļniece pieguļniece
Mana jauna līgaviņa;
Kur sapina kumeliņu,
Pate skaisti gavilēja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

30177.

Puiši jāja pieguļā,
Es ar līdzi taisījos.
Satiek mani māmuliņa,
Aiztais' durvis, aiztais' logus.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

30178.

Puiši jāja pieguļā,
Es ar līdzi taisījos;
Puiši nesa salmu maisu,
Es nes' baltu paladziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 122 -

1. Pieguļniece pieguļniece
Mana jauna līgavīn';
Citi jāja pieguļā,
Viņa līdzi taisījās,
Citi taisa lapu viet',
Es klāj' dreļļu paladzīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

2. Puiši gāja gar upmali,
Es pakaļ raudādama;
Puiši nesa salmu kūli,
Es balto paladziņu.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

3. Puiši jāja pieguļā,
Es ar līdzi taisījos;
Puišiem silti kažociņi,
Man baltie paladziņi.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

4. Puiši jāja pieguļos,
Es ar līdzi taisījos;
Puiši dzina bērus zirgus,
Es dzen' raibas raibelītes;
Puiši taisa lapu guļu,
Es klāj' baltu paladziņu;
Puiši gula lažiņā,
Es iešmuku vidiņā.
216 [Ventspilī].

5. Puiši jāja pieguļāi,
Es tiem līdza taisījos;
Puiši nesa salmu kūli,
Es nes' baltu paladziņu;
Puiši sēja kumeliņus,
Es gultiņu pataisīju;
Puiši kūra uguntiņu,
Es malciņu salasīju.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

30179.

Puiši jāja pieguļā,
Raiba kuņa pakaļ tek.
Kā kuniņa netecēs?
Kucēniņi cepurē.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

30180.

Puiši puiši, kas no puiša,
Nava puiša tikumiņa!
Meitas jāja pieguļā,
Kumeliņus locīdamas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

30181.

Raug kur gaiši kurējās
Piegulnieku uguntiņa!
Tautu dēla acis dega
Uz tā mana augumiņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

30182.

Redz kur spoži kurējās
Pieguļnieku uguntiņa!
Kad zinātu sav' brāliņu,
Es tur ietu sildīties.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Aiz kalniņa kurējās
Pieguļnieku uguntiņa.
Kad zinātu, ka būt' puiši,
Es tur ietu sildīties.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

30183.

Zaļa zaļa rudzu zāle
Aiz upītes līcītī;
Tur es savu kumeliņu
Svētu rītu paganīju.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

30184.

Šaujat, brāļi, ko šaudami,
Ķīvīt' vien nešaujat:
Ķīvīt' bija labs putniņš,
Tā paceļ piegulniekus.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

30185.

Žīdi jāja uz pieguļu,
Kumeliņus locīdami;
Atjāj žīdi trallādami,
Kumeliņus apēduši.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30186.

Sīki puiši kā stradiņi,
Neprot zirgu pabarot;
Aiziedami ganiņos,
Ar meitām meņģējās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30187.

Zili melni dūmi kūp
Pieguļnieku kalniņā.
Kā tie melni nekūpēs,
Pieguļnieku ribas dega.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

30188.

Sniegi snige, putināja,
čāpe(?) jāje pieguļā;
Priedē kūre uguntiņu,
Uz celmiņa gultu taisa.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

- 123 -

1. Sniga sniegi, putināja,
čārpa jāja pieguļā;
Uz akmeņa malku skalda,
Priedēs kūra uguntiņu.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

30189.

Stabulīti stabulēju,
Tēva zirgus ganīdams;
Saplīst mana stabulīte,
Pazūd tēva kumeliņš.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Es nocirtu ozoliņu
Tēva staļļa pakaļā.
No celmiņa bungas taisu,
No zariem stabulītes,
Ka varēju stabulēt,
Tēva zirgus ganīdams.
Saplīst mana stabulīte,
Pazūd tēva kumeliņi.
Stabulīti pataisīju,
Kumeliņu nedabūju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Pīguļnīki, savvaļnīki,
Nūcārt zaļu ūzul'eņu;
Nu c'el'm'eņa kūkles škēl'e,
Nu zareņa stabul'eitis.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

3. Stabulēt stabulēju,
Kumeliņus ganīdams.
Danāk viena jauna meita,
Pazūd mana stabulīte,
Pazūd mana stabulīte,
Pazūd mans kumeliņš.
Stabulīti gan dabūju,
Kumeliņa nedabūju;
Kumeliņš aiztecēja
Par deviņas kungu valstis.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Stebulīti stebulēju,
Kumeliņus ganīdama.
Attecēja miega pele,
Parauj manu stebulīti.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

30190.

Sudrabiņa upe tek
Caur brālīša zirgu stalli;
Tur māsiņas mazgājās,
No pieguļas pārjādamas.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

30191.

Tam tēvam labi zirgi,
Kam jāj meitas pieguļā:
Nojādamas, atjādamas
Laiž ābeļu dārziņā.
113 [Alūksnē].

30192.

Tam tēvam labi zirgi.
Kam jāj meitas pieguļā;
Skauģam acis pušu plīst,
Caur krūmiem raugoties.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30193.

Tam tēvam labi zirgi,
Kur jāj meitas pieguļā:
Meitas miega negulēja,
Kumeliņu vien baroja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30194.

Tam tēvam labi zirgi,
Tam jāj meitas pieguļā;
Zirgi upes līcītie,
Pašas blakām gulējušas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30195.

Tam tēvam laiski dēli,
Meitas jāja pieguļā,
Meitas jāja pieguļā,
Villainītes locīdamas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

301951.

Tautu dēls tauri pūta,
Gaidīj' mani pieguļā.
Velti tavs pūtumiņš,
Es neiešu pieguļā!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

30196.

Tēvam kalpu nevajdzēja,
Kad es augu bāliņos:
Ik vakaru pieguļā
Ar bēro kumeliņu.
121 [Gulbenē (Md)].

301961.

Tēvu, māti apguldīju,
Pate jāju pieguļā.
Tēvs man deva sirmu zirgu,
Māte govi raibaļiņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 124 -

30197.

Trīs gadus pazinu
Pieguļas vietu:
Baltais āboliņš
Līgot līgo.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

30198.

Tumšā naktī, zaļā zālē
Laukā laidu kumeliņu.
Dievs sargāja kumeliņu,
Es pats savu līgaviņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

30199.

Tumša nakts, zaļa zāle,
Laukā laižu kumeliņu.
Dievs dod manam kumeļam
Apaļam baroties!
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

30200.

Tumša nakts, zaļa zāle,
Laukā laidu kumeliņu,
Laukā laidu kumeliņu
Kā pelēku vanadziņu.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

30201.

Tumša nakts, zaļa zāle,
Laukā laižu kumeliņu.
Nu, Dieviņ(i), tava vaļa,
Nu tavā rociņā!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 121 [Gulbenē (Md)].

1. Sila saule, zaļa zāle,
Laukā laidu kumeliņu.
Nu, Dieviņi, tavā vaļā,
Nu tavā rociņā.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 1311 [Apē (Vlk)].

30202.

Tumša nakts, zaļa zāle,
Laukā laidu kumeliņu;
Tur palika zaļa zāle,
Vilks apēda kumeliņu.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

30203.

Iz pīguļu, iz pīguļu,
Es sātā nagul'ēju!
Man' pīdar pīguļā
Pots lobais kum'ēl'eņš.
422 [Līvānu pag. D].

30204.

Uz pīgul'i, uz pīgul'i,
Uz jaukū pūramolu,
Kur skanēja vara strumpis,
Kur zvīdz sērmi kumēļ'eņi.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

30205.

Vilkam tika miglas rīts,
Vanagam saules gaiss:
Tīk jauniemi puišeļiemi
Meitu vesti pieguļā.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

30206.

Visapkārt poru dzinu,
Pieguļniekus meklēdama;
Pieguļnieku guntiņā,
Tur rociņas sasildīju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30207.

Visi saka, visi saka:
"Puisīšam laba dzīve!"
Lai aršana, ecēšana,
Kur pieguļas gulēšana!
Jāj rītā sētiņā
Bez pērnā kumeliņa;
Vaicā sētas saimenieks,
Vai ir visi kumeliņi.
Vilks apēda kumeliņu
Ar visiem nadziņiem.
Tur, puisīti, tavas bandas,
Tur tavs lūša kažociņš,
Tur tavs lūša kažociņš,
Tava cauņu cepurīte!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

30208.

Cīrulītis agri dzied,
Pieguļniekus modināja:
Nu jau laiks piecelties,
Ganāmos apraudzīt!
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

51587.

Aiz kaļneņa dyumi kyup -
Kas tūs dyumus kyupynuoja?
Jauni puiši kyupynuoja,
Kumēliņus ganīdami.
174 [Kārsavas Ldz].

51588.

Aiz kū šūvosor
Tik i gars pavasars?
Ceplī guļ tautu dāls,
Nu pīgules atjuodams.
168 [Kalupes D].

- 125 -

51589.

Aiz upītes zaļi bērzi
Zeltītām lapiņām;
Tur bāliņi zirgus gana,
Pieguļā gulēdami.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

51590.

Aizmoksovu kundzeņam
Por vysom oporom:
Cytās man goni gona,
Cytā juoje pīguļnīki,
Trešajā styurītī
Kraukļi bārnus pyrynoj.
326 [Preiļu D].

51591.

Aun, meitiņa, baltas kājas,
Nāc man līdzi pieguļā!
Es tev došu dumjus, bērus
Par pieguļas gulēšanu.
Es negribu dumjus, bērus,
Es grib' pašu jājējiņ(u).
464 [Vānes Tk].

51592.

Aun, meitīņa, baltas kājas,
Jā ar mani pieguļā!
Pieguļīna, pieguļīna,
Tā man labu nedarīja:
Tā man kaunu padarīja
Pretim tēvu, māmuļīnu.
126 [Grobiņas Lp].

51593.

Aun, meitiņa, baltas kājas,
Jāj man līdzi pieguļē!
Tu kumeļu paganīsi,
Es sakoršu uguntiņ'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp], 452 [Užavas (Zīras) Vp].

1. Aun, meitiņa, baltas kājas,
Jāj man līdzi pieguļei!
Es kumeļus paganīšu,
Tu sakursi uguntiņ'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51594.

Ābelīte, zemzarīte,
Kam tu augi lejiņā?
Pieguļnieki tavus zarus
Pa vienam nolauzīja.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

51595.

Bucīš ragus klabināj',
Baidīj' manus pieguļniekus.
Neklabini, buciņ, ragus,
Pieguļnieki nebaidās!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51596.

Buciš rags klabane,
Biede man piegaļnik.
Nebīstes, piegaļnik,
Bukam rag izkaltaš.
445 [Ugāles Vp].

51597.

Cīrulītis mazs putniņš
Pieguļniekam ziņu dod:
Nu ir laiks modrēties,
Savus lopus skatīties.
398 [Skrundas Kld].

51598.

Dūd, Dīveņ, leitam leita,
Puiši najuos pīguļā;
Meitas juos pīguļā,
Lūcīs tāva kumēleņu.
414 [Stirnienes Rz].

51599.

Dod, Dieviņi, lietam līt,
Nejās puiši pieguļā;
Būs manām telītēm
Sarkanais āboliņš.
281 [Neretas Jk].

51600.

Es ar savu arājiņ(u)
Kope jāju pieguļē;
Kope ziergus sapinam,
Kope paši gulējam.
Ne mums trūka mīļi vārdi,
Ne siltās gulēšanas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51601.

Pieguļniece pieguļniece,
Mana jauna līgaviņ'!
Silta, jauka gulēšan'
Pie tavim sāniņim.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

51602.

Es jums lūdzu, jauni puiši,
Nejājiet pieguļā;
Nejājiet pieguļā,
Nerīdiet tāva suņus!
605 [Skolas].

- 126 -

51603.

Es nenieka nebēdāju,
Kad nav sava tautu dēla;
Pat' varēju artu ieti,
Pat' kumeļu paganīt.
279 [Naukšēnu Vlm].

51604.

Es palaižu kumēliņu
Calmuojā zuoli ēst;
Naād zuoles kumēliņš,
Grib pļaviņā, uobulā.
579 [Viļāni Rz apr.].

51605.

Gaiša dega uguntiņa
Pie lielā priedulāja,
Tur jāj puiši pieguļā
Ar bēriem kumeļiem;
Ar bēriem kumeļiem
Daiļākie tēva dēli.
193 [Krapas Rg].

51606.

Ganīdama es redzēju,
Kā gulēja pieguļnieki:
Eglēs bikses pakāruši,
Elkšņos kājas saslējuši.
605 [Skolas].

51607.

Gūdre man māt māce,
Piegļe vātdem:
Neej viens zierg griezt,
Netais guļ ūdne.
605 [Skolas].

51608.

Ikvakaru, pārvakaru
Par brālīti pieguļā;
No brālīša pelnīdama
Dulnu-bēru kumeliņu,
Dulnu-bēru, lauku pieri,
Ar basām kājiņām.
141 [Ivandes Kld].

51609.

Ik naksniņas, ik naksniņas
Pa brālīti pieguļā;
Brālīts man iedeva
Ābolain' kumeliņ'.
200 [Kuldīgas Kld].

51610.

Iesim visas, mēs māsīnas,
Māte sauca brokastā,
Laižam bērus kumelīnus
Avotīna lejīnā!
94 [Dunikas Lp].

51611.

Jauni puiši negulēja,
Kumeliņus ganīdami;
Iekūruši uguntiņu,
Odam kājas svilināja.
198 [Krustpils D].

51612.

Jājam, brālīši,
Zirdziņus ganīt,
Pie straujas upītes
Padzirdīt.
112 [Ezeres Kld].

51613.

Jājiet, puiši, pieguļā,
Es rītā ganos iešu;
Es rītā izganīšu
Visas tautu krūmmalītes.
373 [Sarkaņu Md].

51614.

Jājat, tautas, pieguļāi,
Liekat guni žagaros!
Man kājiņas nosalušas,
Tālus ceļus staigājot.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

51615.

Kad es jāju pieguļē,
Līgaviņu līdzi ņēmu;
Lai bij silta gulēšen'
Zem līgavas villainītes.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

51616.

Kas dzīduoja reitā agri,
Kas bez saules vokorā?
Goni dzīd reitā agri,
Pīguļnīki vokorā.
174 [Kārsavas Ldz].

51617.

Kas man kait nedzīvot,
Kas kumeļu neganīt?
Pats kumeļš naudu kala
Prīkzdijām [Priekšējām]
kājinām.
83 [Dignājas Jk].

51618.

Kas tie tādi aiz ezera
Siena šķūnī lūrējās?
Tie ir ciema pieguļnieki,
Uz tām mūsu meitiņām.
84 [Dikļu Vlm].

- 127 -

51619.

Kas to manu ganu ceļu
Pakariemi [Pakaviemi?] norakstīja?
Pav'sar jāja pieguļnieki,
Ruden jāja precinieki.
169 [Kandavas Tl].

51620.

Kas tumsā, vakarā
Dižu mežu skandināja?
Tās ciemiņu meitas dzied,
Kumeliņus ganīdamas.
374 [Sātiņu Kld].

51621.

Ko maksāšu māsiņai
Par gosniņu slaukumiņu?
Ko maksāšu brālīšami
Par pieguļa(s) dzinumiņu?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51622.

Kur jāsi, puisīt, utubunga,
Ar vecām mīstīklām?
Vai tu jāsi pie meitām,
Jeb tu jāsi pieguļā?
202 [Kurmāles Kld].

51623.

Kumeliņus ganīdam(a),
Pēc tautieti lūkojosi:
Vai ēd labi kumeliņi,
Vai aug stalti tautu dēli?
548 [Liepāja Lp apr.].

51624.

Laksteigola gudra sīva,
Suņus saucja kaļneņā;
Piguļnīki gudri veiri,
Naguļ kolna galeņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51625.

Laksteigala suņus saucja,
Līpu rindu zareņā;
Pīguļnīki gudri veiri,
Naguļ līpu maleņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51626.

Maza maza, bet dižena
Pieguļnieku uguntiņa;
Acs redzēj', sirds gribēj',
Klāti tikt nevarēja.
192 [Kosas C].

51627.

Meitas mala maltuvē,
Saule spīd vaiņagā;
Puiši guļ pieguļā,
Suņi grauž cepurītes.
236 [Līvānu D].

51628.

Mygla mygla, lela rosa,
Muns buoleņis pīguļā;
Celīs, muoseņ, aun kuojeņas,
Īsim bruoļa apsavārtu!
Pats uzkuopu kalneņā,
Mygla, rosa lejeņā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

51629.

Migla migla, rasa rasa,
Mans brālīts pieguļā;
Bridu rasu, trauču miglu,
Bālēliņa meklēdama.
205 [Kusas Md].

51630.

Mygla mygla, rosa rosa,
Muns bruoliņš pīguļā;
Rosu brīnūt kuojas mierka,
Dorbu dorūt svīdri byra.
389 [Silajāņu Rz].

51631.

Migla migla, liela rasa,
Man bāliņi pieguļā;
Ai migliņa, ai rasiņa,
Noej jūras maliņā!
525 [Alūksne Vlk apr.].

51632.

Mūsu puiši lielījās
Šonakt jāt pieguļā;
Es aizgāju, es redzēju,
Kā tie jāja pieguļā:
Paši guļ aiz sētiņas,
Kuce bārdu plucināj(a).
3 [Adulienas Md].

51633.

Ūdi ūdi, masaleņas,
Munu gūvu naēdīt!
Ēdit zyrgus, pīguļnīkus,
Tī muocēja dyuļus dūt!
174 [Kārsavas Ldz].

- 128 -

1. Ūduleņi, mosuleņi,
Gūvu munu najēdit!
Ēdit zyrgus, pīguļnīkus,
Tī ir leli sovvaļnīki!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51634.

Pieguļ' mana, pieguļīna,
Tā man laba nedarīja:
Noguļ manas villānītes,
Nomauc manus gredzenīnus.
39 [Bārtas Lp].

51635.

Pieguļ' mana, pieguļiņa,
Tā man labu nedarīja:
Salden manas kājas rokas,
Noņem manu vainadziņ(u).
15 [Alūksnes Vlk].

1. Pieguļ' mana, pieguļiņa,
Tu man laba nedarīji:
Man pazuda pieguļā
Manis zīļu vaiņadziņš.
427 [Tadaiķu Lp].

2. Prieguliņa prieguliņa,
Tā man laba nedarīja:
Prieguliņa pavadīja
Manu rožu vainadziņu.
Kad nosalu, tad palīdu
Zem tautieša kažociņa.
355 [Rucavas Lp].

51636.

Pieguliņ pieguliņ,
Tu man laba nedarij(i):
Rasē man kājas sala,
Miglē bala villainīte.
40 [Basu (Bases) Azp].

51637.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Sakurieti uguntiņu!
Ies māsiņa sildītiesi,
Rasiņai samirkuse.
344 [Rembates Rg].

1. Pieguļnieki, bāleliņi,
Sakuraiti uguntiņu!
Man māsiņa nosalusi,
Raibas govis ganīdama.
605 [Skolas].

51638.

Pīguļnīki, gudri veiri,
Guni kyura kaļneņā.
Krakst guņteņa, sprakst maļceņa,
Dyumus dzanūt zudumā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

51639.

Pieguļnieki pieguļnieki,
Ņemat siltas vilnānītes!
Jau atnāca Māras diena,
Saltu miglu miglodama.
174 [Kārsavas Ldz].

51640.

Pīguļnīki, vyzbuļnīki,
Kam nūgrīzjāt ūzuļeņu?
Pi ceļmeņa guni kiuŗa,
Ar viersyuni kurinuoja.
89 [Dricēnu Rz].

51641.

Pīguļnīki, sovvāļnīki,
Nūcārt zaļu ūzuliņu:
Atskrīn bit's skaneidama(s),
Nātrun zaļa ūzuliņa.
295 [Ozolmuižas Rz].

51642.

Tuli tuli tuli,
Tecit, skrīnit uz pīguļi!
Pīguļnīki, sovvaļnīki,
Nūciertuši ūzuleņu;
Nu sakneitjem kūkļas taisa,
Nu zareņim stabuleitjas.
389 [Silajāņu Rz].

51643.

Pieguļniece pieguļniece,
Mana jauna līgaviņa:
Kad es dzinu pieguļā,
Viņa žēli noraudāja;
Viņa žēli noraudāja
Pieguļnieka labumiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51644.

Pieguļnieki pieguļnieki,
Kāda jūsu slava bija!
Ganiem kazu nozaguši,
Pieguļā apēduši.
48 [Bērzaunes Md].

51645.

Pieguļnieki sajājuši
Sausajā dzedziekstā;
Paši guļ aizmiguši,
Zirgi bikses plucināja.
241 [Lubānas Md].

- 129 -

51646.

Pīguļnīki, sovvaļnīki,
Kuci kuora ūzulā;
Kod īdami, naīdami,
Kucis kuoju sumynuo.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51647.

Puci puci, ganu suns,
Ne bāliņi valkojās;
Tautu dēli valkojās,
Kumeliņus ganīdami.
241 [Lubānas Md].

51648.

Puiši jāja pieguļā,
Aiz ausīm zirgus veda;
Kad iebrida dubuļos,
Tramda savu kumeliņu.
416 [Strazdes (Tl)].

51649.

Puiši jāja pieguļā,
Es ar līdzi taisījos;
Puišiem svārki, kažociņi,
Man baltie paladziņi;
Puiši gāja zirgu siet,
Es pie upes padzerties.
373 [Sarkaņu Md].

1. Puiši dzina pieguļā,
Es ar līdzi taisījos;
Puiši ņēma mantelīti,
Es paņēmu paladziņu;
Puiši pina kumeliņus,
Es pie upes mazgājos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51650.

Puiši jāja pieguļai,
Es ar līdzi taisījos;
Puiši nesa meitām gaļu,
Es meitām cepurīt'.
141 [Ivandes Kld].

51651.

Paklausies, pādīte,
Ko es tevim piesacīš':
Puiši jāja pieguļā,
Tu līdzās netaisies!
Būs puišiem pliķi cirst,
Nedot savu villainīt'.
21 [Apriķu Azp].

51652.

Puiši jāja pieguļā
Nesukātu kumeliņ'.
Cielaviņa tiltu tek
Nosukātu cekuliņ'.
283 [Nīgrandas Azp].

51653.

Puiši puiši - kas nu puišu -
Mjaitys juoja pīguļī.
Mjaitys guļa pynis golā,
Puiši jyuzas kuoŗa prīdis zorā.
314 [Pildas Ldz].

51654.

Puiši puiši - kas nu puišu -
Meitas juoja pīguļē.
Meitas meitas - kas nu meitu -
Puiši sprēde kūdeļeiti.
89 [Dricēnu Rz].

51655.

Puiši puiši - kas no puiša -
Kad nav puiša tikumiņa;
Meitas jāja pieguļā,
Kumeliņus locīdamas.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

51656.

Puiši puiši - kas nu puišu -
Meitas juoja pīguļā.
Zyrgi zyrgi pa auzom,
Puiši puiši pa meitom.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

51657.

Mīži mīži - kas nu mīzu -
Ka nabeja mīžim vuorpu?
Puiši puiši - kas nu puišu -
Meitas juoja pīguļī.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

51658.

Puiši puiši, lakataiņi,
Nelaid zirgu rudzzālē!
Noņemš' tavu kumeliņu
Ar visiem apaušiem.
127 [Grostonas Md].

51659.

Seņuok beja taidi laiki:
Židi juoja pīguļā,
Jau sauleite pušreitā,
Arjuoj židi tralluodami,
Nūkovuši, apāduši
Aizpārnējū kumēliņu.
605 [Skolas].

51660.

Seņuok beja taidi laiki:
Žeidi juoja pīguļē;
Žeidi juoja pīguļē
Augstajom capurem.
326 [Preiļu D].

- 130 -

51661.

Seņuok beja lobi godi,
Židi juoja pīguļā.
Bīzū pīnu bļūdom mērē,
Na muorciņom svēre.
389 [Silajāņu Rz].

51662.

Ogruok beja lobi godi,
Židi juoja pīguļā
Sorkonom capureitem,
Slūksnainom bikseitem.
89 [Dricēnu Rz].

51663.

Sēdies mana - kas tu esi -
Es tev vārda nezināj(u).
Puišu kurta tā guntiņa,
Tu samirki rasiņā.
72 [Cesvaines Md].

51664.

Skaudjājs man nevjēlēja
Zyrgu juot pīguļā.
Juoj, skaudjēj, dodzu kreumu,
Es ar zyrgu pīguļā.
236 [Līvānu D].

51665.

Tam tēvam slikti zirgi,
Kam jāj puiši pieguļā:
Nojādami, atjādami,
Sien pie mieta kumeliņu.
525 [Alūksne Vlk apr.].

51666.

Tymsa nakts, zaļa zuole,
Laukā laižu kumeleņu.
Sīn, Dīveņ, sovu suni
Zaļa vara povodā.
326 [Preiļu D].

51667.

Vārna kliedz, vārna sauc:
Jēpim zirgi pazuduši!
Sārgu Jānis, tas atrada
Savu miežu lauciņā.
163 [Kalētu Lp].

51668.

Vilks apēda tautu meitu,
Ciema kuci domādams;
Kam tā tek ikvakarus
Pieguļniekus lūkoties.
219 [Lestenes Tk].

51669.

Žagatiņa žļadzināja,
Dzirdēs jaunas valodiņas:
Puisīts meitu piegulējis,
Pieguļā gulēdams.
200 [Kuldīgas Kld].

51670.

Židam bārda, kazai bārda,
Abi jāja pieguļā;
Sakūruši uguntiņu,
Abi bārdas svilināja.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu