SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Ziedo govju, aitu, zirgu staļļus un cūku kūti

25572.

Parād' man, vīramāte,
Kuŗa mana vīra govs!
Kuŗa mana vīra govs,
Tai es likšu raibas zeķes.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Nāc, parādi, vīramāte,
Kur tās mana vīra gov's,
Lai es viņas noziedoju
Ar ziediņu ziediņiem.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25573.

Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo labi govju stalli:
Tur tu šķirsi govis vēršus,
Visu mūžu dzīvodama.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Ziedo, mārša, ko ziedo,
Ziedo manu govju kūti:
Te tu kopsi tās gotiņas,
Visu mūžu dzīvodama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25574.

Veltē, māsiņ,
Sov' govu stalli:
Dieviņš tevi apveltēs
Ar raibām gosniņām.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

25575.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi aitu stalli:
Tur tu cirpsi aitas, aunus,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25576.

Parād' man, vīratēv,
Kuŗš būs mana vīra zirgs;
Kuŗš būs mana vīra zirgs,
Tam es likšu raibus cimdus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Nāc, parādi, vīratēvs,
Kur tie mana vīra zirgi,
Lai es sava vīra zirgus
Ar ziediem noziedoju.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25577.

Ziedo, mārša, ko ziedoji,
Ziedo labi zirgu stalli:
Tur tu brauksi kumeliņus,
Visu mūžu dzīvodama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25578.

Aud, māsiņa, prievitiņu
Tievu tievu, gaŗu gaŗu:
Visi tautu cūku staļļi
Gaida tevi puškojam.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

25579.

Liec, māsiņa, āžam cimdus,
Cūkkūtei gaŗas zeķes;
Citu gadu šādu laiku
Āža, cūku vajadzēs.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25580.

Met, māsiņ, raibus cimdus
Cūkkūtiņas dibenā,
Lai tev auga dzīvojot
Rimti raibi sivēniņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 290 -

1. Met, māsiņa, kur mezdama,
Cūkkūtī raibus cimdus,
Cūkkūtī raibus cimdus,
Tad būs raibi sivēniņi.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25581.

Puško, mārša, ko puško,
Puško brāļa cūkkūtiņu:
Uz tiem cūku celiņiem
Cūku dievs utījās.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25582.

Puško, mārša, ko puško,
Puško savu cūkkūtiņu:
Citu gadu šādu laiku
Sivēniņa vajadzēs.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu