SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

e) Ganu meitas rokdarbi ganos; dara pūru

29311.

Daru vīzes, aunu kājas,
Tautu goves ganīdama;
Brāļa goves ganīdama,
Sedzeniņus darenāju.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

29312.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Vērsīts pūru ritināja;
Cimdi paši kaktā adās,
Kvēpi raksta villainīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

29313.

Dzīš', māmiņa, līcī govis,
Līcī laba ganīšana:
Govis ēda līča zāli,
Pate sēdu kalniņā,
Pate sēdu kalniņā,
Raibus cimdus adīdama.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

29314.

Duš, ēdiet, brāļa govis,
Es māsiņa ganītāja,
Es māsiņa ganītāja,
Raibu cimdu adītāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29315.

Duš, ēdat, manas gojes,
Man nav vaļas jūs ganīt:
Man jāada, man jāšuj,
Man jāiet tautiņās.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

29316.

Ganiņosi nevarēju
Pulka darba padarīt,
Ganiņam ganiņos
Pulks darbiņa kavētāju:
Ogas ogas, rieksti rieksti
Manu darbu kavētāji;
No ogāmi iztecēju,
Ietek' lagžu krūmiņā.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Ogas ogas, rieksti rieksti
Man darbiņa kavētāji;
Nebūt' ogas, nebūt' rieksti,
Būt' darbiņš nodzīvots.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Ogas ogas, rieksti rieksti,
Tie man labu nedarīja:
Dažu labu cimdu pāri
Ogas, rieksti aizkavēja.
226 [Kandavā (Tl)].

29317.

Jājat, tautas, metat naudu
Mazajiemi ganiņiem:
Mazie gani govis gana,
Lielie pūru darina.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

29318.

Kas kaiš līču meitiņām
Pa līčiem neganīt:
Govis ēda pa līčiem,
Pašas raksta villainītes.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Kas kait upes meitiņām
Upmalā neganīt:
Govis ēda upmalā,
Pašas vija vainadziņus.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

29319.

Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja.
Izdevuse melnu jēru,
Nopirkuse buka ragu,
Nopirkuse buka ragu,
Iet pa silu taurēdama.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

29320.

Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Paņēmuse āža ragu,
Iet pa silu taurēdama.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

29321.

Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Ruden jāja precenieki, -
Tukšs pūriņš kaktiņā.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29322.

Liela gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Kad izgāja tautiņās,
Kucens pūra dibinā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

- 372 -

29323.

Liela gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Maza maza man' māsiņa,
Trīs darbiņus līdza ņēma:
Šuveklīti, adeklīti,
Baltu villas vērkulīti.
40-1 (Bigauņciemā).

1. Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Maza maza meitenīte
Divi darbi līdza ņēma:
Vienu savas pašas darbu,
Otru savas saimenieces.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Sīka maza man' māsiņa
Raibīt' raksta ganīdama.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3. Liela gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Sīka maza man' māsiņa
Div' darbiņus līdza ņēma:
Sēdēdama kreklus šuva,
Staigādama cimdus ada.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

4. Maza biju, ganos gāju,
Trīs darbiņus līdzi ņēmu:
Šuveklīti, adeklīti,
Trešo lūka ritenīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5. Maza maza ganu meita
Trīs darbiņus ganos ņēma:
Adīkliņu, šuvekliņu,
Ierakstītu villenīti.
Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez pūriņa tautiņās.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

6. Maza maza mūs' māsiņa,
Trej' darbiņu ganos ņēma:
Šuveklīti, adīklīti,
Prieviteli dakšiņās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

29324.

Man vaicāja māmulīte,
Ko, meitiņa, ganos daru:
Vīzīt' daru, kājas aunu,
Svešas mātes govis ganu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

50872.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Līčos laba ganīšana:
Govis ēda līča zāli,
Pate viju vainadziņu.
184 [Ķēču Rg].

50873.

Anna šuva svētu rītu
Ganos raibu lupatiņu.
Šuj bērnami cepurīti,
Māmiņai nezinoti.
215 [Lēdmanes Rg].

50874.

Bāliņam ganos gāju,
Trīs darbiņus līdzi nesu:
Stāvēdama kreklu šuvu,
Staigādama adīklīti,
Nodzīdama, atdzīdama,
Veizenītes penterēju.
235 [Litenes Md].

50875.

Ciema gani nodzinuši
Rīta rasu agrumā;
Te būs nākt māsiņai,
Darināt vainadziņu.
405 [Smiltenes Vlk].

50876.

Cūkas vien ganījusi,
Cūku rakstus adījusi;
Kad būt' gāj'si govganos,
Tad būt' raibi ielaciņi.
418 [Sunākstes Jk].

50877.

Diža liela ganu meita,
Bez darbiņa ganos dzina;
Govij galvu appuškoja
Ar ozola lapiņām.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

50878.

Dižas meitas ganos gāja,
Nevien' dārbiņ' nedarē;
Es meitiņ' maza maza,
Man trīs dārbiņ' kulītē:
Šuveklītis, adiklītis,
Sīku rakstu rakstiklītis.
605 [Skolas].

- 373 -

1. Ka es beju jauna meita,
Es beju lela struodnīceņa.
Ka es guoju ganaņūs,
Treis dorbiņi kuleitī:
Šyvekleits, adekleits,
Boltas vylnas grīzeineits.
605 [Skolas].

2. Gonūs guoju, gaņa beju,
Treis darbiņi ozotē:
Šiveklīts, adeklīts,
Boltu lynu grīzinīts.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50879.

Es noviju ganīdama
Griķu ziedu vainadziņu,
Māte prasa: "Kur telītes?"
Es parādu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

50880.

Gani govis, lakstīgala,
Es rakstīšu šņūdauciņu;
Es rakstīšu šņūdauciņu
Jaunajam bāliņam.
391 [Sinoles Vlk].

50881.

Gonūs guoju, gaņa beju,
Gonūs veju vaiņuceņu;
Ar tū gonu vaiņuceņi
Es izguoju tauteņuos.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50882.

Kas man beja nadzeivuot,
Bruoļa gūvu naganeit?
Bruoļa gū(v)s lab' staigova,
As sjādjāju rakstīdama.
78 [Dagdas D].

1. Kas par vaini nadzeivuot,
Bruoļa gūvu naganēt?
Bruoļa gūvis lēni ēdja,
Poša veju vaiņuceņu;
Poša veju vaiņuceņu,
Nu pučem, zareņim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Gonu gūvis pa leičim;
Leiču gūvis ruomi ēde;
( Leiču gūvis ruomi ēde,)
Pati rokstu vilnānītis.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50883.

Kas kaitēja ganu meitai
Silu malu neganīt?
Priedes skujas norāvuse,
Raksta baltas vilnainītes.
195 [Kraukļu Md].

50884.

Liela, gara ganu meita
Bez darbīna ganos gāja;
Bez darbīna ganos gāja,
Kāpa lazdā [Lazdā kāpa] riekstus
šķit [šķīt?].
Lazdīc lūza, meita krita,
Brunči plīsa plaukšķēdami.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

50885.

Liela, gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
( Bez darbiņa ganos gāja,)
Bij jo liela palaidniece:
Vecu grūda ūdenī,
Jaunu ar suni parīdīja.
263 [Mēmeles Jk].

50886.

Liela, gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja;
Bez darbiņa ganos gāja,
Tauku plēve galviņā.
Līdz izgāja klajumā,
Vārna galvu skrubināj'.
413 [Stendes Tl].

50887.

Liela, gaŗa tautu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Kad izgāja tautiņāsi -
Bez cimdiem, bez zeķēm.
545 [Krustpils D apr.].

50888.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana pūru darināj':
Liepu lapu kreklus šuvu,
Kļava lapu villainīt's;
Ja grib tautas, lai ņem mani
Ar tām kļavu villainēm.
418 [Sunākstes Jk].

50889.

Tautu meita ganos gāja,
Ganu drēbes darināja:
Liepu lapu kreklu šuva,
Apšu lapu paladziņu.
190 [Kokneses Rg].

- 374 -

50890.

Es, gosniņas ganīdama,
Noadīju pūra cimdu,
Otrajāji rītiņāji
Rasiņāji izmazgāju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50891.

Gani, govis, bāleliņ,
Lai es viju vainadziņ':
Lai es varu līdzi iet
Ar citām māsiņām.
241 [Lubānas Md].

50892.

Ganu meita, ganu meita,
Bullis tavu pūru vilka;
Bullis tavu pūru vilka
Pa ērcienu ērcieniem.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50893.

Moza beju, gonūs guoju,
Maņ gonūs pīdarēja:
Boltas vuškeņis ganēju,
Boltus cimdeņus adēju.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50894.

Purvā savas govis ganu,
Purvā pinu vaiņadzīnu;
Skaistus ziedus nemeklēju,
Neķircinu jaunus puišus.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

50895.

Sasaveju ganiedama
Rasineišu vainadzeņu;
Kur gūteņas es ganēju,
Tur raseņas myrdzynuoja.
466 [Vārkavas D].

50896.

Slinka laiska ganu meita,
Nebij ziedu vainadziņu;
Zied ieviņa, zied ābele,
Zied pillie pureniņi.
383 [Sērenes Jk].

50897.

Visi mani sīki lopi,
Sīka es pati ganītāja;
Sīku šuvu gana kleitu
Sīku lazdu krūmiņā.
241 [Lubānas Md].

50898.

Zila, zaļa bērzu birze,
Zilajiemi ziediņiem.
Es, gaŗāmi ganīdama,
Ziedus pinu vaiņadziņos,
Sudrabiņu taupīdama.
535 [Grobiņa Lp apr.].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu