SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

16. Līķa vedamie zirgi nozviedzas pēc sava kopēja arājiņa

27637.

Gauži zviedza kumeliņš,
Smilšu kalnu tecēdams,
Redzēj' auzu sējējiņu
Smiltiņām apbeŗot.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Kumeliņis nozviedzās
Kapu kalna galiņā,
Redzēj' auzu devējiņu
Smiltiņām apbeŗot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Stāvu lēca, nozviedzās
Mans brūnais kumeliņš,
Redzēj' auzu devējiņu
Zemītē ierokot.
4 [Aijažos].

27638.

Kumeliņis nozviedzās
Kapu kalna maliņā:
Te guļ manis arājiņis,
Te auziņu devējiņis.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gaŗ kapim gaŗām braucu,
Nozviedzāse kumeliņš.
Va tu zviedzi, vai nezviedzi
Še gul mana līgaviņa;
Še gul mana līgaviņa,
Tev auziņu braucītāja;
Tev auziņu braucītāja,
Man krekliņa šuvējiņa;
Man krekliņa šuvējiņa,
Raibu cimdu adītāja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27639.

Nozviedzās kumeliņš
Kapu kalna maliņā.
Te gul brāļi dravenieki,
Te māsiņas rakstītājas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27640.

Sasazvīdze sērmi zyrgi,
Smil'kšu kolnu tacādami,
Saraustēja zalta grūžus,
Sudabreņa īmaveņus.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

27641.

Tecēj' manis kumeliņis
Gar kapsētu zvaigādams:
Te gul siena pļāvējiņi,
Te ābola grābējiņas.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu