SākumlapaIevadsSatursLapasMeklētSaites
Satura rādītājs |Skati visu grāmatu

c) Mičošanas laiks un vieta

24304.

Mičo mani, dēlu māte,
Negaidīji gaiļu laiku:
Smags bij manis vaiņadziņš,
Nospiež visu augumiņu.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24305.

Mičojiet, mičojiet,
Negaidiet gaiļa [gaiļu] laika!
Kad gailīts padziedās,
Nedos māsa vainadziņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24306.

Mičojat, mičotāji,
Gaiļu laika negaidāt!
Kad atnāks gaiļu laiks,
Paliks brūte nemičota.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

1. Mičojiet, mičotāji,
Gaiļa laika negaidāt!
Kad gailītis nodziedās,
Paliks mice neuzlikta.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

24307.

Mičojiet, mičotāji,
Negaidiet gaiļa laika,
Lai gailītis neaizdzied
Ar vizuļu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24308.

Mičojiet, mičojiet,
Ko tik ilgi kavējiet!
Jau dzelteni vizulīši
Manu galvu nospieduši.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

24309.

Pulkiem ļaužu vien staigāja
Pašā gaiļu laiciņā.
Vai gribēja zagšus zagt
Mūs' māsiņas vaiņadziņu?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24310.

Sēdi, sēdi, jaunā mārša,
Piecas stundas nemičota!
Tā stāvēja brāļa galds
Piecas stundas neslaucīts.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

24311.

Ja Dieviņ, ja Dieviņ,
Trīs reiziņ' gaiļi dzied!
Nu pā(r)iešu sētiņā
Ar sudraba vainaciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

24312.

Laimiņ Laimiņ,
Nāc klētītē:
Nu ģērbj meitiņu
Sieviņas drānās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24313.

Tautu dēls lielījās
Priežu klēti būvējot, -
Man' māsiņu cepuroja
Vecā salmu gubenī.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24314.

Rikšu rikšu, paskābiņ
Pa tām tautu atmatām,
Es gribēju vēl atrast
Sav' māsiņu vaiņagā.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

1. Stāvu lēcu no kumeļa,
Tecin teku istabā,
Lai atrastu sav' māsiņu
Sīkā zīļu vaiņagā.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 129 -

47346.

Ceirulīts dzīduoja
Viers klētis jumteņa;
Muoseņa rauduoja
Tauteņu klētiņā.
365 [Sakstagalas Rz].

47347.

Elle elle, bezdibenis
Tautu galda galiņā;
Tur noslīka, tur nogrima
Māsas zīļu vainadziņš.
355 [Rucavas Lp].

47348.

Elle elle, pekle pekle
Tautu dēla istabiņa;
Tur pagrima mūs' māsiņa,
Mūs' māsiņai vainadzīnis.
39 [Bārtas Lp].

47349.

Elle elle tautu sēta,
Dubļiem klāti laipu gali;
Kad iegāju, tad pazuda
Manis zīļu vaiņadziņš.
141 [Ivandes Kld].

47350.

Manu skaistu vainadziņu,
Vairāk zelta, ne sidraba;
To noņēma sveši ļaudis
Bez saulītes vakarā.
192 [Kosas C].

47351.

Mīļa mīļa tā vietiņa,
Kur man kāra šūpulīti;
Vēl mīļāka tā vietiņa,
Kur noņēma vainadziņ'.
350 [Ropažu Rg].

47352.

Nevaj'g manu vainadziņu
Novilkt brāļu sētiņā;
Novilkt tautu sētiņā
Zem Dieviņa(?) kājiņām.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

47353.

Sazaprat, napraškiņ,
Kuo pītryuks tev šūvokor!
Pītryuks tev mārgu slavis,
Pītryuks zeiļu vainadziņa.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

47354.

Stādu ošus, ozoliņus
Rijas taka maliņā;
Rijas taka maliņā
Noņem manu vaiņadziņu.
354 [Rubenes Il].

47355.

Stāvēt vien pastāvēju
Ar tautieti klētiņā;
Saka mani gulējušu,
Noņem zīļu vainadziņu.
190 [Kokneses Rg].

47356.

Voi nav žāļ, voi nav žāļ,
Sova rūžu vaiņuceņa?
Tovu rūžu vaiņuceņi
Nūjems tautu rūceņa;
Nūjems tautu rūceņa
Jaunajāji klētiņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47357.

Vakar, manu vakariņu,
Ko tu laba man atnesi?
No šī spoža vakariņa
Meitas vārda nedzirdēju.
15 [Alūksnes Vlk].

Satura rādītājs |Skati visu grāmatu