SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

9. Pie vārtiem noceļ zārku no ratiem un nes kapsētā pie jaunraktā kapa

27541.

Apkārt kalnu vien tecēju,
Paladziņu padusē;
Paladziņu padusē,
Guļas vietu meklēdamis.
Kur bij man nu gulēt?
Visi kalni noguluši.
224 [Kabilē (Kld)].

- 135 -

27541v1.

Apkārt kalnu vien tecēju,
Guļas vietu meklēdams,
Cisu kušķis rociņā,
Paladzinis padusē.
224 [Kabilē (Kld)].

27542.

Dod, Dieviņ, man zemīti,
Neba man daudz vajaga:
Vienas ases gaŗumiņu,
Olektītes platumiņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

27543.

Gulēt mane, kur gulēte,
Visi kalni piegulēti:
Ziemu sniega piegulēti,
Pavasari ledutiņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27544.

Kalni, lejas pieguluši,
Kur bij manim nu gulēt?
Vai bij manim nu gulēt
Pašā kalna galiņā?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 224 [Kabilē (Kld)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu