SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

l) Lopu skauģi; raganas

29203.

Augat, oši, ozolīni,
Ap telīšu laidarīnu,
Lai neredz skauģa acis,
Cik telīšu laidarā!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

29204.

Ēdiet, manas raibas govis,
Stāvēdamas, gulēdamas,
Lai izsprāga skauģam acis,
Sila malu staigājot!
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

29205.

Ganu savas raibas govis
Skauģa pļavas maliņā;
Skauģītim acis tvīka,
Caur krūmiem raugoties.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

29206.

Gotiņ mana raibaliņa,
Skrien pār kalnu spriņģēdama,
Aizsper acis skaudējam
Ar zaļām velēnām!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

29207.

Kur tu skriesi, raganiņa,
Izplēstiem matiņiem?
- Skrieš' kaimiņu govju slaukt,
Zilu sulu sulenāt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

29208.

Man gotiņas pieēdušas,
Sagulušas kalniņā;
Skauģīšam žēlam žēl,
Caur krūmiņiem raugoties.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Man gotiņas, paēdušas,
Atsagula ābolā.
Izdur, Dievs, skauģam ac's,
Kas pa mežu lūrējās!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

29209.

Skauģis man nevēlēja
Govis laist ābolā.
Skauģim sviežu ar akmeni,
Laižu govis ābolā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 357 -

29210.

Skauģis manim nevēlēja
Zaļu zāli gosniņām.
Lai aizauga skauģim acis
Ar zaļiemi velēniem!
226 [Kandavā (Tl)].

29211.

Skauģīts manim zāles liedza
Raibajām telītēm.
Tev, skauģīti, zāle auga,
Man telītes ēdējiņas!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

29212.

Skauģīts manas raibaliņas
Ik vakara rēķināja.
Rēķin', skauģi, sīkas olas
Dziļā upes dibinā!
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

29213.

Tīšām dzinu ganīdama
Radinieka pļaviņā.
Dzīrās man kroni raut,
Ne vizuļa nenorāva.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Tīšām laidu ganīdama
Līdz tautieša namdurīm.
Dzīrās ņemt vainadziņu,
Ne ziediņa nedabūja.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29214.

Cūciņa ceļu tek,
Rindiņa pakaļ;
Griez, skauģi, ceļu,
Lai rinda rindā!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

50787.

Es savām telītēm
Adatiņu sētu taisu,
Lai raganas atmetās,
Manu govju slaucējiņas.
301 [Palsmaņa Vlk].

50788.

Izdur, Dievs, tam actiņas,
Kas caur krūmiem raudzījās!
Es telītes paganīju,
I darbiņu padarīju.
545 [Krustpils D apr.].

50789.

Izdur, Dievs, tam actiņas,
Kas caur krūmiem raudzījās;
Kas caur krūmiem raudzījās
Uz manām telītēm.
373 [Sarkaņu Md].

50790.

Raibas vīni man telītes,
Jaunas vīni ganītuojas;
Skaudējam acs daga,
Caur kryumim verūtīs.
389 [Silajāņu Rz].

1. Raibas raibas man telītes,
Jaunas vīn ganītuojas;
Tautom acs degtin daga
Caur kryumiņim verūtīs.
143 [Jāsmuižas D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu