SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

2. Nomirušo mazgā, apģērbj, liek šķirstā

27419.

Dod, māmiņa, manu tiesu,
Neba man daudz vajaga:
Divu nīšu paladziņu,
Sešu dēļu gabaliņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27420.

Iegulās māmuliņa
Viena koka namiņā,
Ne dzirdēja vēja pūšam,
Ne bērniņu gaudojam.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Tēvu manu, ielīdušu
Stāva koka namiņā,
Ne dzirdēja gaiļa balss,
Ne bērniņu piesaucam.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27421.

Kalēji kalēji
Jānīša brāļi,
Nokala Jānim
Dzintara zārku;
Dzintara zārku,
Tērauda krustu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27422.

Kas kait man negulēt
Šo naksniņu kamburē:
Mans dēliņis dreimanīts,
Dreijā manu mūža namu.
Kas kait man negulēt
Šo naksniņu kamburē:
Man meitiņa rakstītāja,
Raksta līķu paladziņu.
Kas kait man negulēt
Šo naksniņu kamburē:
Mans dēliņis kalējiņis,
Tēraudiņa krustu kala.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27423.

Māmiņai divi znoti,
Abi divi amatnieki,
Uzstaisīja mūža namu
Dreijātām kājiņām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27424.

Ļaudis prieka nevarēja,
Es nevaru žēlabiņu:
Redz manam arājam
Mūža kreklu mugurā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27425.

Žēli raud māmulīte,
Man krekliņu mērīdama.
Neraud', mīļa māmulīte,
Vairs krekliņu nemērīsi!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 120 -

27426.

Šuj, māmiņa, man krekliņu
Līdz pat kāju galiņam,
Lai nesaka veļu puiši
Pliku mani novedot.
260 [Mazberķenē (Mežmuižas pag. Jg)].

27427.

Vērpu smalki baltus linus,
Aužu sevim paladziņus;
Aužu sevim paladziņus,
Ko gulēti smilktainē.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27428.

Citas meitas sagšas auda
Jāsedz dēlu māmiņai;
Es izaužu paladziņu
Jāguļ smilkšu kalniņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Citas meitas villu vērpa,
Es pakulas grubināju;
Citas meitas sagšas auda,
Es pakulu paladziņus,
Es pakulu paladziņus,
Ko gulēt smiltājā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

49416.

Aud, māmiņa, ko auzdama,
Noaud baltu paladziņu!
Man jāiet pie Dieviņa
Baltajā palagā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49417.

Kas kait man negulēt
Dreijātā šķirstiņā:
Visapkārt koka sienas,
Vidū balti paladziņi.
273 [Mores Rg].

49418.

Kas kait man negulēt
Baltā smilšu kalniņā:
Balts krekliņš mugurā,
Baltas kurpes kājiņā.
273 [Mores Rg].

49419.

Kur, māmiņ, nu tu iesi,
Baltas kājas audamās?
Nu es iešu tais mājās,
Kur es vairs neieiešu.
335 [Puzes Vp].

49420.

Kur, tētiņ, nu tu iesi,
Baltas kājas apavies?
Nu es iešu to celiņu,
Kur mūžam neatnākš(u).
418 [Sunākstes Jk].

49421.

No liniņa kreklus audu,
No pakula paladziņus;
Es izaudu paladziņu,
Ko gulēt smiltiņā.
152 [Jaunsaules B].

49422.

Šuj man kreklu, līgaviņa,
Darba dienas dienvidē!
Tas būs man nomirstot,
Ko uzvilkt mugurā.
301 [Palsmaņa Vlk].

49423.

Taisat manim mīkstu gultu,
Klājat baltu paladziņu!
Nu gulšos tai gultai,
Kur mūžam necelšos.
74 [Cīravas Azp].

49424.

Vedīs mani melniem zirgiem,
Sedzīs baltiem palagiem.
102 [Dzirciema Tk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu