SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

d) Saule, lietus, migla, rasa

29289.

Ai Dieviņ, lietiņš lija,
Plāna mana vilnainīte.
Lij, lietiņ, zelta rasu,
Lai vēlās vilnainīte!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29290.

Ai liepiņa platlapīte,
Apsedz mani lietiņā!
Ozoliņis mīļi segtu, -
Šauras lapas, nevarēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29291.

Ai lietiņ, nelij vaira,
Jau vakar gana liji,
Jau vakar gana mirka
Manas baltas villainītes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 367 -

1. Nelīst' vairi, tu lietiņ,
Jau vakar gana liji:
Slapjas manas villainītes
Vakarēju lijumiņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

29292.

Krīt' zemei, zelta rasa,
No sudraba dāboliņa:
Aiz tevim nepabrida
Manas govis raibuliņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Krīt' zemē, rīta rasa,
No zaļā āboliņa:
Tevi vien nepabrida
Mani sirmi kumeliņi.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

2. Krīt' zemē, rīta rasa,
No sarkana dāboliņa,
Lai es varu cauri brist
Ar savām kurpītēm!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29293.

Liela migla, liela rasa,
Tā man labi nedarīja:
Miglā sauli neredzēju,
Rasā mirka villainītes.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29294.

Līst', lietiņi, vienu dienu,
Nelīst' visu vasariņu:
Apnīk man viena diena,
Ne vēl visa vasariņa!
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29295.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Migla manim ceļu jauca,
Rasa kājas slapināja.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

29296.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas sala,
Miglā govju neredzēju.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

29297.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja,
Tā man dara tukšu pūru,
Bez ieloku villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

29298.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Miglā man govis zuda,
Rasā mirka villainīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

29299.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā man kājas sala,
Miglā zuda raibaliņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

29300.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas mirka,
Migla lija vaiņagā.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Migla migla, rasa rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā man kājas sala,
Miglā mirka vaiņadziņš.
190 [Kuldīā].

2. Rīta rasa, rīta migla,
Tā man laba nedarīja:
Saldē manas kājas rokas,
Miglā manu vaiņadziņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29301.

Migliņāi es atklīdu
No labim ļautiņiem,
Saule manim ceļu rāda,
Rasa dzirda kumeliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

29302.

Migliņā, rasiņā
Gāju telīš' paganīt,
Siltajā saulītē
Bāliņam siena kast.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

29303.

Migliņā, rasiņā
Ziedēj' zelta purenīts;
Gana meita ieraudzīja,
Šķiet saulīti uzlecot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

29304.

Pasarādies, tu saulīte,
Kuŗu vidu tu līgoji,
Vai līgoji dienasvidu,
Vai vakara pusītē!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 368 -

29305.

Patīk man tij dieniņa,
Kad saulīte spiguļo;
Atnāk kāda rītdieniņa,
Mākuļot mākuļo.
("Mājas viesis" 1893, nr. 23).

29306.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Sakuriet uguntiņu:
Man kājiņas nosalušas,
Rīta rasu bradājot.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)], 347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pieguļnieki, bāleliņi,
Sakuŗati uguntiņu:
Man kājiņas nosalušas,
Aukstu rasu bradājot.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

29307.

Pērkons rūca, pērkons dūca,
Es par viņu nebēdāju,
Es ganīju savas govis
Baltā ziedu ābolā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29308.

Sak', saulīte, noiedama,
Kāda diena rītā būs?
Vai būs saule, vai būs lietus,
Vai miglaiņa nomiglojsi?
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

29309.

Saulīt balta māmuliņa,
Parādies ganiņam!
Ganiņam gaŗa diena,
Kad saulītes neredzēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Aizej, lietiņ,
Rūkdams, krākdams;
Atnāc, saulīte,
Spīdēdama!
Saulīt' mīļa māmuliņa,
Parādies ganiņam!
Ganiņam gaŗa diena,
Kad saulītes neredzēja;
Kad saulīte atspīdēja,
Tad ganiņš priecājās.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29310.

Saulīt mīļa māmuliņa,
Parādies ganiņam!
Ganiņš laika nezināja,
Kad būs dzīt sētiņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

50837.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Dodi jauku vasariņu!
Ganiņam grūta dzīve
Lietainā vasarā.
273 [Mores Rg].

50838.

Ai Dieviņ, lietiņš lija,
Plāna mana vilnainīte,
Lij, lietiņ, zelta rasu,
Lai vēlās vilnainīte.
146 [Jaungulbenes Md].

50839.

Voi Dīveņ, augši sauļa,
Kod vokora sagaideiš'?
Sit' kūceņu pi kūceņa,
Lai tak sauļa vokorā;
Dzaņ gūteņu pi gūteņis,
Lai tak vysys puļceņā.
89 [Dricēnu Rz].

50840.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Vai tev manis žēl nebija?
Auksti vēji, liela salna,
Es basāmi kājiņām.
193 [Krapas Rg].

50841.

Aijā, manu gŗūtu mūžu,
Mazajam ganiņam:
Plūc matiņus pazariņi,
Krūmiņš rausta villainīti.
118 [Gatartas C].

50842.

Bārenītei, bēdulītei,
Grūta dzīve pasaulē:
Māte kūla vadīdama,
Citi gani ganīdami.
127 [Grostonas Md].

50843.

Gara dīna ganiņam,
Bez saulītes ganejūt;
Gara dzeive buoriņam,
Bez māmiņas dzeivuojūt.
365 [Sakstagalas Rz].

- 369 -

50844.

Voi Dīviņ, gara dīna,
Ka saulītes naredzēja!
Pazaruodi, tu saulīt,
Kod zam tyucs tacādama!
174 [Kārsavas Ldz].

50845.

Gara gonam tei dīneņa,
Kad sauleites naredzēja;
Vēļ garuoka, vēļ slyktuoka,
Kad maizeitis napajem.
182 [Kaunatas Rz].

50846.

Jauka dzīve, jauka dzīve,
Jauka dzīve ganiņam:
Visu dienu saule spīd
Caur lazdiņa lapiņām.
405 [Smiltenes Vlk].

50847.

Kas gan kaiš ganiņam
Upmalā neganīt?
Trīsreiz lec rauduvītes
Raibaliņas lūkoties.
405 [Smiltenes Vlk].

50848.

Lai bej gryuši, kam bej gryuši,
Ganeņam tam bej gryuši:
Malna maize ozutē,
Dzan gūteņas rauduodams,
Vēl sātā bārnu šyupuodams.
182 [Kaunatas Rz].

50849.

Lai bij gŗūt, kam bij gŗūt,
Gŗūt bij mazam ganīšam:
Dažu nakti pārgulēja
Pie metu [meitiņu?] kājiņām.
335 [Puzes Vp].

50850.

Lec, saulīte, rītā agri,
Sildi priežu galotnītes:
Sērdienīši ganos dzen
Ar basām kājiņām.
183 [Kazdnagas Azp].

50851.

Līst', lietiņi, visu dienu,
Met jel mieru vakarā:
Visas manas villainītes
Vakarējo mirkumiņ'.
119 [Gaujienas Vlk].

50852.

Man pazuda māmuliņa,
Miglā govis vadīdam'.
Izlocīju niedru krūmu,
Sav' māmiņu meklēdam'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50853.

Migla migla, rasa rasa,
Tā man labu nedarīja:
Migliņāi, rasiņāi
Zuda manis tautu dēls.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50854.

Nadūd, Dīveņ, taidas dzeives,
Kaida dzeive ganeņam:
Leiti lej, pārkyuns grauž,
Vys ganeņam ganeņūs [mugorā?].
551 [Ludza Ldz apr.].

50855.

Nadūd Dīvs taidas dzeives,
Kaida dzeive ganiņam:
Bosas kuojas, solta rosa,
Gausa maize kulītē.
494 [Viļānu Rz].

50856.

Nadūd Dīvs taidas dzeives,
Kaida dzeive ganiņam:
Mierka, mierka pa rasiņu,
Vēļ īkrita yudinī [upītē].
Ka māmiņa redzējuse,
Byutu lelas žēlībiņas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50857.

Naleist, leitiņ, šūdīn dīnu,
Šūdīn teve navajag!
Šūdīn munai māmiņai
Mozī goni ganiņūs.
35 [Baltinavas Abr].

50858.

Nelīst' vairāk tu, lietiņi,
Man vairs tevis nevajag:
Slapjas manas villainītes
Vakarēja lijumiņa.
344 [Rembates Rg].

- 370 -

1. Nelīst' vairs, lietus diena,
Jau vakar gan nolija:
Slapjas manas villainītes
Vakarēja lijumiņa.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50859.

Nevienami tāds mūžiņis,
Kāds mūžiņis ganiņam:
Visi krūmu žagariņi
Glauda gana muguriņu.
112 [Ezeres Kld].

50860.

Par pūriņu reitā dzinu,
Par pūriņu vokorā;
Jau tei muna vylnoneite
Pylna ruova pīmierkuse.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

50861.

Pērc, māmiņa, ganiņam
Sidrabiņa vaiņadziņu;
Ik rītiņu rīta rasa
Krīt uz gana kājiņām.
112 [Ezeres Kld].

50862.

Rīt, sauleite, rītādama,
Nastuov kūka galeņā:
Gara dīna ganeņam,
I oruoja kumeļam.
326 [Preiļu D].

508621.

Tec, sauleite, reitā agri,
Nastuov ilgi vokorā!
Gara dīna ganeņam,
I mozojam oruojam.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

50863.

Salta rasa, basas kājas,
Sala manas kājas.
Ņem, puisīt, paladziņ(u),
Satin manas kājas.
605 [Skolas].

50864.

Solts, māmeņa, solta dīna,
Kam naodi vylnainītes!
Gonūs guoju rauduodama,
Asareņas slaucīdama.
174 [Kārsavas Ldz].

50865.

Muot, šudin leita dīna,
Sedz palāku vylnonīti!
Kad es guoju rauduodama,
Tu maņa nažāluoji.
143 [Jāsmuižas D].

50866.

Saulīt māmiņ,
Paspeiguļoj,
Paruod ganeņam
Sov augumiņ'!
Rūceņis, kuojeņis
Kai bārza lapiņas,
Tei poša ganīte
Kai kļova lapiņa.
414 [Stirnienes Rz].

50867.

Saulīt, zelta māmulīte,
Parādies ganiņam!
Ganiņam kājas sala,
Rasā slapji lindraciņi.
546 [Kuldīga Kld apr.].

50868.

Saulīt, balta māmuliņa,
Parādiesi ganiņam!
Paldies paldies, saulīte,
Man nav siltu kamzoliņu.
166 [Kalsnavas Md].

50869.

Sveša māte man sacīja:
Kas ganam vaines bija?
Visi krūmi, žagariņi,
Glauda gana muguriņu.
Lai vel(l)s tavas acis plēsa,
Kā plēš gana villainītes!
119 [Gaujienas Vlk].

50870.

Šim ir grūti, tam ir grūti,
Arājam, tam ir grūti;
Arājam, tam ir grūti,
Ganiņam vēl grūtāki.
42 [Bauskas B].

50871.

Tec, saulīte, drīz zemē,
Dod man laiku vakare!
Mazi gani nosaluši,
Arājiņi piekusuši.
288 [Nurmuižas Tl].

- 371 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu