SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

22. Uzdziras un laimes vēlējumi jaunajam pārim

25737.

Lūdzams, tētiņ,
Uzdziras dzert!
Atnāca tētiņš,
Ka mīļi lūdza,
Savam dēlam
Uzdziras dzert.
Dzer, dzer, tētiņ,
Dzer labu laimi,
Dzer labu mīļu
Dzīvošanu,
Dzer vislabu
Veselību!
Tētiņš bija pilnis vīrs,
Pilnu dzēra biķerīšu,
Pilnu dzēra biķerīšu,
Pilnu dzēra alus glāzi.
Tētiņš uzmeta
Kā labs vīriņš,
Tētiņš uzmeta
Sudraba naudu.
Ej, māsiņ, tirgū,
Pirc labu drānu!
Paldies tēvam
Par labu naudu!
Lai Dievs svētī
Jūs' kabatiņu,
Lai līdz jums citu
Sapelnīt!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

- 307 -

25738.

Lūdzama, māmiņa,
Uzdziras dzert!
Atnāca māmiņa,
Ka mīļi lūdza,
Savam dēlam
Uzdziras dzert.
Dzer, dzer, māmiņ,
Dzer labu laimi,
Dzer labu raibu
Raibulīti,
Dzer vislabu
Veselību!
Mātei nevajag
Naudiņu dot
Māmiņa uzdzeŗ
Klēts atslēdziņu.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

25739.

Lūdzama, māsiņa,
Uzdziras dzert!
Atnāca māsiņa,
Ka mīļi lūdza,
Savam brāļam
Uzdziras dzert.
- Māršalku brāliņ,
Lej kannu pilnu,
Nu esmu nākusi,
Ka pilnu dzert.
Pilna vīra sieva biju,
Pilnu dzēru biķerīti;
Kas bij kāda nieka sieva,
Lūpas vien slapināja.
- Dzer, māsiņ, visus lopus,
Cūkas, kazas vien nedzer:
Cūka līda, kaza lēca,
Māsai grūta ganīšana.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

25740.

Lūdzams, bāliņ,
Uzdziras dzert!
Atnāca bāliņš,
Ka mīļi lūdza,
Savai māsiņai [Savam brālim]
Uzdziras dzert,
Dzer, dzer, bāliņ,
Dzer labu laimi
Dzer labu mīļu
Dzīvošanu.
Dzer vislabu
Veselību!
Met, met, brālīti,
Met labu naudu!
Par tev' trīs gadus
Dieviņu lūgšu.
Brāliņš uzmeta
Kā labis vīrs.
Paldies brāļam
Par rubuļiem.
Lai Dievs svētī
Tav' kabatiņu,
Lai līdz tev citu
Sapelnīt!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

25741.

Dzer, dzer dzerdams,
Dzer labas uzdzīras,
Dzer govis, dzer vēršus,
Dzer bērus kumeļus,
Dzer bērus kumeļus
Basāmi kājām!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25742.

Dzeŗat, brāļi, ko dzerdami,
Cūk' ar kazu nedzeŗat:
Cūka līda, kaza lēca,
Nevar māsa noganīt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25743.

Taisies, bāliņu,
Uzdziras dzērt,
Dzer govu, dzer vēršu,
Dzer labu laimi,
Dzer labu mīlīgu
Sadzīvošanu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 308 -

25744.

Dievs dod mums [man] tā dzīvot,
Kā dzīvoja vecākie:
Pilna klēts rudzu miežu,
Ar uzkaudzi bērnu lāva.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25745.

Dievs dod mūsu meitiņai
Labu laimi dzīvojot,
Bērzu slotas kuplumiņu,
Apīnīša vieglumiņu!
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

1. Palīdz Dievs tam puišam,
Kas uz jaunu domājās,
Bērzu slotas kuplumiņu,
Apenīšu vieglumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25746.

Dod, Dieviņ, kalnā kāpt,
Ne no kalna lejiņā;
Dod, Dieviņ, otram dot,
Ne no otra mīļi lūgt!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

25747.

Dod, Dieviņi, man maizīti,
Dod manai māsiņai,
Lai man arī gods slavīte,
Ka maizīte māsiņai!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

25748.

Dod, Dieviņi, tā dzīvot,
Kā dzīvoja tēvu laiku:
Vecu ēst, vecu dzērt,
Jaunu likt tai vietā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

25749.

Es nodzēru brāļam kāzas
Ar to vienu lindrociņu;
Lai Dievs līdz nodzīvot
Ar to vienu līgaviņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25750.

Ko mēs laba vēlēsim
Tai jaunai brūtītei?
Zeltu nest rociņām,
Sudrabiņu kājām mīt.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

25751.

Kupla kupla tā eglīte
Līdz pašai zemītei;
Smuka brāļa [mana] līgaviņa
Līdz pašam vecumam!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

25752.

Lai pietrūka, kā pietrūka,
Kad maizītes nepietrūka;
Lai pietrūka sudrabiņa,
Ij sudraba kalējiņa.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

25753.

Lyudzu Dīva, lyudzu Laimis,
Oba divi l'eidza lyudzu:
Nu Dīveņa veseleibas,
Nu Laimeņas loba myuža.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

25754.

Noiet saule vakarā,
Zelta zarus zarodama;
Dievs dod jums [man] tā zarot,
Visu mūžu dzīvojot!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

25755.

Palīdz Dievs tam puišam,
Kas uz jaunu domājās:
Zirgiem zviegt, govīm maut,
Arājiem gavilēt!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Palīdz Dievs, palīdz Laime
Ievestā vietiņā,
Zirgiem zviegt, vēršiem maut,
Arājiem gavilēt,
Arājiem gavilēt
Lielajā tīrumā.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

25756.

Sērs mūžiņš man augot,
Dievs dod laimi dzīvojot:
Simtiem šķirt raibas govis,
Simtiem bērus kumeliņus!
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu