SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

f) Guldāmais cienasts

25085.

Kas tā tāda tautu meita,
Mūs' maizītes nesējiņa?
Ne tā pļāva, ne tā kūla,
Ne likuse klētiņā;
Cits pļāvējs, cits kūlējs,
Šī maizīti iznesā.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

25086.

Laba mani tā māsiņa,
Kau(t) man cita tāda bijsi:
Līdz gailītis maltu cēla,
Priekš gaismiņas maizes deva.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

25087.

Māršī mīļā,
Guldāma brandava!
Tad guli vesela
Pie mana bālīna!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

25088.

Man arī, man arī
Guldāmā brandvīna!
Kad mani guldīs,
Es arī došu.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

25089.

Man arī, man arī
Guldāmās maizes!
Kad mani guldīs,
Es arī došu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Annīte, māsiņa,
Guldāmu kukuļu!
Kad mani guldīs,
Es tev došu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25090.

Man arī, man arī
Guldīta siera!
Kad mani guldīs,
Es arī došu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

25091.

Jānīti, brālīti,
Guldīta šņabja!
Ilzīte, māsiņa,
Guldīta siera!
Es jums došu,
Kad mani guldīs.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25092.

Nevaid gulējse
Mūs' māsiņa,
Slaukuse gosniņas,
Sējuse sieriņu,
Taisījse sviestiņu
Šo naksniņu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

1. Es šķitu māršiņu
Gulējušu;
Cepuse maizīti,
Darījse sviestu.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

- 230 -

25093.

No maizītes es pazinu
Tautu meitas tikumiņu:
Šļiku šļaku saņūcīta,
Atlēkuse garoziņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Maizītēi es pazinu
Tautu meitas tikumiņu:
Rupji malta, maģ mīcīta,
Atlēkuse garoziņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25094.

No sieriņa es pazinu
Tautu meitas tikumiņu:
Aizmiguse govis slauca
( Netīrā slauktuvē.)
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

250941.

Slinka gurķe tautu meita,
Nav maizīti mīcījusi:
Es atradu miltu sauju
Pirmajā kumāsā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

25095.

Tikuse tikuse
Mūs' māsiņa!
Sadzinuse govis,
Sējuse sieru,
Negājuse pirtī
Atmiega gulēt.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

25096.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Dzeŗam bikšu līkapiņas:
Tautu dēls, mūs' māsiņa
Biksītēmi samijuši.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

47855.

Andri, brālīt,
Guldāmās maizītes!
Nu tevi guldīs
Šovakar.
72 [Cesvaines Md].

47856.

Es gaidīju sav' māsiņu,
Ar kukuli atnākot;
Atnāk, galvu sajaukuse,
Ar tautieti gulējuse.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

47857.

Kas man dotu šovakar
Jaunu puisi klātgulēt,
Tam es dotu rītiņā
Lielu glāzi brandavīna.
560 [Rīga ].

47858.

Sveša māt, sveša māt,
Brokasta brokasta!
Gan esmu visu nakti
Klauvēt klauvējis.
119 [Gaujienas Vlk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu