SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Mājinieki raida viesus projām un izvada tos no kāzu mājas

26108.

Braucati projām,
Tālēji radi!
Mēs, tie klātēji,
Jūs izvadīsim
Ar alus kannām,
Ar butulēm.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26109.

Eit' ar godu, eit' ar godu,
Es ar godu pavadīšu;
Kad ar godu neiesiet,
Ar suņiem parīdīšu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

26110.

Eit' ar godu, panāksnieki,
Mēs ar godu vadīsim;
Ja ar godu neiesat,
Mēs ar skruķi vadīsim.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26111.

Eita jel projām,
Tālēji viesi,
Lai mēs, klātēji,
Pasadzeŗamies!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26112.

Eit' projām, lūgti viesi,
Lai paliek nāburdziņi;
Es vārīšu kāpostiņus
Circenīšu tauciņos.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 357 -

26113.

Eit' projām, lūgti viesi,
Lai palika nāburdziņi;
Nāburdziņu vajadzēja
I rītā, vakarā.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Eit' projām, lūgti viesi,
Lei stāv alus nāburgim:
I rītā, vakarā
Nāburdziņa vajadzēja,
Pie nāburga sieta gāju,
Pie nāburga ugunī.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2. Eit' uz māju, lūgti viesi,
Lai stāv alus kaimiņiem:
Man kaimiņu vajadzēja
I rītā, vakarā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26114.

Eit' projām, panāksnieki,
Negaidāt(i) kruķējam!
Mums nevaid tādu mežu,
Kur mēs kruķi cirtīsim.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

26115.

Eit' projām, panāksnieki,
Varžu gaļas paēduši!
Bij vardītes glabājamas
Trīs gadiņus dīķītī.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26116.

Eita, viesi, sētiņā,
Nava vaira alutiņa;
Pušmucīte, gabaliņš
Lai stāv rītu paģirām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Eit' projām, lūgti viesi,
Ne daudz ir alutiņa;
Pušmucīte, gabaliņš,
Tas rītā kaimiņiem.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26117.

Ej projām, kaŗa māte,
Gan tu biji kaŗojuse,
Gan tu biji kaŗojuse
Mūs' tēviņa istabāi!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26118.

Ej prom, kaŗa māt,
Ved prom kaŗu sav'!
Vakar sīra, šodien sīra
Manus baltus bāleliņus.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

26119.

Ej projāmi, ciema puisi,
Še ar tevis nevajaga:
Daudz ēdājs, daudz dzērājs,
Ne tik daiļi dancotājs.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

26120.

Es vakar savus viesus
Gana mīļi aicināju;
Nu šodien nevarēju
Kā piedegu izkasīt.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Es vakar nevarēju
Savu viesu sagaidīt;
Jau šodien nevarēju
Kā piedegu izkasīt.
121 [Gulbenē (Md)].

26121.

Kāzu māte bažījās,
Ar ko viesus vadīsam:
Aizkursam istabiņu,
Ar dūmiem vadīsam.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

26122.

Ko gaidāt, panāksnieki,
Ka(d) projām neejat?
Vai gaidāt mieļu tapas
Aiz cepures aizspraužam?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Ko gaidāt, panāčnieki,
Ka projām neejat?
Vai gaidāt mieļu raugu
Aiz biksēme aizlejot?
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26123.

Ko gaidāt, sveši ļaudis,
Ka projām nebraucat?
Vai gaidāt mucas tapu
Uz galdiņa uzliekam?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26124.

Kūjenieki kūjenieki,
Kūjas galus smērējiet,
Lai nečīkst kūjas gali,
Tumšu nakti staigājot!
1311 [Apē (Vlk)].

- 358 -

26125.

Kur mums, brālīši,
Kratāmas dakšas?
Kratām svešļaudis
Pa logu ārā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26126.

Kuŗš tālāka rada bija,
Seglojiet kumeliņu!
Es bāliņa īsta māsa,
Es rītā. parītā.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

26127.

Mājā nāca kaŗa māte,
Līdza veda kaŗaspēku.
Ej projām, kaŗa māte,
Ved projām kaŗaspēku!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26128.

Jānīti, brālīti,
Ved kaŗu mājā!
Vai gribi šo vietu
Izputināt?
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

26129.

Nevar Dievs, nevar vells
Panāčniekus aizvadīt!
Gāja, gāja līdz durīm,
Atkal nāca atpakaļ.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26130.

Pa c'eļu, pa c'eļu,
Jius, c'eļa ļaut'eņi,
Dīvs jius' prīškā,
Dīvs pakaļā!
427 [Varakļānu pag. Rz].

26131.

Projām projām,
Negoda ļaudis!
Še paliek gods,
Še goda ļaudis.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

26132.

Projām projām,
Nelūgti viesi!
Es biju lūgts,
Es teju paliku.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

26133.

Projām projām,
Nelūgti viesi!
Kas lūgti viesi,
Lai gul par nakti.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26134.

Projām projām,
Nelūgti viesi,
Lai vaļa lūgtiem
Grozīties!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26135.

Projām projām,
Nelūgti viesi!
Suns jūs salūdza,
Kaķe izvadīja.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Ar Dievu, ar Dievu,
Nelūgti viesi!
Suns jūs saņēma,
Suns pavadīja. -
Lūdzami, svešļaudis,
Neskaistaties!
Man tiesa darāma,
Jums jāklausās.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26136.

Projām projām,
Pakulu dieršas,
Svildami, degdami,
Kūpēdami!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26137.

Projām projām,
Tutenu zagļi!
Badāt naģēnus
Gar ceļa malu!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26138.

Projām visi, projām visi!
Vienai še jāpaliek,
Vienai še jāpaliek
Par ēdumu, dzērumīnu.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26139.

Protiet kaunu, sveši ļaudis,
Seglojiet kumeliņus!
Jau saulīte tai laikā,
Kad vakar atjājāt.
226 [Kandavā (Tl)].

- 359 -

1. Protat kaunu, sveši ļaudis,
Kaŗat panckas mugurā!
Jau saulīte tai laikā,
Kā vakare atnācāt.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26140.

Sievas sievas, protiet kaunu,
Eit' papriekšu sētiņā!
Brēc bērniņi šūpolē,
Mauj gosniņas laidarā.
226 [Kandavā (Tl)].

26141.

Sitiet bungas, bundzinieki,
Sapūtiet, stabulnieki!
Kas pa ceļu, tas pa ceļu,
Kas gulēt, tas gulēt!
Kas pa ceļu, kājas aun,
Kas gulēt, vietu tais'!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26142.

Skic projām, buč projām,
Alsunieku bucēniņi!
Atnākuši, nograuzuši
Blintenieku žagariņus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26143.

Tāļēji radiņi,
Eitat projām,
Lai tiem klātējim
Rūmītes paliek!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26144.

Tēvuči tēvuči,
Ved bērnus mājās!
Mazi tavi bērniņi,
Nezina pāriet.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26145.

Visiem bija projām iet,
Māsiņai še palikt
Par ēdumu, par dzērumu,
Par naksniņas gulējumu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

26146.

Visiem iet sētiņā,
Ancīšam še palikt,
Cirsti malku, kurti pirti,
Vesti bābas sutināt.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

26147.

Vai Dieviņ, tai māsai
Nežēlīgi bāleliņi:
Pa vārtiem izjādami,
Kannas svieda atpakaļ.
226 [Kandavā (Tl)].

26148.

Ar Dievīnu, ar Dievīnu,
Nu izjāj, nu izjāj!
Man palika balta maize,
Brāļa salds alutīnis.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26149.

Ar Dievu, ar Dievu,
Bitītes draudze!
Cits skrēja liepāi,
Cits ozolā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26150.

Brāļi māsu pārdevuši
Par kāpostu galvenīti;
Apēduši kāpostiņus,
Brauc mājā raudādami.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

26151.

Es visu viesiņu
Izvadītāja;
To zin Dieviņš,
Kas mani vadīs, -
Tie ciema ķipari,
Tie mani vadīs.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

261511.

Es visu viesu
Vadītāja;
To zin Dieviņš,
Kas mani vadīs,
Kas mani vadīs
Smilšu kalniņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

26152.

Ja jums tīk, panāksnieki,
Gulat vēl otar' nakt'!
Vēl manam bāliņam
Vīna vāte pagrabē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Vai lūdzami panāksnieki,
Gulit vēl to naksniņu!
Vēl manā aizkrāsnē
Trīs muldiņas circenīšu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 360 -

26153.

Kam jūs, ceļa gājējiņi,
Ar rokāmi ķeŗaties?
Vai tad jūsu ardieviņas
Nav ar muti atdodamas?
1311 [Apē (Vlk)].

26154.

Kur tu skriesi, sirma cūka?
Paliec še, tīrumā!
Kur tu skriesi, tautu meita?
Paliec te, tautiņās!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26155.

Laba tiesa vedējiem:
Pilnā šurp, pilnā turp;
Slikta tiesa panākstiem:
Tukšā šurp, tukšā turp.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26156.

Netika puišiem
Projām iet:
Te meitas palika,
Salds alutiņš.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

26157.

Netika tautām
Mājās iet:
Kas dos mājās
Tās labas dienas!
Mājās kāposti
Ar kazas pienu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Vedēji raudāja,
Proj iedami;
Kas dos sētāi
Tās labas dienas?
Sētā rūga kāļu spannis,
Apentiņu vien vajaga.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26158.

Netika tautām
Projām iete,
Patika mūs' tēva
Salds alutiņis.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26159.

Nevar vis bāleliņi
Sav' māsiņu līdzi ņemt,
Jau ziediņi nobiruši
Tautu dēla klētiņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26160.

Nu aizgāja bālenīni,
Kā gulbīši tūtodami,
Nav vairs brīv sav' māsīnas
Līdza vest sētīnā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26161.

Panāksnieki bažījās,
Kā mājā pāriešot.
Cits slotā, cits skruķī, -
Visi jāšus pārjāsiet!
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

26162.

Panākst' puiši, prom iedami,
Atpakaļ lūkojās:
Paliek dailas kāzu meitas,
Paliek saldais alutiņš.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

26163.

Prom iedami, panācnieki,
Mātei ziņu pārnesat:
Lai nāk māmiņa
Par gadu raudzīt,
Atnes meitai
Vīstoļu drēbītes.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

26164.

Zināma zināma
Panāstu tiesiņa:
Kā brāļus saņem,
Kā suņus pavada.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26165.

Tu, puisīti, sētā brauksi,
Vai man' līdzi nevedīsi?
Vērpšu linus, pakuliņas,
Tev gultiņu pataisīšu,
Tev gultiņu pataisīšu,
Iešu pate klātgulēt.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

26166.

Vadām, vadām
Mīlamus viesus
Ar alus kanniņu,
Ar vīna glāzi!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 361 -

1. Vadām, vadām
Mīļos viesus
Ar alus kannām,
Ar kukuļiem!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Vadām, vadām
Mīlamus viesus
Ar alus kannām,
Ar biķeŗiem!
Trīnītes brāļus
Vaŗa biķeŗiem;
Šādus tādus
Ozola kannām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26167.

Vadām, vadām
Mīlīgus viesus;
Ar Dievu saņēmām,
Ar pavadījām.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26168.

Vakar viesi dibinā,
Saimenieks pie durviem;
Šodien viesi pie durviem,
Saimenieks dibinā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

26169.

Vis' istaba izslaucīta,
Pasolīte neslaucīta;
Visus ļaudis izstādīju,
Naidinieka nevarēju.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26170.

Visas manas kājas gura,
Gaŗus viešus vadīdam;
Ne tie gāja, ne palika,
Uz kājāmi dīžojās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

48370.

Ar mīļu Dieviņu,
Salds alutiņš!
Nu būtu dzēruse -
Raidīja projām;
Nu būtu gājuse -
Vilks ceļa malā.
605 [Skolas].

48371.

Brauc projām, brauc projām,
Līgviņas mīļ rad,
Nepamet māsine
Līdz ceļim dubļs brist.
518 [Zlēku Vp].

48372.

Citus viesus vadījām,
Alu, medu vārījām [sildījām];
Liepsalnicu vadījām,
Ievas rungu sutinām.
211 [Ļaudonas Md].

48373.

Dižie vedēji, vāķ' savus bērnus,
Es citus āzsviedu āz cūkas sil'.
40 [Basu (Bases) Azp].

48374.

Dzeriet, brāļi, maksājiet,
Nu ir laiks uz mājām iet;
( Nu ir laiks uz mājām iet,)
Jau saulīte zemu zemu.
373 [Sarkaņu Md].

48375.

Eita iedami, negoda ļaudis,
Sasala māmiņa vadīdama.
72 [Cesvaines Md].

48376.

Da sātai, da sātai,
Nagūda ļauds, nagūda ļauds!
Sasolam, sadrabam,
Jyus palaizdami, jyus palaizdami.
194 [Krāslavas D].

48377.

Ekati [Ejati] mājāsi,
Nelūgti viesi!
Suns jumis salūdze,
Kaķ' izvadīja.
355 [Rucavas Lp].

1. Ejiet projām, ejiet projām,
Suņa lūgti viesi!
Suns jūs lūdzis, suns jūs triecis,
Suns jums kaunu padarījis.
116 [Garozas Jg].

2. Es visa viesiņu izvadītāja.
Suns mani sagaidīja, kaķe pavadīja.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48378.

Iet uz mājām, lūgti viesi,
Lai palika nelūgtie;
Lai palika nelūgtie
Paēdam, padzeŗam.
413 [Stendes Tl].

- 362 -

48379.

Eit' jali iedami,
Lai varu vadīt
Ar sniega pītēm,
Ar pagalēm.
39 [Bārtas Lp].

48380.

Eita projām, panāksnieki,
Lai palika kāzenieki;
Lai tie mūsu kāzenieki
Kā zirnāji staipījās.
110 [Ērgļu C].

48381.

Es dūmavu vakardīn
Savus vīsus pavadēt;
I šudin navarēju
Kuo pīdagu izkasēt.
44 [Bebrenes Il].

48382.

Lāti gosti sapraseit,
Nava lāti pavadīt,
Navarēju, navarēju
Kai pīdagu izkaseit.
326 [Preiļu D].

48383.

Ēdat, (ēdat), sveši ļaudis,
Pēdējā maltīte!
Nu iesime sētiņēje
Pie vecieme kāpostieme.
40 [Basu (Bases) Azp].

48384.

Gailīts dzied istabā,
Istabiņas dibenā;
Viesi dzied pie durvīm,
Jau uz māju skubinās.
198 [Krustpils D].

48385.

Kad tuos kuozas īsasuocja,
Tod bej vyss ļusteigoj;
Kad tuos kuozas pasabeidzja:
Stupej, buoba, pa vuortim.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

48386.

Kiš kiš sētā,
Bundiņu āzis!
Tu mūsu liepiņu
Apskrubināji,
Tu mūsu māmiņu
Ierūdināji.
605 [Skolas].

48387.

Kīš projām, kīš projām,
Panākšnieku kazlēn(iņ)i!
Nograuzuši brālīšam
Visus mazus žagariņus.
70 [Cēres Tl].

1. Braucat projā, braucat projā,
Lizumiešu kazlēniņi!
Apgrauzuši mūsu druvās
Visus sīkus žagariņus.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

2. Škic pa ceļi, škic pa ceļi,
Lītavnīku kozuliņi!
Jau apgrauzjāt palsinīkūs
Vysus kuorkla žagariņus.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48388.

Ko gaidiet, panāksnieki,
Ka projām nebrauciet?
Vai gaidiet vāģu rumbas
Ar tapu aizbāžot?
115 [Galgauskas Md].

48389.

Lai pa ceļu, kas pa ceļu,
Tu, Jēkapiņ, te paliec;
Kurin' pirti, skaldi malku,
Vecas bābas sutini!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48390.

Lonckori, kokori,
Lositjās pa ceļu!
Ni jyusus sajēmu,
Ni pavadēju.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48391.

Lonckori, kokori,
Lositjās iz sātu,
Lai jyusu žogori
Naplyukoj.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48392.

Mūkat, ļaudis,
Istaba gŗūst,
Sviežat supatas
Pa logu laukā!
369 [Saldus Kld].

- 363 -

48393.

Nevarēju, nevarēju
Piedeguma izkasīt;
Nevarēju, nevarēju
Kāzenieku izvadīt.
263 [Mēmeles Jk].

48394.

Nu ēda svešļaudis
Pēdīgo maltīti,
Nu ēda nabagi
Raudādami.
129 [Gudenieku Azp].

48395.

Pa vuortim, lyugti gosti,
Lai palyka praseitī;
Es viņus tai prasēju:
Lyugtu, gosti, vītiņā.
295 [Ozolmuižas Rz].

48396.

Pa ceļu, pa ceļu,
Nagūda gosti!
Te palyka gūdeņš,
Te gūda gosti.
Nu es varu dzīduot,
Pa sūlu doncuot.
358 [Rugāju Abr].

48397.

Projām, projām,
Nelūgti viesi!
Negribu cienāt
Nelūgtus radus.
548 [Liepāja Lp apr.].

48398.

Pa ceļu, pa ceļu,
Nagūda ļauds!
Apēde cysys,
I stuodaigus vysys.
466 [Vārkavas D].

48399.

Projām, projām,
Nelūgti viesi!
Lai tika rūmītes
Lūgtiem viesiem.
74 [Cīravas Azp].

48400.

Projām, projām,
Mīļami viesi!
Ar alus kannām,
Ar plāceņiem.
605 [Skolas].

48401.

Projām, projām,
Tālēji radi!
Lai tie tujēji
Muciņas skalo.
129 [Gudenieku Azp].

48402.

Projām, projām,
Tāļēji radi!
Ne tie jūdza,
Ne tie brauca,
Stāvus vien lecināja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48403.

Prūjam, prūjam,
Visi dīdelnīki!
Lai palīk muojuos
Muojas saimenīki.
358 [Rugāju Abr].

48404.

Rīka meita, rīka meita,
Tu dabūsi divus kreklus,
Ka tu savus kāzeniekus
Pa godam izvadīsi.
192 [Kosas C].

48405.

Steidzitīs, sveši ļaudis,
Dreiž jyudzit kumēliņus!
Jau sauleite zamu zamu,
Tei vītiņa tuoļi tuoļi.
365 [Sakstagalas Rz].

48406.

Taisies, māsiņa,
Iesim uz mājām!
Jau saulīte tai vietā,
Kur vakar atnācām.
23 [Ārlavas Tl].

48407.

Tautas mani projām raida,
Sak', kad muca netek vairs.
Nu tik iešu kambarī
Mucai tapu apraudzīt.
141 [Ivandes Kld].

48408.

Vāķaties jūs, radiņi,
No maliņu maliņām!
Kā brālītis jūs' savāķa
Pa sētiņu sētiņām.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 364 -

1. Vāķaties, kūmenieki,
Par maliņu maliņām!
Kā tēveņis jūs savāķa
Par novadu novadiem.
15 [Alūksnes Vlk].

48409.

Visim braukt, visim braukt,
Juoneišam tja palikt:
Vest jam molku, nest yudeni,
Mozguot suņim pavalcītis.
78 [Dagdas D].

48410.

Visiem bija projām braukta,
Pumpaiņiem še palikt;
Pumpaiņiem še palikt
Pabeņķē kaulu grauzt.
94 [Dunikas Lp].

1. Projam šādi, projam tādi,
Pumpotiemi še palikt;
Pumpotiemi še palikt,
Pagaldē kaulus grauzt.
355 [Rucavas Lp].

48411.

A Dīveņ, dūdi Apaļai
Otkon braukt ponuoksnūs!
174 [Kārsavas Ldz].

48412.

Māsiņ' raud klētiņā,
Brāļi dīda kumeliņu;
Nepametat māsiņai
Līdz ceļiem dubļus brist!
448 [Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm].

48413.

Brauktu Seimans uz sātu,
Navā zyrga, ar kū braukt.
Ej uz klāvu, sēst' uz keiļa,
Duj duj nebeduj!
466 [Vārkavas D].

48414.

Bādavuos šis Pīters,
Kai iz sātu byus nūīt.
Sēst iz cyukys, jam aiz astis,
Dui i dui i nibedui.
326 [Preiļu D].

48415.

Kāzenieki bēdājās,
Kā tikšot sētīnā.
Zirgs uz ķēves, puiss uz meitas,
Tā tie visi aizjāšot.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48416.

Bruoļi muosu puordavuši
Par kuopustu lizeiciņu;
Izāduši kuopustiņus,
Grib muosiņas atpakaļ.
Varit pajemt kaču aiz astes,
Na muosiņu atpakaļ.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

48417.

Bruoļi muosu puordavuši
Par kuopustu lizēciņu;
Kuopustiņus izšvūrkuši,
Brauc uz sātu rauduodami.
Ni kuopustu lizēciņas,
Ni muosiņas atpakaļ.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48418.

Bruoļi muosu puordavuši
Par maizītes kukuleiti,
Brauc uz sātu rauduodami,
Asariņas slaucīdami.
357 [Rudzētu D].

48419.

Bruoļi muosu puordavuši
Par kuopustu lizīciņu;
Izdzāruši, apāduši,
Brauc uz sātu rauduodami.
Raudīt, bruoļi, vai naraudīt,
Na ar raudom atrauduosīt.
170 [Kapiņu D].

48420.

Naraudīti, panuoksnīki,
Nikas navā jums vainīgs.
Sovu muosu puordavuši
Par kuopustu lizeiciņu;
Izāduši kuopustiņus,
Brauc uz sātu rauduodami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

48421.

Muotja mjaitu tuoļi djavja,
Lelys slavis gribādama;
Izstrābusja kuopusteņus,
Brauc iz sātu rauduodama.
314 [Pildas Ldz].

48422.

Bruoļi muosu puordavuši
Par kuopustu ližeiciņu;
Atpakaļ nadabūsi
Ni par zalta gabaliņu.
170 [Kapiņu D].

- 365 -

48423.

Ja gribat jūs, ļautiņi,
Guļat vēl otru nakti,
Vēl manam brālīšam
Trīs koudziņas tīrumē.
70 [Cēres Tl].

48424.

Ka gribit, buoleleņi,
Vedit muosu atpakaļ;
Nadaudz slykta padaŗāja,
Vīnu nakti puorguļāja.
247 [Makašānu Rz].

1. Ka gribiti, buoleleņi,
Vedit muosu atpakaļ;
Vīnu nakti puorgulēja,
Nadaudz grāka padarēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Ka gribit, sveši ļauds,
Vedit muosu atpakaļ;
Jau navā lelys vainis,
Ka naksneņi puorguļāja.
182 [Kaunatas Rz].

48425.

Panāksnieki, prom braukdami,
Metiet miežus ūdenie!
Jau Madiņa jost' atlaida
Devītā rakstiņā.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

48426.

Panāksnieki, prom braukdami,
Stopu, kannu nevediet!
Lai paliek citu gadu
Mazajam godiņam.
301 [Palsmaņa Vlk].

48427.

Panāksnieki promiedami
Lielu skādi padarījuši;
Galdam kāju nolauzuši,
Gaiļam kaklu nocirtuši.
521 [Zvārtavas Vlk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu