SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

b) Mājuvieta ar ēkām, lopiem un citiem piederumiem

1) Sēta, istaba, nams

25777.

Vai vai dēlu māte,
Kāda tava istabiņa!
Cauri skrēja žagatiņa
Caur pakšiem svilpodama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25778.

Vai vai sveši ļaudis,
Kāda jūsu istabiņa!
Vai cūciņas izrakušas,
Vai vistiņas izkasījšas?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25779.

Ai brālīti, še nevar
Šai sētā kāzas dzert:
Visapkārt sarkan' smilts,
Sētā jumti nobiruši.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

25780.

Vai mana, vai mana
Sūra dieniņa!
Iedevu māsiņu
Sliktā vietā:
Ceļamas durvis,
Ceļami logi;
Kur vēl kraujamie
Laidara vārti!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25781.

Ai manu māsiņu,
Tavu labu dzīvi:
Glāz' tavs namiņš,
Glāz' istabiņa;
Sudraba slotiņa
Istabu slaucīt,
Zeltīts ķocīts
Mēsliņus nest.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Ai vecā māmiņa,
Tavu jaukumiņu:
Sudraba slotiņu
Istabu slauka,
Sudraba kocīti
Gruzīšus nesa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

25782.

Ai smuidrais augumiņš,
Ai baltās villainītes,
Vai jums bija ielīgot
Tādā skuju vīcenī!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25783.

Ak tu tautu dūdelnieks,
Tavu mazu istabiņu!
Kur bij man riņķi griezt,
Kur rociņu vēcināt?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

25784.

Ak tu tautu dūdelnieks,
Tavu mazu istabiņu!
Kur man bija apgriezties,
Šādai siena gabanai?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25785.

Apskaties, snaudulīte,Kādi lieli glāžu logi:
Nav neviena tumša kakta,
Kur mēsliņu saslaucīt.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Skaties, tautu snaudaļiņa,
Piln' istaba glāžu logu;
Nav neviena tumša kakta,
Kur miedziņu nogulēt.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

25786.

Atpakaļa, mans pūriņis,
Atpakaļa, bāleliņi!
Es atradu tautu galdu
četri stūŗi nemazgāti.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25787.

Brāļa māsiņ' i raudāja,
Brāļam timsa ustabiņa.
Būs, māsiņ, tautām gaisa:
Caur griestiem saule lēca.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 313 -

25788.

Brāļi manim vietu rauga,
Teic arvienu, nevaināja.
Būt' es pati aizgājusi,
Būt' vainiņu atraduse:
Es atrastu mellu galdu,
Neslaucītu istabiņu.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

25789.

Dobuļaina dobuļaina
Tautu dēla istabiņa;
Vista cāļus izperēja
Devītā dobulī.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Tautu dēla istabiņa
Deviņiem dobuļiem;
Devītā dobulī
Cūka bērnus papravījse.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25790.

Dzievāt man, gājušai,
Tai žagaru būdiņāi,
Nedos man bāleliņi
Savu namu, istabiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25791.

Es atradu tautiņām
Cauru pakšķu istabiņu.
Nocirtīšu suņam asti,
Aizbāzīšu caurumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es nelaižu sav' māsiņas
Caurajā istabā;
Gaiļam galvu nocirtīšu,
Aizbāzīšu caurumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25792.

Es atrodu tauteņuos
Golda molys namozguotys,
Golda molys namozguotys,
Pasūleites naslaucētys.
4271 [Rēzeknes apr.].

25793.

Es dzīvoju bāliņos
Kā kundziņa muižiņā;
Ieved mani tautiņās
Kuļamā rijiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Es bij' kurpju valkātāja,
Dēļu grīdas minējiņa,
Man' ieveda sveši ļaud's
Dūmainā rijiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Es izaugu bāliņos
Ērbēģīša ustabā,
Man' ieveda sveši ļaudis
Kuļamā rijiņā.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

25794.

Es uzaugu brālīšos
Dreijātā istabā;
Aizved mani tautiņās
Kā žagaru būdiņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Es uzaugu pie tētiņa
Ražanā sētiņā;
Nu tautiņas man' ieveda
Žagariņu būdiņā,
Tur lodāja odzes, zalkši
Rankaiņiem kakliņiem.
224 [Kabilē (Kld)].

25795.

Gāju tautu istabā,
Metu acis pabeņķē:
Tur tai tautu pabeņķē
Pērnie mēsli, aizpērnie.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25796.

Istabiņa izkaisīta
Zaļajām zīlītēm;
Vēru durvis, spēru kāju,
Rit zīlītes šur un tur.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

25797.

Kādu vietu es gribēju,
Tāda man gadījās:
Kalnā treji vaŗa vārti,
Paši veŗas neveŗami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

25798.

Kam tā muiža kalniņā,
Vējiņš durvis virināja?
- Tā, māsiņ, tava muiža
Pa Laimiņas likumam.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 314 -

25799.

Kam tā sēta kalniņā,
Sagšām jumta istabiņa?
- Tā, māsiņa, tava muiža
Par Laimiņas lēmumiņu.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

25800.

Kam tā tāda skuju būda
Liela ceļa maliņā?
- Tā, māsiņ(a), tava muiža
Par Laimiņas likumiņu.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kam tā tāda skuju būda
Augsta kalna galiņā?
- Tā, māsiņa, mana sēta
Par Laimītes laidumiņu.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

25801.

Kam tā tāda skuju būda
Liela ceļa maliņā?
Tai jau bija sen nogrimt
Dziļas jūras dibenā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

25802.

Kas tā tāda skuju būda
Diža ceļa maliņā?
Kad es iešu zaķus šaut,
Tad es viņu svilināšu.
- Tā nebija skuju būda,
Tā tautieša istabiņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

25803.

Kas tā tāda skuju būda
Liela ceļa maliņā?
Tā nebija skuju būda,
Tā tautieša istabiņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Kas tā tāda skuju būda
Diža ceļa maliņā?
Tā nebija skuju būda,
Tā māsiņas dzīvošana.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

2. Kas tā tāda skuju būda
Diža ceļa maliņāi?
Tā nevaida skuju būda,
Tā tautieša dzīvošana.
Tur nebija žoga posma,
Kur piesieti kumelīna;
Sētāi dūru zobentīnu,
Tur piesēju kumelīnu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

25804.

Lai istaba ko istaba,
Dižans nams tautiņām:
Viena puse skujām jumta,
Otra Dieva debesīm.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Ak Dievs, es atradu
Tautām līksmu istabiņu:
Viena puse skujām jumta,
Otra Dieva debesīm.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

2. Dižis bija tautu dēls,
Lai istaba kāda bija, -
Viena puse skujām jumta,
Otra bērza tāsītēm.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

3. Nedod Dievs tāda nama,
Kāds namiņis tautiņām:
Viena puse skujām jumta,
Otra zaļām velēnām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25805.

Maģa maģa tautu sēta,
Treji vārti izdarīti.
Pa vieniem saule lēce,
Pa otriem mēnestiņis,
Pa trešiem Dieviņš nāca
Ik rītiņa, ik vakara.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

25806.

Mūs' māsiņa ieraduse
Eņģu durvis virināt;
Tautiešam tādas durvis -
Atgāžamas, aizgāžamas.
31 [Pabažos (Pabažu pag. Rg)].

1. Grūti bija māsiņai,
Eņģēm durvis virinot;
Nu atrada tautiņās
Izceļamas, ieceļamas.
315 [Jaunjelgavā], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

25807.

Muižē augusi
Mūs' māsiņa,
Nu še atveda
Žagaru būdā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 315 -

25808.

Nāc, Dieviņi, pats apraugi,
Kāda mana dzīvošana:
Uz kalniņa mājas manas,
Purvā govju laidariņš.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Nāc, Laimiņa, apraudzīt,
Kāda mana dzīvošana:
Silā man bišu dārzs,
Purvā govju laidarīts.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Nevienam tā nebij
Kā manam bāliņam:
Silā bija bišu dārzs,
Purā govju laidariņš.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25809.

Neron vainu bāleliņi,
Tautās vietu taisīdami;
Es aizgāju, es atradu
Cauru pakšu istabiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25810.

Nevienam tāda muiža
Kā manam svainīšam:
Dzelžu duris, vaŗa grīda,
Sudrabotas ļovenītes.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

1. Nevienami tā nevaida
Kā manami svainīšam:
Vasku logi, glāžu durvis,
Pašas teka neveŗoti.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

25811.

Pīļ' lākst', zoš' goļ'
Taut' dēl' istabiņ';
Bij manam bāliņam
Glāž' dur's, pod krāš'.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25812.

Soka tautas pracādamys:
Jaunys kl'ēts, ustabeņis,
Jaunys kl'ēts, ustabeņis,
Apl'eik zaļi veitul'eņi.
Ka izguoju tauteņuos,
Ni ir kl'ēšu, ustabeņu,
Ni ir kl'ēšu, ustabeņu,
Ni ir zaļu veitul'eņu.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

25813.

Sak' tautietis precēdams:
Dēļu grīda istabā.
Nu aizgāju, nu atradu -
Cūkas kulu izrakušas,
Cūkas kulu izrakušas,
Vārnas jumtu izknāpušas.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Tautu dēls lielījās,
Dēļu grīda istabā;
Nu atradu dzīvodama,
Cūkas kulu izbedušas.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

25814.

Šķitu nieka neprotam,
Svešumā aizgājusi:
Man actiņas degtin dega
Pa visām maliņām.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

1. Nešķietat mani rāmu
Svešu ļaužu istabē!
Man actiņas degtin dega
Pa visām maliņām.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

2. Šķitos nieka neprotot
Svešu ļaužu istabā;
Man actiņas degtin deg
Par visiem kaktiņiem:
Tumši logi, melni galdi,
Neslaucīta istabiņa.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

25815.

Zema bija istabiņa,
Vēl zemāks kambarīts;
Gaŗa bija mūs' māsiņa,
Nevarēs še dzīvot.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25816.

Sen dzirdēju Enītēs (=māju v.)
Dēļiem griestu istabiņu.
Nu atnācu, nu atradu
Pakulāmi aizbakstītu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Sen slavēja Daudziešos
Dēļu griestu istabiņu;
Nu atnācu, nu atradu
Ar stutēm sastutētu.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

2. Sen slavēja tautiņām,
Dēļ' istabu būvējot;
Nu atnācu, nu atradu
Skangaliem saslaistītu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 316 -

25817.

Sen dzirdēju, nu redzēju,
Tautām grazna istabiņa:
Visapkārt saule tek,
Zeltu sietu sijādama.
190 [Kuldīā].

25818.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Brāļam jaunu istabiņu:
Visapkārti glāzu logi,
Vidū saule ritināja.
226 [Kandavā (Tl)].

25819.

Sen dzirdēju tautiņās
Jaun' ērbēģi būvējam;
Nu atnācu, nu atradu
Vecu vecu suņu būdu.
Es tās tautu suņu būdas
Šai vietā neatstāšu,
Pa baļķam saorēšu
Avotiņa lejiņā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25820.

Sen slavēja tautiņām
Jaun' istabu būvējam;
Nu atnācu, nu atradu -
Žagatiņas cauri skrēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. San slaevēja Kolūžuos
Dēļiem grīstu ustaebiņu.
Vysas vārnas, žogaetiņas
Žvyrkstādamas couri skrēja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

2. Izslavēja tautiņās
Dēļiem šūtu istabiņu.
Cauri skrēja sīki putni,
Cauri vārnas, žagatiņas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

25821.

Sen slavēja tautiņās
Alva grīdu istabā.
Es nopirku zelta kurpes,
Ar ko alvu skandināt.
Nu nogāju, neatradu
Ne ar cirvi izkapātas.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25822.

Sen slavēja tautiņās
Augstas ēkas būvējot;
Griestu griestus izslaucīju
Ar vaiņaga cekulīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa perēklīts;
Griestu griestus izcilāju
Ar vaiņaga cekuliņu.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

2. Paldies saku māmiņai
Par dailo augumiņu,
Klētei griestus izcilāju
Ar vaiņaga cekuliņu.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

3. Zema tautu istabiņa,
Zarains manis vaiņadziņš;
Visus griestus izcilāju
Ar vaiņaga zariņiem.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25823.

Sen cerēju NN-os
Ērbēķīšus būvējot;
Nu atnācu, nu atradu
Vienu pati vecu riju,
Vienu pati vecu riju,
Ar stutēmi atstutētu.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

25824.

Skaidra tautu istabiņa,
Pabeņķītes neslaucītas.
Nu pārveda mūs' māsiņu
Pabeņķīšu slaucītāju.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

25825.

Skuju zeme, skuju ļaudis,
Skujām kaisa istabiņu;
Es kaisīju bāliņos
Ar ozola lapiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

25826.

Slaveni ļaudis,
Plakana sēta,
Tupu līdu namā,
Rāpu istabā;
Maizīti mīcīju,
Ceļos metos;
Jau govju kūtē
Uz vēderiņa.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

- 317 -

25827.

Tādu vietu es gribēju,
Tāda ar man gadījās:
Glāžu logi, dēļu grīda,
Durvis pašas virinājās.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

25828.

Tautiets dara manis dēļ
Stāvu koku istabiņu,
Cerēj' mani smidru, gaŗu,
Lētaugušu bāliņos.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

1. Tautu dēlis manis dēļ
Stāvu koku namu taisa,
Šķieta mani lētaugušu,
Dzirnaviņu nemalušu.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

25829.

Tautiets, mani lūkodamis,
Izteic savu dzievāšanu,
Teica: oša istabiņa,
Ar rozēm izpuškota.
Kad nogāju, tad atradu
Mellu alkšņu istabiņu,
Mellu alkšņu istabiņu,
Ar dadžiem izpuškotu.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

25830.

Tautiets, mani precēdams,
Stāvu koku namu taisa,
Lai galviņa nesitās
Ieejot, izejot.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25831.

Tautiets veda man' māsiņu
Šķeltā apšu istabā.
Papriekš kazas izganīju,
Tad ielaidu sav' māsiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es atradu tautiņās
Apšu koka istabiņu;
Papriekš kazas izganīju,
Tad vēl laižu bāleliņus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Tautu dēla istabiņa
Žagariem saslaistīta;
Papriekš kazas izganīju,
Tad vēl līdu istabā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25832.

Tautiņām četri kakti,
Visi četri buŗamie.
Ko, māsiņ(a), tu darīsi,
Tu jau burt nemācēji?
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. četri kakti tautiņām,
Visi četri burt mācēja.
Ko, māsiņa, tu darīsi,
Tu atburt nemācēji?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25833.

Tautu dēlis lielījāsi,
Dēļa grīdu staigājot;
Nu atnācu, nu atradu -
Laipas meta istabāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

258331.

Tautu dēls lielījās,
Maurā zied āboliņis.
Kad aizgāju, tad atradu
Laipu laipas galiņā.
232 [Talsos (Tl)].

25834.

Tautu dēlis lielījās,
Vaŗa vārti sētiņai;
Kad aizgāju, tad atradu -
Ar ecēšu aizslaistīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25835.

Tukša posta tā vietiņa,
Kur māmiņa man' iedeva:
Visi kakti cauri spīd,
Vidū cūkas barojās.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Vai, tautieti, tāda tava
Teicamā istabiņa?
Visapkārt cauri pakšķi,
Vidū cūkas ēdināja.
1253 [Kroņa laicenē].

25836.

Tukša posta tā vietiņa,
Kur tautietis man' ieveda:
Ne tur duru, ne tur logu,
Tikai četri mājas stūŗi.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

25837.

Vai tā bija tev, māsiņ,
Teicamā istabiņa?
Visapkārt cauri pakši.
Vidū dzied circenīši.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

- 318 -

25838.

Visa tautu nama priekša
Spīd zaļām pērlītēm;
Ir pērlītes nemīlēja,
Ja nav laba dzīvošana.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25839.

Caurs tautu namiņš,
Caura istabiņa;
Te mūsu māsiņu
Vilks apēdīs.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Caurumi caurumi
Tautu istabāje,
Nu mūsu māsīnu
Žorki apēdīs.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

48189.

Vai Dieviņ, vai Laimiņa,
Kur nu mani ievedīs!
Kāda tur istabiņa, -
Kā cīruļa parēklīts!
605 [Skolas].

48190.

Vai māsiņ, vai māsiņ,
Maza tautu istabiņ';
Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa pereklīts.
Kur man bija apsagriezt,
Šādai siena gubanai?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48191.

Cyti puiši sovas sātas
Uz ratiņu vyzynuoja;
Svuotiņš sovas sātas navarēja
Vīna pakša kustynuot.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48192.

Cinaiņa, celmaiņa
Taut' istabiņa,
Gan manas kājiņas
Nolīdzinās.
23 [Ārlavas Tl].

48193.

Dobuļota dobuļota
Tautu dēla istabin';
Vai bij vistas izkasušas,
Vai sivēni izrakuši?
211 [Ļaudonas Md].

48194.

Es atradu sav' māsiņu
Svešu ļaužu aizkrāsnē.
Nāc, māsiņa, ar manīm
Istabiņas vidiņā.
373 [Sarkaņu Md].

48195.

Es izaug pi māmiņs
Kā brūklit siliņe;
Nu vēl man tautits ved
Sove skuj būdiņe.
445 [Ugāles Vp].

48196.

Es nebiju uzaugdama
Tādu ērmu redzējusi,
Kā redzēju ieiedama
Tautu dēla istabā:
Dzelžiem kaltas gultu kājas,
Pāvu spalvu ķiseniņš.
521 [Zvārtavas Vlk].

48197.

Aizguoja saulīte aiz kalniņa,
Aizguoja muosiņa aiz galdiņa,
Sovas boltas rūceņas lauzēdama,
Sovas boltas rūceņas žņaudzēdama.
365 [Sakstagalas Rz].

48198.

Kam, kundziņ, kaldināji
Vaŗa grīdu istabā?
Man navaid zelta kurpes
Vaŗa grīdu trīcināt.
70 [Cēres Tl].

48199.

Kas tā tāda čurku būda,
Ne te logu, ne te durvju;
Ne te logu, ne te durvju,
Ne guntiņa pavardā.
169 [Kandavas Tl].

48200.

Kur, tautieti, tavi vārdi,
Ko runāji precēdams:
Nāc pie manis tautu meita,
Pie man' laba dzīvošana;
Pie man' deg priežu skali.
Dēļu griestu istabiņa.
132 [Ikšķiles Rg].

- 319 -

48201.

Laikus saku tautiešam,
Lai cērt lielu istabiņu:
Kur sēdēs pieci svaiņi,
Kur deviņi bāleliņi.
300 [Pāles Vlm].

48202.

Man, iedeva bālēlīni
Zemā tautu istabā;
Es griestīnus noslaucīju
Ar vaiņaga cekulīnu.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

48203.

Mani balti bālēliņi
Kā Vāczemes ozoliņi:
Ar galvām iznesāja
Tautām griestus istabā.
161 [Kabiles Kld].

48204.

Maza bija mūs' tautiete,
Maza tautu istabiņa:
Nevarēju stāvu lēkti,
Ne rociņu kustināt.
605 [Skolas].

48205.

Maza maza istabiņa
Tā kā čūsku perēklīts:
Nav rūmes riņķī griezties.
Kur liks gultu, kur ratiņus?
Kur kārīs šūpulīti?
605 [Skolas].

1. Maza maza istabiņa
Tā kā putnu perēklīts;
Kur liks gultu, kur galdiņu,
Kur kārsimi šūpolīti?
605 [Skolas].

48206.

Moza tautu ustobeņa
Kai ceiruļa perekleits;
Kur mjas laissim treis muoseņas,
Kur deveiņus bruoleleņus?
170 [Kapiņu D].

48207.

Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa perēklīts;
Spēru kāju, vēru durvis,
Skatos pati dibenā.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

48208.

Mazs tautu namiņš,
Maza istabiņa;
Maniem svārkiem
Nav ne rūmes.
605 [Skolas].

48209.

Mūs' māsiņa kā puķīte
Dzīvo rentes muižiņā;
Stikla logi, vaŗa vārti,
Paši veŗas neveŗami.
146 [Jaungulbenes Md].

48210.

Nākat, tautas, raugāties,
Kāda māsas istabiņa:
Šūtin šūta, pītin pīta,
Vidū liepas līgojās.
184 [Ķēču Rg].

48211.

Nedrīkstu iet, nedrīkstu iet
Lepnu ļaužu sētiņā:
Stikla logi, vaŗa vārti
Plaši tak neveŗami.
146 [Jaungulbenes Md].

48212.

Nadūd Dīvs tai ījīt,
Kai īguoja tei muoseņa;
Nalels zemes gabaliņš,
Nav jai sovas ustobiņas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48213.

Sen dzirdēju: Žuburus
Augstas mājas būvējoti;
Nu atnācu, nu atradu
Kā tos čuru perēkļ(īš)us.
115 [Galgauskas Md].

1. Sen slavēja Nn.
Augstas mājas būvējam.
Nu atnācu, nu atradu:
Kā cīruļa perēklīts.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

48214.

Sit uguni, pūš uguni,
Tumša tautu istabiņ';
Kad ieveda mūs' māsiņu,
Visa istab' atspīdēja.
23 [Ārlavas Tl].

- 320 -

48215.

Sieniņu kaisīta
Tā istabiņa,
Nu deva Dieviņis
Sieniņa grābēj(u).
200 [Kuldīgas Kld].

48216.

Slavēti ļaudis, plakanas mājas:
Tupu līdu namā, rāpu istabā,
Tai govju kūtī
Uz vēdera vilkos.
396 [Skrīveŗu Rg].

48217.

Speru kuoju pa durvim,
Mešu acis dybynā,
Voi byus taida ustabiņa,
Kai atstuoju bāliņūs?
326 [Preiļu D].

48218.

Sveši ļaudis man' māsiņu
Aizkrāsnē ieveduši.
Labvakar, man' māsiņa,
Mīl tev tautu istabiņa?
Ja nemīl, nāc ārā,
Sēd' manās kamanās!
286 [Nītaures Rg].

48219.

Šķiļ, bāliņ, ugentiņ
Pi smalke tēradiņ;
Tumse seid mūs māsiņ
Sveše ļauž istabe.
445 [Ugāles Vp].

48220.

Tautīšam bej moz' ustoba
Kai ceiruļa pereklīts;
čaukst man zeidi staigojūt,
čeikst kamaši doncojūt.
358 [Rugāju Abr].

48221.

Tautiets savu istabiņu
Slurināt [kurināt?] slurināja;
Cauri griesti, cauri logi,
Vidū cūkas ēdināja.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

48222.

Toutu dāla ustobiņai
Caur grīstim soule speid;
Laid muosiņu toutiņūs,
Taisi jounu ustabiņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48223.

Tautu dēls lielījāsi;
Glāžu durvis, vaŗa grīda;
Kad nogāju, tad atradu
Salmu durvis, dubļu grīdu.
417 [Struteles Tk].

48224.

Tautu dēls lielījās(i):
Visapkārt glāžu logi;
Kad nogāju, tad atradu
Vienu pašu dēļu logu.
417 [Struteles Tk].

48225.

Tautu dēls man solīja,
Dēļiem sistu istabiņu;
Kad aizveda, tad atradu
Skangaliem saslaistītu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

48226.

Tautiets, mani precēdams,
Izteic savu dzīvošan',
Teic ozolu istabiņu
Ar rozēm izbadītu;
Kad aizgāju, tad atradu
Mellu alkšņu istabiņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

48227.

Tautiets sola precēdams
Siltu jauku istabiņu;
Nu redzēju ienākdama
Kaktā ledu piesalušu.
109 [Ērķemes Vlk].

48228.

Tautu dēla istubīna
Zilu dūmu piekūpuse;
Pavārima šircis dega
Zilajāma ugunīm.
355 [Rucavas Lp].

48229.

Tautu dēla istabiņa
Zema zema saplakuse;
Mūs' māsiņa lielu radu,
Augstu nesa vaiņadziņ'.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

48230.

Tā, māsiņ, tev pirmā
Teicamā mājas vieta:
Visi pakšķi nopūvuši,
Vidai cūkas ēdinaj.
224 [Lielvārdes Rg].

- 321 -

48231.

Tai sacīja kuozu ļauds:
Malna kuozu ustabiņa.
Lai tai tevi valni trin,
Kai es trinu ustabiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

48232.

Tālu tālu daudzināja
Tā tautieša bagātību:
Basām kājām māmuliņa,
Cauriem pakšiem istabiņa.
355 [Rucavas Lp].

48233.

Tur es gāju tautiņās,
Kur man tika prātiņam:
Lai tur būtu skuju būda,
Žagariņu istabiņ'.
43 [Bebru Rg].

48234.

Vai būs ieti, vai neieti
Greznu ļaužu sētiņā?
Tiltiem griezti pagalmiņi,
Dēļiem jumtas istabiņas.
192 [Kosas C].

48235.

Vai tās tavas mājas bija,
Kas viņā kalniņā?
Spoži glāžu logi bija,
Pulierētas nama dores.
398 [Skrundas Kld].

48236.

Visas tautu nama duris
Zaļajām zīlītēm.
I zīlītes nemīlēj(a),
Ja māmiņas neredzēj(u).
119 [Gaujienas Vlk].

48237.

Zema tautu istabīna
Kā cīruļa perēklīts;
Tur es savu gaŗu galvu
Ik rītīnu nodauzīju.
192 [Kosas C].

2) Maltuve

25840.

Bij manai māsiņai
Rieksta kaula dzirnaviņas;
Staltam tēva dēliņam
Ne pelēka akmentiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25841.

Dēli vien tai mātei,
Nav meitiņu malējiņu:
Vadži vien maltuvē,
Kur kāruši cepurītes.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25842.

Es atradu tautiņās
Trejas dzirnus kambarī.
Vai tautieti, tēva dēls,
Kuŗas bija man maļamas?
- Tās mazās, tās vieglās,
Tās, māsiņa, tev maļamas.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

25843.

Gana skaiši es atradu
Dēlu māti dzīvojot!
Stikla logi maltuvē,
Astra sieti sijājot.
121 [Gulbenē (Md)].

25844.

Ierastam te dzīvot,
Neieradis nevarēja:
Grūtas dzirnus maltuvē,
Ūdens tāļu lejiņā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

25845.

Raugiet, brāļi, ko raugiet,
Apraugiet dzirnaviņas;
Smagas tautu dzirnaviņas,
Palaidiet vieglumā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25846.

Svešu ļaužu maltuvīte
Niedru kaulu sadarīta;
Manai māsiņ' i maļot
Vējiņš matus purināja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Bāliņ, tava maltuvīte
Caurajiem pamatiem;
Kad gribēju smalki malt,
Vējiņš miltus putināja.
359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25847.

Tautas kala treju dzirnu,
Dzirdēj' mani saderam.
Kaliet, tautas, ir deviņu,
Es pie vienas ritenēju!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 322 -

25848.

Tautu dēls lielejas,
Trejas dzirnas kamburē.
Kad tov trejas dzirnaviņ's,
Kur tov seši malejiņ'?
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

1. Tautiets, mani precēdams,
Teica trejas dzirnavīnas.
Kad tev trejas dzirnavīnas,
Kur tev sešas malējīnas?
Vai domāji mani vienu
Pie to treju maldināt?
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

25849.

Tautu dēls lielījās,
Treju vasku dzirnaviņu;
Kad aizgāju, neatradu
Ne pelēka akmentiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Tautiets manim apsolīja
Zelta dzirnu maltaviņu;
Kad atnācu, tad atradu
Div' pelēkus akmentiņus.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

2. Tautiets, mani precēdams,
Solīj' vaska dzirnutiņas;
Kad aizgāju, tad atradu
Div' pelēkus akmintiņus.
46 [Carnikavā (Rg)].

48238.

Aunies kājas, dēlu māte,
Nāc ar mani maltuvē!
Vai tu mana māte biji,
Istabā sēdēdama?
281 [Neretas Jk].

48239.

Dēli vien tai mātei,
Nav nevienas malējiņas;
Nav nevienas malējiņas,
Kur kāruse vaiņaciņu.
391 [Sinoles Vlk].

48240.

Raugāt, brāļi, ko raugāti,
Apraugāti dzirnaviņas;
Ne ik rītu sveša māte
Dos man otru malējiņu.
241 [Lubānas Md].

48241.

Sveša muote, raganeņa,
Syuta mani moltuvē,
Kuri vēji, vīsyuļeņi
Zyna tovas dziernaveņas?
605 [Skolas].

3) Klēts

25850.

Brāļi, jāšus nejājat,
Man kauniņa nedarāt:
Nava tautu klētiņā
Vienas auzu sēnaliņas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25851.

Dzīvodama nedomāju
Tādu mūžu piedzīvot:
Miežu rudzu klēti slēgt
Ar sudraba atslēdziņu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

25852.

Es skatos, es raugos,
Kur tās tautu klēšu durvis:
Paseknī ieraudzīju
Kā tās žurku lamatiņas.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

1. Visapkārt skatījos,
Kur tautieša klēšu durvis:
Paseknī ieraudzīju
Kā tās sesku lamatiņas.
24 [Lēdurgas draudzē].

25853.

Gāju tautu klētiņā,
Laižu šautru dibinā;
Ja bij rudzi, švīkstējās,
Ja pelavas, pūkstējās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Ganīdama šautru laidu
Tautu dēla klētiņā;
Kad būs rudzi, tad švirkšķēs,
Kad būs auzas, tad čabēs.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

2. Līdu tautu klētiņā,
Metu šautru apcirknē;
Pelaviņas nopūkšēja,
Ne rudzīši nosīpēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 323 -

3. Līžu tautu klētiņā,
Sviežu šautru arodā;
Ja bij rudzi, sīpējās,
Ja pelavas, putējās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25854.

Grēcinieki bāleliņi,
Kā vietiņas raudzījāt?
Tīrumiņu raudzījāt,
Klētiņā negājāt.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

25855.

Kam, tautieti, kaldināji
Vaŗa grīdu klētiņā?
Man nebija zelta kurpju
Vaŗa grīdu čīkstināt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

25856.

Nelaid, māmiņa,
Zvirbuļus klētī!
Ja grib, lai lien
Pa čukuriņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Nelaid, māmiņa,
Zvirbuļus klētī!
Lai līda zvirbuļi,
Kur citi putni.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

2. Nelaid tautieti,
Zvirbuļus klētī!
Lai tie čiukstēja
Par jumta virsu.
224 [Kabilē (Kld)].

25857.

Nelaid, māmiņa,
Zvierbuļus klētē!
Tie tavus apcierkņus
Izputinās.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

25858.

Pele badu nosprāguse
Tautu dēla klētiņā;
Iztekājse, nedabūjse
Vienas auzu sēnaliņas.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

25859.

Tautiets, mani lūkodams,
Pūŗu klēti daudzināja;
Kad nogāju, neatradu
Ne auziņu sēnaliņu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

1. Tautu dēls lielījās,
Piecas, sešas rudzu klētis;
Kad aizgāju, tad redzēju,
Nav ne auzu sēnaliņas.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

25860.

Tautu dēls lielījās,
Pilla klēte miežu rudzu;
Kad atvēra klētes durvis,
Pelus vien izputēja.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

1. Tautiets sola rudzu klētis,
Sola bērus kumeliņus;
Kad aizgāju, tad atradu
Vienu pašu klibu ķēvi;
Kad atvēru klētes durvis,
Vējš pelavas putināja.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

2. Tautiets, mani precēdams,
Sak', maizītes diesungan;
Kad atvēra klētes doris,
Pelus vien paputēja.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

3. Tautiets, mani precēdams,
Teica pūŗus klētiņā;
Kad atvēru klēts duris,
Vējiņš pelus kūcināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25861.

Tautu dēls lielījās,
Pilnas klētis miežu rudzu;
Kad aizgāju, tad atradu -
Sieciņš auzu nevētīts.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

48242.

Es, māsiņa, tevis dēļi
Trīsreiz vilku zobeniņu:
Divreiz vilku celiņāji,
Trešo tautu klētiņāji.
215 [Lēdmanes Rg].

48243.

Es cerēju dižvedējam
Pērnos pūŗus klētītē;
Kad pavēru klētes durvis,
Šorciņš asti kustināja.
129 [Gudenieku Azp].

- 324 -

48244.

Es mācēju paskatīties,
Kas puisēna klētiņā:
Bija rudzi, bija mieži,
Bija auzas kumeļam.
360 [Rundāles B].

48245.

Mūs' bāliņa klētiņā
Vairāk zelta, ne sudraba;
Tautu meitu pūriņā
Vecas vīzas, pastaliņas.
193 [Krapas Rg].

48246.

Nelūkoju augstus namus,
Ne rakstītas klētes dores;
Es lūkoju klētē rudzus,
Stallē bērus kumeliņ's.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

48247.

Peļ, Dīveņ, pāluojeņu,
Kas izpēļe šū vīteņu:
Vacī rudzi, vacī mīži
Guļ orūda dybynā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48248.

Slēdzat, tautas, drēbju klēti,
Maizes klētis neslēdziet;
Es nebiju bada bērns,
Es uzaugu maizītē.
46 [Beļavas Md].

48249.

Tautu dēlu klētu durvis
Ar klūgām aizklūgotas;
Bāleliņa klētu durvis
Sudrabiņa atslēgām.
605 [Skolas].

48250.

Vītraudzīš, bruolileņi,
Kū vītiņu raudzījāt?
Neatrodot klētiņā
Ni palavas orūdā.
143 [Jāsmuižas D].

4) Govis un govju kūts

25862.

Ai ai sveši ļaudis,
Kādi jūsu govju klēvi!
Visi sīki zvirbulīši
Cauri skrej ziņģēdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25863.

Deva man Laimīna
Bagātu vietu:
Trīs goves slaucamas,
Deviņi teļi,
Kuplaste ķēvīte,
Trīs kumelīni.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

258631.

Nāc, parādi, dēlu māte,
Kas tavā kūtiņā!
Mūs' māsiņa parādīja,
Kas bij viņas pūriņā.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

25864.

Sakās man māmuļiņa
Trīs telītes iedevuse;
Es atradu, aizgājuse,
Trīs trešā desmitā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

25865.

Vai tu, Dievis, neredzēji
Manu grūtu dzīvošanu:
Kalnā manas mājas bija,
Lejā lopu laidariņš.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

5) Zirgi un zirgu stallis

25866.

Aiju aiju vīratēvs,
Tav' netīru kumeliņu!
Kam dēliņu guldināji
Līdz saulītes lēkumam?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25867.

Ai tautieti, ai tautieti,
Kam tu mani vilināji?
Ne tev bēra kumeliņa,
Ne slidenu kamaniņu.
79 [Jumurdā (Jumurdas pag. C)].

- 325 -

25868.

Bāleliņi vietraudzīši,
Kā vietiņu raudzījāt?
Kūtī gājši, klētī gājši,
Stallītē neiegājši.
Tautiņām stallītē
Nava laba kumeliņa:
Tādi mūsu māmiņai
Pirtiņā braucamie.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

258681.

Ko, māsiņa, tu darīsi,
Kājenieku dabūjuse?
Kājām iesi baznīcā,
Kājām sērstu bāliņos.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

25869.

Ko, tautieti, darīsim
Ar to vienu kumeliņu?
Ko tu arsi, ko ecēsi,
Ko es braukšu brālīšos?
206 [Kuldīgas apriņķī].

25870.

Parād' man, tautu dēls,
Deviņdanču kumeliņu!
Es tev būšu parādīt
Deviņgreidu vilnānīti.
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

25871.

Tautu dāls līlejuos
Ar d'ev'eņi kumel'eņi;
Treis' nūjeudze, treis' aizjeudze,
Treis' palaid'e gan'eibā.
422 [Līvānu pag. D].

25872.

Tautu dēls lielījās,
Pieci bēri kumeliņi;
Kad aizgāju, tad atradu
Ar āzīti ecējam.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Es atradu tautu dēlu
Ar āzīti ecējot;
Es padevu dievpalīgu, -
Viņš ar āzi krūmiņos.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Es redzēju sirmu kuili
Pār Daugavu ecējot.
Ai jūs lieli grēcenieki,
Cūku tēvu mocījiet!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3. Es redzēju tautu dēlu
Ar kaziņu ecējam.
Jūdz zemē somas lopu,
Es doš' bēru kumeliņu!
224 [Kabilē (Kld)].

4. Tautu dēli(i)s lielījās,
Pieci bēri kumeliņi;
Es atradu līdumā
Ar buciņu ecējam.
Es tam devu dievpalīgu,
Viņš ar kaunu nesaņēma.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

5. Tautu dēlis lielījās,
Pieci, seši bēri zirgi;
Kad aizgāju, tad atradu
Cūk' ar kazu [Ar kaziņu] ecējot.
Apkārt gāju, riņķi metu,
Tam kauniņu nedarīju.
216 [Ventspilī].

25873.

Tautu dēlis lielījās,
Simtiem bēru kumeliņu;
Kad nogāju, tad atradu
Vienu pašu kumeliņu.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēls lielījās,
Pieci bēri kumeliņi;
Kad atvēru staļļa durvis,
Vienu pašu ieraudzīju;
Tam pašam kliba kāja,
Pērnā spalva mugurā.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

25874.

Tautu dēls lielījās,
Simtiem bēru kumeliņu;
Kad pavēra staļļa duris,
Suņi astes kustināja.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25875.

Tautu dēls man vaicāja,
Daudz villaiņu pūriņā.
Atver, nelga, staļļa durvis,
Daudz tev bēru kumeliņu?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Nevaid kauna tautiešam,
Man pūriņu vaicājot!
Atver, nelga, staļļa durvis,
Daudz tev bēru kumeliņu?
Viena pate balta ķēve,
Ar spīlēm atspīlēta.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

- 326 -

2. Tautu dēlis man vaicāja,
Daudz man baltu avitiņu.
Atver, nelga, staļļa durvis,
Daudz tev bēru kumeliņu?
Viena pate kliba ķēve,
Pasilēi pakritusi.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

3. Tautu dēls man vaicāja,
Cik man baltas villainītes.
Es pacēlu pūra vāku,
Man deviņas villainītes.
Atver, šķelmi, staļļa duris,
Cik tev bēru kumeliņu?
Vienu pašu es redzēju
Pašā staļļa vidiņā,
Kleinas kājas, ļukas ausis,
Ziemas villa mugurā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25876.

Visu rāda, visu rāda,
Kumeliņu vien nerāda,
Kumeliņu vien nerāda,
Ko māsai sērstu braukt.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

48251.

Dēlu māte man prasīja:
Dod man baltas villainītes!
Atslēdz, māte, staļļa durvis,
Vai ir bēri kumeliņi,
Man deviņas villainītes.
291 [Orgresgala Rg].

1. Vīramāte man prasīja:
Cik man baltu villainīšu?
Parād' māte, govju kūti,
Tad rādīšu villainītes.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48252.

Es redzēju tevi, svuotiņ,
Ar ciercini ecejūt;
Es padevu dīvpaleigu,
Tu ciercini ozūtī;
Tu ciercini ozūtī
Ar vysom ecēšom.
143 [Jāsmuižas D].

1. Es redzēju jaunu puiku:
Ar uozeiti ortu guoja;
Ar uozeiti ortu guoja,
Ar kazeņu nūecēja.
Es padevu dīvpaleigu,
Jis ar kozu lejiņā šmyk šmyk smyk!
389 [Silajāņu Rz].

2. Juonīts beja Dīva dāls,
Ar uozeiti ortu guoja;
Es padevu dīvpaleig(u),
Jis ar uozi kriumeņūs.
605 [Skolas].

3. Tys Juonīts lielejuos,
Ka jam ir malni zyrgi.
Es atrodu teirumā
Ar vabali ecejūt;
Es jam devu dīvpaleigu,
Jis vabali ozūtē.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

4. Tautu dēlis lielījās
Savu lielu bagātīb'.
Ko lieliesi, tu tautieti,
Kas jel tevi nepazina?
Es atnācu, es atradu
Klibu āzi ecējam.
94 [Dunikas Lp].

5. Tai sacēja tys Juonīts:
Lobi zyrgi maņ stolī!
Es redzēju ganīdama
Jū ar uozīti ecejūt.
174 [Kārsavas Ldz].

48253.

Ko Dievam es sariebu,
Vaiņadziņu valkādama?
Es dabūju arājiņu
Bez druviņas, bez pļaviņas,
Bez bēraju kumeliņu.
141 [Ivandes Kld], 188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48254.

Ko lielies, tautu dēls,
Savu lielu bagātību:
Viena pate līka ķēve
Steliņģēje bubināja;
Steliņģēje bubināja,
četrām stutēm atstutēta.
94 [Dunikas Lp].

48255.

Pazateicja tautu dāls:
Pīci siermi kumēliņi;
Vīna beja klibuo kēve,
Tei nu žīda pazyčīta.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

- 327 -

48256.

Šitie puiši lielījās:
Pieci bēri kumeliņ(i);
Es redzēju ganīdama:
Cūk' ar kazu ecēšā.
Cūka kauca, kaza brēca,
Pats ar līdzi murkšināja.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48257.

Lepnajam tautietim
Vieni paši brūni svārki,
Viena paša brūna ķēve
Bungā staļļa dubenā.
245 [Lutriņu Kld].

48258.

Māte, man nīzdam,
Dod slikte viete.
Paldies, man mamliņ,
Viet man lab gadjas:
Pils stels ber zierg,
Krustem brugs laidars.
372 [Sarkanmuižas Vp].

48259.

Nāci lejā, kalnu meita,
Lejā laba dzīvošana;
Lejā auga rudzi mieži,
Lejā bēri kumeliņi.
605 [Skolas].

48260.

Tautiets manu pūru slēdza,
Rauga manas villānīt's;
Es būš, tavu stalli slēgti,
Raudzīt tavus kumeliņus.
322 [Praulienas Md].

48261.

Tautu dēls lielījās,
Kad tam seši melli zirgi.
Kad atvēra staļļa durvis,
Izskrēj sešas mellas žurkas.
369 [Saldus Kld].

48262.

Viena pati es gulēju
Priežu maigļu klētiņā.
Tautu šķelmis man' vaicāja:
Daudz villaiņu pūriņā?
Pieci, seši tēva dēli,
Viens pats tēva kumeliņš.
575 [Valmiera Vlm apr.].

6) Aka, avots, upe, ezers

25877.

Bērzu birze kalniņāi,
Strauja upe lejiņāi,
Māsiņai mirgas meta,
Tautu drēbes velējot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25878.

Bij tautām, nava tā,
Kā maniem bāliņiem:
Bij tautām rudzi mieži,
Nava tīra ūdentiņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25879.

Brāļi gāja vietraudžos,
Brāļi vainas neatrada;
Es būt' vainu atraduse
Ir ūdeņa celiņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25880.

Brālīt' sūtu viet' raudzīt,
Brālīts vainas neatrada;
Pats nogāju, pats atradu
Vainīt' vainas galiņā.
Pirmā vaina tā man bija:
Ūdens tāļu lejiņā;
Otra vaina tā man bija:
Akmens grūts dzirnavās;
Trešā vaina tā man bija,
Ka man barga vīramāte.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Bāleliņi vietraudzīši,
Tie vainiņas neatrada:
Ūdens dziļi aciņā,
Smagas dzirnas maltuvē.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

25881.

Divi lieli ezeriņi
Tautu dēla sētiņā,
Tur dzīvot rauduvei,
Ne manai māsiņai.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

25882.

Es šķitos izaugdama
Ezeriņa neredzēt:
Visi mani tīrumiņi
Ezeriņa maliņā.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

- 328 -

25883.

Kādu vietu es gribēju,
Tāda manim gadījās:
Istabiņa kalniņā,
Avots čurkst lejiņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

25884.

Kādas vietas es gribēju,
Tāda man gadījās:
Kalnā muiža, lejā upe,
Purā govju laidarīts.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25885.

Kādas vietas es gribēju,
Tāda man gadījās:
Upe tek lejiņā,
Ābel' zied kalniņā;
Pie upītes mazgājos,
Pie ābeles puškojos.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai Dieviņi, es atradu
Tautās jauku dzievāšanu:
Lejiņāi upe tek,
Kalnāi zied ābelīte;
Lejāi gāju mazgāties,
Kalniņāi puškoties.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

2. Ai Dieviņu, es atradu
Tautās mīļu dzīvošanu:
Kalniņāi ievas zied,
Lejiņāi upe tek;
Lejā baltu izmazgāju,
Kalniņā appuškoju.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3. Ieviņ' ziež kalniņā,
Upīt' tek lejiņā;
Pie ieviņas puškojos,
Pie upītes zīlējos.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

4. Kas, māsiņa, tev kaitēja,
Tev ražana dzīvošana:
Zied ābele kalniņā,
Tek upīte lejiņā;
Upītē mazgājies,
Ābelē žaudējies.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

25886.

Kam, tautieti, galdus plēsi,
Kam šķimbogu darināj'?
Vai es biju raudas bēr(n)s,
Šķimbogā glabājams?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

25887.

Kur ģeld manas baltas sagšas
Šilkainām maliņām?
Nav tautām tīr' ūdeņa,
Kur var baltas izmazgāt.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

25888.

Māsiņ, tavu jauku dzīvi
Ezeriņa maliņā!
Rītā tev gaiļi dzied,
Vakarā(i) gaigaliņas.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kaitēja tev, māsiņa,
Uz upīti nedzīvot:
No rītiņa gaiļi dzied,
Uz vakaru gaigalītes.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

25889.

Man' iedeva māmuliņa
Pie upītes lejiņā;
Ik rītiņus nomazgāju
Savas gaužas asariņas.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

25890.

Mazgājies, tautu meita,
Skaidr' avota ūdenī;
Jau tu biji uzaugdama
Smicenēs(?) mazgājsēs.
226 [Kandavā (Tl)].

25891.

Parādiet, sveši ļaudis,
Uz avotu taisnu ceļu,
Lai māsiņa nomazgāja
Savas gaudas asariņas!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25892.

Pura mala tev, tautieti,
Rāvupīte lejiņā;
Tik man baltu villainīšu,
Ko velēju bāliņos.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25893.

Puri vien(i), vēŗi vien(i),
Kur bāliņi man' iedeva;
Nav ne tīra ūdentiņa,
Kur rociņu nomazgāt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 329 -

1. Brāļi mani iedevuši
Porienā, rāvienā;
Nav man skaidra ūdentiņa
Ne mutītes nomazgāt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

2. Māte mani iedevuse
Porienā, rāvienā;
Nava skaidra ūdentiņa,
Kur actiņas nomazgāt.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

25894.

Rādiet, tautiņas,
Ūdeņa ceļu,
Lai mūsu māsiņa
Nemaldījās!
226 [Kandavā (Tl)].

25895.

Šaura šaura taut' upīte,
Platas manas villainītes;
Skalojot, velējot
Stūŗus sita maliņā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Mazgājos, velējos
Taut' upītes maliņā.
Dziļa, šaura taut' upīte,
Platas manas villainītes.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

48263.

Kur tautāsi tāda dzīva
Kā savosi brālīšos:
Kalnā baltas ievas zieda,
Lejā strautiņš mutuļo,
Kalnā gāju puškoties,
Lejā balta mazgāties.
94 [Dunikas Lp].

1. Ievas zied kalniņā,
Daugaviņa lejiņā;
Ieviņās pušķojos,
Daugavā mazgājos.
198 [Krustpils D].

2. Pašā kalna galiņā
Stāv ieviņa skaistākā;
Lejā, puķu pļaviņā,
Tek upīte dzidrākā.
Lejā teku mazgāties,
Kalniņā puškoties.
59 [Blomes (Nigras, Blomu) Vlk].

48264.

Nabous nieka, nabous nieka,
Kad sunīša naturēj;
Garam sātu upe tek,
Oudri māva sētiņā.
263 [Mēmeles Jk].

48265.

Redzu, redzu tālu (tālu),
Tur pie upes mazgājās;
Pie upītes mazgājās,
Pie ābeles puškojās.
148 [Jaunpiebalgas C].

48266.

Sarkan' muiža kalniņā,
Rāvupīte lejiņā:
Ko bij man kalnā kāpt
Rāvainām kājiņām?
192 [Kosas C].

48267.

Sen slavēja tautiešam
Alvas aku lejiņā;
Nu atnācu, un atradu:
Pelķē smēla ūdentiņu.
3 [Adulienas Md].

48268.

Tautiets, mani precēdams,
Liela savu bagātību;
Kalnā teic pūra klēti,
Lejā zelta avotiņu.
Kad nogāju, tad atradu:
Vējiņš pelus putināja.
197 [Krotes Lp].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu