SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

25. Līž līdumu jaunajam pārim

26011.

Ai ļautiņi, nesmejat
Līdumiņa krāvējam:
Līdumiņa krāvējam
Melna mute, melnas rokas.
18 (Klīģenē).

26012.

Bij vakar tā dienīna,
Kad es gāju tautīnās;
Tur palika mieži rudzi,
Te līž brāļi līdumīnu.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

26013.

Es nolīdu pūravietu
Suņābeļu līdumīnu,
Zināj' savu līgavīnu
Lētaugušu bālīnos.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Sieka vietiņ' i palīžu
Ābelskoku līdumiņa,
No tautiņu atvedīšu
Lētaudzīti krāvājiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26014.

Kraun māsiņa raudādama
Tautu līstu līdumiņu:
Gaŗām koki, šķērsu koki,
Caur' augušas atvasītes.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26015.

Līžat, brāļi, līdumiņu,
Dzenājat dzenoliņas,
Lai nes māsa launadziņu,
Dzenoliņu lūkodama!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26016.

Līžat, brāļi, līdumiņu
Līdumiņa galiņā,
Lai nevar laiska mārša
Gulēt lielu launadziņu!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26017.

Līžat, brāļi, līdumiņu
Līdumiņa galiņā,
Vedīsim jauno māršu
No druviņas druviņā!
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Es nolīdu līdumiņu
Līdumiņa galiņā,
Lai iet mana līgaviņa
No druviņas druviņā.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

26018.

Līžat, brāļi, līdumiņu,
Vienu koku atstājat:
Citu gadu vajadzēs
Māsiņai līkstes koka.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

26019.

Mazi mani bāleliņi,
Nespēj alkšņu malku cirst;
Ekur stipri tautu dēli,
Līž ozolu līdumiņu!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

26020.

Pāriedami, bāleniņi,
Līdumiņu palīžam,
Kur māsai miežus pļaut
Pirmajā vasarā!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Pāriedami, bāleliņi,
Palīdiet līdumiņu,
Kur māsiņa mēles sēs
Pirmajā vasarā!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26021.

Pērku zelta ēvelīti
Līdumiņu ēvelēt,
Lai kājiņu neatsit
Mana jauna līgaviņa.
188 [(?)].

- 347 -

26022.

Šaura šaura tautu zeme,
Tik māsai ganu ceļa.
Kur sēs miežus, kur sēs rudzus,
Kur līdīs līdumiņu?
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26023.

Sētā, brāļi, neiesim,
Līdumiņa nelīduši,
Kur māsiņa miežus sēs
Citu gadu krustubām.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Līdiet, brāļi, līdumiņu,
Kur māsai miežus sēt,
Kur māsai miežus sēt
Mazajam godiņam!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

26024.

Znotiņ, manu ķelavaini,
Meties sila maliņā:
Ja neaugs rudzi mieži,
Augs jel laba skalu malka.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Miķelīti, tēvabrāli,
Meties sila maliņā:
Ja neaugs rudzi mieži,
Augs jel laba skalu malka.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26025.

Tautas līda līdumiņu
Pa līduma galiņam,
Dabūjuši mūs' māsiņas
Žagariņu lasītājas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu