SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

- 84 -

VECUMS

27267.

Ai varīte, man' varīte,
Citam vien dzīvojot;
Nu gribēju sev dzīvot,
Nu varītes maz radās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

27268.

Ai vecā vecainīte,
Kur nu tavis āboliņš?
Ai vecā māmuliņa,
Kur nu tavas meitenītes?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27269.

Aiztek manis jaunumiņis
Par kalniņu dziedādams;
Atnāk manis vecumiņis
Par lejiņu vaidēdams.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27270.

Diži meži, platas lapas,
Veci vīri, gudri vārdi; -
Mežs ar savu dižumiņu,
Vecs ar savu gudrumiņu.
216 [Ventspilī].

27271.

Divējāda saule tek,
Tek kalnā, tek lejā;
Divējāds mans mūžiņš
Ar to vienu dvēselīti.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

27272.

Dod, Dieviņ, siltu sauli
Jel vakara pusītē;
Dod, Dieviņ, labu dzīvi
Jel mūžiņa galiņā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saule gāja vakarā,
Zelta zarus zarodama.
Dod, Dieviņ, tā zarot
Jali mūža vakaram!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

27273.

Es būt' pate tecējsi
Aiz vecuma nevarēju,
Aiz vecuma nevarēju
Vecu gūžu kustināt.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

27274.

Es domāju, es gādāju,
Kā man trūka dzīvojot:
Spēka, varas man pietrūka,
Padomiņa atlicin.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27275.

Es šķitos, jauns būdams,
Vecumiņa neredzēt;
Atnāk manis vecumiņš
Kā vasaras launadziņš.
40 [Slokā (Rg)].

27276.

Es vecam nesmejos,
Priekšā man tās dieniņas;
Ņemu vecu pie rociņas,
Atsēdinu krēsliņā.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Es vecami nesmejosi,
Tā dieniņa man priekšā;
Es vecami roku devu,
Apkārt dziļu pelci vedu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

2. Lai smejas kas vecam,
Es vecam nesasmeju;
Metu laipu par upīti,
Vedu vecu rociņā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 85 -

27277.

Kam tie veci vīri ģelde,
Kam tie veci ozoliņi?
Veci vīri padomam,
Ozoliņi pamatam.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27278.

Ļaud's ar mani naidojās,
Šķiet man' ilgi dzīvojot;
Tik ilgs vien mans mūžiņš
Kā vasaras launadziņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27279.

Nāve nāve, pieņem vecus,
Ko tie veci laba dara?
Apēd putru, apēd maizi,
Apēd tīrus kāpostiņus!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27280.

Ņem, Dieviņ, ko ņemdams,
Pieņem vecus cilvēciņus,
Lai tie vaira nevārgo
Šai baltā saulītē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27281.

Nevar' vairs, nevar' vairs,
Kaut nāvīte nokavusi!
Nevar' vairs biržu līst,
Jākaŗ cirvis vadzītē.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27282.

Ogu ogu, sēņu sēņu!
Veca bāba bubināja.
Diezgan ogu, diezgan sēņu,
Kas vecam danesīs?
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

272821.

Ūgu ūgu, sēņu sēņu!
Vacuomuote nūmērdama.
Gon bej ūgu, gon bej sēņu,
Kam naēdi dzeivuodama?
422 [Līvānu pag. D].

27283.

Pasmejos bērniņam,
Ne vecam cilvēkam:
Par bērniņu nepaliku
Kā par vecu cilvēciņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27284.

Pietrūcin man spēciņa,
Atlicin padomiņa;
Kam spēciņš, kam varīte,
Lai ņem manu padomiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Pietrūcin man spēciņa,
Atlicin padomiņa;
Kam spēciņš, ko mērot
Ar to manu padomiņu?
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27285.

Putras putras vecajam,
Kas ar ķēvi mežā brauca;
Man tās putras nevajdzēja,
Man dancoja kumeliņš.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27286.

Salds bij, gards bij
Zemes bites medutiņš;
Gudra bija, rāma bija
Vecu ļaužu valodiņa.
216 [Ventspilī].

27287.

Tek saulīte launagā,
No launaga vakarā;
Tā tecēja mans mūžiņš
No jaunuma vecumā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

27288.

Uz vietīnu atsēdos,
Uz rocīnu uzmetos,
Jau kājīna ieslīdējsi
Vecu ļaužu pēdīnās.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

27289.

Vai tik vien vecu ļaužu
Kā mēs četri cilvēciņi -
Ūdentiņš, akmentiņš
Un saulīte, mēnestiņš?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27290.

Veca tēva sirma bārzda
Par ābeli pārbiruse;
Jauni puiši salasīja,
Padomiņa gribēdami.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27290v1.

Ap ozolu pabiruse
Veca puiša sirma bārda;
Jaunas meitas salasījšas,
Sudrabiņu dēvēdamas.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 86 -

27291.

Vecais tēvs mežā brauca,
Iesaboz's kažokā,
Ķīkst kamanas, zviedz kumeļš,
Laida pats gaviļot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27292.

Veci bērzi izpraulējši,
Tāši vien atlikuši;
Veci vīri nomiruši,
Vārdi vien atlikuši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Veci koki sapuvuši,
Tāses vieni palikušas;
Veci ļaudis nomiruši,
Vārdus vieni pametuši.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)].

27293.

Veci bērzi sapuvuši,
Tāši vien atlikuši;
Veci vīri nomiruši,
Padomiņu pametuši,
Jauni vīri salasījši,
Padomiņu gribēdami.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

27294.

Veci vīri nosaluši,
Pirtī garu salējuši;
Vecas mātes badu mira,
Mīklā rokas sabāzušas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27295.

Veci celmi, dziļas saknes,
Kuplas auga atvasītes;
Veci vīri, sirmas bārzdas,
Runā gudras valodiņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

27296.

Vecs ozols, kuplas lapas,
Šmaugas auga atvasītes;
Veci vīri, gudri vārdi,
Tie jauc kunga padomiņu.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

27297.

Vecumā sienu pļāvu,
Trīs kažoki mugurā, -
Ne tur bija gaiļam nastas,
Ne kazai vezumiņa!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Veca bāba sienu pļāva,
Trīs kažoki mugurā, -
Ne aitai kumosiņa,
Ne gaiļam vezumiņa!
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

27298.

Vecum', manu vecumiņu,
Dienā lauka nepārgāju!
Man' gribēja jaunas meitas
Sakārņiem(i) nomētāt.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27299.

Vecum', manu vecumiņu,
Dien' es lauka nepazinu;
Nu jāiet smiltainē
Baltajām kājiņām.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

27300.

Vecum', manu vecumiņu,
Neredzot danākušu!
Kaut redzētu danākot,
Ar rociņu atbīdītu!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

27301.

Visi mani vecu sauca, -
Kur tad mans vecumiņš?
Es redzēju savu tēvu,
Sava tēva tēvatēvu;
Es redzēju Sāra lānu
Trim reizām nocērtam,
Vienreiz priedes, otrreiz egles,
Trešreiz zaļus ozoliņus.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

49300.

Aijā aijā mans mūžiņš,
Mans mūžiņa gājumiņš!
Kas dzīvos, kas staigās,
Baltas smiltis purinās?
141 [Ivandes Kld].

- 87 -

49301.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kas to mūžu nodzīvos!
Kas to mūžu nodzīvos,
Kas to ortu nopelnīs?
119 [Gaujienas Vlk].

49302.

Ai vecais tēva dēls,
Tev jau laiks zemē mirt;
Tevis gaida smilšu kalni,
Visi zemes vagulīši.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Vecīt, muns meileigū,
Tev jau laiks zemē miert;
Tevi gaida smilkšu kolni,
Vysi smilkšu pakalniņi.
414 [Stirnienes Rz].

49303.

Vacais tāv, vacais tāv,
Laiks jau tev ir zemē miert;
Dālu dāli ortu guoja,
Meitu meitas driveņā.
605 [Skolas].

49304.

Ak tu vecais cērpu gali(?),
Tu jau ziemu nemitīsi;
Drīz mēs tevi vedīsim,
Pa kalniņu uz kapsētu.
443 [Turlavas Kld].

49305.

Atsaspīdi man, saulīte,
Kaut zem paša vakariņ(a);
Atsaradi, mana Laime,
Kaut zem paša mūža gala.
3 [Adulienas Md].

49306.

Dod, Dieviņi, siena laiku
Vēl vēlā saulītē;
Dod, Dieviņi, labu mūžu,
Vēl vecam precoties.
109 [Ērķemes Vlk].

49307.

Izleci tu, soulīt,
Kur vokarā nūrītēji;
Atsaver tu, Laimiņ,
Kod myužiņa galiņā!
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49308.

Augsti kalni, vīksnas celmi,
Tur aug smuidras atvasītes;
Veca vīra gudri vārdi,
Jauna kunga padomiņš.
192 [Kosas C].

49309.

Balta bārda nobirusi
Diža ceļa maliņā;
Jaunas meitas salasīja,
Sudrabiņu dēvēdamas.
398 [Skrundas Kld].

49310.

Dīvam dīneņu nūguoja,
Ar Laimeņu runojūt:
Kam byus miert, kam dzeivuot,
Kam turēt šū zemeiti?
Vacīm miert, jaunīm dzeivuot,
Tīm turēt šū zemeiti.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49311.

Es redzēju savu tēvu,
Sava tēva tēva tēvu:
Sirmu galvu, kuplu bārdu,
Riņķa grieztām ūsiņām.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

49312.

Jau saulīte zamu zamu,
Jau māmiņa vaca vaca;
Jau es taku takamā
Uz māmiņu padūmiņa.
358 [Rugāju Abr].

49313.

Jau sauleite zemi zemi,
Jau māmiņa vaca vaca;
Jau sauleite nūrītēja,
Jau māmiņa savecēja.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

49314.

Kad es beju jauna meita,
Uz skrīmiņa apsagrīžu;
Kad palyku vaca buoba,
Uz daļdera navarēju.
326 [Preiļu D].

49315.

Kad es biju jauna meita,
Man bij sakults, sarullēts;
Nu es veca vecenīte -
Duj, duj, duj.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

- 88 -

49316.

Ka es beju jauna mjaita,
Vysi mani mutis djavja;
Ka palyku vaca buoba,
Vysi maņi čūkstu ruoda.
247 [Makašānu Rz].

49317.

Kas bij gudris, tas nesmēja
Par to vecu valodiņu,
Tas veco uzklausīja,
Pats dienās mācīdams.
506 [Zaļenieku Jg].

49318.

Kur piedzimu, tur uzaugu,
Tur mūžiņu nodzīvoju;
Tur mūžiņu nodzīvoju
Kā kociņš upmalā.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

49319.

Labāk būtu, labāk būtu,
Kau' nāvīte nokāvusi:
Pillas acis man asaru,
Pilla galva brendavīna.
90 [Drustu C].

49320.

Lai ir grūt(i), kam ir grūt(i),
Grūt' veciem ļautiņiem:
Zemes māte kaulus prasa,
Veļu māte dvēselīti.
198 [Krustpils D].

49321.

Līka liepa, līks ozolis,
Tie bij labi šūpoties;
Vēcs tētiņš, māmulīte,
Tie bij labi padomnieki.
560 [Rīga ].

49322.

Luste luste man jaunai,
Kad jāiet tautiņās;
Luste luste vecajam,
Kad jāiet smiltiņās.
546 [Kuldīga Kld apr.].

49323.

Man māmiņa nokususi,
Šai saulē staigādam(a).
Ej, māmiņ, tai saulē,
Tur tev būs viegla dzīve.
405 [Smiltenes Vlk].

49324.

Nāve nāve, kaun tos vecos,
Ko tie vecie labu dara?
Ko tie vecie labu dara -
Jele gruži istabā.
46 [Beļavas Md].

49325.

Nāve nāve, steidzies drīz,
Ņem tos vecos sevim līdz! -
Apēd manu tīru maizi,
Manus baltus kāpostiņus.
373 [Sarkaņu Md].

49326.

Nuove nuove, ko tu gaidi?
Jem vacūs pa nogim!
Lai palyka lela vīta
Jaunajim dzeivojūt.
576 [Varakļāni Rz apr.].

49327.

Navar vaira, navar vaira,
Jau varīte pīvarāta;
Ni varēju laivas dzeit,
Ni ierkliņa kustynuot.
576 [Varakļāni Rz apr.].

49328.

Ņemiet, jauni, padomiņu
No vecajiem ļautiņiemi,
Vecajiem ļautiņiemi
Dieviņš devis padomiņu.
520 [Zvārdes Kld].

49329.

Ogu ogu, sēņu sēņu,
Vecajai māmiņai!
Kas tev dos ogas, sēnes,
Ka tu pati nevīžoji?
281 [Neretas Jk].

49330.

Salds bij(a), gards bij(a)
Zemes bišu medutiņš;
Gudra bija, lēna bija
Vecu ļaužu valodiņa.
Jauns ar savu stiprumiņu,
Vecs ar savu gudrumiņu.
263 [Mēmeles Jk].

49331.

Siermi siermi tāvam moti,
Kai tī myusu lyņūteņi.
Lyni siermi balynojūt,
Tāvam moti dzeivojūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 89 -

49332.

Šķit' saulīti rītiņā,
Jau saulīte vakarā;
Šķit' mūdiņu jaunumā,
Jau mūdiņis vecumā.
241 [Lubānas Md].

49333.

Šuo pītryuka, tuo pītryuka
Myužeņam dzeivojūt:
Spāka, varētis pītryuka,
Podūmeņa atlycyn.
466 [Vārkavas D].

49334.

Vārna krāca, kratījās,
Mana vīra gribēdama.
Nekrāc, vārna, nekraties,
Mans vecais vēl danci vilka.
159 [Jumurdas C].

49335.

Vaca vaca meitu muote,
Naspēj kuopt kalneņā.
Jam, bruoleņ, pavessim,
Īdūs jaunu malējeņu.
326 [Preiļu D].

49336.

Vecam putra, vecam kāposti,
Vecam runga mugurā;
Jaunam piens, jaunam medus,
Jaunam mīļa dzīvošana.
263 [Mēmeles Jk].

49337.

Vecajam ozolam
Visi zari stingri stāv;
Vecajam tētiņam
Visur gudrs padomiņš.
504 [Vitrupes (ķirbižu) Vlm].

49338.

Vacajam dēdiņam
Kai mozam bērniņam:
Vajag syltas ustobiņas,
Gorda meiksta kymūsiņa.
168 [Kalupes D].

49339.

Vecajam veca nauda,
Veca pūra dibenā;
Kas jaunam naudu deva,
Vēl nav pūrs šūdināts!
109 [Ērķemes Vlk].

49340.

Vacs ar vacu sād uz krāsnes,
Kā lapiņas trīcādamas;
Jauns ar jaunu sād aiz golda,
Ūdens cauri netecēj'.
236 [Līvānu D].

49341.

Vacys muns veirs beja,
Vacs tys veira kumeliņš;
Ni veiram putru virt,
Ni tam veira kumeļam.
389 [Silajāņu Rz].

49342.

Vacu, munu vacumeņu,
Naredzēju daguojušu.
Byut' redzējse atejūt,
Byut' ar kuoju atspāruse;
Byut' ar kuoju atspāruse,
Ar rūceņu atgryuduse.
465 [Varakļānu Rz].

49343.

Vēlu nāca viegla diena
Manā mūža vakarā.
Kur, Laimiņa, kavējies,
Man mūžiņu dzīvojot?
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

PIE MŪŽĪBAS VĀRTIEM

Prof. K. Straubergs

- 91 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 92 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 93 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 94 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 95 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 96 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 97 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 98 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 99 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 100 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 101 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 102 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 103 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

- 104 -

The prose essays are available as page images only. Prozas apceres var lasīt tikai kā skēnētas lapas.

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu