SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

d) Ziedo klēti, riju, pirti

25583.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi klētes durvis:
Tur tu bērsi miežus rudzus,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25584.

Es neiešu rijas kult,
Es rijiņu aizmaksāju;
Lai kuļ riju dievertiņi,
Jaunākās māsīciņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25585.

Rijiņa danco
Uz vienas kājas,
Redz mani, jauno
Kūlējiņu.
Nedanco, rijiņ,
Neiešu kulti,
Es tev, rijiņ,
Aizmaksāšu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25586.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi rijas durvis:
Tur tu kulsi miežus rudzus,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25587.

Apgŗāvu tautiešam
Akmeņa pili;
Jauns mans svainītis,
Lai dara citu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Mēs diž' darbiņ'
Padarej':
Apgāž tautām
Akmiņ' pil'.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25588.

Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo savu pirtes taku:
Te tu iesi pirtiņā
Grūtajāsi dieniņās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25589.

Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo savu pirtes taku:
Tur tu pērsi dēlus meitas,
Visu mūžu dzīvojot.
190 [Kuldīā].

25590.

Veltē, māsiņa,
Savu pirtes taku:
Svēta Māŗa tev' veltēs
Ar dēliem, ar meitām.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu