SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

k) Mičojamais azaids

24827.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Nu mums jauna saiminiece,
Bieza klaipa cepējiņa,
Biezas putras vārītāja!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 197 -

24828.

Kas tā tāda atnākuse
Mums maizītes nēsātāja,
Plāna klaipa cepējiņa,
Šķīstas putras vārītāja?
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

24829.

Kas tā tāda kuņas kāja
Mūs' maizītes nēsātāja?
Kur tā mūsu māmuļīna,
Kam maizīte piederēja?
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24830.

Maizīti vien deva,
Sieriņu nedeva
Ālavas ālavas
Tās brūtes goves!
Kad dotu sieriņu,
Tad būtu slaucamas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24831.

Man arī, man arī
Mičota brandava!
Kad mani mičos,
Es arī došu.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

24832.

Man arī, man arī
Mičotas maizes!
Kad mani mičos,
Es arī došu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

24833.

Man ar, man ar
Vaiņaga brandvīnu!
Es ar līdzēju
Brālīti šūpot.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24834.

Man ar, man ar
Vaiņaga kukuli!
Kad man nojems,
Es ar došu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24835.

Nu nes māršiņa
Mātes ceptu maizīti;
Kad pate cepīs,
Tīnē slēdzīs.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24836.

Vakara māsa,
Kukuli kukuli!
Nu tavu pirmo
Pādīti veda.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

47698.

Dūdet man mices sīra,
Dūdet mices brandavīna!
Ka mani mičuos,
Es jyusim dūšu.
358 [Rugāju Abr].

47699.

Es pazinu sav' māsiņu
Viņa galda galiņā;
Balta mice galviņā,
Alus kanna rociņā.
124 [Grašu Md].

47700.

Man ir, man ir
Vaiņag maiz!
Es pate vaiņaga
Valkātāja.
161 [Kabiles Kld].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu