SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

11. Nelaiķa dvēsele pie Dieva debesīs

27591.

Vai dieniņa, man' dieniņa,
Tu atnāci nezināma!
Nu iet mana dvēselīte
Jēzus Kristus rociņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27592.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Kam jaunai man nomirt,
Kam manai dvēselei
Daudzi grēku nepelnīt!
Es aizietu pie Dieviņa,
Kā ieviņa ziedēdama.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

27593.

Aiz ko mana dvēselīte
Drīz pie Dieva nenogāja?
Ni svētīja svētdieniņas,
Ni saulītes noejot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27594.

Aiz ko mana dvēselīte
Drīz pie Dieva nenogāja?
Vakarā spoles tinu,
Otru galu skalam dedzu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Nebūs labi, nebūs labi
Tur, viņā saulītē,
Kas tin vārpstu vakarā,
Abi gali skalam deg.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27595.

Dieviņš veda dvēselīti
Pliku kailu debesīs;
Te palika miežu lauki,
Te mantiņa, bagātība.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27596.

Divi balti balodīši
Pa debesi lidināja;
Tie nebija balodīši,
Tie bij Dieva eņģelīši;
Tie bij Dieva eņģelīši,
Gaida manu dvēselīti.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27597.

Dziedat skaiški, eņģelīši,
Pa debesu maliņām,
Lai dvēsele nemaldās,
Pie Dieviņa daiedama!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

27598.

Ej pie Dieva mieloties,
Mana dārga dvēselīte:
Dieviņam balti zirņi
Sudrabiņa bļodiņā.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

1. Ej pie Dieva mieloties,
Mana dārga dvēselīte:
Malti zirņi groziņā,
Baltas maizes kukulīts.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

27599.

Es mirdams piesaķēru
Pie Dieviņa kamanām:
Dieviņš brauca debesies,
Izved manu dvēselīti.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kā zīlīte piesaķēru
Pie Dieviņa kamanām;
Ar Dieviņu ielīgoju
Dvēselīšu namiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27600.

Es pupiņu iestādīju
Sava kapa maliņā,
Lai kāpj mana dvēselīte
Pa pupiņu zariņiem.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 142 -

27601.

Gauži raud dvēselīte,
Dieva durvju piegājusi:
Dieviņš durvju neatvēra,
Eņģelīši nesaņēma.
1311 [Apē (Vlk)].

27602.

Gauži raud dvēselīte,
Dieva durvju dagājusi:
Nesaņēma eņģelīši, -
Nava grēki izsūdzēti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27603.

Kas var zvaigznes izskaitīt,
Kas mēnesi aiztecēt?
Kas var manu dvēselīti
Pie Dieviņa aizrunāt?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27604.

Klauvē mana dvēselīte
Pie Dieviņa namdurīm.
Celies, Dieviņ, aun kājiņas,
Laiž iekšā dvēselīti!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27605.

Mana tēva dvēselīte
Trīs eņģeļu rociņās:
Kad aizveda kapsētā,
Trim lāpstām zemi bēra.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27606.

Miesas miesas, kauli kauli,
Kam jūs grēku darījāt!
Gauži raud dvēselīte,
Debess durvju piegājuse.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Dvēselīte gauži raud,
Dieva duris atvērdama.
Dieviņš prasa dvēselei:
Kā tu raudi, kas tev kait?
Dvēselīte atbildēja:
Kā es gauži neraudāšu?
Kauli grēku piepelnījši,
Dvēselei jāatbild.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27607.

Neba mana dvēselīte
Viena brauca debesīs;
Eņģelīši līdza brauca
Deviņiem ormaņiem.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27608.

Nevajaga dvēselei
Trepju kāpt(i) debesīs:
Bij Dievam eņģelīši,
Kas uznesa debesīs.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

1. Neba mana dvēselīte
Trepēm kāpa debesīs:
Atnāk Dieva eņģelīši,
Tie uznesa dziedādami.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

27609.

Nevajaga dvēselei
Trepju kāpt debesīs:
Mīļš Dieviņis trepes cēla,
Dvēselīšu gaidīdams.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27610.

Pūt, eņģel, vaŗa strumpi,
Lai skan visa pasaulīte,
Lai tie grēki še palika,
Lai pie Dieva dvēselīte!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27611.

Pūt, eņģeli, vaŗa strumpi,
Lai skan visa pasaulīte:
Nu iet mana dvēselīte
Jēzus Kristus rociņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27612.

Pūt, eņģeli, vaŗa tauri,
Lai skan visa pasaulīte,
Nu iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Pūš eņģeļi vaŗa taures,
Lai skan visa pasaulīte,
Lai nāk visas dvēselītes
Pie Dieviņa debesīs!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27613.

Pūt, eņģeli, vaŗa trumpi,
Pie vārtiem stāvēdams:
Nu iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa zvērēties.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 143 -

27614.

Vedat mani dziedādami,
Nevedat raudādami,
Lai iet mana dvēselīte
Pie Dieviņa dziedādama!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

49529.

Dvēselīte pumpināja
Pie Dieviņa namdurvīm.
Vai Dieviņš nedzirdēja,
Vai eņģeļi neielaida?
605 [Skolas].

49530.

Es mirdam(i)s piesaķēru
Pie Dieviņa kamanām,
Lai varētu Dieviņam
Līdzi braukt debesīs.
273 [Mores Rg].

49531.

Es redzēju div dūjiņas
Pa gaisim lidinām.
Tās nebija div dūjiņas,
Tās bij bērnu dvēselītes;
Tās bij bērnu dvēselītes,
Nelaikā numirušas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49532.

Maģa maģa dvēselīte
Pus gaisiņa lidināj'!
Šī zemīte neizdeva,
Viņa labi nesaņēm'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49533.

Mūs' brālīša dvēselīte
Stāv pie Dieva nama duru.
Vai Dieviņis nepieņēma,
Vai eņģeļi neielaida?
Ņem Dieviņis vai eņģeļi,
Grēki vien kaitināja.
282 [Nīcas Lp].

49534.

Sildies mana, kas tu esi,
Es tev vārda nezin(āj)u.
Puišu kurta tī guntiņa,
Tu izmirki rasiņā.
72 [Cesvaines Md].

49535.

Šie bij mani pirmie grēki,
Viņā saulē ieejoti:
Nedegt skalam abus galus,
Netīt spoles vakarā.
378 [Seces Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu