SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

e) Kāds no lopiem noklīdis, ganu meitai zudušais jāuzmeklē

28917.

Ai kaimiņi, ai kaimiņi,
Redzējāt lopu manu?
Sirma cūka lauku pieri,
Visas četras kājas kaltas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28918.

Ai kaimiņ, nāburdziņ,
Vai redzēji manu govi?
- Še tā bija, tur aizgāja
Gar mežmalu baurodama.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

28919.

Dzenat, gani, dzenat, gani,
Kur vakar ganījām,
Tur palika raiba govs,
Tur māsiņa ganītāja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

28920.

Lelele, ciema gani,
Man pazuda trīs gosniņas:
Tēva pieča, mātes oča,
Man pašai raibaliņa.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

1. Man pazuda trīs gosniņas
Diža meža maliņā:
Tēva pieķe, mātes lauķe,
Man pašai raibaliņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28921.

Lelojat, ciema gani!
Man pazuda raibuliņa;
Vai pazuda niedrienā,
Vai baltā ābulā?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 320 -

28922.

Man pazuda raibaliņa
Miglotāi rītiņā,
Miglotāi rītiņā,
Celmotāi līdumā.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

28923.

Pieguļnieki, bāleliņi,
Redzējāt man' telīti?
Līki ragi, šļauni sāni,
Baltums astes galiņā.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

28924.

Saulīt' mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte,
Man pazuda raiba govs,
Div' baložu kumeliņi.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28925.

Ciema gani, bāleliņi,
Telīt' manu redzējāt?
Pate melna kā vabole,
Sudrabiņa radziņiem.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

50573.

Arājiņ', bāleliņ',
Redzējāt man' telīt',
Man telīte pazudusi.
Pate melna kā vabule,
Pabalganu ļipas galu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Pieguļnieki, bāleniņ(i),
Redzējāt man' telīt'?
Man telīte pazuduse
Āboliņa kalniņā;
Pati melna, šļauni sāni,
Baltums astes galiņā.
605 [Skolas].

50574.

Cīma goni, cīma goni,
Man pazuda raibaliņa;
Man pazuda raibaliņa
Skeistu puču kaļniņā;
Skeistu puču kaļniņā,
Lela kunga teirumā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

50575.

Lelajiet, ciem gan,
Man pazud raibliņ!
Es ar būt gan leles,
Rauds nāc, nevare.
518 [Zlēku Vp].

1. Ļāļū ļāļū
cīma goni,
Maņ izgaisa raibaļ(iņ)a!
Kab raibaļa naizgaisusja,
Byutu rasā ļāļojusja.
89 [Dricēnu Rz].

2. Ei da ļuļi, cīma goni,
Maņ izgaisa raibaleitja!
Ka atrostu raibaleiti,
Vēl na tai (es) ļālotu.
551 [Ludza Ldz apr.].

50576.

Man pazuda raibaliņa,
Lielu krūmu maliņā;
Nostaigāju gaŗu dienu,
Meklēdama raibaliņu.
605 [Skolas].

50577.

Tu, Nn., cyuku gaņa,
Vai redzēji munu cyuku?
Munai cyukai sierma aste,
Slūksnem [streipem] suoni darinuoti.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu