SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

14. Bērinieki atvadās no nelaiķa

27624.

Dusi, dusi, mūs' brālīti!
Kas kait tevim nedusēt,
Nekait tevim rīta salna,
Ne ziemeļa auksti vēji.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 145 -

1. Gul', tēviņ, smiltenē!
Kas tev kait negulēt,
Ne tev kait rīta rasa,
Ne ziemeļa salti vēji.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27625.

Guli, mana māmuliņa,
Cietu miegu aizmiguse!
Nedzirdēji vēju pūšam,
Ne bērniņus gaudājam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

276251.

Guli nu, mans tētiņ,
Tumšā smilkšu bedrītē!
Pieši tavas kājas lauza,
Džandželīte padusē.
224 [Kabilē (Kld)].

27626.

Šķiŗamies, mēs māsiņas,
Tā celiņa galiņā;
Tavs celinis zaļu mauru,
Man baltajis ābolinis.
190 [Kuldīā].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu