SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Panāksnieki sūdzas par izsalkumu un par sliktu mielošanu tautās

26396.

Ēsti, dzerti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās!
Pati ņemt nedrīkstēju,
Nedod dēlu māmuliņa.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Cik es badu nenomiru,
Svešu zemi staigādama:
Nedrīkstēju pati ņemt,
Ne no otra paprasīt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26397.

Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Kazas gaļa, nevirusi,
Auzu maize, necepusi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Šķīsta putra, nevirusi,
Auzu maize, necepusi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26398.

Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Tautiņām auzu maize
Aiz deviņi atslēdziņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26399.

Ēsti, ēsti, māmuliņ,
Badu miru tautiņās:
Tautiņām auzu maize,
Ar daļiņu nododama.
18 (Kliģenē).

1. Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Tautu maize sēnalaiņa,
Vēl tā pate nodaļām.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26400.

Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Tautiņās grūsta maize,
I tās pašas pietrūcin.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26401.

Ēst, ēst, māmuliņa,
Tautas badu mirināja;
Tik es badu nenosprāgu
Tās māsiņas panāksnos.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

26402.

Es būt' badu nomirusi,
Svešu zemi staigādama,
Būt' māmiņa nebāzusi
Siera kampas azotē.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

26403.

Izzaēžu, izzadzēru
Māsiņai panākšos:
Izzagraužu kaceniņu,
Pa dārziņu staigādams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Izzaēžu, izzadzēru
Pa māsiņas panākšniem:
Izzagraužu kaceniņu
Pa kāpostu dārziņiem;
Izzadzēru samazdziņu
Pa visām baļviņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26404.

Ko ēdāmi, ko dzērām
Mūs' māsiņas panāksnos?
Vienu pašu kazas kāju,
Piecus kuņģa gabaliņus.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

26405.

Ko ēdām, ko dzērām,
Svešu zemi staigādami?
Ēdām zaļu līdaciņu,
Ūdenī mērcēdami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 391 -

26406.

Kritan kritu no kumeļa
Ar saujiņu pie putriņas:
Tautiņām auzu maize
Az deviņām atslēgām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Kriten kritu no kumeļa
Ar saujiņu pie putriņas:
Tikkai badu nenomiru,
Līgaviņas precēdams.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26407.

Laba zeme, labi ļaudis,
Labi mani pamieloja:
Sēņu sulu stribināja
Ar sudraba karotīti.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26408.

Mun ejot panākšņos,
Piesarāve vēderiņš;
Ko darīs māsiņai,
Visu mūžu dzīvojot!
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

26409.

Pasild' man, māmuliņa,
Vakarējus kāpostiņus!
Es atnācu no tautām
Vakarēju ēdumiņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Drīzi drīzi, naški naški
Mielo mani, māmuliņa!
Es atnāču no tautāmi
Vakarēju ēdumiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26410.

Sasild' man, māmuliņa,
Vakarējus kāpostiņus:
Tikko badu nenomiru
Māsiņai panākstos.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Steidz, māmiņ, sild', māmiņ,
Vakarējus kāpostiņus:
Tikko badu nenomiru,
Svešu zemi staigājot.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26411.

Sildi, māte, vāri, māte,
Varējus kāpostiņus:
Nu atnāca tav' bērniņi
Izsalkuši, neēduši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26412.

Slikta zeme, slikti ļaudis,
Slikti mani mitināja:
Sūra putra, jēla gaļa,
Auzu maize, necepusi.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26413.

Tik es badu nenomiru
Tai māsai panākstos:
Sēņu zupu stribināja
Ar mellāmi karotēm.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Tik badā nenomiru
Tai svešāja ciemītē:
Grību zupu strībināja
Ar kapara karotēm.
387 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26414.

Tik es badu nenomiru
Tās māsiņas panākstos:
Auzu maize necepuse,
Kazas gaļa neviruse.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Izstaigāju svešu zemi,
Ciku badu nenomiru:
Auzu maize nesijāta,
Kazas gaļa nevārīta.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

2. Tik es badu nonomiru
Bāliņam vedībās:
Šķidra putra, jēla gaļa,
Puscepuse griķu maize.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3. Tik es badu nenomiru
Tās māsiņas panākstos:
Auzu maize nesijāta,
Cūkas kāja nekasīta.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4. Vāri, māte, biezu putru,
Pildi manu vēderiņu!
Tik es badu nenosprāgu
Tās māsiņas panākstos:
Sūra zupe, jēla gaļa,
Pirtī cepta auzu maize.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

26415.

Vāri, māte, biezu putru,
Pildi manu vēderiņu!
Es pārgāju no tautām
Izšļukušu vēderiņu.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

- 392 -
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu