SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Piekodināšana tautu meitai, vedeklai, māršai

26097.

Ai māsiņa tautu meita,
Klausi manu padomiņu:
Gudru prātu, gudru prātu
Valdi savu valodiņu!
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

26098.

Ai Trīniņ, ai Trīniņ,
Neslēdz cieti savu klēti,
Neslēdz cieti savu klēti
Priekš to vecu māmulīti!
Necerē, nedomā,
Ka tas tavis krājumiņš:
To māmiņa sakrājusi,
Ar vīzām staigājot.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

26099.

Dzīvā, mana līgaviņa,
Nebrīdē māsu manu;
Tav palika dzīvošana,
Kas manai māsiņai?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26100.

Es, bruoliņ, t'ev pīsoku,
Tu pīsoki vadaklai,
Ka muom'eņa natacātu
Upis molu rauduodama!
422 [Līvānu pag. D].

26101.

Paskaties, tu Barbuļa,
Kas iesēda lukturī:
Ja tu mīļi nedzīvosi,
Kļūs mugura oderēta.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26102.

Tā, māršiņ, tu nedari,
Kā tu biji dzīrusēs:
Kad atnāca vīra radi,
Ru(t)ku rakt dārziņā;
Kad atnāca pašas radi,
Cāļu kaut namiņā.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

1. Ai māršiņa, ai māršiņa,
Tu jau vis tā nedari:
Kad atnāca pašas radi,
čira čura podiņā;
Kad atnāca vīra radi,
Tad pa logu piedarbā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

2. Tā, mārši, tu nedari
Kā tu biji dzīrusies:
Savus radus vien cerēt,
Vīra radus necerēt.
Kad atnāk pašas radi,
Ar katliņu namiņā;
Kad atnāk vīra radi,
Ar katliņu kaņepēs.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26103.

Tā, meitiņa, tu nedari,
Kā tu biji dzīrusies:
Vīramāti akā bāzt,
Akmeņiem noslogāt.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26104.

Tā, meitiņa, tu nedari,
Kā tu biji lielījsies:
Tēv' ar māti pirtī dzīt,
Pat' gulēt istabā.
1311 [Apē (Vlk)].

- 356 -

26105.

Tā nedari, tu māsīna,
Kā tu bij' dzīrusies:
Savus kreklus izvelēt,
Vīramātes nevelēt,
Vīramātes nevelēt,
Sviest pa sētu kaņipēs.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Tā nedari, tu jaunava,
Kā tu biji dzīrusies:
Savus kreklus vien mazgāt,
Vīra kreklus nemazgāt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

26106.

Tu, māsiņa, tā nedari,
Kā tu biji dzīrusies:
Smalki malt, plāni cept,
Klētī ēst aizdurvē.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

26107.

Tu Trīniņa, tā nedari,
Kā darīja tava māte:
Tava māte vīramāti
Padzinuse nabagos.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

48365.

Še, māršiņ, vārpstīt' mana,
Še vālīte velējama;
Netur' melna, netur' plika
Mana balta bāleliņa.
146 [Jaungulbenes Md].

48366.

Še, meitiņa, vāle mana,
Še nu mana parvārnīca;
Neturi nu man' dēliņu
Ni nu melnu, ni neēdušu.
72 [Cesvaines Md].

48367.

Tā nedari, vedeklīna,
Kā tu biji solīsies:
Vīramāti akā bāzt,
Akmeņiem noslogāt.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48368.

Nedar' tā, vedekliņ,
Kā tu biji dzīrusies:
Savi krekli izvelēti,
Mātes sviesti pabeņķī.
198 [Krustpils D].

48369.

Tu, māsiņa, goda sieva,
Tur' godam vīra radus:
Neaizšauj nama durvis,
Neaizcel sētas vārtus.
316 [Piltenes Vp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu