SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

15. Bērinieki piemin arī citus kapu kalnā dusošos

27627.

Daiļi zied kapu sēta
Dzelteniem ziediņiem.
Kā tā daiļi neziedēja -
Tur gul jauni, tur gul veci!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

27628.

Gaŗām gāju kapsētai,
Asariņas slaucīdama:
Tur gul brāļi, dravenieki,
Tur māsiņas, rakstītājas!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27629.

Grazni zied kapu kalns
Dzelteniem ziediņiem;
Tur gul mana māmuliņa,
Villainīšu audējiņa.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27630.

Kapu sētai treji vārti,
Visi treji pumpiņām;
Vienus pašus virināja,
Visi līdza nošķindēja!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Kapu sētai treju vārtu,
Visi treji sudraboti,
Visi treji sudraboti,
Zeltītāmi pumpīnām.
Vienus pašus pakustinu,
Visi treji noskanēja!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

27631.

Koši zied kapu kalni
Dzelteniem ziediņiem.
Tur gul meitas vaiņakotas,
Tur puisīši zābakoti.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27632.

Koši zied kapu sēta
Dzelteniem ziediņiem.
Tur gul brāļi, dravenieki,
Tur māsiņas, rakstītājas.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

1. Dzeltān' ziediņ' i ziedēja
Velēniešu kalniņā.
Tur guļ meitas malējiņas,
Tur dēliņi arājiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27633.

Laižat manim rozes sēt
Kapsētiņas maliņā:
Tur guļ mani tēvs māmiņa,
Tur īstaji bāleliņi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

27634.

Skaista zied kapsētiņa
Dzelteniem ziediņiem.
Kā tā skaisti neziedēja,
Pilna dārgu dvēselīšu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27635.

Visa zied kapu zeme
Dzelteniem ziediņiem;
Tur guļ mani brāleliņi
Dzelteniem matiņiem.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

27636.

Visi zied smilšu kalni
Sudrabiņa ziediņiem;
Tur guļ mani bāleliņi,
Sudrabiņa kalējiņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 146 -

49543.

Ai cūciņ, nerušini
Tai zaļāji kalniņā:
Tur guļas manas piecas māršas,
Tur deviņi bāleliņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

49544.

Skaisti zīdi kopu kolni
Sorkonīmi zīdiņimi.
Tī gul munys tētīte,
Kur' maņ kuore šyupelīti.
Tī gul muna i māmiņa,
Kur' maņ mozu auklējuse.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49545.

Voskons zīd kopu kolns
Voskonim zīdiņim.
Tī guļ muosas gūvu ganes,
Tī bruolīši oruojiņi.
35 [Baltinavas Abr].

49546.

Zīdiņ zīd kopa kolns
Dzaltonim zīdeņim.
Tī guļ bruoļi oruojeņi,
Tī muoseņas gūvu ganes.
Vīna pati palykusi
Kai yudeņa raudiveite.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49547.

Visa zied kapsētiņa
Raibajiem ziediņiem;
Tur guļ cimdu adītājas,
Tur ozolu cirtējiņi.
72 [Cesvaines Md].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu