SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

11. Saimnieces gādība par saimes ļaudīm, strādniekiem

28734.

Gaidi, gaidi, māmulīte,
Pāries tavi dārba ļaudis,
Tev dārbīnu nodarījši,
Tev sienīnu sagrābuši.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 293 -

28735.

Gaidi, gaidi, saimeniece,
Nu nāk tavi darba ļaudis,
Nāk arāji, ecētāji,
Nāk sieniņa grābējiņi.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

1. Tec, māmiņ, vārtus vērt,
Nu nāk tavi darba ļaudis:
Nāk arāji, ecētāji,
Nāk sieniņa grābējiņi.
Nāk arāji, ecētāji,
Velēniņus mētādami;
Nāk sieniņa grābējiņi,
Āboliņu kaisīdami.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Gaidi, gaidi, māmuļīte,
Nu nāk siena grābējiņi,
Nu nāk siena grābējiņi,
Baltābolu mētādami.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

28736.

Ko gaidīji, māmulīte,
Pie vārtiem stāvēdama?
- Pieguļniekus izvadīju,
Gaidu govis pārnākam.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Ko gaidīja māmuliņa,
Pie vārtiem stāvēdama?
Gaida ganu sadzenam,
Pieguļnieku izjājam.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

28737.

Kā, māmiņa, tu gaidīji,
Pie vārtiem stāvēdama?
- Gaidu ganu sadzenot,
Arājiņu atjājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28738.

Nebēdā, māmuliņa,
Sētā viena palikuse!
Vakarā satecēja
Deviņiem skriemeņiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

28739.

No druviņas pāriedama,
Vārpu viju vainadziņu;
To pārnesu māmiņai
Par launaga nesumiņu.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

28740.

Cīruls mani aizdziedāja,
Tirg's kalniņu ecējot.
Tā, māmiņa, tava vaina,
Vēlu nesi brokastiņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu