SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

k) Svētdienas gani

29433.

Dod, Dieviņi, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā,
Būs manām telītēm
Svētu rītu āboliņš.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29434.

Dzen ganos, brāļa sieva,
Jele vienu svētu rītu!
Izdzinuse vienu rītu,
Brālim pļavu noganīji;
Izdzinuse otru rītu,
Sava tēva rudzu lauku.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

29435.

Duš, ēdat, man' gosniņas,
Tai mazā zālītē!
Svētu rītu, tad būs vaļas,
Tad laidīšu ābulā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Duš, ēdat, man' gosnīnas,
Tai mazāi zālītēi!
Pa nedēļu svētrītīnis,
Tad es dzīšu ābolāi.
Kad aizdzinu ābolāi,
Ron' ābolu noganītu;
Mīļa Māŗa noganījse
Ar savām raibaļām.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

2. Ēdat, manas raibaliņas,
Ir to pašu pura grīsli!
Rītu būs svēta diena,
Tad laidīšu ābolā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29436.

Es atradu atradienu,
Svētu rītu ganīdama:
Kur Dieviņis jostu joza,
Tur nokrita zobeniņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29437.

Pate iešu svētu rītu
Sav' telīšu paganīt;
Nesūtīju drauga bērna,
Lai nedzirdu ļauna vārda.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29438.

Pate gāju ganiņos,
Nesūtīju liecinieka;
Liecinieks skauž un lād,
Manas govis ganīdams.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

29439.

Pate gāju svētu rītu
Savu govju paganīt,
Nesūtīju drauga bērna,
Lai negulda atmatā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

29440.

Skaisti zied pureniņi
Ezeriņa maliņā;
Tur es dzīšu svētu rītu
Raibas govis paganīt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29441.

Svētdien, gani, nedzeniet
Tāļajās ganībās:
Svētdien Dievis baznīcā,
Dieva suņi medībās.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

- 389 -

29442.

Lielu skādi padarīju,
Svētu rītu ganīdama:
Puišam ceļu pārtecēju,
Brāļam pļavu noganīju.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29443.

Svētu rītu ganos gāju:
Divi grēki padarīju:
Kalpam linus noganīju,
Puišam roku nogulēju.
24 [Lēdurgas draudzē].

29444.

Svētu rītu ganos gāju,
Ganu ceļa maliņā.
Dažu labu pavadīju,
Nevar' sava sagaidīt.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

29445.

Svētu rītu ganos gāju,
Ganīj' ceļa maliņā;
Ganīdama nolūkoju,
Kādi gāja baznīcā:
Citi gāja zābakos,
Cits vecās vīzītēs.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Ik svētdienas ganos gāju,
Ganīj' ceļa maliņā.
Ganīdama nolūkoju,
Kā iet puiši baznīcā:
Tēva dēli vīzēm gāja,
Kalpa puiši zābakos.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

29446.

Svētu rītu ganos gāju,
Ganīj' ceļa malīnā;
Gaŗām gāja sveši ļaudis,
Lai nesauca snaudalīn'.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29447.

Svētu rītu ganos gāju,
Lielu skādi padarīju:
Noganīju brāļam pļavu,
Tautu dēlam rudzu lauku.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Svētu rītu ganos dzinu,
Dažam skādi padarīju:
Tēvam pļavu noganīju,
Tautiešame banda lauku.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29448.

Svētu rītu ganos gāju,
Miglu tinu kamolā;
Kad ieraugu svešus ļaudis,
Ar migliņu aplaidos.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es migliņu ietinos
Audekliņa kamolā;
Kad tautiņas ieraudzīju,
Ar migliņu aplaidos.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Jāņu rītu ganos gāju,
Miglu tinu kamolā;
Kad redzēju tautu dēlu,
Tad migliņu risināju.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

29449.

Svētu rītu ganos gāju,
Mici liku galviņāi.
Saka tautas gaŗjādamas:
Sieva gana, ne meitiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29450.

Cytus muosys t'ērgā guoja,
Es izguoju gan'eņūs;
Man māmeņa gūvi d'ev'e
Vīna reita gan'ējumu.
422 [Līvānu pag. D].

29451.

Citi gāja baznīcāi,
Es telīšu ganiņos.
Lai Dievs deva tik telīšu,
Cik ļautiņu baznīcāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

29452.

Citi gāja baznīcā,
Es telīšu paganīt.
Citiem Dieva lūgumiņš,
Man telīšu ganījums.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

50972.

Cytis meitys tiergā guoja,
As izguoju ganeņūs;
Kab i maņ cik taleišu,
Cik muoseņu tierdzeņī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Vysas meitas tiergā guoja,
Es, meitiņa, ganeņūs;
Kab maņ byutu cik telīšu,
Kai meitiņu tierdziņā.
314 [Pildas Ldz].

- 390 -

2. Cytas meitas tiergā guoja,
Es izguoju ganeņūs;
Cytam meitam tierga nauda,
Maņ māmeņa gūvi djavja.
182 [Kaunatas Rz].

3. Cytas meitas opluotā,
Es muotei gūves gonu;
Man mamiņa gūvi devja,
Par opluota ganījumu.
326 [Preiļu D].

4. Cytas meitas tiergā guoja,
Es izguoju ganeņūs;
Ka es guoju tauteņuos,
Man īdeve raibalīti;
Man īdeve raibalīti,
Tierga dīnas ganējūmu.
605 [Skolas].

50973.

Ēdiet, manas raibas go(v)s,
Šādu tādu pura zāli!
Kad atnāks svēta diena,
Tad iedzīšu dābolā.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

50974.

Kas iz tiergu, kas iz tiergu,
As iz tiergu ganeņūs;
Salasēsja vacys veizis,
As par kolnu pakaļī.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50975.

Mauroj gūvis, vēkš vuškiņas,
Svāta Muore gonūs dzyna
Svātu reitu paganīt.
466 [Vārkavas D].

50976.

Pati iešu, pati iešu,
Svētu rītu ganiņos,
Pati gov's padzirdīšu
Avotiņa lejiņā.
552 [Madona Md apr.].

50977.

Pie tēviņa nestāvēšu,
Tēvam mazas novadiņas;
Es aplaidu svētu rītu
Visapkārt ganīdama.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

50978.

Svētu rītu ganos gāju,
Lielu skādi padarīju:
Brāļam pļavu noganīju,
Taut(u) dēlam rudzu lauk'.
Brālīts pļavu gan piecieta,
Tautiets lauku gan necieta.
335 [Puzes Vp].

50979.

Svētu dienu ganos gāju,
Puišam bandas noganīju.
Puišam deva saiminieks,
Kas manām telītēm?
564 [Salacgrīva Vlm apr.].

50980.

Svētu rītu ganos gāju,
Liela ceļa maliņā;
Brauc Laimīte pa celiņu,
Nomet zīļu vaiņadziņ(u).
316 [Piltenes Vp].

50981.

Svētu rītu ganos gāju
Kalpa druvas ēdināt;
Ne kalpiņš kungam deva,
Ne ganam gabaliņ(u).
119 [Gaujienas Vlk].

50982.

Es zinaj savu darb,
Man jaiet govs slaukt,
Es negrib svētu rīt
Bez bundul ganos iet.
200 [Kuldīgas Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu