SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Panāksnieki stāsta par piedzīvojumiem svešumā

26384.

Iesim, meitas, dziedādamas
Savāi prieku vietiņāi!
Izstaigāju svešu zemi,
Tādu prieku neredzēju.
224 [Kabilē (Kld)].

26385.

Es gaidīju bāleliņus
Smukus, baltus pārbraucam;
Pārbrauc zili, pārbrauc melni,
Ar dubļiem apšķīduši.
224 [Kabilē (Kld)].

26386.

Es izgāju svešu zemi,
Smilgām šūti zābacīn'.
Izskaitīju meitīnām,
Cik vizuļu vaiņagā:
Citai pieci, citai seši,
Kas bagāta, tai deviņi.
1191 [Ēveles draudzē].

26387.

Izstaigāju Cēsu zemi,
Smilgām šūti zābaciņi;
Tikko mani Cēsu meitas
Par kundziņu nepasauca.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es izgāju lībju zemi,
Smilgām šūti zābaciņi;
Cikreiz mani lībju meitas
Par kundziņu nepasauca.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 389 -

2. Trīsreiz Rīgu aptecēju,
Smilgām šūti zābaciņi;
Gribēj' mani Rīgas meitas
Par kundziņu paturēt.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26388.

Izstaigāju svešu zemi
Ar jauko valodiņu:
Kuŗa jauna, tā māsiņa,
Kuŗa veca, tā māmiņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Izstaigāju svešu zemi
Ar mīļaju valodiņu:
Kas vecāks - tēvs māmiņa,
Kas jaunāki - braļi māsas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26389.

Izstaigāju svešu zemi,
Bēdu, kaitu neredzēju;
Še ir mans zobeniņš,
Lai pasaka, ko redzēja!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26390.

Minēšu māsiņas
Panākstos jājis:
Pārvedu kurpītes
Ar vicelēm.
224 [Kabilē (Kld)].

26391.

Piemiņām lai palika
Šā celiņa braukumiņš:
Kalnā bruņas man palika,
Dūkstī labais kumeliņš.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Piemiņām lai palika
Šis celiņa gājumiņš:
Birzī bruņas man palika,
Dūkstī bērais kumeliņš.
- Žēl brāļiem gaŗa ceļa,
Žēl labā kumeliņa:
Kā māmiņai žēl nebija
Izdot savu auklējumu?
121 [Gulbenē (Md)].

2. Priedes egles lai saauga
Šā celiņa maliņā!
Kalnā bruņas man palika,
Dūkstē labs kumeliņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26392.

Sirmus zirgus, smukus ratus,
Daiļas meitas, māmuliņ,
Es satiku celiņā,
Svešas zemes staigādams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26393.

Tie mani brālīši,
Tie kaŗavīri,
Tie kaŗu izjāja
Bez zobentiņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26394.

Tu, māmiņa, nezināji,
Kādu zemi es staigāju:
Smilšu zeme, oļu zeme,
Raudas nāca pārejot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26395.

Vakar mani bāleliņi
Kā no kaŗa sanākuši.
Pilnu galdiņ' i piegrīda
Tēraudiņa zobeniņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

48521.

Es būt' badu sen nomirs,
Svešas zemes staigājot,
Ja nebūtu meitu māte
Plācenīšus izcepusi.
46 [Beļavas Md].

48522.

Kad es gāju tautiņās,
Godu līdzi nenēsāju;
Māte manu godu bij(a)
Bundulāji ieslēguse.
Kad pārgāju sētiņā:
Še, meitiņa, tavs godiņš.
605 [Skolas].

48523.

Ko lielies, dēlu māte,
Ka tu labi izcienā:
Necepušu auzu maizi,
Nevārītu kazu gaļu;
Tik es bada nenomiru
Sav' māsām panākstos.
514 [Zentenes Tl].

48524.

Man vaicā māmuliņa:
Ko ēdāt kāziņās?
Kazas gaļu staipījām,
Pie vadzīša piesējuši.
263 [Mēmeles Jk].

- 390 -

48525.

Svešu ļaužu zemītē
Dārgs ūdens, lēta maize:
Stopu pirku, mārk' atdevu,
Rokas vien nomazgāju.
545 [Krustpils D apr.].

1. Ūdens dārgs, maize lēta,
Svešu ļaužu zemītē:
Ortu devu, stopu pirku,
Rokas vien nomazgāju.
605 [Skolas].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu