SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

10. Pļava, siena pļaušana un vākšana

28580.

Agri pļāvu to pļaviņu,
Tur atauga atāliņš;
Tur palaidu svaiņa zirgu,
Tur bāliņa kumeliņu.
121 [Gulbenē (Md)].

28581.

Dābolaiņa tā pļaviņa,
Daiļa pati pļāvējiņa.
Kad man būtu tā pļaviņa,
Tās pļaviņas
pļāvējiņa!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

285811.

Dābolaina tā pļaviņa,
Zābakaini pļāvējiņi.
Dod, Dieviņ, kad es būtu
Tās pļaviņas
pļāvējiņa!
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

28582.

Ābolaina tā pļaviņa,
Zābakaini pļāvējiņi.
Kas man dos to pļaviņu,
Tās pļaviņas
pļāvējiņus!
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28583.

Ābolaiņa tī pļaviņa,
Zābakos pļāvējiņi.
Nedrīkstēja pāri iet,
Lai ziediņi nenobirst.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

28584.

Ābolaina tā pļaviņa,
Zābakoti pļāvējiņi.
Dod man Dievs, to pļaviņu,
Tās pļaviņas
pļāvējiņus!
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

28585.

Ābolaina tā pļaviņa,
Zābakoti pļāvējiņi.
Kaut man būtu tā pļaviņa,
Tās pļaviņas
pļāvējiņi!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 256 [Apguldē (Auru pag. Jg)].

1. Daila daila tā pļaviņa,
Tās pļaviņas
pļāvējiņi.
Kaut man būtu tā pļaviņa,
Tās pļaveņas pļāvējiņi!
Es tiem nestu launadziņu,
Galdautā ietinuse.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

28586.

Ābulaina tā pļaviņa,
Zābakoti pļāvējiņi;
Man patika tā pļaviņa,
Tās pļaviņas
pļāvējiņi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

28587.

Ābulaina tā pļaviņa,
Zābakoti pļāvējiņi;
Ne man tika tā pļaviņa,
Ne tās pļavas pļāvējiņi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

28588.

Ābulaiņa tā pļaviņa,
Zābakoti pļāvējiņi;
Tiem es dotu sav' māsiņu,
Būt' tā liela uzaugus'.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

28589.

Dābolainu pļavu bridu,
Uz Laimiņas raudādama:
Kam Laimiņa man nedeva
Dāboliņa pļāvējiņu.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

1. Dābulainu pļavu bridu,
Uz Dieviņa raudādama:
Kam, Dieviņ, tu atņēmi
Šās pļaviņas
pļāvējiņu!
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

28590.

Atskatiesi, tautu dēls,
Tavā vāla galiņā,
Tavā vāla galiņā
Vilciņš ēda vecu zāli!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

- 272 -

28591.

Atskaties, tu saulīte,
Vakarē noiedama,
Vai rītē tāda būsi
Āboliņa vietētāja!
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

28592.

Audzē, Dievs, kārklu krūmu
Manā vāles galiņā!
Man nebija bāleliņa,
Vāles gala pļāvējiņa.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

28593.

Balta eimu, balta teku
Brālītim sienu grābt.
Patais' man, bāleliņ,
Balta koka grābeklīti!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

28594.

Balta eimu, balta teku
Uz robeža sienu kast.
Patais' man, bāleniņ,
Balta koka grābeklīti!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bolta guoju, skaista guoju
Jiurmal'eņuos sīna kostu.
Pataisat, bruol'el'eņi,
Vīgla kūka gruob'ekl'eiti!
409 [Līksnas pag. D].

28595.

Balta gāju siena grābt
Baltābula pļaviņā.
Patais' man, bāleliņ,
Balta koka grābeklīti!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

28596.

Baltābula pļavu bridu,
Rokā nesu vainadziņu,
Lai tie mani nepazīna,
Vai bij' meita, vai sieviņa.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

28597.

Baltābola pļavu bridu,
Rokā nesu vaiņadziņu,
Lai tie mani neierauga
Baltābola pļāvējiņi.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

28598.

Baltābola pļavu bridu,
Rokā nešu vainadziņu,
Lai to mani nenorautu
Baltābola pļāvējiņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Sila malu tecēdama,
Rokā nesu vainadziņu,
Ka to manim nenorautu
Sila zemes arājiņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28599.

Baltābola pļavu gāju,
Rokā nesu vainadzīnu.
Vai tie stulbi, pļāvējīni,
Ka tie mani neredzēja?
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

28600.

Baltābola tā pļaviņa,
Zābakaini pļāvējiņi.
Vēl', Dieviņ, lem, Laimiņ,
Man to vienu pļāvējiņu!
226 [Kandavā (Tl)].

28601.

Balti vien, balti vien
Mani siena pļāvējiņi;
Raibas vien, raibas vien
Man telītes ēdējiņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

28602.

Bij man pļava, bij man zāle,
Nava siena pļāvējiņa.
Ņemšu labu tēva dēlu,
Taisnas kaudzes metējiņu.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

28603.

Bite lūdza pļāvējiņu,
Lai pameta āboliņu,
Lai pameta āboliņu
Jele cerpu starpiņā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Bite lūdza pļāvējiņu,
Līdz zemītei liekdamās,
Lai atstāj baltābolu
Jele cērpa galiņēi.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

28604.

Bāleliņa ziedu pļava
Treju kungu robežās;
Cik iedama sienu pļaut,
Treju tautu karināju.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

- 273 -

28605.

Brāļi mani, brukulaiņi,
Zābakos sienu pļāva;
Es, māsiņa, kasti gāju
Ar sudraba grābeklīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Brāļi mani, bajāriņi,
Zābakos sienu pļāva;
Mēs māsiņas, kasējiņas,
Sudrabiņa grābekļiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28606.

Brāļi mani, brukulaiņi,
Zābakos sienu pļāva;
Es māsiņa kurpītēs
Launadziņa nesējiņa.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28607.

Bāliņ, tava ziedu pļava
Treju kungu robežā;
Kad iedams sienu pļaut,
Piesajozi zobentiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Bāliņ, tava līča pļava
Triju kungu robežās;
Es neiešu siena pļauti
Bez tērauda zobentiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28608.

Daiļa pļava, kad nopļauta,
Vēl daiļāka, kad sagrābta;
Daiļa māsa bāliņos,
Vēl daiļāka tautiņās.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

28609.

Dievs dod krūmu pļaviņā,
Akmentiņu druviņā:
Aiz krūmiņa atstājos,
Uz akmiņa atsēdos.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

28610.

Div' pļaviņas i papļāvu
Sarkanā aboliņa.
Dod, Dieviņ, siltu sauli,
Labu vēju kaltētāju!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Dod, Dieviņi, siltu sauli,
Lēnu vēju pūtējiņu:
Man nopļautas div' pļaviņas
Sarkanaja dāboliņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28611.

Dod, Dieviņ, šodien sauli,
Šodien saules vajadzēja:
Man nopļauta zīžu pļava
Sarkanā āboliņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

28612.

Dod, Dieviņi, šodien sauli,
Šodien saules vajadzēja:
Šodien mani brāleliņi
Vītē zaļu dābuliņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28613.

Drīzi drīzi, naski naski
Dāboliņa pļavu bridu,
Lai jel mani nenoķēra
Dāboliņa pļāvējiņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28614.

Eidu eidu izkaptiņa,
Jau sieniņu appļāvuse,
Piesitās pie ežiņas, -
Nu jāiet rudzu pļaut!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Striuku strauku izkaptīte
Siena vāla galiņā!
Kad pie ežas piesitās,
Tad jāiet rudzu pļaut.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

28615.

Eita, meitas, zālītēs,
Ņemiet mani, mazu, līdz!
Jūs būsiet pļāvājiņas,
Es malā nesējiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

28616.

Ej pa priekšu, māmuliņa,
Pļaviņā sienu grābt!
Tad ies dēli, tad vedeklas,
Tad ies znoti kaudzi mest.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

28617.

Es būt' gājse sienu grābt,
Kaut man būtu grābeklīts;
Man palika brālīšos
Zelta zaru grābeklīts.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

28618.

Es iedevu baltu kreklu
Savam siena pļāvējam;
Kā gulbītis līgojās
Siena spailes galiņā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 274 -

1. Baltu baltu balināju
Savu siena pļāvējiņu;
Kā gulbītis grozījās
Siena vāles galiņā.
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

28619.

Es iedevu baltu kreklu
Savam siena pļāvējam,
Lai tas līdzi līgojās
Līdz ar baltu āboliņu.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Balts krekliņis, baltas biksas
Manam siena pļāvējam,
Lai tas balti līgojās
Līdz baltam ābulam.
198 [Saldū].

2. Es apdevu baltu kreklu
Savam siena pļāvējam;
Tā vizēja mans pļāvējis
Kā baltais āboliņš.
224 [Kabilē (Kld)].

28620.

Es izgāju tautiņās,
Sienu pļaut nemācēju,
Sviež' izkapti kārkliņos,
Bēgu pati bāliņos.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

28621.

Es kā roze grozījos
Pa to piena kambarīti;
Mans vīriņis sienu pļāva,
Nosvīdušu muguriņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28622.

Es noķēru cielaviņu
Siena vāles galiņā.
Tā nebija cielaviņa,
Tā bij mana līgaviņa.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

28623.

Es sagrābu bāliņam
Divi kaudzes baltābola;
Vēl būt' trešu sagrābuse, -
Tautas vaļas vairs neļāva.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28624.

Es sametu siena kaudzi
Pus smildziņu, pus ābola.
Smildziņ' devu govei ēst,
Āboliņu kumeļam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

28625.

Es sariebu bitītei
Pašāi ziedu laiciņāi:
Pušām ciertu, lažāi gāzu
To baltaju āboliņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Bitītei sariebdama,
Aitiņai iztapdama,
Riņķī situ, sātī krāvu
To balto āboliņu.
190 [Kuldīā].

2. Pušām cirtu, lažā gāzu
Sarkanaju āboliņu,
Kumeļami iztapdams,
Bitītei sariebdams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

28626.

Es savami kumeļami
Krustiem jūras sienu pļāvu,
Krustiem grābu, krustiem vedu,
Krustiem bāzu redelēs.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

28627.

Es savam(i) kumeļam(i)
Krustis ceļu sienu pļāvu;
Kad es jāju, kad es braucu,
Krustis ceļu vien tecēja.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

1. Es savam kumeļam
Krustām jūru sienu pļāvu;
Kad es jāju māršas vest,
Krustām ceļu vien tecēja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Es savame kumeļam
Krustus kājas kaldināju;
Kad es jāju lūkoties,
Krustus ceļus vien tecēja.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

28628.

Es savam kumeļam
Šķērsām jūru sienu pļāvu;
Man nebija kasītāja,
Lai sit vilnis maliņā!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es savam kumeļam
Šķērsu jūru sienu pļāvu.
Sit, vilnīt, maliņā,
Man nevaid kasējiņas!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

- 275 -

28629.

Es tev lūdzu, tautu dēls,
Strīķē manu izkaptiņu;
Izstrīķējis izkaptiņu,
Aizpļauj manu cirtieniņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es tev lūdzu, bāleliņ,
Strīķē manu izkaptiņu,
Strīķē manu izkaptiņu,
Aizpļauj manu vāla galu:
Man nebija arājiņa,
Kas aizpļāva vāla galu.
121 [Gulbenē (Md)].

2. Māku pati sienu pļaut,
Māk' izkapti izstrīķēt,
Tik palūdzu tautu dēlu,
Lai papļauj cirtieniņu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

28630.

Grābjat sienu, bāleliņi,
Vietējat ābuliņu!
Neēd manis kumeliņis
Nevietētu ābuliņu.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

28631.

Grābjat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga:
Man sagrāba tautu dēlis
Ar savām(i) māsiņām.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28632.

Grābjat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga!
Man sieniņu sagrābusi
Tautu dēla māmulīte.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

1. Grābjat, meitas, jūs sieniņu,
Es jau siena gan negrābšu:
Man sagrāba dēlu māte
Ar saviem dēliņiem.
198 [Saldū].

28633.

Jauni puiši pļāvējiņi
Sudrabiņa izkaptīm;
Vecas meitas grābējiņas
Ar baltiem pakaušiem.
206 [Kuldīgas apriņķī].

28634.

Kādu zāļu vēl vajaga
Bandinieka pļaviņāi?
Rozrētiņi, retējiņi,
Sarkanajis dāboliņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28635.

Kalnā tautas sienu pļāve,
Lejā bira dāboltiņš,
Tekošā upītē
Izkaptiņas balināja.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Kalnā bite sienu pļāva,
Lejā bira āboliņš,
Tekošā upītē
Izkaptiņu balināja.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28636.

Kalnā tautas sienu pļāva,
Lejā ēda launadziņu,
Tekošā upītē
Izkaptiņas balināja.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28637.

Kam tā tāda daiļa pļava,
Kam tie daiļi pļāvējiņi?
Mana tēva daiļa pļava,
Tautu dēli pļāvējiņi.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

28638.

Kam tā tāda ziedu pļava,
Zābakaini pļāvējiņi?
Tā māsiņas ziedu pļava,
Bāleliņi pļāvējiņi.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

28639.

Kam tie tādi pļāvējiņi,
Zābakoti sienu pļāva?
Vai, māsiņa, nepazini
Pati savu bāleliņu?
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

28640.

Kas manām gosniņām
Šo vasaru sienu pļāva?
Bāleliņi vairs nepļāva,
Tautu dēlis nemācēja.
224 [Kabilē (Kld)].

28641.

Kas spīdēja, kas vizēja
Viņa lauka galiņā?
Jaunas meitas sienu grāba
Ar sudraba grābekļiem.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

- 276 -

28642.

Kažociņš sienu pļāva,
Pats gulēju maliņā;
Par to manis kumeliņš
Pavasari skujas grauž.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28643.

Kaut tā mana līgaviņa
Sienu pļaut(i) mācējuse!
Es tai kaltu izkaptiņu
No bitīšu dzeloniem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Būt' man tāda līgaviņa,
Kas mācētu sienu pļaut,
Es nokaltu izkaptiņu
No veciem dāldeŗiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Kaut tā mana līgaviņa
Sienu pļaut mācējuse!
Es tai kaltu izkaptiņu
No tīrā tēraudiņa.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28644.

Koša pļava, kad nopļauta,
Vēl jo koša, kad sagrābta;
Tad palika vēl jo koša,
Kad sameta kaudzītē.
158 (Nīcā).

28645.

Koši koši, jauki jauki,
Kad Dievs deva vasariņu:
Ikkatrai puķītei
Sava smarža paožama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

28646.

Krīt' zemē, rīta rasa,
No zaļā āboliņa!
Sīcin sīka izkaptiņa,
Stāvu lēca āboliņš.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

28647.

Krīt' zemē, rīta rasa,
No zaļā dābuliņa!
Tevi vien nepanesa
Mani sirmi kumeliņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28648.

Krīt' zemē, zelta rasa,
No sudraba āboliņa!
Lai es var cauri brist
Pakaļ savu bāleniņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28649.

Kur tu teci, tautu meita,
Ar sudraba grābeklīti?
- Līcē teku siena grābti
Tautu dēla kumeļam.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

28650.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' sieniņa pļāvējam:
Karsta saule, meldu zāle,
Nekož vairs izkaptiņa.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

1. Žēlo, māmiņ, ko žēlo,
Žēlo siena pļāvējiņus:
Salta rasa, sīksta zāle,
Grūši velk izkaptiņa.
121 [Gulbenē (Md)].

28651.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' sieniņa pļāvējam:
Silta saule, zaļa zāle,
Tērauds kāta galiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūti rudzu pļāvējam:
Lieli rudzi, karsta saule,
Tērauds koka galiņā.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

28652.

Lai palika, kur auguse,
Tīrumnieka dzeltainīte,
Kad nemāka siena pļaut
Celmaināi līdumāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28653.

Lielas manas lanku pļavas,
Lielas siena grābējiņas;
Tās varēja ritināt
To balto āboliņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

28654.

Lēni lēni, klusu klusu
Dābulainu pļavu bridu,
Lai tie mani neredzētu
Dābuliņa pļāvējiņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 277 -

28655.

Lepna lepna tā pļaviņa,
Zābakoti pļāvējiņi,
Zābakoti pļāvējiņi,
Ar kurpēm grābējiņas.
226 [Kandavā (Tl)].

28656.

Līgo, mana līgaviņa,
Palejā siena grābt!
Pats tecēšu kalniņā
Rudzu mest kaudzītē.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

28657.

Līgo saule, līgo bite
Pa lielo tīrumiņu:
Saule, sienu kaltēdama,
Bite, ziedus lasīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
381 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Līgo bite, līgo saule
Baltābola kalniņā,
Bite, ziedus lasīdama,
Saul', ābolu vītēdama.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

2. Līgo meita, līgo bite
Šo pļaviņu maliņā:
Meita, sienu kaltēdama,
Bite, ziedus lasīdama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28658.

Lij, lietiņ, kur līdams,
Še man tevis nevajaga,
Še vajaga siltas saules
Zaļu sienu jākaltē!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

28659.

Lij, lietiņ, pa malām(i),
Še vis tevis nevajag!
Še vajag siltas saules
Dzeltānām cielavām!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Nelij, lietiņ, nelij, lietiņ,
Še tev' vairs nevajag!
Še vajaga siltas saules
Bitītēm, zīlītēm,
Bitītēm, zīlītēm,
Dzeltainām cielavām.
18 (Kliģenē).

28660.

Mīl' māmiņa,
pļāvējiņus,
Grābējiņas vēl jo mīli!
Pļāvējiņi nopļāvuši,
Pa pļaviņu izkaisījši;
Grābējiņas sagrābušas,
Sametušas kaudzītē.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

28661.

Aizkrauklieši grīslu pļāva,
Skrīverieši dāboliņu;
Aizkrauklietes cimdus ada,
Skrīverietes kreklus šuva.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

28662.

N-ieši, N'-ieši
Pa robežu sienu pļauj;
N-ieši grīslu pļāva,
N'-ieši āboliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

28663.

Biržinieki, zasiškīši
Vienu vietu sienu pļāva.
Pāršaunam zelta kārti,
Lai nejuka zeltenītes!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

28664.

Dignājieši, zasiškīši
Vienu vietu sienu pļāva,
Sīcin sīca izkaptiņas,
Stāvu lēca dāboliņš.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

28665.

Nāc pie manis, tautu dēls,
Strīķē manu izkaptīn',
Lai es griežu mellu vāli
Līdz zaļām sūnīnām!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

28666.

Ne man tika tā pļaviņa,
Ne tie pļavas pļāvējiņi:
Tai pļavā dzelzu zāle,
Veci puiši pļāvējiņi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Man patika tā pļaviņa,
Tie pļaviņas pļāvējiņi:
Tai pļavā balts ābols,
Jauni puiši pļāvējiņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Ne man tika tā pļaviņa,
Ne tās pļavas pļāvējiņi,
Tai pļavai grīsla zāle,
Veci vīri pļāvējiņi.
Viens pats bija jaunis vīris,
Tas pats pļauti nemācēja;
Kad tas gāja sienu pļaut,
Piec' kažoku mugurā.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 278 -

28667.

Nelij, nelij, lietutiņ,
Šodien tevi nevajaga:
Šodien mani bāleliņi
Baltābola kaudzi met.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Nelīst', lietus, nelīst', lietus,
Šodien lietus nevajag:
Šodien gāja mans brālītis
Baltābolu kaudzēi kraut.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

28668.

Nezināma tā pļaviņa,
Nezināmi pļāvējiņi;
Baltābola pļaviņāi
Brāļi vien pļāvējiņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28669.

No tālienes es pazinu,
Kas tie tādi pļāvējiņi:
Baltas biksas, balti krekli,
Melna melna cepurīte.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

28670.

No tālienes es pazinu
Savu siena pļāvējiņu:
Zilas zeķes, balts krekliņis,
Locās spaiļu galiņē.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

28671.

No tālienes es pazinu
Slinka puiša pļāvumiņu:
Baltajam(i) ābolam
Gali vien nokapāti.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. No spailītes es pazinu
Netiklīša pļāvumiņu:
Baltajam ābolam
Gali vien nokapāti.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

28672.

Nopinos vaiņadziņu
No sarkana āboliņa;
Tēviņš rāja, māte kūla
Par ābola raustīšanu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

28673.

Pāri bridu raudādama
Par sarkanu āboliņu:
Nav ābola pļāvējiņa,
Ne telīšu ēdējiņu.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

28674.

Pārnāk siena grābējiņas,
Baltābolu mētādamas.
Kuŗš, ļautiņi, redzējāt,
Nesakāt māmiņā!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

28675.

Pārnāk siena grābējiņi,
Baltābolu mētādami.
Steidz, māmiņa, vārtus vērt,
Lai ierit sētiņā!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

28676.

Patais' man, bāleliņ,
Balta koka grābeklīti,
Lai es iemu sienu grābt
Baltābola pļaviņā!
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

28677.

Patais' man, brāleliņi,
Balta koka grābeklīti,
Lai es eimu skaista balta
Āriņās siena kast!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

28678.

Patais' man, bāleliņ,
Balta koka grābeklīti:
Man' saulīte aicināja
Āriņās siena kast.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

28679.

Patais' man, brāleliņi,
Biezu zaru grābeklīti:
Tautiņām āres pļavas,
Cauri bira dābuliņš,
Tautas saka nekasušu,
Nicin' manu kasumiņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28680.

Pataisīja man brāliņš
Balta koka grābeklīti:
Lai es eimu pļaviņā
Dāboliņa rušināt.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 279 -

1. Taisāt, mīļi bāleliņi,
Sausa koka grābeklīti:
Rītā iešu druviņā
Baltābolu ritināt.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

28681.

Pate māku sienu pļaut,
Pat' izkapti balināt,
Tik vien lūdzu tautu dēlu,
Kas sameta kaudzītē.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

28682.

Patīk man tā pļaviņa,
Tās pļaviņas pļāvējiņš;
Dievs var dot, ka es topu
Par pļaviņas grābējiņu.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

28683.

Pieci celmi purvmalā,
Pieci siena pļāvējiņi;
Piecas man baltaitiņas,
Piecas baltas villainītes.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

286831.

Pļauj, pļauj, plāvēj,
Brucini izkapti!
Jau tava melnace
Azaidu nesa.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

28684.

Pļauniet, brāļi, purvju pļavas,
Lai stāv līči nepļaujami,
Lai māsiņa pūru šuva,
Pa līcīti ganīdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28685.

Pļauniet sienu, bāleliņi,
I manām gotiņām,
Kamēr man Dieviņš dos
Savu siena pļāvējiņu!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

28686.

Pļaujat sienu, bāleliņi,
Negulati dienasvidu:
Tautu meitas raibas govis,
Tās neēda rudzu salmus.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

28687.

Pļaujiet sienu, bāleliņi,
Neguliet launadziņu:
Gar zemīti saule tek,
Baltābolu vietēdama.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

28688.

Pļaujat sienu, bāleliņi,
Pļaujat sienu atāliņu!
Man telītes atdienītes,
Atāliņa ēdājiņas.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Pļauniet sienu atāliņu,
Mani balti brāleliņi!
Jaunas vien man telītes,
Atāliņa ēdājiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28689.

Pļaujiet sienu, pļāvējiņi,
Kamēr saule mākoņos;
Kad saulīte atspīdēs,
Tad pļāvēji man pieder.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

28690.

Pļaunat sienu, kam pļaudami,
Man sieniņa nevajaga,
Man piepļāva tautu dēls
Līdz citam rudeņam.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28691.

Pļaujat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga,
Es aiziešu tautiņās
Ar visām(i) telītēm.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

28692.

Pļaujiet sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga,
Es savām(i) telītēm
Dāboliņu salasīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28693.

Pļaujat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga;
Man piepļāva tautu dēls
Tīru baltu āboliņu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

1. Kam bij man sienu pļaut,
Man sieniņa nevajaga,
Man piepļāva dēlu māte
Sarkanā āboliņa.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

- 280 -

2. Krat' salmiņus, kam vajaga,
Man salmiņus nevajag,
Man sapļāva tautas dēls
Tīru baltu āboliņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

3. Pļaujat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga,
Man pļauj sienu tautiņās
Baltābula pļaviņā.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

28694.

Pļaujat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga,
Man pļauj sienu tautiņās
Lieli, mazi pļāvējiņi.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

28695.

Pļaujat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga,
Man sapļāva tautu dēls,
Baltābolu lasīdams.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

28696.

Pļaujiet sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajag;
Man sieniņa nevajaga,
Man sieniņis tautiņās,
Man sieniņis tautiņās
Ar visāmi telītēm.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

28697.

Pļauniet sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga,
Man sieniņš tautiņās
I nopļauts, sakasīts.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Lai grābj sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajag!
Man sieniņš sen sagrābts
Tautu dēla tīrumā.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

28698.

Pļaujat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga,
Man sienīns tautīnās
Sapļaujams, sagrābjams;
Sapļaujams, sagrābjams,
Sametams kaudzītē.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

28699.

Pļaujat sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga,
Man sieniņš tautiņās,
Tautiets siena pļāvējiņš.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

28700.

Pļaujiet sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga,
Man telītes salmus ēda,
Tautiets pļāva aitiņām.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

28701.

Pļauju sienu āriņā,
Pļauj' āriņas maliņā,
Tikpat man siena trūka
Raibajām telītēm.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28702.

Pļauju sienu ezerā,
Pļauj' ezera maliņā,
Zinu savu līgaviņu
Daudz telīšu atvedot.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Pļaunu sienu, āboliņu,
Kaudzītē darināju:
Zinu savu līgaviņu
Bez telīšu nenākam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28703.

Pļauju sienu kalniņā,
Pļaun' ezera maliņā;
Kuŗš ezera maliņā,
Tas manām telītēm.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

28704.

Pļaunu sienu pļaujamo,
Rauj' ābolu raujamo;
Vairāk man pļauta siena
Nekā rauta āboliņa.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gāju sieniņ' pļaudama,
Āboliņu lasīdama;
Vairāk man pļauta siena
Ne lasīta āboliņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 281 -

28705.

Pļaviņā vien pazinu
Laisku tautu pļāvumiņu:
Bij nopļauts, bij sakasts,
Ziedēt zied dābuliņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28706.

Puiši gāja siena pļaut,
Trīs kažoki mugurā;
Nenopļāva gaiļam nastas,
Ne kazai kumosiņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28707.

Purā gāju siena pļaut,
Kārklos kāru vaiņadziņu;
Rikterieši zagļu ļaudis,
Nozog manu vaiņadziņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Līcī gāju siena pļauti,
Kārklī kāru vainadziņu;
Līča meitas zagļu meitas,
Nozag' manu vaiņadziņu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

28708.

Purvā tautas sienu pļāva,
Gaida mani grābt ejam;
Es savos brālīšos
Gar upīti ritināju.
226 [Kandavā (Tl)].

28709.

Pūriskī, uoriskī
Vīnu vītu sīnu pļuov'a,
Gribādami pūriskī
Uoriskūs dzaltuon'eišu.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

28710.

Sagrābu pļaviņu,
Saritināju,
Paldies Dievam
Par līdzējumu!
224 [Kabilē (Kld)].

28711.

Sarkanais āboliņš
Nekam lietas nederēja:
Ne meitiņas kroņus pina,
Ne bitītes ziedu ņēma.
331 [Augškurzemē (Il)].

28712.

Šķitu lāci gūrājam
Viņā meža maliņā:
Vecaistēvs sienu pļāva,
Trīs kažoki mugurā.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

28713.

Sienu mešu kaudzītē,
Puķīt' liku galīnā,
Lai varēju sov' māsīnu
Tālu dot toutīnās.
140 [Valkā].

28714.

Simtu reizu vasarā
To celiņu ritināju,
Žāvēdama, vietēdama
To balto āboliņu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

28715.

Smuka pļava, kad nopļauta,
Vēl jo smuka, kad nogrābta;
Balti bija pļāvējiņi,
Vēl baltāki grābējiņi.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28716.

Staigāj' pļavu no pļaviņas,
Pļāvējiņus meklēdama;
Izkaptītes vien atradu
Kā zobeņus zvērojam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

28717.

Tā pļaviņa man patika,
Tās pļaviņas
pļāvējiņi:
Tai pļāvā balts ābulis,
Jauni puiši pļāvējiņi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

28718.

Tāļu mani vakars ņēma
Tālējā pļaviņā;
Gulēt eju - maz maizītes,
Mājās iet - gaŗš celiņš.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

28719.

Tautas mani aicināja
Rāvienāi sienu grābt.
Kā es iešu pie māmiņas
Rāvainām(i) kājiņām?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

28720.

Tautas pļāva puŗa sienu,
Mani grābti aicināja;
Es neiešu puŗā grābt,
Man sudraba grābeklītis.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

- 282 -

28721.

Tautu dēlis sienu pļāva,
Stāvu zāle pakaļā;
Pļāva mans bāleliņis,
Kā līgot nolīgoja.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

1. Tautu meita sienu pļāva,
Zāle auga pakaļā;
Mani īsti bāleliņi
Līdz zemīti līdzenāja.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

28722.

Tēvs izkapti kaldināja
Visu gaŗu vasariņu.
Vēl, tēviņi, tavs darbiņis,
Mātei siena grābeklītis!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

28723.

Tec, muoseņa, eudesneņa,
Tev rakst'eita snuoten'eite!
Sveši ļaudis sīnu pļauva
Olūteņa mal'eņā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

28724.

Tīši daru bāliņam
Pašā siena laiciņā:
Pļavā spraudu grābeklīti,
Lecu tautu kumeļā.
2541 [Vīnšeņķos (Struteles pag. Tk)].

28725.

Tili tili vacis tāvs
Par Daugovu sīnu pļautu,
Treis kukuļi teiras maizis,
Pīna cyba pavolgam.
426 [Sakstagala pag. Rz].

28726.

To pļaviņu nopļāvām,
Ielaidām rudenī;
Lai līgoja vasariņa
Pa citām pļaviņām.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. To pļaviņu nopļāvām,
Ielaidām rudienē;
Lai līgo izkaptiņa
Pa citām pļaviņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

28727.

To pļaviņu nopļāvām,
Ielaidām rudenī;
Pļausim citu citu dienu,
Laidīsim rudenī.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28728.

Tumsā gāju vakarāi
Pa balto āboliņu;
Tikko mani nenoķēra
Baltābola pļāvējiņi.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

28729.

Viena pate goves ganu
Ar raibo kucēniņu;
Trejatā sienu pļāvu,
Nevarēju viena pļaut.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

28730.

Vecajam tēvaiņam
Liela skāde notikuse:
Teļi pļavu izrakuši,
Cūkas sienu apēdušas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

28731.

Visus darbus es mācēju.
Siena pļauti nemācēju.
Dievs dod man satikties
Ar sieniņa pļāvējiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

28732.

Cauru dienu sienu pļāvu,
Sāni greizi sagriezās;
Dievs to zina, vakarā
Kā tos taisnus atgrozīs.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

28733.

Citu sienu pļautin pļāvu,
Citu metu kaudzītē;
Līgavai simts telīšu,
Man deviņi kumeliņi.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

1. Pļāvu sienu āriņā,
Pļāv' āriņa maliņā:
Tautu meitai trīs telītes,
Man deviņi kumeliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 283 -

50287.

Vai baltais āboltiņ,
Neaudz ceļa maliņā!
Jās gaŗām bajāriņi,
Ar pātagu izkapās.
384 [Sēemūkšu C].

50288.

Aiz ko mani kumeliņi
Žagariņus skripstināj(a)?
Kalpi man sienu pļāva,
Pats gulēju laiviņā.
241 [Lubānas Md].

50289.

Aiz upītes leicītī
Daudzi sīna pļuovējiņu;
Svīstum kūku, dūtim rūku,
Ka māmiņa naradzātu.
465 [Varakļānu Rz].

50290.

Ak tu munu jaunikīti,
Nūpleisušu kažuciņu!
Uz rūbeža sīnu pļuovi,
Vylks nūnesja kažuciņu.
168 [Kalupes D].

50291.

Ak tu velns, ak tu velns,
Tavu melnu pļāvējiņu!
Vai tev mežā malkas trūka,
Vai akā ūdentiņa?
149 [Jaunpils Tk].

50292.

Ak tu mana līgaviņa,
Viegla siena pļāvējiņa!
Es tev kalšu izkaptiņu
No veciem dukātiem.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

1. Kaut tā mana līgaviņa
Sienu pļaut mācējuse,
Es tai kaltu izkaptiņu
No tīrā tēraudiņa;
No tīrā tēraudiņa,
Tiem veciem dāldeŗiem.
605 [Skolas].

50293.

Kad es byutu pļuovejeņa,
Tāvs nūkoltu izkapteiti;
Tāvs izkoltu izkapteiti
Nu biteites dzanyuleņa.
182 [Kaunatas Rz].

50294.

Aiz upītes vecaistēvs
Svilpodams sienu pļaun;
Grūsti zirņi kulītē,
Āža tauki pavalgā.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

50295.

Audzē, Dieviņ, kārklu krūmu
Manas vāles galiņā:
Man nebija bālēliņa,
Vāles gala pļāvējiņa.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50296.

Augat, mani labi lini,
Labas, baltas avetīnas!
Nule iešu sienu pļaut,
Nule aves mitināšu.
94 [Dunikas Lp].

50297.

Cimdu prasa, cimdu prasa
Mana jauna līgaviņ(a).
Nu es iešu sienu pļaut,
Nu tik aves mitināšu.
355 [Rucavas Lp].

50298.

Apkuort golvai vuoli grīzu,
Bruoļa kraklus mozguodama,
Lai voļajās kai gulbītis
Lylā plotā sīna vuolā.
36 [Balvu Abr].

50299.

Avens gāja sienu zagt
Ar sidraba zābakiem;
Satiek ciema saiminiecu -
Tripu trapu atpakaļ.
82 [Demenes Il].

50300.

Ābolaina tij pļaviņa,
Zābakaini pļāvējiņ(i);
Dieviņ, dod tur man tikt
Pie daiļajiem pļāvējiem!
3 [Adulienas Md].

1. Āboliņa tī pļaviņa,
Vīzainīši pļāvējiņi;
Dod, Dieviņi, man noiet
Pie tiem pļavas pļāvējiem!
127 [Grostonas Md].

2. Dubuļaina tā pļaviņa,
Zābakaini pļāvējiņi;
Dieviņš dotu, kad es būtu
Tiem launaga nesējiņa!
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

- 284 -

3. Niedulota tā pļaviņa,
Zābākoti pļāvējiņi;
Ja Dies dos, tad es būšu
Tā sieniņa grābējiņa.
282 [Nīcas Lp].

50301.

Duobuluota tei pļaveņa,
Zabokuoti pļuovējeņi;
Ka man byutu tei pļaveņa,
Tuos pļaveņas pļuovējeņi!
Es, muosiņa, veizītīs,
Nadreikst nikas sādynuot.
389 [Silajāņu Rz].

50302.

Ābolaina tā pļaviņa,
Zābacaini pļāvējiņi;
Kaut man būtu tā pļaviņa,
Tās pļaviņas
pļāvējiņi!
Tā pļaviņa gan man tika,
Pļāvējiņi vien netika.
99 [Dzelzavas Md].

1. Liela pļava, reta zāle
Liela ceļa maliņā.
Dābolaina tā pļaviņa,
Zābakoti pļāvējiņi;
Kad man būtu tā pļaviņa,
Tās pļaviņas
pļāvējiņi!
24 [Asares Il].

50303.

Ābulaina šī pļaviņa,
Zābakaini pļāvējiņi;
Sīcin sīca izkaptiņas,
Stāvu lēca ābuliņis.
236 [Līvānu D].

50304.

Dābulaina tā pļaviņa,
Zābakaini pļāvējiņi:
Pats Jānīts zābakos,
Jāņa sieva kurpītēs.
344 [Rembates Rg].

50305.

Bolta eju, bolta taku
Buoliņam sīņa kast;
Patais' maņ, buoleliņ,
Boltu kūka gruobeklīti!
Vysu mežu izstaiguoju,
Taida kūka nadabuoju.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Bolta eimu, bolta taku
Bruoliņam sīna kostu.
Iztais' maņ, bruoliliņ,
Boltu kūka gruobeklīt!
Bolts kūciņš, zaļš sīniņš,
Skaista poša kasējiņa.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

50306.

Patais't man, bālenīši,
Balta koka grābeklīti!
Nu es iešu tautiņās
Sienu grābt mācīties.
39 [Bārtas Lp].

1. Patais' manim, bāleliņi,
Baltu koka grābeklīti!
Balts bij mans bāleliņš,
Baltābola pļāvējiņš.
52 [Bikstu Tk].

50307.

Baltābolu pļavu bridu,
Roke nesu vaiņadziņu:
Redzēj' savu arājiņu
Gauži grūti vērgojam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50308.

Bolti muni bruolileņi,
Vēl boltuokus balynoj(u):
Ka tī stuov vuolas golā
Kai gulbīši azarā.
389 [Silajāņu Rz].

50309.

Balti vien, balti vien
Mani siena pļāvējiņi;
Raibas vien, raibas vien
Man telītes ēdējiņas.
605 [Skolas].

50310.

Baltu kreklu izmazgāju
Savam siena pļāvējam,
Lai pa pļavu lidināja
Kā baltais balodīts.
487 [Vietalvas Md].

50311.

Bija man, bija man
Laba lieta cerējama:
Siena kaudze, kupla liepa,
Saimenieka resna meita.
241 [Lubānas Md].

- 285 -

50312.

Bombiskī i laurinskī
Vīnā vītā sīnu pļuovja;
Bombiskī i leli zagļi,
Nūzūg sīna kasējiņu.
503 [Višķu D].

1. Kolupīši ar nīdrišķīšim
Vīnu vītu sīnu pļuovja;
Kolupīši gudri ļauds,
Nūzūg sīna kasējeņu.
143 [Jāsmuižas D].

50313.

Bāliņš mani aicināja
Aiz upītes sienu pļaut;
Man nebija izkaptiņas,
Ar ko pļaut āra pļavas.
405 [Smiltenes Vlk].

50314.

Bruoļi muni, brakaleiši,
Zuobakūs sīnu pļāve;
Es muosiņa, nabadzeite,
Sīnu pļāvu veizeitēs.
358 [Rugāju Abr].

50315.

Bruoļi muni, gaigoļaņi,
Sīnu pļuovja sopogūs;
Māršis munys, cīlovjaņis,
Pusjyuraņu aptecjā.
605 [Skolas].

50316.

Cauru dienu sienu pļāvu,
Sāni greizi sagriezās;
Gan Dieviņš vakarā
Sānus taisnus atgriezīs.
405 [Smiltenes Vlk].

50317.

Cīrulītis sienu pļāva
Aiz kalniņa lejiņā;
Īss krekliņis, gaŗi lieli,
Vējš bārdiņu purināja.
443 [Turlavas Kld].

50318.

Doncuot muoku, dzīduot muoku,
Sīna pļaut vīn namuoku;
Tāvs muocē sīnu pļaut,
Muote meitas kairinuot.
559 [Rēzekne Rz apr.].

50319.

Div palāki vanadziņi,
Nesit munam lobas dīnas,
Kas aiz upes sīnu pļāva
Voskajīm matiņīm.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

50320.

Dižas mana tēva pļavas,
Maģas siena pļāvējiņas,
Tās mācēja ritināt
To baltāji āboliņu.
94 [Dunikas Lp].

50321.

Dundur' Ješka sienu pļāva,
Trīna nesa launadziņu:
Siļķes, reņģes lupatā,
Kaņepītes stupelē.
279 [Naukšēnu Vlm].

1. Pēter Piksis sienu pļāva,
Grieta nesa launadziņu:
Āža pautus ķibiņā,
Sēnel' maizi kulītē.
605 [Skolas].

50322.

Sienu pļāvu, sienu pļāvu,
Grieta nesa launadziņu:
Sapuvušu reņģes galvu,
Sausu meizes [maizes] garoziņu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

503221.

Pēters Peksis sienu pļāva,
Annķīts nesa launadziņu;
Ko tas Peksis sapļāvi(e)s,
Kazai nav ko paēsties.
448 [Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm].

50323.

Ej, saulīte, drīz zemē,
Žēlo mani, darbinieku!
Man mugura nolīkuse
Visu dienu pļaviņā.
398 [Skrundas Kld].

50324.

Es bučiņu vīram devu
Siena vāles galiņā,
Lai man koda izkaptiņa
Līdz melnai zemītei.
132 [Ikšķiles Rg].

50325.

Es nopļāvu trīs pļaviņas
Sarkanbalta āboliņa;
Tik vien lūdzu tautu dēlu,
Lai sameta kaudzītēji.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 286 -

50326.

Es pate priecājos,
Ka man smuks pļāvējiņš:
Kā gulbīts locījās
Pašā spailes galiņā.
10 [Aizupes Tk].

50327.

Ir nopļauts, ir sakasts,
Dāboliņš ziedēt zied;
Ar kurpēm pļāvējiņš,
Pa virsiem slidināja.
378 [Seces Jk].

50328.

Ir pie manis lieli kalni,
Ir pie manis lielas pļavas.
Pa kalniemi moti, vilni(?),
Pa pļavāmi šolku zāle.
194 [Krāslavas D].

50329.

Ieraudzīju vien pazinu
Jauna zēna pļāvumiņu:
I nopļauts, i sakasts,
Vēl puķītes ziedēt zied.
378 [Seces Jk].

50330.

Īšu, īšu tauteņuos,
Kuru dīnu laidusēs;
Pļautiv' ciertu kiuleitī,
Gruobekleit' pļaveņā.
389 [Silajāņu Rz].

1. Īšu, īšu tautiņuos,
Kuru dīnu laidusēs;
Ciersšu sierpu kyulītī,
Gruobēklīti pļaviņā.
605 [Skolas].

50331.

Jauns puiškins sīnu pļuovja
Ar sudobra izkapteņu.
Muosa muosa kei ūdzeņa,
Jauns puiškins pi lūdzeņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50332.

Koša pļāva, kad nopļauta,
Vēl jo koša, kad sagrābta;
Vēl jo koša, kad sagrābta,
Kad samesta kaudzītē.
Zābakoti pļāvējiņi,
Sudrabotas grābējiņas.
94 [Dunikas Lp], 355 [Rucavas Lp].

50333.

Kalņinā stuovādams,
Nūsavēru pļuovjājaņu:
Tei byus muna pļuovjājaņa,
Kurei častai saivu ceļ,
Kurei dreiž kyuli sīn.
194 [Krāslavas D].

50334.

Kam tā tāda puķu pļava,
Kur bērniņi pāri gāja?
Tā bāliņa puķu pļava,
Kur bērniņi pāri gāja.
514 [Zentenes Tl].

50335.

Kam šitāda te pļaviņa
Sarkanā ābola?
Ka man būtu tās pļaviņas
Zābakaini pļāvējiņi!
378 [Seces Jk].

50336.

Kas to manu brāļu pļavu
Ar kājiņu nomīņā?
Ne tur auga baltābols,
Ne ar īsti sarkanais.
514 [Zentenes Tl].

50337.

Kas tur spīd, kas tur viz
Tīrumiņa galiņā?
Mans brālīts sienu pļaun
Apzeltītu izkaptīti.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Kas tī speid, kas tī vizt
Teirumiņa galiņā?
Mun' buoliņi sīnu pļuova
Voskanejim matiņim.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

2. Kas tī speid, kas tī viz
Iz tūs lylū leiču?
Jauns puiškins sīnu pļuovja
Ar sudobra izkapteņu.
89 [Dricēnu Rz].

50338.

Kārtuzēnu tēvu dēli
Sienu pļāva trīs stundiņas;
Akstakieši novicoja
Šo gabalu stundiņā.
273 [Mores Rg].

50339.

Kis kis pļāvejem,
Māje gā grābjiņ.
372 [Sarkanmuižas Vp].

- 287 -

50340.

Kliba bija mūs' māsiņa,
Visu gaŗu vasariņu;
Klibodama izkliboja
Baltābola pļāvumiņu.
215 [Lēdmanes Rg].

50341.

Kur tu teci, tautu meita,
Ar sudraba gruobekleiti?
Leidz es taku sīna gruobt
Tautu dāla kumeļam.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50342.

Lai bij čaklas, kas bij čaklas,
Ērģemietes, tās bij čaklas:
Sprīdi platu vāli pļāva,
Zirgiem veda launadziņu.
109 [Ērķemes Vlk].

50343.

Lai bij puiši, kur bij puiši,
Kaimiņos bij čakli puiši:
Vienu vāli izpļāvuši,
Jau saulīte brokastā.
109 [Ērķemes Vlk].

50344.

Lai stāv siens, lai stāv siens,
Novāciet dāboliņu!
Neēd vairs manis kumeliņš
Nelabo purvu sienu.
378 [Seces Jk].

50345.

Lij, lietiņi, kur līdams,
Še man tevis nevajaga;
Man nopļauta zīžu pļava
Sarkanai āboliņa.
279 [Naukšēnu Vlm].

50346.

Liela pļava, reta zāle,
Zābakaini pļāvējiņi.
Tam es dodu sav' māsiņu,
Ja būt' liela izaugusi.
198 [Krustpils D].

50347.

Līdzi līdzi ar brāliņu,
Nepalika pakaļā;
Sveši ļaudis sienu pļāva
Liela ceļa maliņā.
281 [Neretas Jk].

50348.

Ļoku ļoku vacaistāvs
Aiz Daugovas sīna pļautu;
Sorkonam ližeikom,
Komonom kraseitom.
Bārza putra mugurā,
Pupu kule vādarā.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

1. Soku ļoku vacais tāvs
Par Daugavu sīna pļaut;
Malna meize kulītē,
Smilšu bļiņi ozotī.
466 [Vārkavas D].

2. Juldu buldu vacais dāds
Aiz Daugovas sīnu pļaun;
Maizes rika ozūtē,
Svīsta packa pazusē.
194 [Krāslavas D].

3. Ļaku ļoku vacais tāvs
Aiz Daugavas sīna pļaut;
Driķu maize ozutī,
Pīna spanīts kuleitī.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

4. Ļoku ļoku vacais tāvs
Par Daugavu sīna pļaut;
Sylta maize ozūtē,
Pīna cyba kūlītē.
389 [Silajāņu Rz].

5. Tili tili vacīstāvs
Par Daugavu sīna pļautu;
Div kukuli teirys maizis,
Uoža lipa cibeņā.
89 [Dricēnu Rz].

50349.

Loka loka vacaistāvs
Par Daugavu sīna pļaut;
Trīc buorzdiņa galojūt,
čaukst lapeņas staigojūt.
143 [Jāsmuižas D].

50350.

Soku ļoku vacaistāvs
Par Daugavu sīna kost;
Atļokava, aizļokava,
Bet sīniņa nadabava.
466 [Vārkavas D].

50351.

Lūgtin lūdzu bāleliņu:
Nepļaun sienu rāvienā;
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Kā bridīšu rāvienā?
Kā bridīšu rāvienāja
Tev, brālīti, siena grābt?
94 [Dunikas Lp].

- 288 -

50352.

Muns buoliņš sīna pļuova
Lela syla maliņā;
Sudobr' krakls, samta iuzas,
Zalta jūsta vīn tricēj'.
365 [Sakstagalas Rz].

50353.

Moziņka maņ galveņa,
Pylna gudra padūmeņa;
Mozi myusu teirumeņi,
Pylni mozu kapaneņu.
174 [Kārsavas Ldz].

50354.

Muoku art, muoku ecēt,
Sīna pļaut vīn namuoku;
Kab muocējse sīnu pļaut,
Man oruoja nava(i)dzātu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50355.

Meita gāja siena pļaut,
Augsti kājas cilādama,
Lai skatās ciema ļaudis,
Kādas meitai cauras zeķes.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

50356.

Meitas, maitas, nozagušas
Manu mazu galodiņu.
Ko nu došu bullēname,
Ko bērame kumeļame?
40 [Basu (Bases) Azp].

50357.

Mjaitineitja sīnu kosa
Teirumeņa gaļeņā,
Boltu boltu prīkšauteņu,
Sorkon' rūžu vaiņuceņu.
89 [Dricēnu Rz].

50358.

Mīļoj, māmiņ, kū
mīļoj,
Mīļoj sīna pļāvējiņ'!
Lela zuole, moza rosa,
Izkaptiņu gryuši vylka;
Svīsts ar maizi brūkastēs,
Bolta putra zutrukā.
358 [Rugāju Abr].

50359.

Mūsu meitas lielījās:
Lielas siena pļāvēj(iņ)as;
Nesapļāva gaiļam nastas,
Ne auniņam kumosiņa.
46 [Beļavas Md].

1. Kosēnieši lielījās
Lieli siena pļāvējiņi;
Nepiepļāva gaiļam nastu,
Ne kazai kumosiņu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

2. Tev, meitiņ, mellas ka(n)nas,
Neslaucit istabiņ.
Tu, puisīt, sienu pļāv
Trīs kažoki mugurā,
Gailim nast nesapļāv,
Ne kazai kumosiņ.
17 [Ances Vp].

50360.

Nav nenieka, nav nenieka
No tiem ciema puisēniem:
Kad tie gāja sienu pļauti,
Trīs kažoki mugurā;
Tie ne nieka nesapļāva,
Ne kaziņas kumosiņu.
454 [Vaidavas Vlm].

50361.

Nāč, māsiņ, vārts vērt,
Pārnāk sien grābējiņ;
Tiem rociņs nogurš,
Balt ābol ritandams.
372 [Sarkanmuižas Vp].

50362.

Nāc pie manis, tautu dēls,
Strīķei manu izkaptiņu,
Tad es iešu pie teviem
Šo naksniņu pārgulēt.
215 [Lēdmanes Rg].

50363.

Ne man tiks tā pļaviņa,
Ne tie siena pļāvējiņi;
Zili, melli pļāvējiņi
Zelta zāli nobradā.
335 [Puzes Vp].

50364.

Ni myužam es naīšu
Ar dīveri sīna pļaut:
Dīvers pļuove obulā,
Mani lyka dadasā.
358 [Rugāju Abr].

- 289 -

50365.

Niedolāta tā pļavīna,
Zābakoti pļāvējīni;
Zābakoti pļāvējīni,
Sudrabotas grābējīnas.
94 [Dunikas Lp].

50366.

No tālienes es pazinu
Savu siena pļāvējiņu:
Zilas bikses, raibas zeķes,
Balts krekliņis mugure.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. No tālienes es pazinu
Savu siena pļāvējiņu:
Zaļi svārki, baltas bikses,
Galvā smilgu cepurīt'.
405 [Smiltenes Vlk].

50367.

No tālienes es pazinu
Savu siena pļāvējiņu;
Lokās līdzi vālītei
Kā vārpiņa druviņā.
405 [Smiltenes Vlk].

50368.

Nogrābju pļaviņu,
Noritināju.
Nu iešu pie mātes
Launagu prasīt.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

50369.

Pa zaļu pļaveņu
Bolti duobuleņi;
Tur guļāja treis muoseņas,
Sīnu kosdamas.
466 [Vārkavas D].

50370.

Paļdīs soku Dīveņam
Par uorysku dzeivuošonu:
Cytys maitis pūru bryda,
Es uorysku uobuļteņu.
247 [Makašānu Rz].

50371.

Pasaver, bruoleleņ,
Kas tovā pļaveņā:
Vaļā laista ļaudaviņa,
Plyuc duobulu, viļojās.
466 [Vārkavas D].

50372.

Patīk manim šī pļaviņa,
Šīs pļaviņas
pļāvējiņš:
Pilna pļava baltu ziedu,
Dižens puisis pļāvējiņš.
109 [Ērķemes Vlk].

1. Patīk man tā pļaviņa,
Tās pļaviņas
pļāvējiņi:
Tie pļāvēji ābolzāles,
Tie raženi pļāvējiņi.
448 [Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm].

50373.

Patīk mana tā pļaviņa,
Tās pļaviņas pļāvējiņ:
Baltas bikses, balti krekli,
Salmu pītas cepurītes.
94 [Dunikas Lp].

1. Patīk man tā pļavīna,
Tās pļavīnas
pļāvējīni:
Balināti linu krekli,
Raibas bikses kājīnā.
94 [Dunikas Lp].

50374.

Patīk man zaļa pļava
Ar sarkanu āboliņu;
Patīk man pļāvējiņi
Rasainām kājiņām.
301 [Palsmaņa Vlk].

50375.

Pie liepiņas kājas āvu,
Liepai kāru vaiņadziņu,
Lai tie manis neredzēja
Baltābola pļāvējiņi.
46 [Beļavas Md].

50376.

Pļauj, pļauj, pļāvēj,
Strīķē izkapti!
Redz tava rudace
Brokastu nes!
560 [Rīga ].

50377.

Pļaunīt, bruoļi, pūra zuoli,
Lai stuov leiči nanūpļauti;
Lai muosiņa pyuru kruoja,
Pa leicīšim ganēdama.
389 [Silajāņu Rz].

50378.

Pļauniet sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga;
Man iztika kumeliņis
Ar bērziņa žagariem.
249 [Mālupes Vlk].

- 290 -

1. Pļauniet sienu, kam vajaga,
Man sieniņa nevajaga;
Man ēd ziemu kumeliņš
Sausus bērza žagariņus.
378 [Seces Jk].

50379.

Pļaunit sīnu, kam vajaga,
Maņ sīneņa navajaga:
Rudiņ īšu tautiņuosi
Ar vysomi tjalītjom;
Ar vysomi tjalītjom,
Ar boltomi vylnaņom.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50380.

Pļaunit, munas pļuovējaņas,
Da pošami vokoram;
Vokorāji uozi kausim,
Dzaltonimi radziņim.
604 [Dažādi iesūtītāji].

50381.

Pļaunit, munys pļuovējaņis,
Leidz pošam vokoram;
Ir maņ vaca muomuleņa
Vakareiņu vuoreituoja.
26 [Asūnes D].

1. Pļaunīt munas pļaviņas
Da pošam vokoram;
Še maņ vaca muomuliņ
Vakariņu vuorītuoj,
I gūtiņu slaucējiņ.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50382.

Pļaunu sīnu azarā,
Plaun' azara maliņā;
Radzu sovu leigaviņu
Kai saulīti uzlacam.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

50383.

Pļāvu sienu pļaviņā,
Pļāv' ezera maliņā;
Tautu meitai trīs telītes,
Man deviņi kumeliņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50384.

Pļavā dūru grābeklīti,
Lecu tautu kumeļā;
Tei, brālīti, tava pļava,
Tavs darītis grābeklītis,
Es atradu tautiņās
Zelta zara grābeklīti.
214 [Lažas Azp].

50385.

Pļavā eju, pļavā teku,
Pļavas tekas darināju;
Visas manas pļavas tekas
Sudrabiņa vien vizēja.
398 [Skrundas Kld].

50386.

Pokuļ, šurpu, Pokuļ, turpu,
Pokuļ, sauļa vokorā!
Cyti puiši sīnu pļuovja,
Pokuļs guļ i pologā.
247 [Makašānu Rz].

50387.

Puiši gāja sienu pļauti,
Piec' kažoki mugurā,
Visi pieci salijuši;
Kad izkalta, tad grabēja,
Kad pielija, tad čabēja.
130 [Iecavas (Lieliecavas) B].

50388.

Puiši gāja sienu pļaut,
Trīs kažoki mugurā;
Melnām kurpēm, baltām zeķēm,
Samta biksām, zīda vesti;
Pliku galvu, cimdiem rokās,
Baltu kreima cepurīti.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50389.

Puiši gāja sienu pļaut,
Trīs kažoki mugurā.
Es tiem saku: laburīt,
Viņi prasa: Ko tu sak'?
378 [Seces Jk].

50390.

Jauni puiši sienu pļāva,
Trīs kažoki mugurā.
Izkaptiņa šņiku šņaku,
Kažociņis briku braku.
241 [Lubānas Md].

50391.

Purvā gāju sienu pļaut,
Liepā kāru vainadziņu;
Kuŗš puisītis to paņēma,
Tas būs mans arājiņš.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

50392.

Redzu lāci gumbājoti
Viņa meža maliņā:
Tautu dēls sienu pļāva,
Trīs kažoki mugurā.
520 [Zvārdes Kld].

- 291 -

50393.

Sarkanais āboliņis
Trijus svārkus šūdināja:
Vieni zili, otri zaļi,
Trešie tādi iesarkani.
40 [Basu (Bases) Azp].

50394.

Sīneņu guoju pļaudams,
Duobuleņu laseidams;
Ļaudavai symts tjaleišu,
Man deveņi kumelēņi.
326 [Preiļu D].

50395.

Sieru devu, pienu devu
Savam siena pļāvējam,
Lai tas labi melli pļāva,
Ar visām velēnām.
398 [Skrundas Kld].

50396.

Skaista meita sienu pļāva
Dziļas jūŗas dibenā;
Zelta puisis izkasīja
Ar sidraba grābeklīt'.
46 [Beļavas Md].

50397.

Skanējās izkaptiņa,
Ābolā ielaižot.
Ko bij man sienu pļaut,
Bāliņos nepļāvusi?
48 [Bērzaunes Md].

50398.

Sliņķi sliņķi, tu puisīti,
Kam saulīti aizgulēji?
Visi tavi bāleliņi
Siena vāla galiņā.
344 [Rembates Rg].

50399.

Šito pļaviņ' agri pļāvu,
Te atauga atāliņš;
Te es siešu svaiņa zirgus,
Te bāliņa kumeliņus.
605 [Skolas].

50400.

Šorīt agri cēlušies
Baltābola pļāvējiņ':
Nav saulite uzlēkus',
Jau trešēje līkume.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

50401.

Tautu dēli sienu pļāva,
Zāle auga pakaļā;
Atnāks mans bāleniņš,
Kā ar slotu noslaucīs.
513 [Zemītes Tk].

50402.

Te, brālīti, tava pļava,
Tavs zarotis grābeklītis!
Man pašai tautiņās
Zelta zaru grābeklīts.
40 [Basu (Bases) Azp].

50403.

Tecēdama uztecēju
Ziedu pļavu nenopļautu.
Nedrīkstēju pāri bristi,
Ne apkārti aptecēt;
Kad pieplūcu ziedu sauju,
Tad varēju pāri brist.
270 [Mežotnes B].

50404.

Tāvs ar dālu sīnu pļuovja
Lela meža maliņā;
Tēvam pateik sīnu pļaut,
Dālam pateik meituos īt.
35 [Baltinavas Abr].

1. Tāvs ar dālu sīnu pļāve
Lela ceļa maleņā;
Tāvs dumuoja sīnu pļaut,
Dāls dūmuoja uz meitom šaut.
89 [Dricēnu Rz].

2. Tēvs ar dēlu sīnu pļāva
Ļila ceļa meļiņā;
Tēves izkapti tacināja,
Dēles meitiņas kairiņoj'.
605 [Skolas].

50405.

Tēvs mācīja sienu pļaut,
Māte puišus kairināt:
Labāk puišus kairināt,
Ne izkapti skandināt.
235 [Litenes Md].

50406.

Tētiņ, manu tētocīti,
Ezerā sienu pļaut!
Īss krekliņis, gaŗas kājas,
Vējiņš kreklu gaisā ceļ.
477 [Vecpils Lp].

1. Stīru stīru Mīķelīti,
Āz upītes sienu pļāv.
Īss krekliņis, gaŗas bikses,
Veš matiņus purināja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 292 -

2. Žviks un Žvaks rīdzinieki
Pa krūmiem sienu pļaun:
Īss krekliņš, bez biksēm,
Odi okstu lupināj'.
211 [Ļaudonas Md].

50407.

Trīs pļaviņas es nopļāvu
Sarkanbalta āboliņa.
Pati māku sienu pļauti,
Pat' izkapti asināt.
322 [Praulienas Md].

50408.

Treis žīdeņi sīnu pļuove
Lela ceļa maliņā;
Teveļs kosa, Mengeļs pļuove,
Garīs Mouša kopnos kruove.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

50409.

Iz Daugavys dūri djāju,
Vadga īkreit Daugavā;
Vacumā sīnu pļuovu,
Vylks apjādja kažuciņu.
236 [Līvānu D].

50410.

Ūja velli, ūja velli,
Kur tie melli pļāvējiņi!
Vai tiem trūka sētā malkas,
Vai avotā ūdentiņa?
114 [Gaiķu Kld].

50411.

Voskans zīd bārzuluojs
Teirumiņa galiņā;
Muni bruoļi sīnu pļāva
Voskonejim matinim.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

50412.

Vecaistēvs ar vecomāti
Palejiņā sienu pļāva;
Dod, Dieviņ, lielu vēju,
Sagrūd vecus avotā.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

1. Vecs ar vecen' sienu pļāva
Avotīna lejīnā.
Dod, Dievī, lielu vēju,
Sagrūd večus avotā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

50413.

Vecaistēvs sienu pļauj:
Tprumdala tprumdala!
Vecāmāte putru vāra:
Pļukata pļukata!
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

50414.

Vīri vien pļāvējiņi,
Caunaināmi cepurēmi;
Meitas vien grābējiņas
Ar baltāmi galviņām.
548 [Liepāja Lp apr.].

50415.

Zaļa bija tā pļaviņa,
Skaisti tās pļāvējiņ(i).
Es vēlētos to pļaviņu,
Tās pļaviņas
pļāvēj(iņ)us.
326 [Preiļu D].

50416.

Zaļa zuole, lela rosa,
Gryuti vylka izkaptiņu;
Lobs pļuovējs nabāduoja,
Natiklis gon bāduoja.
170 [Kapiņu D].

50417.

Zābakaini zābakaini
Bandas siena pļāvējīni;
Dievs dod man lielai augt,
Bandenieku līgavai.
184 [Ķēču Rg].

50418.

Zāļu nastu es pieplūcu
Slinka puiša pļaviņā;
Kamēr sliņķis kājas āva,
Man jau nasta mugurā.
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

50419.

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Dzelteniemi ziediņiem!
Ziedēs tavi pļāvējiņi
Dzelteniemi matiņiem.
119 [Gaujienas Vlk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu