SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

e) Vainaga nauda

24321.

Vai Anniņ, man' māsiņ,
Turi cieti vaiņadziņu,
Ņeļauj to kustināt
Bez apaļa dālderīša!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

24322.

Ai vecais bāleliņ,
Steidzies drīzi istabā!
Jau tautiņas naudu skaita
Par māsiņas vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Ko, brālīti, namā raudi,
Ka nenāci istabā?
Tautu dēls naudu skaita
Par māsiņas vaiņadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Ko tie mani brāļi dara,
Namiņā stāvēdami?
Tautas skaita vaŗa naudu
Par māsiņas vainaciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

3. Steidzies, mana māmuliņa,
Ar valodu istabā!
Jau tautiņas naudu bēra
Pāri manu augumiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24323.

Ak tu šķelmis tautu dēls,
Sak' man lētu vainaciņu;
Tavs kumeļš maksā simtu,
Nevelk manu vainaciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

24324.

Ar naudiņu es piedzimu,
Ar naudiņu nomirīšu;
Ar naudiņu lai noņēme
Tautas manu vainadziņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24325.

Dārgu, bāliņ', ij turiet
Manu puķu vaiņadziņu,
Vienu puķīt' ij sakiet
Simtu mārku maksājam!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24326.

Jaunajam brālītim,
Tam māsiņas gauži žēl,
Skaita naudu, birst asaras
Tautu galda galiņā.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 131 -

1. Jaunajam brālītim,
Tam māsiņas gauži žēl,
Skaita naudu, birst asaras
Tautu galda galiņā.
Stum, brālīti, tautu naudu
Pa galdiņa galiņiem,
Lai ritēja tautu nauda,
Kā rit tavas asariņas!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Tautas skaita sīku naudu
Par māsiņas vaiņadziņu.
Lai bij žēl, kam bij žēl,
Brūtes brālim, tam bij žēl,
Tas nocirta galdam stūri
No tā liela žēlumiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24327.

Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Baltajas avis?
- Negribu, negribu,
To man pašai.
- Vai gribi, māsiņa,
Raibajas govis?
- Negribu, negribu,
To man pašai.
- Vai gribi, māsiņa,
Bēraju zirgu?
- Negribu, negribu,
Tā man pašai.
- Vai gribi, māsiņa,
Lin' arājiņu?
- To gribu, to gribu,
Tā man nav.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Balt' avitiņu?
- Negribu, negribu,
Tā man pašai.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņdziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Raibaju govi?
- Negribu, negribu,
Tā man pašai.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Bēraju zirgu?
- Negribu, negribu,
Tas man pašai.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Miežu arājiņu?
- Negribu, negribu,
Tēvs miežus sēja.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Rudzu arājiņu?
- Negribu, negribu,
Tēvs rudzus sēja.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Pūŗu arājiņu?
- Negribu, negribu,
Tēvs pūŗus sēja.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Linu arājiņu?
- Negribu, negribu,
Tēvs linus sēja.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Klātgulētāju?
- To gribu, to gribu,
Tas man nava.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24328.

Labāk dzēru purviņā
Ķikurainu ūdentiņu,
Nekā dzēru al' ar medu
Par māsiņas vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Labāk dzēru purviņā
Ķikurotu ūdentiņu,
Nekā dzēru al' ar medu
Par māsiņas augumiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24329.

Liela pulka bāluliņu,
Ko tie man laba dara?
Raudādami naudu skaita
Par māsiņas augumiņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 132 -

24330.

Lieciet vaļu, bāleliņi,
Lai māsiņa andelēja:
Lai pārdeva vainadziņu,
Lai pirk ūdra cepurīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24331.

Lec, brālīti, no kumeļa,
Steidzies tautu istabā!
Tautu dēls naudu skaita
Par māsiņas vaiņadziņu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24332.

Maksā manis vaiņadziņis
Simtu marku piecdesmit.
Kā tas dārgi nemaksās,
Dārga pati valkātāja!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

24333.

Man rociņas nosalušas
Kā lediņa gabaliņi,
Tautu naudu līdzinot
Par māsiņas vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24334.

Sak', vecaju bāleliņu,
Ko vērts māsas vainadziņis?
- Dod, tautieti, simts dāldeŗu,
Ņem ar visu valkātāju!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24335.

Šorīt līka mūs' brālīši, -
Ko tie līka, ko nelīka?
Vai tie līka miežus rudzus,
Vai māsiņas vaiņadziņu?
Tie nelīka miežus rudzus,
Tie līkst māsas vaiņadziņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

24336.

Sīki, smalki lietus lija
Pār šo zemes gabaliņu;
Sīki tautas naudu skaita
Par māsiņas vaiņadziņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24337.

Turi cieti, turi cieti,
Māsiņ, savu vainadziņu!
Klāt stāvēja tautu dēls,
Saujā naudu šķindināja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

24338.

Vaicai tautas bāliņam:
"Dārgs vizuļu vainaciņš"?
Maksai viens vizulīts
Divi zelta gabaliņi.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

24339.

Zila melna mūs' māsiņa,
Tautu naudu saņēmusi.
Svied zemē tautu naudu,
Valkā savu vainadziņ'!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Zila melna mūs' māsiņa,
Tautu naudu saņemdama.
Met zemē tautu naudu,
Atņem savu sārtumiņu!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

47361.

Bruoleit, putu gabaliņš,
Kam puordevi vainadzeņu?
170 [Kapiņu D].

47362.

Brāļi brāļi, vaktējat,
Nu sāks māsa kupčēties:
Pārdod savu vainadziņu
Par micītes lupatiņu.
514 [Zentenes Tl].

47363.

Es nopierku vaiņadziņu,
Bodē stāvus stāvēdam';
Tautu dēls naudu skaita,
Kumeļā sēdēdams.
245 [Lutriņu Kld].

47364.

Ko nu, brāli, namā raudi,
Kā nenāc istabā?
Tautu dēls naudu skaita
Par māsiņas vainadziņu;
Kā tas, šķelmis, neieskaita
Kādu alvas gabaliņu.
23 [Ārlavas Tl].

- 133 -

47365.

Kriuklīte nūzīdēja
Myglūtajā reitiņā;
Myus' muosiņa puordavuse
Atraišami vainadziņu.
466 [Vārkavas D].

47366.

Maksājat, dieverīši,
Manu skaistu vainadziņu.
Kādēļ jūsu bālēliņš
Ilgu mūžu nedzīvoja?
Ne nu īsta vīramāte,
Ne nu skaista vainadziņa.
605 [Skolas].

47367.

Mazajam brāliņam,
Tam māsiņas gauži žēl:
Skaita naudu, birst asaras
Tautu galda galiņā.
Brāliņam vaŗa vārti,
Sudrabiņa stādaiciņi.
378 [Seces Jk].

47368.

Sargi, māsa, sargi, māsa,
Sargi savu vaiņadziņu!
Tautu dēls blakām sēd,
Saujā naudu šķindināja.
343 [Rāvas Lp].

47369.

Turi cieti, turi cieti,
Māsiņ, savu vaiņadziņu!
Tautu dēls blakum sēd,
Zelta nauda rociņā.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

47370.

Sveši ļaudis svešā zemē
Noceļ manu vainadziņu:
Rāva ziedu, deva mārku,
Lauza zaru, pusdalderi.
525 [Alūksne Vlk apr.].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu