SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

g) Dažādu lopu gani viens otru apdziedas

29346.

Govgani lejā,
Cūkgani kal(l)ā;
Govju gani Dieva gani,
Cūku gani vella gani.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

29347.

Lopu gans kalnā,
Vējš pūš biksēs;
Cūku gans lejā
Siltā saulē.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Cūkgans kalnā,
Vējš pūš sprāklē;
Govgans sildās
Saulītē.
1191 [Ēveles draudzē].

29348.

Govganam sviesta ciba,
Baltas maizes kukulīts;
Cūkganam cūku sūds,
Sakaltusi garoziņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Lopganam lopu sūds
Saulē cepta karašiņa;
Cūkganam cūkas riba,
Baltas maizes kukulīts.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Zirgganam gŗūta dzīve,
Zirga sūds vācelē;
Govganam piena rausis,
Sviesta ciba vācelē.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

29349.

Govju gani, Dieva bērni,
Kā vanagi lidināja;
Cūku gani, vella bērni,
Kā rupuči vazājās.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

29350.

Govju gani sieru ēda
Āboliņa kalniņā;
Cūku gani cūkas zīda,
Piekalnē gulēdami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Cūku gani cūkas zīda,
Abēj' ausu turēdami;
Govju gani sierus ēda,
Pa kalniņu ripodami.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29351.

Govju gans Dieva bērns,
Dievs kurpītes šūdināja;
Cūku gans velna bērns,
Velns tupeles salāpīja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 378 -

29352.

Kas kait cūku ganiņam,
Cūka raka sudrabiņ';
Govju gani nabadziņi
Purvu bride raudādami.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29353.

Kas kaitēja cūkganam,
Cūkas raka sudrabiņu;
Govganam, nabagam,
Raibuļiņas bizenēja.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

29354.

Cūku gani gaļu ēda,
Pirkstu galus laizīdami;
Govju gani čiekuriņus,
Pa kalniņu lasīdami.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29355.

Cūku gani, pelnu ruškas,
Pa pelniem viļājās;
Ieraudzīja govju ganus,
Sazavēla palejā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29356.

Cūku gans cūku zīda,
Kalniņā gulēdamas;
Ieraudzīja govju ganu,
Ievēlās lejiņā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Govju ganis govi zīda,
Kalniņā gulēdams;
Ieraudzīja arājiņu,
Ietecēja lejiņā.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

2. Pēternieku puisēniņi
Uz kalniņu cūku zīda;
Kad redz ciema meitenītes,
Ievelk cūku lejiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3. Cūku gans, pelnurušķis,
Cūku zīda paežā;
Ieraudzīja lopu ganu:
Uš, cūciņa, kalniņā!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

4. Cūku gans cūku slauca,
Uz rumbiņas tupēdams;
Ieraudzīja govju ganu,
Ielaiž rumbu lejiņā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29357.

Cūku meita cūku slauca,
Uz strumpula tupēdama;
Paritēja strumpuliņš,
Izlīst piena slauktuviņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29358.

Bāliņam, cūkganam,
Rīkšu sauja rociņā;
Māsiņai, aitganei,
Rokā rožu vainadziņš.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

29359.

Ede Ede govju gane,
Madaliņa avju gane;
Edei siers azotē,
Madei baltas vilnānītes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29360.

Anne bija govju gane,
Madaliņa avju gane;
Iet Annīte baznīcā,
Ņem Madaļas vilnainīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29361.

Govju, gani, avju gani
Sasavija vainadziņus,
Govju gani rasenīšu,
Avju gani dābuliņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29362.

Kumeliņus ganīdama,
Maucu piešu zābaciņus;
Raibas govis ganīdama,
Ēdu siera gabaliņu;
Baltas avis ganīdama,
Sedzu baltas villānītes.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

29363.

Cūku gani, aitu gani
Tai lielāi tīrumāi;
Govju gani, zirgu gani
Sarkanāi dābolāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 379 -

50916.

Cieminiek' ganiņem
Kuņ kāj paduse;
Ik uz cin apsēdes,
Ik pagrauz kuņ kāj.
243 [Lubezeres Tl].

50917.

Cūku bērns, velna bērns,
Kā rupucis vazājās;
Govju bērns, Dieva bērns,
Kā vanags lidinās.
7 [Aizkraukles Rg].

50918.

Cūku gans, pelnu ruškis,
Cūkas zīda paežā;
Ieraudzījis govju ganu,
Tas lūdz piena nodzerties.
175 [Karvas Vlk].

50919.

Cūku gans cūku zīda,
Paežā gulēdams;
Govju gans sieru ēda,
Kalniņā stāvēdams.
127 [Grostonas Md].

50920.

Es redzēju ganu meit'
Grāvī jēru dīrājam.
Es apmetu lielu riņķ',
Lielu kaunu nedarīj'.
413 [Stendes Tl].

50921.

Goni goni, kas nu gonu,
Vylks nūnesja lelu gonu;
Samatami koč pa grošam,
Pierksim jaunu lelu gonu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

50922.

Cyuku goni, zababoni,
Vutu kulis mugorā;
Gūvu goni, bogaturi,
Pa sīram ozutī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50923.

Guvu goni, galaunīki,
Kuci kuore kuorkleņūs;
Cyuku goni, palnu ruškas,
Cyuku zeida kalniņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50924.

Gūvu goni, galavani,
Kuci kāŗa ūzulā;
Cyuku goni, Dīva goni,
Zalta kūrpis kuojeņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50925.

Gūvu goni, Dīva goni,
Dīva kūrpis kuojeņā,
Cyuku goni, palnu ryuškys,
Palnu pluociņš ozutī.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50926.

Cyuku goni, palnu ruškys,
Palnu pluociņš ozutī;
Gūvu goni, galavani,
Kuci kuoŗa ūzulā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50927.

Gūvu goni, garaloni,
Kuci kuoŗa ūzulā;
Nūīdami kaulus grauzja,
Atīdami asni dzjāŗa.
Cyuku goni, palnu ruškus,
Palnu pluocins ozūtjā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50928.

Gūvu goni, čorta goni,
Kuci kuoŗa ūzulā;
Pakuoruši aplaizēja,
Uz muojom īt navajadzēja.
389 [Silajāņu Rz].

50929.

Gūvu goni, galavani,
Kuci kuore ūzulā;
Kur īdami, atīdami,
Kucei kuojas sumynuoja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50930.

Gūvu goni, valna goni,
Valns atnesja smolas bļūdu;
( Valns atnesja smolas bļūdu,)
Malnas maizes gorūziņu.
174 [Kārsavas Ldz].

50931.

Aitu goni, Dīva goni,
Dīvs atnesja svīsta bļūdu;
(Dīvs atnesja svīsta bļūdu,)
Boltas maizes kukulīti.
174 [Kārsavas Ldz].

- 380 -

50932.

Gūvu goni, Dīva goni,
Dīvs atnesja boltu maizi;
Cyuku goni, valna goni,
Valns atnesja sakoltušu rupucīti.
168 [Kalupes D].

50933.

Gūvu goni, tarakani,
Vardes vyra čarpakās,
Ar kuces pīnu taisīja,
Ar ķēves kuoju maisīja.
232 [Līksnas D].

50934.

Kur, pie velna, ciema gani,
Ka nedzird klaigadam [klaigājam?]?
Žurki galvas nokoduši,
Ievilkuši midzenē.
398 [Skrundas Kld].

50935.

Nākat, tautas, es atdošu
Savu otru gana meitu;
Ne tā man dziesmas stāsta,
Ne dziedāt palīdzēja.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

50936.

Ūdi, ūdi, masaliņas,
Gūvu gonu naēdit!
Cyuku gonus apēdit,
Kaulus vin pametit!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50937.

Teits, mema,
Ciem gan lame:
Sauc man līķit,
Kump mugarīt.
445 [Ugāles Vp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu