SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

f) Mārša uzņem nelaipni

26583.

Brāļa sieva dusmas tura,
Redzēj' mani atnākam.
Turi dusmas, vai neturi,
Nākš' pie sava bāleliņa!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26584.

Brāļi mani gan mīlēja,
Brāļu bērni nemīlēja,
Brāļu bērni nemīlēja
Aiz māršiņu bargumiņa.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

26585.

Brāļi saka: māsa nāk!
Mārša saka: lielvēdere!
Klaipu ēda ēdumā,
Mucu dzēra dzērumā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

26586.

Brāļi saka: māsa nāk!
Māršas saka: naidiniece!
Brāļi saka: ceļat krēslu!
Mārš' ar kāju pabīdīja.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 441 -

26587.

Bāliņš saka: māsa nāk,
Ceļam krēslu istabā!
Mārša saka stāvēdama:
Ko viņai te vajaga?
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

26588.

Brālīts saka: Nāc, māsiņ!
Mārša saka, lai nenāk,
Mārša saka, lai nenāk,
Lai nevaid jāmielo.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26589.

Es aizgāju brāļos sērst,
Mārša mani nemieloja.
Pa pa, mārša, pupupēd',
Teikš' savam bāliņam!
216 [Ventspilī].

26590.

Es gan redzu, es gan redzu,
Navaid brāļa sētiņāi:
Mārša manu kumeliņu
Ar iemauktim ēdināja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Padžu padžu, pupu pākste,
Es pateikšu brālītim,
Kam tu manu kumeliņu
Iemauktiem ēdināji!
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

26591.

Es nebiju pie bāliņa
Aizpērno bijumiņu,
Jau ir tad vedekliņa
Piekususi mielodama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Reši gāju iz brāliņu,
Reši durvis virināju;
Piekususe vedekliņa,
Mani reši mielodama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26592.

Jau negāju, vēl neiešu
Uz māršiņu ciemoties:
Kam tā manas vilnānītes
Dūmos kāra vadzītie.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Nebij' gājsi, ar neietu
Bāliņos ciemoties:
Mārša manas vilnātnītes
Dūmos kāra vadzītī.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26593.

Mārša man krēslu cēla:
"Atsēdies, ciema sieva!"
Te piedzimu, te pieaugu,
Nu māršīnas ciema sieva.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

26594.

Mārša mane krēslu cēla,
Cerēj' mani sērst nākam.
Necel, mārša, nesēdēšu,
Ne pie tevis sērst es nācu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26595.

Mārša manu villainīti
Dūmos kāra vadzītē.
Vai nav vietas klētiņā
Tēraudiņa vadzītē?
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26596.

Māršiņ' manas villainītes
Namā kāra vadzītī.
Nu nu, mārša, pupu soma,
Es pateikšu bāliņam,
Bāliņš tavus gaŗus matus
Apkārt roku vicinās.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)], 232 [Talsos (Tl)].

26597.

Manis dēļ, tu māršiņa,
Necel krēslu, neklāj galdu:
Es ar savu bāleliņu
Stāvēdama parunāšu.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

1. Necel krēslu, bargā mārša,
Nejūdz manu kumeliņu:
Gan es stāvu pastāvēšu,
Ar māmiņu runādama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Brālīts mani sērst aicina,
Mārša, čuža, negribēja.
Es aizgāju pie brālīša,
Mārša, čuža, krēslu cēla.
Necel krēslu, tu māršiņa!
Nesēdēšu, nesēdēšu,
Es ar savu bāleliņu
Stāvēdama parunāšu.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

26598.

Pie brālīša sērst āzgāju,
Mārša, šņorka, nerunāja.
Runā, šņorka, nerunāji,
Runās manis bāleniņis!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 442 -

26599.

Pie bāliņa sērsti gāju,
Mārša, pūce, nemieloja.
Vai tu, pūce, arti gāji?
Ara mans bāleliņš.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

26600.

Pie brālīša sērsti gāju,
Maizi bāzu kabatā;
Par māršiņu nebēdāju,
Lai godēja, negodēja.
224 [Kabilē (Kld)].

26601.

Pie brālīša sērsties gāju,
Maizi bāzu kabatā:
Zinu skopu brāļa sievu,
Launadziņa nedodam.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26602.

Pie bāliņa sērstu gāju,
Ru(t)ku sišu padusē;
Brāļa sieva nemieloja,
Sāku ru(t)ku timerēt.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

1. Pie bālīna sērstu gāju,
Auna galva padusē;
Ja bālīns nemielos,
Krimtīš' savu auna galvu.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)], 65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)], 375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26603.

Saka brāļi vadīdami:
Kad, māsiņa, vēl atiesi?
Atsacīja vedekliņa:
Ka actiņas neredzētu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26604.

Šitā bija pirmā reize,
Lai palika pēdējā,
Lai aizauga šis celītis
Ar zaļo āboliņu!
Brāļi vada dziedādami,
Mārš' ar mani nerunā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26605.

Sīneņu munu zaļū,
Tu palyki nasakosts;
Muoseņu munu mīlū,
Tu nūguoji namīluota.
4271 [Rēzeknes apr.].

26606.

Uz brāļiemi sērstu gāju
Ar pelēku vilnānīti,
Zinu brāļa līgaviņu
Sola virsu mētājam.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

26607.

Cauri guoju bruoļa sātu,
Cauri bruoļa pogolmeņ':
Aizītum, bruol'el'eņ,
Buorga tova ļaudoveņ'!
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

26608.

Cūka cūka, ne māršiņa,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Kā cūciņa rekšināja,
Savus viesus mielodama.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26609.

Cūka cūka, ne māršiņa,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Cik aizgāju ciemoties,
Kā cūciņa rekšenāja.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

26610.

Cūka cūka, ne vedekla,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Man krēsliņu paceldama,
Kā cūciņa rekšķināja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26611.

Cūka cūka, ne vedekla,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Ne tā prata krēslu celt(i),
Ne noņemt(i) villainīti.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

26612.

Cūka cūka, ne vedekla,
Brāliņ, tava līgaviņa:
Pie durvīm krēslu cēla,
Dūmos kāra villānīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

- 443 -

48640.

Brālīts mani sērst aicina,
Mārša čuža, negribēja;
Neklausīju māršu, čužu,
Ej' pie sava bāleliņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48641.

Brālīts mani sērst aicina,
Māsa, čuža negribēja.
Brālīts mane krēslu cēla,
Es godīga - nesēdēju;
Es ar savu bāleliņu
Stāvu viene parunāju.
40 [Basu (Bases) Azp].

48642.

Bruoļi mani gaidējuši,
Soldu olu darējuši;
Marša manis nagaidējus',
Pluocenīšu nacapus'.
143 [Jāsmuižas D].

48643.

Bālīts saka: māsa nāk,
Mārša saka: lielvēdere.
Ko, māršī, es apēdu
Ar lielo vēderiņu?
90 [Drustu C].

48644.

Bruoļi soka: gaška atīt,
Māršis soka: lylvēdeŗa.
Kod, māršeņis, es izjēdu
Tovu kotlu kuopusteņu?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48645.

Dēlis mani sērst aicina,
Jaunav', cūka, negribēja;
Kad aigāju pie dēliņa,
Kā cūciņa parukstēja.
200 [Kuldīgas Kld].

48646.

Dūd, Dīviņ, syltu sauli,
Kai es īšu uz māršeņ(u);
Ka māršeņa napuorjims,
Saulītē pasildīšu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

1. Dūd, Dīviņ, siltu sauli,
Iz buoliņi gostūs īšu;
Ka māršiņa napīņims,
Kot saulītē pasēdēšu.
605 [Skolas].

2. Paspīde spūdra saulīte,
Īšu uz sovim bruoļim;
Ka byus borgas bruoļu sīvas,
Kaut saulītē pasēdēšu.
314 [Pildas Ldz].

48647.

Es to daudzi nebēdāju,
Kad man radi necienīja;
Es dzīvošu, kā mācēšu,
Ar svešiem ļautiņiem.
234 [Limbažu Vlm].

48648.

Gana man šā nākuma
Baltajos bāliņos,
Māršas manu vilnainīti
Ņēma, kāra vadzītī.
358 [Rugāju Abr].

48649.

Manis dēļ, brāļa sieva,
Klāji galdu, vai neklāj';
Es ar savu māmulīti
Uz skaidienu pasrunāšu.
355 [Rucavas Lp].

48650.

Uz māmiņu sērsti gāju
Caur ābēles pazarēm,
Līdzi ņēmu kazas galvu,
Ja māsiņas nemielos;
( Ja māsiņas nemielos,)
Grauzīš' savu kazas galvu.
261 [Mēdzūlas Md].

48651.

Vedekliņas, cielaviņas,
Kā bēgat aizceplī?
Ni es gāju ēstu, dzertu,
Gāju brāļu paskatīties.
143 [Jāsmuižas D].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu