SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

m) Lopu kaušana; cūku bēres

29215.

Ar vērsīti Rīgā braucu,
Ar vērsīti Pērnavā;
Visus ceļus izstaigāju,
Nu ieliku bļodiņā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

29216.

Ej, cūciņa, tu pie Dieva,
Runā gudri, aizgājuse;
Cik man bija miežu rudzu,
Tik es tevi ēdināju.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

29217.

Nu cūciņas nokāvām,
Nu silītes apgāžam;
Nu būs vaļa moderēm
I vecām māmiņām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

29218.

Tunni Tunni, bašķi bašķi(?),
Nāc pie manis ik dieniņas,
Tad māmiņa gaļu vāra,
Cik rokās turēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 358 -

29219.

Tunnis gāja cūku kaut,
Vaŗa taure mugurāi;
Ik cūciņa iekviecās,
Ik uzpūta vaŗa tauri.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

29220.

Vuceniņ, bareniņ,
Ni tu ēdi, ni tu dzēri.
Vai redzēt paredzēji,
Ariņš kala tuteniņu?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Bēdīgs bija aveniņis,
Ne tas ēda, ne gremoja.
Vai sirsniņa paredzēja,
Ka tas ilgi nedzīvos?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

50791.

Cūciņa, māsiņa,
Mēs abas godā:
Cūciņa uz galda,
Es galda galā.
282 [Nīcas Lp].

50792.

Cūciņai labas bēres,
Veprītim vēl labākas:
Veprītim vīnu dzēra,
Cūciņai brandavīn(u).
200 [Kuldīgas Kld].

50793.

čudi rudi Miķelīti,
Vakar kāvu sivēniņu.
Paldies saku Miķeļam
Par to tauko sivēniņu.
2 [Ādažu Rg].

50794.

Ej, cūciņa, tu pie Dieva,
Runā gudri aiziedama.
Cik man bija mieži rudzi,
Tik es tevi ēdināju;
Cik man bija sviķu malka,
Tik es tevi svilināju.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

50795.

Veireņ munu, dūšeņ munu,
Kū kausimi padžiromi?
Kausim siermu sivēneņu
Palākomi acteņomi.
236 [Līvānu D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu