SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

d) Dedzina sveces

24315.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Māsa grib kupčoties;
Brāļi sveces dedzināja,
Nu ņems māsas vaiņadziņu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24316.

Vai māsiņ, vai māsiņ,
Ko jel tava sirds nu saka?
Brāļi sveces dedzināja,
Nu ņems tavu vaiņadziņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Vai māsiņ, vai māsiņ,
Vai siersniņ' tev nesāp?
Dedzin' brāļi lukturīšus,
Noņem tavu vainadziņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24317.

Dedziet, brāļi, gaišu guni,
Nu ņems manu vainaciņu,
Lai dieveŗi nesamina
Zem savām kājiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 130 -

24318.

Dedzini, brālīti,
Trijžuburu sveci!
Nu tautas māsiņai
Vaiņagu ņems.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24319.

Jaunajam bāliņam,
Tam māsiņas vairāk žēl,
Tas raudāja jo gaužāki,
Uguntiņu turēdams.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24320.

Vaktējies, tautu meita,
Nu zags tavu vaiņadziņu:
Visas tautas sveces dedza
Pašā gaiļu laiciņā.
364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

47358.

Dedzini, māsiņa,
Deviņas sveces,
Lai redz māsiņa
Vaiņagu glabāt.
514 [Zentenes Tl].

47359.

Dedzin' skalu, dedzin' sveci,
Tumša mana istabiņa;
Kad atjāja mūs' māsiņa,
Tad pazuda vaiņadziņš.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47360.

Sargies pati, man' māsiņa,
Sargi savu vainadziņu;
Brāļi sveci dedzināja,
Noņems tavu vainadziņu.
10 [Aizupes Tk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu