SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

j) Vilks

29418.

Ai vilciņ gaŗkājīti,
Palaid rikšus silmaliņu:
Tur aizdzina ciema gani
Div' pulciņi balt' aitiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29419.

Ai vilciņ, nenes kazu,
Man ir barga sveša māte.
Tu aiznesīs', apēdīsi,
Man pietrūka gada algas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29420.

Aunies kājas, vilka bērns,
Lēksim sila gabaliņu,
Tur ganīja ciemu gani
Dūņezera maliņā.
Ķersim vienu aveniņu
Ar visiem radziņiem,
Ar visiem radziņiem,
Ar visiem nadziņiem.
No nagiem kungiem kurpes,
No ausīm naudas maki;
No avina radziņiem
Ģēģerim stabulītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29421.

Grietiņa, meitiņa,
Dzen kazas kūtī:
Spigacis raugās
Caur lazdu krūmu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29422.

Kal, kalēj, ko kaldams,
Nokal man atslēdziņu:
Vilkam mute jāaizslēdz,
Lai ganiņu neklidzina.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

- 386 -

29423.

Kam, ganiņi, nedzināt,
Kur vakar dzīrāties?
Vilciņš gauži noraudāja,
Uz cintiņas tupēdams.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

29424.

Ko tu, dzeni, klikstināji,
Ko tu man pasacīji?
- Es, meitiņa, tev pasaku,
Sargāj savu ganībiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29425.

Kur, vilciņi, tu ķilpini
Rītā agri rasiņā?
- Uz Meņģeli, uz Meņģeli,
Uz Meņģeļa sivēniem.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

29426.

Ku, vilcī, tu tecēji,
Kaula pieši kājīnā?
- Es tecēj' uz jūrmali
Pie jūrmales aitīnām.
Jūrmalē taukas aitas,
Reņģu galvām nobarotas.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29427.

Liela gaŗa, sausa egle
Par celiņu nolūzuse.
Lai tik gaŗš vilka ceļš,
Kā šis egles augumiņš;
Lai sakalst vilkam zobi
Kā sausie egles zari!
113 [Alūksnē].

29428.

Ruds, pelēks attecēja
Pie manām aitiņām;
Es parādu kucēnam -
Ruds, pelēks eglienē.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29429.

Soka vilki tacādami:
Takam visi reiz'eit'ē!
Izdz'ērduši Lītavā
Pa grošam siv'āniņu.
422 [Līvānu pag. D].

29430.

Z'eil'e dzīd oporā,
Līk gonim sorguotīs:
Sorg' jāriņa, kazl'āniņa,
Sorgoj' sovu vainaciņu!
422 [Līvānu pag. D].

29431.

Zīlīte žubīte,
Tā laba māsiņa,
Tā lika ganiem
Sargāties.
Žagate, palaine,
Tā sauce vilku,
Tā sauce vilku,
Kur gani gana.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Žagatai, maitai,
Skangalu mēle,
Pateica vilkam,
Kur gani gana.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

29432.

Trīs nāburgi kāzas dzēra
Smalkā ladzu krūmiņā:
Vilks brūtgāns, kaza brūte,
Mans Krancīts vakarains.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

50954.

Ai vilceņ, Dīva sunis,
Aptec myusu ganebeņu!
Aptecējis, nūsagrīzīs
Ko tys rotu skrytulēts.
466 [Vārkavas D].

50955.

Ai vilciņ, pelēcīt,
Neej vairāk jērus zagt!
Noķers tevis saimnieciņš,
Putēs tavis kažociņš.
605 [Skolas].

50956.

Ganiņam, nabagam,
Trejas bailes vasarā;
Bais' no vilka, bais' no lāča,
Bais' no pļavas saimenieka.
42 [Bauskas B].

- 387 -

50957.

Kaļvīt, kaļ kū koldams,
Nūkaļ maņ etslēdziņ!
Saslēgsim vylkam kuojas,
Lai ganiņu naspydzyna.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

50958.

Klīdzit, goni, klīdzit, goni,
Vylks nūnese vuciniņu!
Byutu es paklīguse,
Maņ ar puikim juotrokoj.
89 [Dricēnu Rz].

50959.

Ko, vilciņi, tu domāj',
Uz cinīša tupēdams?
Vai domāj' jērus zagt,
Vai kaimiņa kumeliņ's?
81 [Dauguļu Vlm].

50960.

Kur, vilciņ, čulčināji
Rītā agri rasiņā?
Uz jēriem, kumeļiem,
Uz (tiem) ziemas suvēniem.
115 [Galgauskas Md].

50961.

Kur, vilciņi, tu tecēsi,
Zābaciņus krapšinot?
Teku ciema jērus zagt,
Lai bij laba brokastiņ'.
467 [Vārmes Kld].

50962.

Kur, vilciņi, tu tecēsi
Basajām kājiņām?
Uz siliņu, aiz mežiņa,
Pie baltām aitiņām.
477 [Vecpils Lp].

50963.

Kur tu skrīsi, sierma cyuka,
Ar tuom zalta tupeļom?
Skrīš' uz Rāzņi sūdētūs:
Vylks apjādja sievēneņus,
Cyuka, sūda dabuojusja,
Īlīk vylku palicā.
365 [Sakstagalas Rz].

50964.

Moksoj, Dīveņ, munu naudu,
Munu gonu klīgumeņi:
Luočam tupu daguneņi,
Vylkam lūpu naredzjāt.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

50965.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Vilkam iet ganībās:
Ciema suņi apguluši,
Zeltenītes apsēdušas.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

50966.

Nu guļ suņi, un guļ lopi
Nu guļ pašī ganītāji;
Nu bij laiks vilciņam
Aitai zobus izskaitīt.
350 [Ropažu Rg].

50967.

Sargies, mana avetiņa,
Sargies, mana avetiņa!
Lai vilciņš, lai vilciņš,
Lai vilciņš nedabū.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

50968.

Vakar pierku boltu kozu,
Šudin vylki nūstrumpjā;
Tī maņ beja skoņi rogi,
Tī sorkoni sapadzeņi.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

50969.

Vilciņš ēde vucineņu
Palākdams, palākdams.
Es nu vylka prūjom bāgu,
Pabāgdama, pabāgdama.
414 [Stirnienes Rz].

50970.

Žogota, rogona,
Nasok vylkam,
Kur goni gona,
Kur dyumi kyup!
Tī goni gona,
Tī dyumi kyup.
18 [Andrupenes Rz].

1. Žogota, rogona,
Skolgola mēle,
Nasoki, nasoki,
Kur goni gona!
Aiz pūra, aiz meža,
Ignata pļavā.
605 [Skolas].

- 388 -

2. (Žogota), rogona,
Skongolu mjāļa,
Nasoki vylkam,
Kur goni gona!
Tī goni gona
Pi lozdu kryuma.
89 [Dricēnu Rz].

3. Žogota, rogona,
Pypuru pīsta,
Nasaki vylkam,
Kur goni gona.
604 [Dažādi iesūtītāji].

4. Žogota, rogona,
Skolgola mēļe!
Kam pasacīj' vylkam,
Kur goni gona?
Tur goni gona,
Kur suņi rej.
170 [Kapiņu D].

50971.

či či zīlīte,
Velns tavā sirdī!
Tu sacij' vilkam,
Kur gani gāj'.
211 [Ļaudonas Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu