SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

e) Tēriņa nauda par ēdumu un dzērumu

25723.

Deid'el'nīks, svuota maiss,
Samoksoi t'ērējumu:
Tu izdz'ēri ola mucu,
Treis pusciuči samaituoji.
435 [Latgalē].

25724.

Kāzniek' naudu sametuši,
Nu metiet, liecinieki!
Nu metiet, liecinieki,
Par ēdumu, par dzērumu!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25725.

Maksājat, sveši ļaudis,
Par ēdumu, dzērumiņu,
Par ēdumu, dzērumiņu,
Par katliņa degumiņu,
Par katliņa degumiņu,
Par ūdens nesumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25726.

Nu nāk vedējiem
Sūraja diena:
Nu mūsu gaļiņa
Jāmaksā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25727.

Radiņi radiņi,
Naudiņas mestu!
Jūs ēdāt, jūs dzērāt
Trīs dieniņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25728.

Sveši ļaud's, sveši ļaud's,
Maksājiet galda naudu!
Lai galdiņš pieminēja
Labu ļaužu dzērumiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

48165.

Cūku puiši, suņu puiši,
Vāķaties, vāķaties!
Brālīšam naudu mest
Pa gārdiem kāpostiem.
129 [Gudenieku Azp].

48166.

Ēdiet ļaudis, dzeriet, ļaudis,
Maksājiet galda naudu;
I galdiņš pieminēs
Labu vīru dzērumiņu.
198 [Krustpils D].

48167.

Samoksajat, sveši ļauds,
Manu reita takumiņ'!
Pīcu raižu klētiņā,
Treisdeviņu nemiņā.
607 [Iguanija].

48168.

Zilum blāva tautu meita,
Brāļa naudu nedaboj';
Brāļa nauda brālīšam
Par ēdumu, dzērumiņ'.
129 [Gudenieku Azp].

48169.

Zil' un blāva tautu meita
Brāļa naudu saņēmusi.
Atdod, muļķi, brāļa naudu,
Turi savu greznumiņu.
546 [Kuldīga Kld apr.].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu