SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

a) Pošas vietraudžos

25772.

Es gribēju šo naksnīnu
Apjāt tautu novadīnu;
Te dienīna man izausa,
Te saulīte patecēja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

25773.

Gaisma gaisma, bāleliņi,
Seglojati kumeliņus,
Lai varam līdz dieniņu
Apjāt tautu novadiņu!
224 [Kabilē (Kld)].

- 311 -

1. Gaisma gaisma, bāleliņi,
Sedlo savu kumeliņu!
Tu solīji bez gaismiņas
Apjāt tautu novadiņu.
Es apgāju kājiņām,
Pēdiņām mērīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25774.

Gaismiņas vien gaidu
Izaustam,
Tad iešu māsiņai
Novadu raudzīt,
Vai būs pūriņš,
Vai puspūriņš
Tikai māsiņi
Liniņu zeme.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Gaismiņas vien gaidu
Izaustam,
Nu iešu māsiņai
Novada raudzīt,
Vai pūra sējums,
Vai puspūrītes.
Kā man rādās,
Dvālekša vieta,
Dvālekša vietiņa
Liniņu zeme.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

2. Gaismīnas vien gaidu
Izaustam,
Tad iešu tautieša
Tīrumu raudzīt,
Vai sēšu pūrīnu,
Vai pušpūrīti.
- Kas dos kalpam
Pūrīna tiesu:
Pušpūre, dvālektis,
Tā kalpa tiesa.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

3. Kaut jel Dieviņis
Gaismiņu dotu,
Es ietu māsiņai
Novada raudzīt.
198 [Saldū].

25775.

Gaismiņu vien gaidu
Izaustam,
Tad iešu tautas
Sētiņu raudzīt,
Kur durvis, kur kūtis,
Kur ganībiņas.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

25776.

Vakar vežu vedekliņu,
Šodien laižu saulītē,
Šodien laižu saulītē
Tīrumiņu lūkoties.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

48183.

Atveriet man vārtiņus,
Ar istabas duraviņas;
Ne es jūsu zemīt' ņēmu, -
Māsiņai vietas raugu.
241 [Lubānas Md].

48184.

Celies agri tu, Kārlīti,
Sper kājīnas zābakos,
Jau tautīnas naudu skaita
Par tēvīna novadīnu.
74 [Cīravas Azp].

48185.

Dodat vietu, dodat vietu,
Es bij vietas ņēmājiņš:
Sieka vieta stāvumā,
Pūra vieta guļumā.
236 [Līvānu D].

48186.

Nāc, māsiņa, ar manim
Šādu zemes gabaliņu;
Es tev būšu izrādīt,
Kādai tautu tīrumiņi.
241 [Lubānas Md].

48187.

Nu iešu māsiņas zemīti raudzīt,
Kur mūs' māsiņa liniņus sēs;
Vai sēs sieciņu, vai puspūrīti?
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Nu iešu tautieša
Novadu raudzīt,
Kur būs māsai
Liniņu zeme;
Vai sēs pūriņu,
Vai puspūriņu.
141 [Ivandes Kld].

- 312 -

48188.

Sūta svaini vietraudžos,
Bāleliņu nesūtīja;
Brāliņam mīksts prātiņš,
Drīz tautām pavēlēja.
281 [Neretas Jk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu